ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про результати ревізії бюджету міста Новомосковська

Розглянувши результати проведеної Східним офісом Держаудитслужби ревізії бюджету міста Новомосковська, слід зазначити, що структурними підрозділами виконавчого комітету Новомосковської міської ради, установами, підприємствами і організаціями міста протягом 2013-2016 років проводилась недостатня робота щодо надходження до бюджету платежів та дотримання вимог чинного законодавства при проведенні операцій у сфері земельних та майнових відносин.

Водночас ревізія показала наявність резервів збільшення доходів бюджету. Не у повній мірі використовується можливість додаткових надходжень, зокрема, орендної плати за землю, в результаті чого втрачена можливість додаткового залучення коштів до бюджету від використання земель, що належать територіальній громаді міста.

Унаслідок недостатньої роботи з боку підрозділів виконавчого комітету міської ради не забезпечено у повному обсязі надходження від пайової участі на розвиток інфраструктури міста, внаслідок чого місцевим бюджетом недоотримано  557,7 тис грн.

Потребує додаткового розгляду питання запровадження збору за паркування транспортних засобів та використання коштів на капітальні видатки.

Значне навантаження на видаткову частину міського бюджету відбулось внаслідок незадовільного фінансового стану комунальних підприємств міста.

Необхідно посилити роботу у напрямку зменшення недоїмки по сплаті податків, зборів та інших обов’язкових платежів до державного та міського бюджету.

Аналіз місцевих програм засвідчив низку недоліків на стадії їх розробки та виконання, внаслідок обмеженого фінансового ресурсу частина програм не фінансувалась у повному обсязі, бюджетні асигнування направлялись на різні заходи, що не забезпечило максимальної концентрації фінансових ресурсів при виконанні пріоритетних програм.

Виявлені під час ревізії бюджету недоліки свідчать про те, що в умовах дефіциту бюджетних ресурсів структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради необхідно активізувати роботу з мобілізації резервів для виконання планових надходжень до бюджету, підвищити ефективність використання бюджетних коштів та зміцнити бюджетно-фінансову дисципліну.

З метою повного усунення виявлених порушень та запобігання їм надалі, активізації пошуку і мобілізації резервів наповнення бюджету, налагодженню ефективної роботи комунальних підприємств, раціонального використання фінансових та матеріальних ресурсів виконавчий комітет Новомосковської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити заходи щодо усунення недоліків і порушень, виявлених ревізією бюджету міста (додаток 1).

2. Зобов'язати заступників міського голови, начальників управлінь та відділів виконавчого комітету міської ради, керівників підприємств, установ та організацій міста:

2.1. Проаналізувати матеріали ревізії на предмет виявлених резервів щодо надходжень до бюджету, прорахунків при використанні наявних фінансових та матеріальних ресурсів та за наслідками чого надати відповідні пропозиції до фінансового управління Новомосковської міської ради у термін до 25 квітня 2017 року.

2.2. Вжити вичерпних заходів щодо усунення виявлених порушень та відшкодування збитків, за необхідності - шляхом використання права пред'явлення цивільних позовів до суду, у термін до  1 червня 2017 року.

2.3. Розглянути ступінь відповідальності посадових осіб, якими допущені порушення фінансової дисципліни, вжити заходів дисциплінарного впливу, передбачених чинним законодавством, у термін до 1 травня 2017 року.

2.4. Розробити заходи щодо посилення контролю за раціональним використанням бюджетних коштів, своєчасним та повним внесенням платежів до бюджетів, зменшенням недоїмки з податків і зборів у термін до 25 квітня 2017 року.

3. Зобов’язати заступника міського голови-начальника фінансового управління Новомосковської міської ради :

3.1. Посилити контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу. Про результати роботи органів внутрішнього фінансового контролю бюджетних установ міста доповідати міському голові до 5 числа місяця, наступного за кварталом.

3.2. При формуванні бюджету міста на наступні роки забезпечити врахування наявних резервів надходжень та проводити моніторинг додаткових джерел доходів, їх мобілізацію.

3.3. Забезпечити контроль за виконанням підприємствами, установами і організаціями затверджених заходів щодо повного усунення встановлених в ході ревізії порушень.

3.4. До 20 числа щомісяця надавати Східному офісу Держаудитслужби інформацію про вжиті заходи щодо реалізації матеріалів ревізії до повного усунення порушень.

