ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл. вул. Радянська, 14, тел-факс:38-00-27, e-mail: info@nmvyk.dp.ua, www.novomoskovsk-rada.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

№ 757                                                                  від 15.12.2010 р.

Про узгодження Програми соціально- економічного та культурного розвитку
м. Новомосковська на 2011 рік.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Новомосковська на 2011 рік розроблена згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», з урахуванням оцінки реального стану економіки міста, на основі аналізу виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку в 2010 році та цілей і заходів визначених затвердженими місцевими програмами.

Основною метою програми на 2011 рік має стати забезпечення основних завдань, з урахуванням цілей і пріоритетів, поставлених Президентом України та Урядом, усунення негативних наслідків економічної кризи в державі на життєдіяльність та розвиток м. Новомосковська. Враховуючи підсумки 2010 року, серед головних пріоритетів економічного і соціального розвитку міста в 2011 році мають бути:
- збереження досягнутих у попередні роки соціальних стандартів і посилення соціальної спрямованості міської бюджетної політики;
- підтримка незахищених категорій населення, людей, що потрапили у важку життєву ситуацію;
- оточення турботою людей старшого покоління, створення гідних умов життя нашим поважним ветеранам;
- фінансове забезпечення – гуманітарної сфери, охорони здоров'я, освіти, культури, спорту;
- підтримка сім'ї та молоді;
- надійне функціонування систем життєзабезпечення населення і подальше реформування та розвиток житлово-комунального господарства міста, впровадження нових технологій і конкурентних принципів роботи, сприяючих поліпшенню якості послуг, що надаються населенню;
- удосконалення форм місцевого самоврядування, створення умов для активної взаємодії громадян, громадських організацій, представників влади;
- активна економічна і регуляторна політика, встановлення результативного діалогу з керівниками підприємств, що працюють в місті, формування сприятливої бізнес-сфери;
- створення умов, для реалізації інвестиційного потенціалу міста.

Основним завданням у промисловості міста на 2011 рік є: забезпечення умов для нарощування конкурентоспроможної продукції шляхом зниження її енергоємності, покращення якості, розвитку маркетингу та збільшення споживчого попиту на вітчизняну продукцію, зокрема, на внутрішньому ринку, ефективно використовувати паливно-енергетичні ресурси, визначати нові ринки збуту на вироблену продукцію. У рамках місцевої програми зайнятості населення на 2011 рік передбачається здійснити комплекс заходів, спрямованих на активізацію економічної діяльності населення, зменшення диспропорції між попитом та пропозицією робочої сили, створення умов для самозайнятості та соціальної підтримки незайнятих, зареєстрованих у державній службі зайнятості, розширення сфери застосування праці за рахунок створення не менше 1200 нових робочих місць.

З метою підвищення продуктивної зайнятості населення, посилення соціального захисту громадян від безробіття планується у 2011 році здійснити комплекс заходів, спрямованих на поліпшення структури підготовки та перепідготовки кадрів, соціального захисту осіб, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, стимулювання підприємницької діяльності, яка забезпечує розширення сфери застосування праці.

Пріоритетним напрямом у роботі галузі охорони здоров’я в 2011 році є:
- збереження та зміцнення здоров’я населення міста, активізація профілактичної діяльності;
- забезпечення гарантованого рівня надання безкоштовної кваліфікованої медичної допомоги;
- формування ринку платних медичних послуг, сприяння розвитку установ охорони здоров'я всіх форм власності, як однієї з умов задоволення потреб громадян в медичних послугах;
- ефективне використання наявних кадрових, фінансових і матеріальних ресурсів;
- залучення інвестицій в сферу охорони здоров'я;
- реформування системи кадрового забезпечення.

Необхідно відновити престиж і суспільну значущість професії лікаря, створити умови для залучення в галузь кваліфікованих, сучасно мислячих кадрів з урахуванням потреб нашої територіальної общини.

У рамках місцевої програми розвитку освіти, позашкільних навчальних закладів, передбачається:
- збереження та забезпечення функціонування закладів освіти;
- забезпечити школи міста матеріально-технічними засобами навчання; - забезпечити навчальні заклади педагогічними працівниками, підвищення їх кваліфікації;
- створити належні умови для утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
- забезпечити заклади освіти сучасними меблями;
- впровадити обладнання для очищення питної води у навчальних закладах міста;
- продовжити заміну метало пластикових вікон;
- підтримка ініціативної, здатної, талановитої молоді;
- продовжити багатопланову роботу по розвитку творчих і професійних навиків молоді;
- взаємодія з позитивними молодіжними співтовариствами;
- продовження реалізації програми еколого-етичного виховання та впровадження предмету «Екологічна мораль» в школах міста.

Обсяг капітальних вкладень за рахунок усіх джерел фінансування на 2011 рік планується в обсязі 115.7 млн.грн. Передбачається ввести в дію 3,0 тис м2 житла за рахунок коштів населення.

