ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл. вул. Радянська, 14, тел-факс:38-00-27,
e-mail: info@nmvyk.dp.ua, www.novomoskovsk-rada.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

№ 347                                                                  від 16.06.2010 р.

Про хід виконання міської цільової програми
„Молодь Новомосковська” в І півріччі 2010 року.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови комітету у справах сім’ї та молоді, Коренєвої М.О. , виконавчий комітет міської ради зазначає , що в І півріччі 2010 року проводилася реалізація міської програми „Молодь Новомосковська на 2007 – 2011р.р.”. До цього були залучені управління та відділи виконавчого комітету, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, молодіжна громадська організація „Новомосковська спілка молоді”, органи студентського самоврядування, міська школа „Лідер”.

Центром зайнятості приділялась особлива увага працевлаштуванню молоді Новомосковська, яка потребує додаткових гарантій щодо соціального захисту і неспроможне на рівних конкурувати на ринку праці. Протягом І півріччя 2010 року працевлаштовано – 137 чол. в віці до 35 років, на заброньовані робочі місця - 2 чол. Професійно - орієнтаційні послуги отримали близько 200 молодих людей. в т.ч. 24 чол. отримали послуги із застосуванням професійно - діагностичних методик.

Для молоді проведено 3 професійно-інформаційних семінари, 4 проф .- інформаційних уроків, День кар’єри для студентів Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права. Професійне навчання за направленням Центру зайнятості пройшли 58 чол. з числа молоді. В громадських роботах прийняло участь 11 чол. з числа молоді. В поточному році продовжилась традиційна підтримка талановитої учнівської молоді: відзначались стипендіями міського голови відмінники навчання 9 – 11 класів загальноосвітніх шкіл міста, переможці олімпіад з базових дисциплін, творчих конкурсів. Стипендіатами стали 92 учні. Крім цього, 5 студентів пільгових категорій та відмінників навчання Новомосковського технікуму Національної металургійної академії України одержали одноразову допомогу у розмірі 200 грн. кожний.

Значна увага приділялась пропаганді здорового способу життя в молодіжному середовищі. В навчальних закладах міста на протязі 2010 р. минулого року проводилася інформаційна та консультативна робота з питань формування і збереження репродуктивного здоров’я, попередження наркоманії, алкоголізму. За цей період було здійснено 9 заходів ( „круглі столи”, бесіди та консультації спеціалістів, робота вуличних консультативних пунктів). Здійснювалася підтримка молодих людей, звільнених з місць позбавлення волі. Протягом 2010 р. на обліку в міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді знаходилось 14 осіб даної категорії, перебувало на соціальному супроводі - 1, їм надавалася необхідна допомога у розв’язанні соціальних проблем та працевлаштуванні.

Важливим напрямком в роботі з молоддю є утвердження сімейних цінностей. Так, стали традиційними в місті соціальні акції, спрямовані на підтримку молодих сімей: „З днем народження, нова сім’я!”, „Привіт, малюк!”, „Моя родина – краплина України”. На протязі І півріччя 2010р. бул0 проведено 2 соціальних акцій, якими охоплено 18 молодих сімей. Організацію культури та дозвілля молоді в місті забезпечують заклади культури, в першу чергу - клубні. Вони залучають молодь в колективи художньої самодіяльності, гуртки, молодіжні об’єднання за інтересами та мають широке коло діяльності. Центральна бібліотечна система міста нараховує 6 бібліотек. Юнацький відділ надає послуги близько 10 тис. молодим читачам, при ньому працює молодіжний клуб „Дивосвіт”. Упродовж звітного періоду проведено міські фестивалі та конкурси: „Студентська весна”, клубних команд за місцем проживання КВК, „Собори наших душ”, „Світло вічного вогню”.

Велике значення приділяється профілактиці негативних явищ серед підлітків та молоді. В цьому плані певну роль відіграють клуби за місцем проживання. В 2010 р. в них працювало 25 гуртків та спортивних секцій, якими охоплено 480 дітей та підлітків. Педагогами – організаторами проведено 48 масових заходів, в яких взяли участь більше 1 тис. чол.

У групах соціально-педагогічної реабілітації для дітей, схильних до правопорушень при клубі „Дельта” постійно проводилася робота щодо формування у підлітків духовного та культурного розвитку, здорового способу життя, безпечної поведінки. У кожній групі працював консультаційний пункт, де психологом центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводилася індивідуально – профілактична робота. В червні поточного року для підлітків, що потребують особливої педагогічної уваги була організована спортивно - оздоровча група у складі 20 чол.

