ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про підсумки виконання бюджету міста Новомосковська за І квартал 2018 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимог  Бюджетного  кодексу України, з метою підвищення рівня відповідальності заступників міського голови, керівників галузевих управлінь, відділів та  комітетів виконавчий комітет Новомосковської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Взяти до відома звіт про підсумки виконання бюджету міста Новомосковська за І квартал 2018 року, що додається, та направити його в установленому порядку до міської ради.

2. Заступникам міського голови, керівникам управлінь, відділів та комітетів виконавчого комітету міської ради - головним розпорядникам  коштів місцевого бюджету:

2.1. Забезпечити нарахування та виплату заробітної плати працівникам установ, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, в межах бюджетних асигнувань, затверджених в кошторисах установ на цю мету, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці;

2.2. Забезпечити систематичний контроль за станом розрахунків за  комунальні послуги та енергоносії, спожиті бюджетними установами у поточному році, не допускаючи при цьому  заборгованості;  

2.3. Постійно проводити роботу щодо попередження утворення  дебіторської та кредиторської  заборгованості та вжити заходів щодо збереження товарно-матеріальних цінностей підвідомчих установ;

2.4. Забезпечити належне функціонування системи внутрішнього фінансового контролю та аудиту за використанням бюджетних коштів, підвищити відповідальність за дотриманням чинного законодавства;

2.5. Забезпечити контроль за дотриманням підпорядкованими бюджетними установами  вимог щодо якості та своєчасності підготовки та надання звітів, контрольних завдань, тощо.

3. Заступнику міського голови з питань економіки, розвитку ринкових реформ і підприємництва (Морозов К.М.) активізувати роботу комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до державного і місцевого бюджетів і робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, забезпечити щомісячні засідання таких комісій з обов’язковим звітуванням про проведену роботу.

4. Фінансовому управлінню Новомосковської міської ради вжити заходів щодо забезпечення стовідсоткового фінансування соціально-захищених статей бюджету, у першу чергу заробітної плати працівникам бюджетних установ, придбання продуктів харчування та медикаментів,  комунальних послуг та енергоносіїв,  не допускаючи утворення заборгованості з зазначених видатків.

5. Управлінню праці та соціального захисту населення забезпечити своєчасне та у повному обсязі освоєння коштів субвенцій з державного бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення та здійснювати контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів.

6. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти  на заступників міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень, контроль залишаю за собою.

7. Загальному відділу виконавчого комітету міської ради (О.К.Грудська) надати відповідальним особам дане рішення для виконання.

 

В.о.міського голови,

секретар ради                                                              С.Г.Горошко