ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ХVІ сесія VIІ скликання

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно- територіальних одиниць м. Новомосковськ

На підставі погодженої доповідної записки в.о. міського голови, секретарем міської ради від 22.08.2018р. № 63, з метою вирішення соціального захисту населення, питання забудови, раціонального використання та охорони земель, оформлення правовстановлюючих документів, приведення меж міста Новомосковська до фактично існуючих, приймаючи до уваги розроблену та затверджену містобудівну документацію – План зонування території міста Новомосковськ Дніпропетровської області зі змінами,   керуючись ст. ст. 7, 13, 14, розділом 11 Конституції України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 173,174,175 Земельного кодексу України,  ст. 46 Закону України «Про землеустрій», ст. 24 п. 3 п. 4 Закону України  «Про регулювання містобудівної діяльності» зі змінами та доповненнями, враховуючи протокол засідання і доручення комісії з питань містобудування, землекористування та архітектури,   міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

І. Надати Новомосковській міській раді (ідентифікаційний код  ) дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно - територіальних одиниць м. Новомосковськ, орієнтовною  площею 4100 га.

ІІ. Новомосковській міській раді замовити розроблення відповідного проекту землеустрою (замовник – виконавчий комітет Новомосковської міської ради) в організаціях, що мають відповідні сертифікати, погодити його у встановленому з чинним законодавством порядку та подати до міської ради для затвердження.

ІІІ.  Координацію по виконанню даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, землекористування та  архітектури (Барсук М.О.),  контроль та виконання на першого заступника міського голови (Карачевцева Ю.В.).

 

Секретар міської ради                                                                 С.Г.  Горошко