ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ХV сесія VIІ скликання

Про припинення договорів оренди земельних ділянок

Розглянувши зави ТОВ «ЛАТОНІС» від 10.04.2018р. вх. за № 2228/18, гр. Кравець М.МС. від 10.05.2018р. вх. за № 002786/18, ПрАТ «Компанія Дніпро» від 14.05.2018р. вх. за № 002887/18, гр. Лактіонова І.І. від 15.05.2018р. вх. за № 002941/18, гр. Видюкової В.І. від 16.05.2018р. вх. за № 2971/18 та від 16.05.2018р. вх. за № 002970/18, гр. Пиріг А.В. від 15.05.2018р. вх. за № 002945/18, гр. Марченка П.П. від 17.05.2018р. вх. за № 003030/18, гр. Перепєчкіної О.М. від 21.05.2018р. вх. за № 003065/18, ТОВ «Пільменна» від 23.05.2018р. вх. за № 003148/18, гр. Александрова А.І., гр. Сосницького Е.Е., гр. Шкуркіна А.М. від 30.05.2018р. вх. за № А-588, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 04.06.2018р. вх. за № 003452/18, доповідні записки, погоджені в.о. міського голови, секретарем міської ради від 11.04.2018р. № 28, 17.04.2018р. № 29, від 23.05.2018р. № 35 та від 23.05.2018р. № 36, надані заявником матеріали, в зв’язку із набуттям права власності на будівлі або споруди, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці, закінченням строку, на який було укладено договори оренди земельних ділянок, смертю фізичної особи-орендаря, відповідно до ст.120 Земельного кодексу України  та ст. 31 Закону України "Про оренду землі", Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.12р. №1051 «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру», Рішення ІІІ сесії VІІ скликання Новомосковської міської ради «Про затвердження порядку оформлення право установчих документів на земельні ділянки  у м. Новомосковську» від 21.01.2016р. № 25, враховуючи протокол засідання і доручення комісії з питань містобудування, землекористування та  архітектури, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

I. Припинити дію договорів оренди земельних ділянок  згідно списку:

1. Договір оренди земельної ділянки, укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «ЛАТОНІС» (ідентифікаційний код 34590096) від 16.08.2007 року, реєстраційний номер 04:07:126:00101, на земельну ділянку по вул. Сучкова 68, площею 3,1702 га, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:02:017:0025, надану для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ 11.02), у зв’язку із набуттям права власності на будівлі або споруди, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці.

1.1 Договір оренди земельної ділянки, укладений від 16.08.2007 року, реєстраційний номер 04:07:126:00101,  зняти з державної реєстрації.

1.2 Набувачу права власності на нерухоме майно –  ТОВ «ДЕКСА СОЮЗ» (ідентифікаційний код 39738652), оформити правоустановчі документи на вищезазначену земельну ділянку відповідно до рішення ІІІ сесії VІІ скликання Новомосковської міської ради від 21.01.2016 р. № 25 «Про затвердження порядку оформлення право установчих документів на земельні ділянки  у м. Новомосковську».

2. Договір оренди земельної ділянки, укладений з  гр. Асланов Євген Аркадійович (ідентифікаційний номер), від 27.01.2009 року, реєстраційний номер 04:089126:00009, на земельну ділянку по  вул. Гетьманська (Радянська), р-н ж/б № 15-А, площею 0,0021 га, надану  для  будівництва індивідуальних гаражів (код КВЦПЗ 02.05), у зв’язку  зі смертю фізичної особи-орендаря.

2.1 Договір оренди земельної ділянки, укладений від  27.01.2009 року, реєстраційний номер 04:089126:00009, зняти з державної реєстрації.

3. Договір оренди земельної ділянки, укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпро-Петрол» (ідентифікаційний код 31659778) від 03.02.2009 року, реєстраційний номер 04:09:126:00024, на земельну ділянку по вул. Гетьманська (Радянська) 22/3,  площею 0,0009 га, надану  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), у зв’язку із закінченням строку, на який було укладено договір оренди земельної ділянки

3.1 Договір оренди земельної ділянки від  03.02.2009 року, реєстраційний номер 04:09:126:00024,  зняти з державної реєстрації.

