ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл. вул. Радянська, 14, тел-факс:38-00-27, e-mail: info@nmvyk.dp.ua, www.novomoskovsk-rada.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

№ 61                                                                  від «17» 02.2010 р.

Про хід виконання заходів по підготовці
та проведенню 2010 року у місті Новомосковську –
року шани і поваги до ветеранів
Великої Вітчизняної війни.

Заслухавши та обговоривши доповідь заступника міського голови Тихонової Н.О. про хід виконання заходів по підготовці та проведенню 2010 року у місті Новомосковську – року шани і поваги до ветеранів Великої Вітчизняної війни виконком міської ради відмічає, що їх виконання спрямоване на збереження і зміцнення здоров’я ветеранів війни, забезпечення доступної медичної допомоги та підвищення рівня їх життя, вшанування їх подвигу, відзначення їх роботи по вихованню молоді на традиціях старшого покоління.

У м.Новомосковську проживає 4314 ветеранів війни, з них 253 інваліда Великої Вітчизняної війни та 88 учасників бойових дій безпосередньо приймали участь в бойових діях в період Великої Вітчизняної війни.

Здійснення пенсійної реформи, створення нової системи соціального захисту населення, зміни діючого пенсійного законодавства дали можливість значно збільшити розмір пенсій як в цілому по місту, так і для інвалідів війни. Середній розмір пенсійних виплат для інвалідів війни становить 1744,6 грн., учасників бойових дій – 1486,94 грн.

У місті затверджено заходи, спрямовані на подальше поліпшення соціального, медичного обслуговування ветеранів війни, а також патріотичне виховання молоді. Серед першочергових – забезпечення інвалідів війни ліками за пільговими цінами, засобами пересування та реабілітації, протезно-ортопедичними засобами, виконання вимог чинного законодавства України щодо надання ветеранам війни пільг по оплаті за житлово-комунальні послуги, проїзд на автомобільному і залізничному транспорті, різні компенсаційні виплати, а також обстеження матеріально-побутових умов проживання малозабезпечених інвалідів Великої Вітчизняної війни для надання їм натуральної та грошової допомоги. Постійно підприємствами, установами та організаціями міста надається допомога інвалідам Великої Вітчизняної війни. Так, у 2009 році 276 інвалідам війни надана допомога на загальну суму 18,2 тис. грн.

Інваліди війни забезпечуються сучасними технічними засобами реабілітації: у 2009 році засобами пересування забезпечено 359 інвалідів. Позачергово ветерани Великої Вітчизняної війни отримують санаторно-курортне лікування: в поточному році оздоровлено 206 ветеранів на загальну суму 749,4 тис. грн . Щорічно здійснюються компенсаційні виплати інвалідам війни на бензин та транспортне обслуговування. В разі неможливості оздоровлення в санаторно – курортних закладах інвалідам Великої Вітчизняної війни виплачується компенсація за невикористане санаторно – курортне лікування. В 2009 році таку компенсацію отримали 29 інвалідів війни на загальну суму 7475,0 грн.

У 2009 році 5 ветеранам Великої Вітчизняної війни встановлено квартирні телефони, на що витрачено 0,8 тис. грн. В рамках акції ”Здоров’я нації – здоров’я всіх” з місцевого бюджету виділено 7,7 тис. грн. для забезпечення ветеранів війни окулярами та слуховими апаратами. Так, у 2009 році 26 осіб пільгової категорії населення міста отримали безкоштовні окуляри та 12 інвалідів - слухові апарати. За рахунок коштів місцевого бюджету 2076 пільговикам міста здійснена передплата періодичних видань „Новомосковська правда”, „День Новомосковська”, „Зоря”, „Вісті Придніпров’я”. За звітний період безкоштовний капітальний ремонт житла проведено 3 інвалідам війни на загальну суму 24,0 тис. грн.

Однією із форм соціального захисту та всебічної підтримки ветеранів війни є надання послуг через територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, інвалідів, в якому обслуговується 758 громадян цієї категорії. Для спілкування ветеранів, які проживають на мікрорайонах Кулебівка, Решкут здійснюються виїзні засідання Клубу.

