ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про ухвалення проекту бюджету міста Новомосковська на 2017 рік

Відповідно до Конституції України, керуючись статтею  28  Закону   України  від  21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», Бюджетним кодексом України, рішенням обласної  ради  «Про обласний бюджет  на  2017  рік», розглянувши пропозиції фінансового управління виконавчого комітету Новомосковської міської ради щодо   попередніх   показників   проекту    бюджету   міста   Новомосковська на 2017 рік, виконавчий комітет Новомосковської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Ухвалити проект бюджету міста Новомосковська на 2017 рік, у тому числі:

1.1. В частині встановлення загального обсягу доходів бюджету міста Новомосковська на 2017 рік згідно з додатком 1 до цього рішення.

1.2. В частині встановлення загального обсягу видатків бюджету міста Новомосковська на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

1.3. В частині визначення показників взаємовідносин бюджету міста Новомосковська з іншими бюджетами на 2017 рік згідно з додатком 3 до цього рішення.

1.4. В частині визначення джерел фінансування бюджету міста Новомосковська на 2017 рік згідно з додатком 4 до цього рішення.

1.5. В частині визначення переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення.

1.6. В частині затвердження переліку державних та регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету міста Новомосковська у 2017 році, згідно з додатком 6 до цього рішення.

1.7. В частині затвердження річних лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах у розрізі бюджетних установ та організацій, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Новомосковська, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів цим рішенням згідно з додатком 7 до цього рішення.

1.8. В частині визначення переліку закладів, установ та організацій охорони здоров’я, які передаються на фінансування з міського бюджету згідно з додатком 8 до цього рішення.

2. Доручити фінансовому управлінню виконавчого комітету Новомосковської міської ради подати зазначені пропозиції на розгляд постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку та бюджету міста та на розгляд і затвердження міською радою.

 

В.о. міського голови,

секретар ради                                                            С.Г.Горошко