ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів

     Керуючись ст. 144 Конституції України, ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про рекламу», Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» зі змінами та доповненнями, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

     1.Затвердити Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів (додаток № 1);

     2. Визнати рішення від 09.07.2013 р. № 857 «Про затвердження Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів» такими, що втратило чинність;

     3. Визнати рішення від 06.05.2015 р. № 1284 «Про внесення змін до рішення сесії Новомосковської міської ради від 09.07.2013 р. № 857 «Про затвердження Положення  про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів» таким, що втратило чинність;

     4. Відділу з питань внутрішньої політики, інформації та прес - служби виконавчого комітету Новомосковської міської ради оприлюднити дане рішення у офіційних місцевих засобах масової інформації;

     5. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на відділ містобудування та архітектури, контроль - першого заступника міського голови Карачевцева Ю. В.

 

 

Секретар міської ради                                                                                          С. Г. Горошко

 

Підготував:

 

Головний спеціаліст відділу                    

містобудування та архітектури                                                                           В. А. Надточеєва

 

Узгоджено:

 

Перший заступник Новомосковського

міського голови з питань народно –                                                                  Ю. В. Карачевцев

господарського комплексу  міста

 

Заступник  Новомосковського

міського голови з питань економіки,

розвитку ринкових реформ і підприємництва                                       К. М. Морозов

 

Начальник відділу містобудування

та архітектури – головний архітектор                                                                І. В. Майстренко

м. Новомосковська           

 

В. о. начальника юридичного управління                                              Д. О.Устименко

                                                                    

 Додаток 1

                                                                                    до рішення міської ради

№ ______ від ____________2016 р.

 

 

 

Положення про порядок визначення розміру плати

за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів

 

1.  Загальна частина.

 

1.1  Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про рекламу», «Типових правилами розміщення зовнішньої реклами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 зі змінами та доповненнями і визначає порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу.

1.2. Дія Положення поширюється на територію міста Новомосковська, а саме розташування рекламних засобів на будинках і спорудах, міських вулицях, у тому числі на відкритих майданчиках, площах, на зелених зонах та озеленених територіях, на елементах вуличного обладнання, а також інших об'єктах, розташованих на відкритій місцевості.

1.3. Терміни що використовуються у Положенні, вживаються у наступних значеннях:

Виконавчий орган ради - виконавчий комітет Новомосковської міської ради;

Робочий орган – відділ (управління) виконавчого комітету Новомосковської міської ради, уповноважений Новомосковською міською радою, як орган регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами;

Розповсюджувач зовнішньої реклами - фізична або юридична особа, яка здійснює розповсюдження зовнішньої реклами;

Дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

Договір на тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами на період надання пріоритету – договір між виконавчим комітетом Новомосковської міської ради та розповсюджувачем зовнішньої реклами, який подав заяву щодо отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, в якому визначаються права та обов’язки сторін;

Договір на тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами на період надання дозволу – договір між виконавчим комітетом Новомосковської міської ради та розповсюджувачем зовнішньої реклами, укладений на підставі рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради, в якому визначаються права та обов’язки сторін;

Місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості в межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

Соціальна реклама - інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей, а також інформація, яка висвітлює загальнодержавні та загальноміські події, заходи, свята і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку.

1.4. Терміни, що не визначені в Положенні, застосовуються у значенні наведеному в Законі України "Про рекламу" та Типових правилах розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінета Міністрів України.

 

2. Плата за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів.

 

2.1. Порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, здійснюється згідно цього Положення, а місцями, що перебувають у державній або приватній власності - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою).

2.2. При розміщенні рекламного засобу на місцях, що належать до державної або приватної власності, заявник у місячний термін з моменту встановлення робочим органом пріоритету подає до робочого органу лист від власника місця або уповноваженої ним особи, який надає згоду на розміщення зовнішньої реклами на об'єкті державної або приватної власності або копію договору на тимчасове користування цим місцем для розміщення рекламоносія, укладеного з власником або уповноваженим органом (особою) та правовстановлюючий документ  на дане місце розташування спеціальної конструкції.

2.3. З дати прийняття виконавчим комітетом Новомосковської міської ради рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів становить 100 відсотків згідно із затвердженими тарифами та справляється розповсюджувачем зовнішньої реклами у встановленому порядку. Підставою для нарахування та внесення розповсюджувачем реклами відповідної плати є укладений договір на  тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами.

