ПРОЕКТ РІШЕННЯ

X сесія VII скликання

«Про внесення змін до рішення Новомосковської міської ради від 21.12.2016 року № 227»

З метою впорядкування розміщення об'єктів (елементів) благоустрою для потреб споживчого ринку і сфери послуг, забезпечення умов для розвитку підприємницької ініціативи, забезпечення мешканців міста в отриманні додаткових послуг, недопущення несанкціонованої торгівлі, здійснення заходів з контролю за благоустроєм території міста, керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Новомосковської міської ради від 21.12.2016 року  № 227 та викласти пункт 6.5.  «Порядку надання в тимчасове користування об'єктів (елементів) благоустрою для потреб споживчого ринку і сфери послуг на території м.Новомосковська» в наступній редакції:

6.5. Розмір Плати (без ПДВ), обраховується за формулою:

С =Р* П * Д * Кзон*Кп*Кд,

Де:

С - розмір Плати (грн.);

Р –тариф за 1 кв. м. площі погіршення благоустрою, використання території – 0,03% (нуль цілих три сотих) відсотка від встановленого розміру мінімальної заробітної плати на момент розрахунку (грн.).

П - площа погіршення благоустрою, використання території (кв.м), але не менше 5 (п’яти) кв.м.;

Д - кількість календарних днів, протягом яких погіршення благоустрою має місце або протягом яких здійснюється використання (експлуатація) об'єкта (елемента) благоустрою або його частини (для всіх видів робіт або використання території);

 

Кзон – зональний коефіцієнт (табл. 1)

Таблиця 1

 

Місце розміщення засобу пересувної мережі в
місті Новомосковськ.

Кзон

1

Площа Перемоги

2,0

2

Вулиця Гетьманська, вулиця Сучкова

1,5

3

Інша територія міста Новомосковськ

1,0

Кп – коефіцієнт виду роботи (табл. 2)

Таблиця 2

 

Вид робіт

Кп

1

Дрібно-роздрібна торгівля на території загального користування

1,0

2

Ресторанне господарство на території загального користування

1,0

3

Улаштування експозиційно- виставкових майданчиків і майданчиків для розважальних та інформаційно – маркетингових заходів на території загального користування, розташування нестаціонарних об’єктів сфери контролю і проведення маркетингових заходів (екрани, обладнання, сцени та помости для публічних виступів, відтворення аудіо- та відео- інформації; луна - парки, зоопарки, цирки, батути, атракціони, павільйони), торгівля хлібо-булочними виробами

0,5

4

Розміщення тимчасових споруд на території загального користування під час проведення масових заходів розважального характеру (футбол, концертні виступи, фестивалі, виставки тощо) термін до 3 днів

2,0

5

Використання вхідних груп (сходів, ганків), які використовуються без правовстановлюючих документів

2,0

6

Роботи, що не належать до пп. 1-5

2,0

Кп – коефіцієнт правомірності використання об'єкта (об'єктів) благоустрою на території міста.

При використанні об'єкта (об'єктів) благоустрою на території міста з укладанням відповідного договору Кп дорівнює 1.

При використанні об'єкта (об'єктів) благоустрою на території міста без укладення відповідного договору Кп дорівнює 5, при цьому в даному випадку розрахункова кількість днів використання встановлюється у розмірі 30 календарних днів.

2. Відділу з питань внутрішньої політики, інформації та прес-служби протягом 10 днів після прийняття цього рішення забезпечити його оприлюднення у міських засобах масової інформації.

3. Координацію по виконанню цього рішення покласти на заступника міського голови з питань економіки, розвитку ринкових реформ та підприємництва, контроль – на постійну комісію міської ради з питань планування, соціально-економічного-розвитку та бюджету міста.

 

В.о. міського голови

секретар Новомосковської міської ради                                                   С.Г. Горошко