ПРОЕКТ РІШЕННЯ

VIII сесія Новомосковської міської ради VII скликання

Про створення та затвердження складу комісії по здійсненню самоврядного контролю за використанням та охороною земель

Керуючись ст. ст. 7, 13, 14, розділом 11 Конституції України, ст. ст. 12, 144, 189 Земельного кодексу України, ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст. ст. 12, 20 Закону України «Про охорону земель», законом України «Про землеустрій», Законом України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», розглянувши рішення Новомосковської міської ради від 15.06.2012р. № 543 «Про створення комісії по здійсненню самоврядного контролю за використанням та охороною земель та затвердженя Положення», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

І. Створити та затвердити склад комісії по здійсненню самоврядного контролю за використанням та охороною земель та викласти додаток 1 до рішення Новомосковської міської ради від 15.06.2012р. № 543 «Про створення комісії по здійсненню самоврядного контролю за використанням та охороною земель та затвердженя Положення» у новій редакції (додаток № 1 додається).

II.  Пункти 1, 3 рішення Новомосковської міської ради від 15.06.2012р. № 543 «Про створення комісії по здійсненню самоврядного контролю за використанням та охороною земель та затвердженя Положення» визнати такими, що втратили чинність.

IІI. Координацію та контроль по виконанню даного рішення покласти на першого заступника міського голови (Карачевцев Ю. В.).

IV.  Зобов’язати загальний відділ довести до відома членів комісії прийняте рішення.

 

Секретар міської ради                                                         С. Г. Горошко