2.4. За наявності дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за тимчасове користування місцем для розміщення рекламоносія  у період, коли цей рекламоносій ще  не встановлено на це місце.

2.5. У разі нерозміщення рекламного засобу через зміну містобудівної ситуації, здійснення реконструкції, ремонту доріг, будівництва на місці розташування конструкції плата не нараховується.

2.6. Розповсюджувач, на замовлення робочого органу (у т. ч. державних органів влади та місцевого самоврядування) повинен надавати на безкоштовній основі рекламні площини спеціальних конструкцій для розміщення соціальної рекламної інформації, що тимчасово вільні від комерційної реклами за попередньою домовленістю сторін.

Для розміщення соціальної рекламної інформації, робочий орган звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з листом – звернення з зазначенням терміну експонування.

Підтвердженням розміщення соціальної рекламної інформації є фотофіксація першого та останнього дня експонування сюжету.

На період розміщення соціальної рекламної інформації, з розповсюджувача зовнішньої реклами (власника рекламних засобів) плата за тимчасове користування місцями розміщення зовнішньої реклами на період надання дозволу не справляється.

Робочому органу, за період розміщення соціальної рекламної інформації на рекламних площинах, на які видано дозволи на розміщення зовнішньої реклами, з розповсюджувачем зовнішньої реклами (власником рекламних засобів) провести взаємозвірку згідно договорів на тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами на період надання дозволів, відповідно до яких справляється плата до міського бюджету.

Суму яка не буде нараховуватись розповсюджувачу зовнішньої реклами за період розміщення соціальної рекламної інформації затвердити рішенням виконавчого комітету Новомосковської міської ради.

2.7. Площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу, площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього рекламного засобу на уявну паралельну їй площину. 

 

1) Розмір плати за тимчасове користування місцями розташування  наземних та дахових спеціальних конструкцій розраховується за такою формулою :

 

         C = P х S х Kм2 х Км3 х Кф, де:

 

         С – річна плата за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, грн.;

 

         Р – базовий розмір плати за 1 кв. м. площі місця розташування рекламного засобу, що встановлений на підставі грошової оцінки 1 м2 площі території, який для будь – яких вулиць міста становить 104,03 грн;

 

         S – площа місця розташування спеціальної конструкції, кв. м.,

 

         Kм2 – зональний коефіцієнт, який характеризує містобудівну цінність території в межах населеного пункту;

 

         Км3 – функціонально – планувальні фактори;

 

         К ф – коефіцієнт функціонального використання.

 

         Kм2 – зональний коефіцієнт, який характеризує містобудівну цінність території в межах населеного пункту:

1 – вул. Шевченка – вул. Червоноармійська – вул. Сучкова – вул. Червоноармійська - 2,50;

2 – вул. Сучкова – вул. Зіни Білої – межа школи (включаючи її) – пров. Лікарняний – межа кварталу багатоповерхової забудови (включаючи його) – межа дитячого садка (включаючи його) – межа кварталу садибної забудови (не включаючи його) – вул. Радянська – вул. Горького – вул. Леваневського – межа міста – вул. Комсомольська – 2,36;

3 – пров. Парковий – вул. Комсомольська – межа міста - 2,29 ;

4 – вул. Барикадна – пл. Перемоги – вул. Комсомольська – пров. Парковий – межа міста - 2,02;

5 – пл. Перемоги – межа кварталу багатоповерхової забудови (включаючи його) – вул. Микити Головка – вул. Дзержинського – вул. Шевченка - 2,24;

6 – вул. Жовтнева – пров. Жовтневий – вул. Сучкова – вул. Червоноармійська - 2,03;

7 – вул. Шевченка – вул. Дзержинського – межа кварталу садибної забудови (включаючи його) – вул. Сучкова – вул. Шаповалова – вул. Чапаєва – вул. Зіни Білої – вул. Островського – вул. Радянська – межа кварталу багатоповерхової забудови (не включаючи його) – межа дитячого садка (не включаючи його) – межа кварталу садибної забудови (включаючи його) – межа школи (не включаючи її) – вул. Зіни Білої – вул. Сучкова – пров. Жовтневий – вул. Жовтнева – вул. Червоноармійська - 1,9;

8 – вул. Шевченка – межа кварталів садибної забудови (включаючи їх) – межа комунального підприємства (включаючи його) – межа кварталів садибної забудови (включаючи їх) – вул. Дзержинського –  1,74;