4. Договір оренди земельної ділянки, укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпро-Петрол» (ідентифікаційний код 31659778) від 03.02.2009 року, реєстраційний номер 04:09:126:00025, на земельну ділянку по вул. Гетьманська (Радянська) 22/3,  площею 0,0013 га, надану  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), у зв’язку із закінченням строку, на який було укладено договір оренди земельної ділянки

4.1 Договір оренди земельної ділянки від  03.02.2009 року, реєстраційний номер 04:09:126:00025,  зняти з державної реєстрації.

5. Договір оренди земельної ділянки, укладений з гр. Кравець Микола Миколайович (ідентифікаційний номер) від 24.03.2009 року, реєстраційний номер 04:09:126:00050, на земельну ділянку по пл. Героїв 2/62,  площею 0,0033 га, у зв’язку із закінченням строку, на який було укладено договір оренди земельної ділянки.

5.1 Договір оренди земельної ділянки від   24.03.2009 року, реєстраційний номер 04:09:126:00050,  зняти з державної реєстрації.

6. Договір оренди земельної ділянки, укладений з  приватним акціонерним товариством «Компанія Дніпро» (ідентифікаційний код 02305896) від 09.11.2005 року, реєстраційний номер 740, на земельну ділянку по вул. Гетьманська 13/3, площею 0,0021 га, (в т.ч. 0,0009га – добудований вхідний вузол; 0,0012га – приміщення офісу), надану для   будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), у зв’язку із набуттям права власності на будівлі або споруди, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці.

6.1 Договір оренди земельної ділянки, укладений від 09.11.2005 року, реєстраційний номер 740,  зняти з державної реєстрації.

6.2 Набувачу права власності на нерухоме майно – гр. Білій Олені Миколаївні (ідентифікаційний номер), оформити правоустановчі документи на вищезазначену земельну ділянку відповідно до рішення ІІІ сесії VІІ скликання Новомосковської міської ради від 21.01.2016 р. № 25 «Про затвердження порядку оформлення право установчих документів на земельні ділянки  у м. Новомосковську».

7. Договір оренди земельної ділянки, укладений з гр. Лактіонов Іван Іванович (ідентифікаційний номер) від 04.12.2009 року, реєстраційний номер 04:09:111:00169, на земельну ділянку по вул. Гетьманська 18-А, площею 0,0126 га, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:011:0184, надану для   будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), у зв’язку із набуттям права власності на будівлі або споруди, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці.

7.1 Договір оренди земельної ділянки, укладений від 04.12.2009 року, реєстраційний номер 04:09:111:00169,  зняти з державної реєстрації.

7.2 Набувачу права власності на нерухоме майно – гр. Видюковій Вікторії Іванівні (ідентифікаційний номер), оформити правоустановчі документи на вищезазначену земельну ділянку відповідно до рішення ІІІ сесії VІІ скликання Новомосковської міської ради від 21.01.2016 р. № 25 «Про затвердження порядку оформлення право установчих документів на земельні ділянки  у м. Новомосковську».

8. Договір оренди земельної ділянки, укладений з гр. Видюкова Вікторія Іванівна (ідентифікаційний номер) від 21.09.2009 року, реєстраційний номер 04:09:111:00131, на земельну ділянку по вул. Гетьманська 32/182, площею 0,0078 га,  надану для   будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), у зв’язку із набуттям права власності на будівлі або споруди, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці.

8.1 Договір оренди земельної ділянки, укладений від  21.09.2009 року, реєстраційний номер 04:09:111:00131,  зняти з державної реєстрації.

8.2 Набувачу права власності на нерухоме майно – гр. Видюкову Денису Борисовичу (ідентифікаційний номер), оформити правоустановчі документи на вищезазначену земельну ділянку відповідно до рішення ІІІ сесії VІІ скликання Новомосковської міської ради від 21.01.2016 р. № 25 «Про затвердження порядку оформлення право установчих документів на земельні ділянки  у м. Новомосковську».