В комунальному закладі “Центральна міська лікарня м. Новомосковська” запроваджено комплекс заходів по охороні та поліпшенню стану здоров’я ветеранів війни. Для ветеранів проводиться повний комплексний періодичний огляд як в міській лікарні, так і в обласному госпіталі для ветеранів війни. Повним та частковим медичним оглядом на протязі 2009 року охоплено 100% інвалідів війни, 85% учасників бойових дій, 67% учасників війни. В рамках організації безоплатного забезпечення лікарськими засобами у 2009 році фактичні видатки на медикаменти для інвалідів війни склали 40502,08 грн., видано 846 рецептів. Учасники війни отримали безоплатно ліки на загальну суму 25082,27 грн., видано 720 рецептів.

Всім ветеранам війни, які мали потребу в першочерговій шпиталізації у відділеннях центральної міської лікарні забезпечено пільгове лікування в 8 палатах для інвалідів війни. При стаціонарному лікуванні інвалідів війни проводиться безоплатне забезпечення їх лікарськими засобами та харчуванням з додержанням соціальних норм. Протягом 2009 року на харчування ветеранів війни в стаціонарах витрачено 37098,0 грн. На медикаменти для стаціонарного лікування ветеранів війни витрачено 76496,0 грн. Традицією стало проведення днів здоров’я. Впродовж 2009 року безплатне стоматологічне протезування одержали 88 ветеранів Великої Вітчизняної війни на загальну суму 32,5 тис. грн. У місті нараховується 15 пам'ятників Великої Вітчизняної війни, в тому числі 9 братських могил. Усі вони знаходяться в задовільному стані. Щорічно проводяться поточні косметичні ремонти, за прилягаючими територіями закріплені школи.

В закладах освіти активізувалося військово-патріотичне виховання школярів. У школах проводяться уроки мужності, зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, працівниками тилу. В загальноосвітніх школах міста функціонують шкільний музей, галерея, зали, кімнати та куточки бойової слави. Систематично проводяться екскурсії по місцях бойової і трудової слави. Десятий рік у місті існує традиція вручення старшокласникам стипендій імені Героїв-земляків. В закладах культури працюють 5 клубних формувань та клуб «Золота душа», де проходить спілкування людей похилого віку. При клубі міськвиконкому вже понад п'ять років працює хор ветеранів «Жива пам'ять», який в 2007 році отримав почесне звання «народний».

Однак, необхідно відмітити, що є питання, на які слід звернути першочергову увагу, щоб дійти до кожного ветерана. Зокрема, слід вирішити питання виділення додаткових коштів для повного забезпечення зубопротезуванням, слуховими апаратами, спеціальними автомобілями з ручним керуванням.

На підставі викладеного, з метою створення умов для формування і реалізації соціальної політики, забезпечення права кожного ветерана війни на достатній життєвий рівень, реалізації Програми „2010 рік у місті Новомосковську – рік шани і поваги до ветеранів Великої Вітчизняної”, керуючись статтею 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Інформацію заступника міського голови Тихонової Н.О. про хід виконання заходів по підготовці та проведенню 2010 року у місті Новомосковську – Року шани і поваги до ветеранів Великої Вітчизняної війни прийняти до відома.

2. Управлінню праці та соціального захисту населення (Горбач Г.М.):
- вести постійний контроль щодо задоволення всіх звернень і потреб ветеранів Великої Вітчизняної війни;
- вирішувати в установленому чинним законодавством питання щодо надання пільг ветеранам війни відповідно до Закону України „Про соціальний захист ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
- з метою надання адресної допомоги ветеранам підтримувати зв’язок з підприємствами міста, де вони працювали;
- спільно з міською Радою ветеранів Великої Вітчизняної війни, громадською Радою ветеранів партизанів - підпільників Присамар’я, товариством політичних в’язнів і репресованих проводити роботу по визначенню першочергових потреб ветеранів щодо поліпшення їх матеріально – побутового становища;
- залучати підприємства міста всіх форм власності для надання допомоги для придбання ліків, одягу, палива, будівельних матеріалів ветеранам війни, а також надання їм адресної допомоги.

