ПРОЕКТ РІШЕННЯ

X сесія VII скликання

«Про внесення змін до рішення Новомосковської міської ради від 21.12.2016 року № 226»

З метою впорядкування розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та сфери послуг, забезпечення умов для задоволення підприємницької ініціативи у здійсненні виїзної торгівлі, забезпечення мешканців міста в отриманні додаткових послуг у сфері торгівлі, недопущення несанкціонованої торгівлі, здійснення заходів з контролю за благоустроєм території міста, керуючись ст. 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Новомосковської міської ради від 21.12.2016 року  № 226 та викласти пункт 16  «Порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та сфери послуг на території м. Новомосковська. В наступній редакції:

16. Плата обраховується диференційовано. Розмір Плати (без ПДВ), обраховується за формулою:

С =Р* П * Д,

Де:

С – розмір Плати (грн.);

Р – тариф за 1 кв. м. площі засобу пересувної мережі – 0,1 % (нуль цілих п'ятнадцять ) відсотка від встановленого розміру мінімальної заробітної плати на момент розрахунку (грн.).

П – площа засобу пересувної мережі (кв.м), але не менше 2 (двох) кв.м.;

Д – строк розміщення засобу пересувної мережі (календарних днів).

2. Відділу з питань внутрішньої політики, інформації та прес-служби протягом 10 днів після прийняття цього рішення забезпечити його оприлюднення у міських засобах масової інформації.

3. Координацію по виконанню цього рішення покласти на заступника міського голови з питань економіки, розвитку ринкових реформ та підприємництва, контроль – на постійну комісію міської ради з питань планування, соціально-економічного-розвитку та бюджету міста.

 

В.о. міського голови

секретар Новомосковської міської ради                                                   С.Г. Горошко