З метою виховання патріотизму, розвитку духовності, моральності молоді в учбових закладах міста, клубах за місцем проживання до Дня Захисника Вітчизни, Дня Перемоги, Дня партизанської слави проводилися заходи для ветеранів Великої Вітчизняної війни за участю молоді. 26 старшокласників загальноосвітніх шкіл, які мають гарні показники з військової підготовки та історії, отримали іменні стипендії героїв Великої Вітчизняної війни. (Розмір кожної стипендії - 100 грн.).

В березні 2010 року відбулася установча конференція, яка створила міську молодіжну громадську організацію. „Новомосковська спілка молоді”. Також активно в середніх спеціальних навчальних закладах міста розвивається студентський рух. Члени органів студентського самоврядування беруть участь в акціях міського голови „Чисте місто”; залучають студентів до занять в творчих колективах , гуртках та секціях; проводять заходи різних напрямків. В місті 9 рік працює школа „Лідер”, в якій старшокласники загальноосвітніх шкіл навчаються азам управління містом. Про свої проблеми, результати роботи вони розповідають на сторінках молодіжної газети „Лідер”.

Окремі заходи спрямовані на підтримку юнаків і дівчат з особливими потребами. На базі центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді працював клуб „Довіра” (вікова категорія його членів від 10 до 18 років), а при територіальному центрі діяв клуб „Надія” (вікова категорія від 18 до 30 років), де кожен може знайти справу до душі.

На підставі викладеного , керуючись статтею 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради
в и р і ш и в :

1. Інформацію голови комітету у справах сім’ї та молоді Коренєвої М.О. про хід виконання міської цільової програми „Молодь Новомосковська” в І півріччі 2010 року прийняти до відома.

2. Основними пріоритетами на 2010 рік у сфері молодіжної політики визначити:
- подальший розвиток міського молодіжного руху;
- сприяння розвиткові духовності, моральності, військово – патріотичному вихованню молоді;
- пропаганда здорового способу життя серед молоді;
- організація дозвілля дітей та молоді, спрямованого на забезпечення їх інтелектуального розвитку, підтримка талановитої молоді.

3. Рекомендувати Новомосковському міськрайонному центру зайнятості (Кадевич С.Г.) :
- проводити роботу по збільшенню кількості молоді, залученої до участі в оплачуваних громадських роботах;
- активізувати роботу із працевлаштування молоді на дотаційні робочі місця.

4. Комітету у справах сім’ї та молоді (Коренєва М.О.) продовжити роботу стосовно:
- збереження й розвитку системи роботи з дітьми, підлітками та молоддю за місцем проживання;
- підтримки творчих ініціатив молоді , розвитку її громадської активності;
- сприяння діяльності міської молодіжної громадської організації „Новомосковська спілка молоді”.

5. Управлінню освіти (Падашуля Н.І.) :
- продовжити роботу з підтримки талановитих та обдарованих дітей;
- діяльності міської школи „Лідер”.

6. Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Роздайбіда І.А.), службі у справах дітей (Кравченко І.А.) продовжити роботу щодо:
- розвитку сімейних форм виховання;
- профілактики соціального неблагополуччя сімей з дітьми, в першу чергу - молодих;
- профілактики негативних явищ в підлітково – молодіжному середовищі.

7. Комітету з фізичної культури та спорту (Шевцова Т.Г.) :
- проводити фізкультуроно - оздоровчу та спортивно – масову роботу з молоддю міста;
- розвивати дитячо – юнацький спорт;
- посилити роботу спортивних майданчиків за місцем проживання. Звіт про проведену роботу – в серпні 2010 року.

8. Управлінню культури та туризму (Шаликін В.П.) :
- сприяти розвитку молодіжної художньої творчості;
- забезпечувати підтримку обдарованої учнівської та студентської молоді, творчих ініціатив молодих людей.

9. Комітету у справах сім’ї та молоді (Коренєва М.О.), управлінню освіти (Падашуля Н.І.), центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Роздайбіда І.А.), комітету з фізичної культури та спорту (Шевцова Т.Г.), КП «Новомосковський комбінат комунальних підприємств» (Поздняков А.І.), міському комбінату комунальних підприємств (Громадський О.В.) сприяти в реалізації молодіжних проектів, запропонованих учасниками І міського молодіжного Форуму.

10. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на комітет у справах сім’ї та молоді (Коренєва М.О.), контроль – на заступника міського голови Тихонову Н.О.

В.о.міського голови O.М.Головко