ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл. вул. Радянська, 14, тел-факс:38-00-27,
e-mail: info@nmvyk.dp.ua, www.novomoskovsk-rada.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

№ 348                                                                  від 16.06.2010 р.

Про виконання рішеня № 774 від 18.11.2009р.
щодо організації роботи, направленої на подолання кризових явищ
в м. Новомосковську в 2010р.

З метою забезпечення організації виконання завдань визначених у програмі Президента України Януковича В.Ф. «Україна – для людей», посилення виконання заходів щодо попередження та усунення негативних наслідків економічної і соціальної кризи в державі, впливу її на життєдіяльність і розвиток м.Новомосковська, а також закріплення позитивних тенденцій по створенню умов для економічного і соціального зростання, поліпшення добробуту населення, керуючись ст.27 п.1“а” Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради
вирішив:

1. Звіт про виконання Плану заходів щодо організації роботи, направленої на подолання кризових явищ в м. Новомосковську в 2010р. взяти до відома (додаток №1).

2. Внести доповнення до Плану заходів щодо організації роботи, направленої на подолання кризових явищ в м. Новомосковську в 2010р. (додаток №2).

3. Доручити секретарю міської ради (Головко О.М.) спільно з комісією виконавчого комітету Новомосковської міської ради по попередженню кризових явищ та по боротьбі з їх наслідками забезпечити:
3.1 подальше проведення аналізу ефективності впровадження антикризових заходів, спрямованих на мінімізацію негативного впливу економічної і соціальної кризи в державі на життєдіяльність і розвиток м. Новомосковська;
3.2 виявлення проблемних питань, негативних тенденцій, пов’язаних з впливом економічної кризи;
3.3 ефективний контроль і оперативне внесення змін до плану антикризових заходів в разі виникнення негативних обставин в соціально-економічному стані міста;
3.4 координацію роботи управлінь, відділів виконавчого комітету міської ради, підприємств міста усіх форм власності щодо виконання прийнятого плану заходів.

4. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на заступників міського голови за напрямами діяльності, контроль – на секретаря міської ради (Головко О.М.).

Міський Голова В.І. Літвіщенко