ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про підсумки виконання бюджету міста Новомосковська за І півріччя 2017 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимог Бюджетного кодексу України, з метою підвищення рівня відповідальності заступників міського голови, керівників галузевих управлінь, відділів та комітетів виконавчого комітету міської ради, зі змінами та доповненнями виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Взяти до відома звіт про підсумки виконання показників бюджету міста Новомосковська за І півріччя 2017 року, що додається, та направити його в установленому порядку до міської ради.

2. Заступникам міського голови, керівникам управлінь, відділів та комітетів виконавчого комітету міської ради - головним розпорядникам  коштів місцевого бюджету:

· тримати на особистому контролі стан виплати заробітної плати працівникам підпорядкованих бюджетних установ, у тому числі своєчасну оплату відпускних;

· забезпечити нарахування та виплату заробітної плати працівникам установ, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, в межах бюджетних асигнувань, затверджених в кошторисах установ на цю мету, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці;

· забезпечити систематичний контроль за станом розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, спожиті бюджетними установами у поточному році, не допускаючи при цьому утворення дебіторської та кредиторської заборгованості по них, дотримання лімітів споживання енергоресурсів як в натуральному так і в грошовому виразі;

· підвищити відповідальність керівників підпорядкованих установ та організацій щодо попереднього та поточного контролю за цільовим та ефективним використанням коштів і матеріальних цінностей, достовірністю звітності, а також збереженням державного майна; посилити внутрішній фінансовий контроль в управліннях, відділах,  у розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу у відповідності до статей 22, 26 Бюджетного кодексу України;

· з метою запровадження результативних заходів економного та раціонального використання коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни проаналізувати затверджені плани заходів, забезпечити їх безумовне виконання та подання якісної інформації відповідно до вимог рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради від 19 квітня 2017 року №188;

· забезпечити контроль за дотриманням підпорядкованими бюджетними установами  вимог щодо якості та своєчасності підготовки та надання звітів, контрольних завдань, тощо.

3. Заступнику міського голови з питань економіки, розвитку ринкових реформ і підприємництва (Морозов К.М.) активізувати роботу комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до державного і місцевого бюджетів і робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, забезпечити щомісячні засідання таких комісій з обов’язковим звітуванням про проведену роботу.

4. Фінансовому управлінню:

· вжити заходів щодо забезпечення стовідсоткового фінансування соціально-захищених статей бюджету, у першу чергу заробітної плати працівникам бюджетних установ та нарахувань, придбання продуктів харчування та медикаментів,  комунальних послуг та енергоносіїв,  не допускаючи утворення заборгованості з зазначених видатків;

· забезпечити проведення аналізу надходження податків і зборів (обов’язкових  платежів) до місцевого та державного бюджетів, резервів збільшення надходжень до місцевого бюджету.

5. Управлінню праці та соціального захисту населення забезпечити своєчасне та у повному обсязі освоєння коштів субвенцій з державного бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення та здійснювати контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів.

6. Рекомендувати  об’єднаній Державній податковій інспекції у місті Новомосковську та Новомосковському районі6

· забезпечити надання до фінансового управління міської ради  інформації про суми фактичних надходжень, переплат та податкового боргу до бюджету згідно вимог Бюджетного кодексу України;

· підвищити організаційний рівень заходів щодо зменшення податкового боргу.

7. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти  на заступників міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень, контроль залишаю за собою.

8. Загальному відділу виконавчого комітету міської ради (О.К.Грудська) надати відповідальним особам дане рішення для виконання.

 

В.о. міського голови,

секретар міської ради                                                            С.Г. Горошко