3. Територіальному центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, інвалідів (Чупрун Т.І.):
- продовжити роботу пункту прокату засобів догляду за тяжко хворими ветеранами війни;
- організовувати проведення суботників, генеральних прибирань інвалідам війни, які перебувають на обліку у відділенні соціальної допомоги вдома;
- забезпечити проведення засідань „Клубу людини похилого віку”, в т.ч. і виїзних.

4. Комунальному закладу «Центральна міська лікарня» (Письменний Ю.В.):
- продовжити роботу щодо організації в місті комплексного диспансерного обстеження інвалідів, ветеранів та прирівняних до них категорій населення;
- забезпечити роботу щодо першочергової госпіталізації та пільгового лікування ветеранів війни, при необхідності використовувати стаціонари вдома;
- забезпечити своєчасне направлення на МСЕК для встановлення групи інвалідності або перегляду в бік її збільшення ветеранам війни, які цього потребують;
- продовжити роботу по організації та проведенню Днів здоров’я;
- провести ремонт та дообладнання палат для ветеранів війни в відділеннях міської лікарні;

5. Комунальному закладу „Новомосковська міська стоматологічна поліклініка” (Гутарова Н.В.) продовжити надання безкоштовної стоматологічної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни.

6.Управлінню освіти (Падашуля Н.І.):
- забезпечити реалізацію заходів щодо громадянсько-патріотичного виховання в закладах освіти, причетності до подвигу старших поколінь, пошани до героїчного минулого рідного краю, України;
- організувати проведення фестивалю дитячої творчості присвяченого 65 річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

7. Управлінню культури (Шаликін В.П.):
- провести міський фестиваль народної творчості «Велика Перемога»;
- організувати проведення фестивалів театральних колективів «Сім вечорів», духових оркестрів, виступ зведеного хорового колективу (за участю ветеранів війни, студентів, школярів міста);
- продовжити розвиток музейної справи (збереження і популяризація історії та культури міста, проведення науково – дослідницької діяльності);

8. Управлінню житлово-комунального господарства (Устименко С.Д.) провести поточний ремонт пам’ятників і меморіалів та упорядкувати території, де вони розташовані.

9. Рекомендувати власникам зовнішніх (вуличних) рекламоносіїв розміщувати фотографії ветеранів Великої Вітчизняної війни міста (на протязі квітня-травня 2010 року).

10. Запропонувати керівникам підприємств всіх форм власності, організацій, установ міста активізувати участь у благодійних акціях та підготовці і проведенні свята щодо відзначення 65-ої річниці Перемоги.

11. Рекомендувати комунальним підприємствам міста та підприємствам побутового обслуговування (перукарні, ательє, ритуальні служби та інш.) організувати надання безкоштовних та на пільгових умовах побутових послуг ветеранам.

12. Управлінню зв’язку та транспорту (Мисик І.Д.):
- забезпечити пільговий проїзд ветеранів війни на міському та приміському пасажирському автотранспорті, а також залізничному транспорті приміського сполучення.

13. Відділу інформації та прес – служби ( Кармалицька Т.О.):
- забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації відзначення в місті Року шани і поваги до ветеранів Великої Вітчизняної”

14. КЗ «Центральна міська лікарня» (Письменний Ю.В.), територіальному центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, інвалідів (Чупрун Т.І.), управлінню освіти (Падашулі Н.І.), управлінню зв’язку та транспорту (Мисик І.Д.), управлінню житлово-комунального господарства (Устименко С.Д.), управлінню культури та туризму (Шаликін В.В.) щомісячно до 5 числа, наступного за звітним, надавати управлінню праці та соціального захисту населення (Горбач Г.М.) інформацію щодо виконання заходів в рамках реалізації Програми „2010 рік у місті Новомосковську – рік шани і поваги до ветеранів Великої Вітчизняної”

15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови за напрямками роботи.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА В.І.ЛІТВІЩЕНКО