ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ХІХ сесія VII скликання

Про припинення шляхом ліквідації КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТРУБНИК» НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КП «ТРУБНИК»)

У зв’язку з недоцільністю подальшої діяльності КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТРУБНИК» НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КП «ТРУБНИК»), відповідно до статті 59 Господарського кодексу України, статей 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Припинити КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТРУБНИК» НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КП «ТРУБНИК») (код ЄДРПОУ 36615494) шляхом ліквідації.

2. Створити комісію з ліквідації юридичної особи – КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТРУБНИК» НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КП «ТРУБНИК») у складі згідно з додатком 1.

3. Комісії з ліквідації:

3.1. Повідомити державного реєстратора про припинення юридичної особи в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.2. Забезпечити офіційне оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи на офіційному веб-сайті Новомосковської міської ради та в друкованих засобах масової інформації.

3.3. Протягом шести місяців з дати публікації повідомлення про припинення юридичної особи – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТРУБНИК» НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КП «ТРУБНИК») здійснити дії, пов’язані з ліквідацією підприємства згідно з вимогами чинного законодавства України.

3.4. Скласти проміжний і ліквідаційний баланси та подати їх на затвердження.

4. Доручити виконавчому комітету Новомосковської міської ради затвердження проміжного і ліквідаційного балансів (акту ліквідаційної комісії).

5. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТРУБНИК» НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КП «ТРУБНИК») три місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення шляхом ліквідації КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТРУБНИК» НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КП «ТРУБНИК»).

6. Фінансовому управлінню Новомосковської міської ради (Дакова Т.Д.) передбачити кошторис для забезпечення ліквідації КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  «ТРУБНИК» НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КП «ТРУБНИК»).

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Новомосковської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою міста та екологічних проблем (Сидорчук О.С.).

 

Секретар міської ради                                                 С.Г. ГОРОШКО