ПРОЕКТ РІШЕННЯ

III сесія Новомосковської міської ради VII-го скликання

Про припинення шляхом розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного з гр. Малюк Т.І.
В зв’язку із закінченням терміну дії договорів оренди від 16.11.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00094 та від 16.11.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00095, укладеного між Новомосковською міською радою (Орендодавець) та гр. Малюк Тетяною Іванівною (Орендар), з урахуванням звернення мешканців будинку № 15 по вул. Радянській, на підставі  ст. 31, 33 Закону України «Про оренду землі»,  враховуючи висновки комісії з питань містобудування, землекористування та  архітектури, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
І. Припинити шляхом розірвання  договори оренди земельних ділянок, укладений з:  
 
    1. гр. Малюк Тетяною Іванівною (ідентифікаційний номер 1915807421),  договір оренди земельної ділянки від 16.11.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00094, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:011:0099, земельна ділянка  площею 0,0001 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Радянська 15,  для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під вбудованим приміщенням.
2. гр. Малюк Тетяною Іванівною (ідентифікаційний номер 1915807421),  договір оренди земельної ділянки від 16.11.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00095, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:011:0192, земельна ділянка  площею 0,0030 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Радянська 15,  для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під добудованим приміщенням.
3. Відділу земельних відносин виконавчого комітету Новомосковської міської ради відповідно до ст. 31, 34 Закону України «Про оренду землі», повідомити орендаря – Малюк Тетяну Іванівну про припинення шляхом розірвання  договору оренди земельної ділянки в місячний термін.
4. Протягом двох місяців з моменту прийняття даного рішення укласти угоду про розірвання договору оренди земельної ділянки та повернути орендодавцю земельну ділянку.
    ІІ. Контроль по виконанню даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, землекористування та  архітектури (Барсук М.О.), координацію – першого заступника міського голови (Карачевцев Ю.В.).