9 – по середині русла р. Самара – межа міста – по середині русла р. Солона – межа каналу (не включаючи його) – межа кварталів садибної забудови (включаючи їх) – вул. Дзержинського – вул. Микити Головка – вул. Подолянська – межа кварталу садибної забудови (включаючи його) – пл. Перемоги – вул. Барикадна – межа міста - 1,89;

10 – межа міста – вул. Леваневського – смуга відведення залізниці - 1,78;

11 – вул. Горького – вул. Островського – вул. Ленінградська – смуга відведення залізниці вул. Леваневського – 1,69;

12 – вул. Спаська – смуга відведення залізниці – вул. Ленінградська – вул. Зіни Білої – вул. Чапаєва – вул. Шаповалова – вул. Сучкова - 1,76;

13 – межа міста – затока р. Солоної – межа кварталів садибної забудови (не включаючи їх) – вул. Сучкова – межа кварталів садибної забудови (не включаючи їх) – межа комунального підприємства (не включаючи його) – межа кварталів садибної забудови (не включаючи їх) – р. Солона - 1,33;

14 – посередині затону р. Солоної – східна та північна межі кварталу садибної забудови (включаючи її) – вул. Сучкова – вул. Технічна – межа Новомосковського трубного заводу – пров. Солоний - 1,61.

15 – автострада – межа міста – смуга відведення залізниці – вул. Спаська – вул. Сучкова - 1,61;

16 – територія Новомосковського трубного заводу – 1,84;,

17 – межа міста – межа промислового підприємства (не включаючи його) – вул. Плєханова – межа кварталу садибної забудови (включаючи його) – 0,99;

18 – межа міста – межа кварталу садибної забудови (включаючи його) – вул. Плєханова – межа промислового підприємства (не включаючи його) – пров. Плєханова – пров. Солоний – північна частина кварталу садибної забудови (включаючи її) – р. Солона – 1,34;

19 – межа міста – автострада – межа промислової зони (не включаючи її) – 0,67;

20 -  рукав р. Солоної – межа міста – р. Солона – 1,18;

21 – межа міста – рукав р. Самара – р. Самара – 1,06;

22 – межа міста – р. Самара – 1,19;

23 – межа міста – пров. Заливний – вул. Партизанська – вул. Технікумівська – вул. Колхозна – межа кварталу садибної забудови (не включаючи його)– 1,11;

24 – вул. Технікумівська – перетин вул. Радянської – межа міста – межа кварталу садибної забудови (включаючи його) вул. Колхозна – межа школи (не включаючи її) – 1,40;

25 – смуга відведення залізниці – вул. Дружби – межа міста – перетин вул. Радянської – вул. Технікумівська – вул. Підлісна – вул. Партизанська – пров. Заливний – межа міста – 1,23;

26 – смуга відведення залізниці – вул. Кірова – межа міста – вул. Дружби - 1,13;

27 – смуга відведення залізниці – межа міста - вул. Кірова– 1,57;

28 – смуга відведення залізниці – межа промислової зони (по межі шпалопросочувального заводу та кабельного заводу «Енергопром» (включаючи їх) – 1,67;

29 – по каналу – вул. Калініна – вул. Волгоградська – межа міста – смуга відведення залізниці - межа промислової зони (по межі шпалопросочувального заводу та кабельного заводу «Енергопром» (не включаючи їх) – 0,65;

30 – пров. Льва Толстого – межа міста – вул. Волгоградська – Калініна – вул. Леніна – 0,59;

31 – вул. Спаська – межа кварталу багатоповерхової забудови (не включаючи його) – пров. Льва Толстого – вул. Леніна (по межі кварталу садибної забудови не включаючи його) – вул. Калініна – по каналу – смуга відведення залізниці - 0,92;

32 – смуга відведення залізниці – межа міста – пров. Льва Толстого – вул. Леніна – смуга відведення залізниці – 0,90;

33 - смуга відведення залізниці – вул. Леніна – пров. Льва Толстого – вул. Волгоградська – вул. Спаська – вул. Заводська – 1,08;

34 – вул. Спаська – вул. Волгоградська – пров. Льва Толстого – вул. Заводська – 1,22;

35 – межа промислової зони (не включаючи її) – межа житлового кварталу багатоповерхової забудови (включаючи його) – вул. Заводська – 1,44;