9. Договір оренди земельної ділянки, укладений з гр. Видюкова Вікторія Іванівна (ідентифікаційний номер) від 29.04.2009 року, реєстраційний номер 04:09:126:00070, на земельну ділянку по вул. Гетьманська 32/182, площею 0,0005 га,  надану для   будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), у зв’язку із набуттям права власності на будівлі або споруди, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці.

9.1 Договір оренди земельної ділянки, укладений від 29.04.2009 року, реєстраційний номер 04:09:126:00070,  зняти з державної реєстрації.

9.2 Набувачу права власності на нерухоме майно – гр. Видюкову Денису Борисовичу (ідентифікаційний номер), оформити правоустановчі документи на вищезазначену земельну ділянку відповідно до рішення ІІІ сесії VІІ скликання Новомосковської міської ради від 21.01.2016 р. № 25 «Про затвердження порядку оформлення право установчих документів на земельні ділянки  у м. Новомосковську».

10. Договір оренди земельної ділянки, укладений з гр. Пиріг Андрій Віталійович (ідентифікаційний номер) від 17.04.2015 року, зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 30.04.2015р. за № 9589868, на земельну ділянку по вул. Велика Ковалівка 19, площею 0,0029 га, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:007:0257, надану для   будівництва індивідуальних гаражів (код КВЦПЗ 02.05), у зв’язку із набуттям права власності на будівлі або споруди, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці.

10.1 Договір оренди земельної ділянки, укладений від 17.04.2015 року, зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 30.04.2015р. за № 9589868,  зняти з державної реєстрації.

10.2 Набувачу права власності на нерухоме майно – гр. Пирог Олександру Віталійовичу (ідентифікаційний номер), оформити правоустановчі документи на вищезазначену земельну ділянку відповідно до рішення ІІІ сесії VІІ скликання Новомосковської міської ради від 21.01.2016 р. № 25 «Про затвердження порядку оформлення право установчих документів на земельні ділянки  у м. Новомосковську».

11. Договір оренди земельної ділянки, укладений з гр. Марченко Петро Петрович (ідентифікаційний номер) від 25.12.2014 року, зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 30.12.2014р. за № 8361836, на земельну ділянку по пров. Калнишевського (Червоноармійський) 8, площею 0,0018 га, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:04:004:0139, надану для   будівництва індивідуальних гаражів (код КВЦПЗ 02.05), у зв’язку із набуттям права власності на будівлі або споруди, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці.

11.1 Договір оренди земельної ділянки, укладений від  25.12.2014 року, зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 30.12.2014р. за № 8361836,  зняти з державної реєстрації.

11.2 Набувачу права власності на нерухоме майно – гр. Щербакову Артему Володимировичу (ідентифікаційний номер), оформити правоустановчі документи на вищезазначену земельну ділянку відповідно до рішення ІІІ сесії VІІ скликання Новомосковської міської ради від 21.01.2016 р. № 25 «Про затвердження порядку оформлення право установчих документів на земельні ділянки  у м. Новомосковську».

12. Договір оренди земельної ділянки, укладений з гр. Перепєчкіна Олена Миколаївна (ідентифікаційний номер) від 20.07.2006 року, реєстраційний номер 04:06:126:00025, на земельну ділянку по вул. 195-ї стрілкової дивізії, р-н ж/б № 6, площею 0,0039 га, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:011:0096 надану для   будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), у зв’язку із набуттям права власності на будівлі або споруди, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці.

12.1 Договір оренди земельної ділянки, укладений від  20.07.2006 року, реєстраційний номер 04:06:126:00025,  зняти з державної реєстрації.

12.2 Набувачу права власності на нерухоме майно – гр. Годиленко Марині Володимирівні (ідентифікаційний номер), оформити правоустановчі документи на вищезазначену земельну ділянку відповідно до рішення ІІІ сесії VІІ скликання Новомосковської міської ради від 21.01.2016 р. № 25 «Про затвердження порядку оформлення право установчих документів на земельні ділянки  у м. Новомосковську».