4. Начальнику управління економіки виконавчого комітету спільно з начальником управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради:

4.1. Проаналізувати роботу комунальних підприємств міста на предмет їх фінансової спроможності, наявності боргів із заробітної плати, платежів до бюджетів та державних цільових фондів. Щокварталу заслуховувати звіти керівників підприємств з зазначених питань та виконання фінансових планів. У термін до 1 липня 2017 року надати пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо покращення роботи комунальних підприємств міста та оптимізації їх витрат.

4.2. При внесенні пропозицій щодо надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міста готувати обґрунтований висновок  доцільності, розміру та цільового спрямування бюджетних коштів.

4.3. Активізувати контроль за використанням бюджетних коштів комунальними підприємствами шляхом організації внутрішніх перевірок виконання обсягів робіт.

4.4. Розробити та затвердити до 1 червня 2017 року Положення про порядок передачі в оренду рухомого та нерухомого майна, що належить громаді міста Новомосковська. Щоквартально надавати  до фінансового управління міської ради звіт про надходження орендної плати в розрізі орендарів з  пояснювальною запискою про стан розрахунків.

4.5. Провести до 1 липня 2017 року відповідну роботу з керівниками бюджетних установ, організацій та комунальних підприємств міста щодо стягнення з орендарів  заборгованості з орендної плати  у сумі 668,4 тис.грн. Активізувати претензійно-позовну роботу щодо стягнення заборгованості по орендній платі та не допускати її утворення в наступних періодах.

5. Начальнику управління економіки виконавчого комітету спільно з керівником Комунального підприємства «КОМСЕРВІС» ініціювати додатковий розгляд питання запровадження збору за паркову транспортних засобів в м.Новомосковську

6. Зобов’язати начальника відділу земельних ресурсів виконавчого комітету  спільно з начальником юридичного управління виконавчого комітету:

6.1. До 1 травня 2017 року проаналізувати допущені порушення у сфері земельних відносин та надати  міському голові доповідну записку по суті питання. 

6.2. Провести інвентаризацію усіх діючих договорів оренди земельних ділянок на предмет відповідності діючому законодавству. Термін виконання до 01 червня  2017 року.

6.3. У разі відмови орендарями  від укладання договорів або додаткових угод забезпечити пред’явлення цивільних позовів щодо їх укладання та стягнення боргів за безоплатне або за заниженими ставками використання майна та земельних ділянок. Термін виконання до 1липня 2017 року.

7. Начальнику управління економіки виконавчого комітету спільно з начальником юридичного управління та начальником відділу  архітектури:

7.1. В термін до 1 липня 2017 року провести відповідну роботу щодо стягнення з інвесторів-боржників заборгованості по внескам на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Новомосковська, про що доповісти на засіданні виконавчого комітету міської ради.

7.2. Звернутися до Державної архітектурно-будівельній інспекції України стосовно доповнення форми декларації про готовність об’єкта до експлуатації та актів готовності об’єктів до експлуатації пунктами, які будуть містити інформацію про договір щодо пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста. Термін виконання до 1 травня 2017 року.

7.3. Здійснювати моніторинг забудовників–боржників, якими введено об`єкти в експлуатацію і не виконані договірні зобов`язання, та своєчасно проводити претензійно-позовну роботу. У подальшому інформувати міського голову до 1 числа місяця, наступного за кварталом.

7.4.  У термін до 1 травня 2017 року провести відповідну роботу щодо стягнення з рекламодавців недоотриманої плати за тимчасове користування місцями розміщення зовнішньої реклами.

8. Начальнику управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради за результатами позапланової ревізії фінансового-господарської діяльності управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради за період з 01.01.2010 по 31.12.2015 року:

8.1. Провести відповідні заходи щодо відшкодування порушень, виявлених в ході позапланової ревізії  що призвели до матеріальної шкоди  (збитків) на суму 88,4 тис.грн.

9. Відповідальним особам структурних підрозділів виконавчого комітету Новомосковської міської ради, установ, підприємств і організацій міста надавати  18 числа щомісяця до фінансового управління міської ради інформацію про стан усунення порушень і недоліків встановлених в ході ревізії.

10. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

В.о. міського голови,

секретар ради                                                              С.Г.Горошко