ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ХVІ сесія VIІ скликання

Про відмову в наданні земельної ділянки у користування на умовах оренди

Розглянувши заяву  гр. Чернушенко Олени Василівни від 23.07.2018р. № 004932/18, враховуючи, що зазначена у клопотанні земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр», право власності на яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, без зміни їх меж та цільового призначення,  в зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно, в порядку ст. 120 Земельного Кодексу України, керуючись ст. ст. 7, 13, 14, розділу 11 Конституції України, п. 34 ст. 26, ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 122, 123, 198 Земельного кодексу України, ст. 20 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.12 р. №1051 «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру», ст. 24 п. 3 п. 4 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи протокол засідання і доручення комісії з питань містобудування, землекористування та  архітектури, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

І. Відмовити в наданні  земельної ділянки в користування на умовах оренди:

1. Гр. Чернушенко Олена Василівна (ідентифікаційний номер), земельна ділянка в користування - оренду за адресою: м. Новомосковськ, вул. Північна 24-б, загальною площею 0,7896 га, кадастровий номер земельної ділянки  1211900000:02:001:0221, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка  під нежитловим приміщенням -товарним складом.

- Зазначена земельна ділянка знаходиться в користуванні іншої особи на підставі договору оренди земельної ділянки, укладеного від 28.07.2009р., реєстраційний номер 04:09:111:00121.

- Відсутні відомості щодо скасування державної реєстрації вищезазначеного договору оренди земельної ділянки   у відповідності  до Закону України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004р. № 1952-IV (зі змінами).

ІІ. Контроль по виконанню даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, землекористування та архітектури (Барсук М.О.), координацію та виконання на першого заступника міського голови (Карачевцева Ю.В.).

 

Секретар міської ради                                                                Горошко С.Г.