13. Договір оренди земельної ділянки, укладений з  гр. Мошура Ганна Іванівна (ідентифікаційний номер) від 16.12.2014 року, на земельну ділянку по  вул. Гетьманська (Радянська), р-н ж/б № 11, площею 0,0024 га, надану  для  будівництва індивідуальних гаражів (код КВЦПЗ 02.05), у зв’язку  зі смертю фізичної особи-орендаря.

13.1 Договір оренди земельної ділянки, укладений від 16.12.2014 року зняти з державної реєстрації.

14. Договір оренди земельної ділянки, укладений з гр. Косов Володимир Олексійович (ідентифікаційний номер), від 20.11.2008 року, реєстраційний номер 04:08:126:00106 на земельну ділянку по  вул. Велика Ковалівка, р-н ж/б № 10, площею 0,0024 га, надану  для  будівництва індивідуальних гаражів (код КВЦПЗ 02.05), у зв’язку  зі смертю фізичної особи-орендаря.

14.1 Договір оренди земельної ділянки, укладений від 20.11.2008 року, реєстраційний номер 04:08:126:00106 зняти з державної реєстрації.

15. Договір оренди земельної ділянки, укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «Пільменна» (ідентифікаційний код 23364957) від 29.06.2004 року, реєстраційний номер 528, на земельну ділянку по пл. Перемоги 8,  площею 0,0356 га, надану  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), у зв’язку із закінченням строку, на який було укладено договір оренди земельної ділянки

15.1 Договір оренди земельної ділянки  29.06.2004 року, реєстраційний номер 528,  зняти з державної реєстрації.

16. Договір оренди земельної ділянки, укладений з гр. Александров Анатолій Іванович (ідентифікаційний номер), гр. Сосницький Едуард Едвардович (ідентифікаційний номер), гр. Шкуркін Андрій Миколайович (ідентифікаційний номер) від 22.02.2007 року, реєстраційний номер 04:07:126:00026, на земельну ділянку по вул. Сучкова 7, площею 0,0467 га, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:009:0102, надану для   будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), у зв’язку із набуттям права власності на будівлі або споруди, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці.

16.1 Договір оренди земельної ділянки, укладений від  22.02.2007 року, реєстраційний номер 04:07:126:00026,  зняти з державної реєстрації.

 16.2 Набувачу права власності на нерухоме майно – гр. Паславському Віктору Григоровичу (ідентифікаційний номер), оформити правоустановчі документи на вищезазначену земельну ділянку відповідно до рішення ІІІ сесії VІІ скликання Новомосковської міської ради від 21.01.2016 р. № 25 «Про затвердження порядку оформлення право установчих документів на земельні ділянки  у м. Новомосковську».

17. Договір оренди земельної ділянки, укладений з  публічним акціонерним товариством комерційним банком «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код 14360570) від 01.06.2005р., реєстраційний номер 651, на земельну ділянку по вул. Шевченко 3, площею 0,1185 га,   у зв’язку із набуттям права власності на будівлі або споруди, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці (єдиним акціонером банку, якому належить 100% акцій банку є держава в особі Міністерства фінансів України).

17.1 Договір оренди земельної ділянки, укладений від 01.06.2005р., реєстраційний номер 651,  зняти з державної реєстрації.

ІI.  Протягом двох місяців з моменту прийняття даного рішення укласти відповідні угоди з міською радою.

ІІІ.  Орендарям земельних ділянок здійснити державну реєстрацію угод про припинення договорів оренди земельних ділянок згідно діючого законодавства.

IV. Відповідним установам внести зміни до  Державної земельно-кадастрової реєстрації.

V.  Відділу земельних відносин повідомити набувачів права власності на нерухоме майно про необхідність оформлення права користування земельними ділянками.

VI. Координацію по виконанню даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, землекористування та  архітектури (Барсук М.О.),  контроль та виконання на першого заступника міського голови (Карачевцева Ю.В.).

 

Секретар міської ради                                            С.Г. Горошко