36 – смуга відведення залізниці – межа промислової зони (включаючи її) – вул. Спаська - 1,75;

37 - Територія обмежена з усіх сторін смугою відведення залізниці – 0,82;

38 - Смуга відведення залізниці – вул. Заводська – пров. Волгоградський – 0,82;

39 – пров. Жданова – вул. Леніна – смуга відведення залізниці – пров. Волгоградський – вул. Заводська – 1,04;

40 – пров. Мануїльського – межа міста – смуга відведення залізниці – вул. Леніна – 0,82;

41 - пров. Київський – межа міста – пров. Манульського – вул. Леніна – вул. Жданова – вул. Заводська – смуга відведення залізниці – вул. Жданова – вул. Леніна – 0,77;

42 - смуга відведення залізниці – межа міста – пров. Київський – вул. Леніна – вул. Жданова – 0,61;

43 – смуга відведення залізниці – 1,00

 

         Км3 – функціонально – планувальні фактори:

-         розташування земельної ділянки в зоні пішохідної доступності до громадських центрів - 1,15;

-         розташування земельної ділянки в зоні  магістралей підвищеного містоформуючого значення – 1,15;

-         розташування земельної ділянки в зоні пішохідної доступності  до зовнішнього пасажирського транспорту - 1,10;

-         розташування земельної ділянки в зоні пішохідної доступності  до зон відпочинку (парку) – 1,10;

-         земельна ділянка розташована в прирейковій зоні – 1,10;

-         земельна ділянка розташована в зоні регулювання забудови – 1,08;

-         земельна ділянка знаходиться в зоні охорони поодиноких пам'яток -1,10;

-         земельна ділянка розташована у межах території рекреаційного призначення (парк, пляж) – 1,05;

-         земельна ділянка розташована в водоохоронній зоні – 1,02 - 1,05;

 

         К ф – коефіцієнт функціонального використання – 1,5;

 

 

  2) Розмір плати за тимчасове користування місцями розташування спеціальних конструкцій для неназемних та недахових спеціальних конструкцій дорівнює площі вертикальної проекції цієї спеціальної конструкції на уявну паралельну їй площину.

          

               С = М х S х Р х Кмр х Кл х Кs

 

М – кількість повних або неповних місяців розташування спеціальних конструкцій.

S – площа місця розташування спеціальних конструкцій, м2 згідно п. 2.7 цього Положення;

Р – базовий розмір плати за 1м2 площі місця розташування спеціальної конструкції, що дорівнює 4 % мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством України на час укладання договору.

Кмркоефіцієнт, який в залежності від місця розташування спеціальної рекламної конструкції дорівнює:

 -вул. Радянська, вул. Сучкова, вул.195-ї Стрілкової дивізії, площа Леніна, площа Перемоги – 1.0;

-вул. Червоноармійська, вул. Українська, вул. Шевченка, вул. М.Головка, вул. Комсомольська, вул. З.Білої, вул. Жовтнева, вул. В.Ковалівка, вул. Спаська, вул. Плеханова, вул.  Шаповалові – 0.9;

 - інші вулиці міста – 0.8.

Кллокальний коефіцієнт, який у залежності від об’єкту розташування спеціальної рекламної конструкції дорівнює:

 - на опорах вуличного освітлення, електромережі, контактної мережі, над проїзною частиною доріг – 1.0;

 - на інших спорудах та елементах вуличного обладнання – 0.9;

 - на будинках, будівлях ( фасадах, стінах, балконах, тощо) – 0.8.

Кsкоефіцієнт, який у залежності від площі місця розташування рекламного засобу становить:

        -S до 10м2 включно – Кs = 1,0;

        -S понад 10м2 до 30м2 включно – Кs = 0,9;

        -S понад 30м2 до 60м2 включно – Кs = 0,8;

        -S понад 60м2 до 150м2 включно – Кs = 0,6;

        -S понад 150м2 – Кs = 0,5.

2.8. У випадку розміщення рекламного засобу складної конфігурації розрахунок площі, за яку стягується плата здійснюється у межах описаного прямокутника (зовнішні габарити).

2.9.Розмір плати за право тимчасового користування місцем для розміщення зовнішньої реклами не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

 

3. Розподіл коштів, які надходять за тимчасове користування 

місцями розташування рекламних засобів.

 

  Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів зараховується до міського бюджету.

 

Секретар міської ради                                                                   С.Г.Горошко