ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про погодження звіту про виконання Програми зайнятості населення міста Новомосковська на 2012 – 2014 роки та продовження терміну її дії на період до 2017 року та зняття з контролю

Заслухавши та обговоривши доповідь заступника міського голови з питань   економіки,  розвитку   ринкових   реформ  та підприємництва Морозова К.М. про хід виконання Програми зайнятості населення міста Новомосковська на 2012 – 2014 роки та продовження терміну її дії на період до 2017 року, виконком  міської ради відмічає, що заходи Програми виконувалися згідно плану.

Діяльність виконавчого комітету Новомосковської  міської ради спрямована на запровадження принципів прозорості та відкритості в управлінні містом, посилення позитивних тенденцій в усіх сферах економіки міста, здійснення модернізації інфраструктури, проведення комплексу заходів підтримки незахищених верств населення.

Промисловість м. Новомосковська  представляють великі та середні підприємства, що відносяться до переробної промисловості  та сфери виробництва і розподілення електроенергії, газу та води.

За 9 місяців  2017 р. промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на суму  1722.7 млн. грн., що  на  3.3 %  менше аналогічного періоду 2016 року. Загальні причини зниження обсягів виробництва  актуальні для більшості підприємств промисловості міста: загальне зниження платоспроможності на внутрішньому ринку, втрата традиційних ринків збуту, наявність на ринку аналогів продукції, іноді навіть гіршої якості, китайського виробництва, якому наші виробники поступаються за показником «ціна», високі тарифи на енергоресурси та залізничні перевезення, високі відсоткові ставки на кредитні ресурси, нестабільність валютного курсу.

Обсяги   експорту  товарів   по  місту   за  9 місяців  2017  року  становили 34,4 млн.  доларів  США, що складає 98,0 % до відповідного періоду минулого року, а імпорту товарів – 36,7 млн. доларів  США, або 101,0% до відповідного періоду минулого року.

Збільшення розміру оплати праці є одним із основних завдань щодо підвищення рівня життя населення.

Номінальна заробітна плата, станом на 1 липня 2017 року складала 5452,73 грн., тобто її зростання відбулося на 139,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Враховуючи, що на сучасному етапі найбільш дійовим механізмом регулювання заробітної плати є система колдоговірних відносин, управлінням праці та соціального захисту населення здійснюється контроль за укладенням  колективних договорів. За 9 місяців 2017 року було зареєстровано 63 колективних договорів та доповнень до них.

Ведеться постійний контроль за погашенням заборгованості із виплати заробітної плати. Постійно проводяться засідання комісій, підприємства-боржники розробляють і надають плани-графіки погашення заборгованості із виплати  заробітної плати, аналізуються причини, що стимулюють погашення підприємствами заборгованості із  виплати заробітної плати, їх фінансовий стан. Станом на 01.10.2017 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах міста складає 32,5 тис. грн. (ПП «Цезарь» - не діюче).

Рішенням Новомосковського виконавчого комітету № 239 від 04.05.2011 року створена міська робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Дана комісія постійно проводить роз'яснювальну роботу з керівниками підприємств щодо недопущення виплати заробітної плати нижче законом встановленого мінімуму та виплати її без перерахування податку з доходів фізичних осіб. Протягом 9 місяців 2017 року проведено 9 засідань робочої групи, на яких заслухано керівників 85 підприємств.

Одним з найважливіших напрямків  розвитку  економіки міста є розширення бізнесу й підприємництва. У Новомосковську стабільно зростає кількість суб’єктів підприємницької діяльності та підприємств малого і середнього бізнесу. Так, в місті зареєстровано 4355 суб’єктів малого підприємництва – платників податків, у тому числі 1238 юридичних осіб та 3117 фізичних осіб.

Малий і середній бізнес є однією із сфер забезпечення зайнятості населення, запобігання безробіттю та створення нових робочих місць. Центром зайнятості здійснювалась організаційно-методична робота із залученням безробітних до активної діяльності у сфері бізнесу.

За 9 місяців 2017 року чисельність прийнятих на роботу на створені нові робочі місця склала 573 особи, з них у юридичних осіб – 280; у фізичних осіб – 293.

З метою стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць шляхом виплати компенсацій роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування прийнято рішення про дану компенсацію стосовно 15 мешканців міста.                       

В звітному періоді одноразову виплату допомоги для організації підприємницької діяльності отримали 2 мешканця міста.

Статус безробітного протягом 9 місяців 2017 року  отримали 1057 мешканців  міста Новомосковська, всього з урахуванням непрацевлаштованих в минулому році на обліку в Новомосковському центрі зайнятості протягом 9 місяців  2017 року перебувало 1697 безробітних мешканців  міста. В порівнянні, протягом 9 місяців   2016 року статус безробітного отримали 858 мешканців міста, на обліку перебувало 1785 безробітних мешканців міста. Таким чином протягом 9 місяців  2017 року на обліку перебувало 95,1 % від минулорічних показників.

Протягом 9 місяців  2017 року організоване проведення громадських робіт в Управлінні праці та соціального захисту міста Новомосковська. В громадських  роботах брали   участь 17 безробітних мешканців міста   Новомосковська.

В звітному періоді статус безробітного мали 27 чол. з додатковими потребами облаштування спеціалізованого робочого місця з числа мешканців м. Новомосковська. За 9 місяців 2017 р. працевлаштовано 14 інвалідів.

Основною проблемою повернення безробітних громадян до продуктивної зайнятості стоїть проблема структурної диспропорції між попитом на робочу силу та її пропозицією за професіями, що обмежує можливості працевлаштування безробітних і не сприяє задоволенню потреб  роботодавців у працівниках.

Вжиття заходів щодо збереження трудового потенціалу міста, розвитку цивілізованого ринку праці, надання підтримки зайнятості неконкурентоспроможним на ринку праці верствам населення дадуть змогу забезпечити створення умов для повного здійснення громадянами права на працю.

На підставі викладеного,   виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ :

1. Погодити звіт про виконання Програми зайнятості населення міста Новомосковська на 2012 – 2014 роки та продовження терміну її дії на період до 2017 року, затвердженої рішенням Новомосковської міської ради від 02.12.2011 р. № 359 (зі змінами та доповненнями), у зв’язку із закінченням терміну дії (Додаток).

2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на управління праці та  соціального   захисту   населення  м. Новомосковська (Горбач Г.М.).

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань економіки, розвитку ринкових реформ та підприємництва Морозова К.М.

 

В.о. міського голови,

секретар міської ради                                                           С.Г. Горошко