ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл. вул. Радянська, 14, тел-факс:38-00-27, e-mail: info@nmvyk.dp.ua, www.novomoskovsk-rada.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

№ 766                                                                  від 15.12.2010 р.

Про узгодження міської Програми розвитку малого підприємництва
м. Новомосковська на 2011-2012 рр.

Згідно Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва», Указу Президента України від 15 липня 2000 року № 906/2000 «Про заходи щодо забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою ефективного використання можливостей підприємництва для розвитку міста, вирішення соціальних проблем та забезпечення конституційного права громадян на підприємницьку діяльність, виконком міської ради

в и р і ш и в :

1. Узгодити міську Програму розвитку малого підприємництва м.Новомосковська на 2011-2012 роки /згідно додатку №1,2,3/.

2. При розробці бюджету на 2011 та 2012 рр. та Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста врахувати основні завдання міської Програми розвитку малого підприємництва м.Новомосковська на 2011-2012р.р. та вжити необхідних заходів щодо забезпечення досягнення, передбачених нею показників.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань економічного розвитку, ринкових реформ і підприємництва Воскобойник О.М.

Міський Голова С.А. Мороз