Планується будівництво та реконструкція наступних об’єктів комунального призначення:
- будівництво водопроводу по вул. Декабристів, вул. Київській;
- будівництво водопроводу по вул. Б.Хмельницького, вул. Курченко, вул. Крупській, вул. Чкалова;
- реконструкція парку ім. Сучкова (прибережна зона);
- реконструкція парку ім. Сучкова (1 черга будівництва);
- реконструкція пл. ім. В.І. Леніна.
- будівництво загальноосвітньої школи №13;
- реконструкція водопроводу d-500 мм (від пров. Новомосковського до вул. Шевченко);
- реконструкція каналізаційного колектору по вул.З.Білої;
- реконструкція пункту приймання стічних вод ОСК ВУВКГ;
- реконструкція існуючого приміщення їдальні та пральні туберкульозного відділення;
- захист від підтоплення ґрунтовими водами по вул.8 Березня ( 2 черга);
- реконструкція каналізаційного колектору від КНС № 2 через мкр.»Самарь» по вул. Спаській;
- реконструкція каналізаційного колектору по вул. Дзержинського, вул. Шевченка;
- газопостачання житлового масиву Красний Кут;
- реконструкція Свято-Троїцького собору;
- реконструкція дюкеру через р. Самару (водопровід d=300 мм п. Меліоративний) у м. Новомосковську (проектні роботи);
- реконструкція магістрального водопроводу d = 500 мм по вул. Сучкова у м.Новомосковську (проектні роботи);
- реконструкція водопровідної мережі по вул. Робочій у м. Новомосковську (проектні роботи);
- реконструкція водопровідної мережі по вул. Партизанській в м. Новомосковську (проектні роботи);
- реконструкція водопровідної мережі по вул. Дружби, вул. Радянській в м. Новомосковську (проектні роботи).

Житлово-комунальне господарство міста є однією з найважливіших галузей, від стану якого залежать комфорт та безпека проживання громадян міста. На даний час проблеми цієї сфери вимагають першочергового рішення. З цією метою в місті розроблено та прийнято ряд міських програм: реформування і розвитку житлово-комунального господарства, відновлення та благоустрою внутрішньо двірських проїздів, поводження з твердими побутовими відходами, модернізація зовнішнього освітлення, боротьби із захворюванням на сказ, утримання собак і котів та інше.

Основними напрямками діяльності у сфері житлово-комунального господарства в 2011 році планується:
- виконання заходів міських програм реформування і розвитку житлово-комунального господарства;
- впровадження енергозберігаючих технологій та проведення заходів, спрямованих на ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, підвищення ефективності та надійності інженерних мереж життєзабезпечення міста;
- створення єдиної системи оцінки стану житлово-комунального господарства міста;
- проведення економічно обґрунтованої тарифної політики;
- забезпечення оптимально можливої на нинішньому етапі якості послуг;
- пропаганда і підтримка різних форм самоорганізації споживачів житлово-комунальних послуг, як суспільства співвласників багатоповерхових домів;
- ліквідація монополії на ринку комунальних послуг, створення умов для розвитку конкуренції.

З метою стабілізації стану безпеки праці, поліпшення гігієни праці, виробничого середовища, скорочення кількості випадків виробничого травматизму в 2011 році передбачається:
- забезпечити систематичний аналіз, узагальнення та впровадження передового вітчизняного й світового досвіду, створення безпечних умов праці, запобігання виробничому травматизму й професійним захворюванням на промислових підприємствах;
- забезпечити функціонування системи управління охороною праці на підприємствах малого та середнього бізнесу;
- організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників.
- посилення контролю за дотриманням вимог законодавства та інших нормативно-правових актів з охорони праці;
- посилити взаємодію з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

У планах розвитку культури наступного року передбачається :
- збереження існуючої мережі закладів культури клубного типу, музею та забезпечення повної зайнятості працівників культури;
- збільшення обсягів бібліотечних та музейного фондів;
- забезпечення підтримки обдарованої учнівської молоді й провідних майстрів культури та мистецтв;
- проведення міського фестивалю народної творчості «Велика Перемога»;
- заснування в місті відкритого фестивалю козацької слави і козацького хору;
- проведення фестивалю театральних колективів «Сім вечорів»;
- впровадження нових технологій, методик організації задоволення зростаючих духовних, культурних потреб жителів міста і виховання всебічної розвиненої особи;
- забезпечення організації, підготовки і проведення загальноміських урочистих і протокольних заходів, державних і професійних свят, участі талановитих Новомосковців в міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних фестивалях і конкурсах, розвитку народних промислів;
- збільшення обсягів бібліотечних та музейного фондів;
- реконструкція парку ім. Сучкова (берегова зона);
- реконструкція площі ім. Леніна.

У 2011 році передбачається здійснити заходи щодо підтримки розвитку підприємництва в галузі туризму, стимулювання розвитку матеріально–технічної бази шляхом залучення інвестицій на реконструкцію туристичних об’єктів та реконструкцію Свято - Троїцького собору, організації зон короткочасного відпочинку. У 2011 році буде продовжено роботу з реалізації заходів цільової комплексної програми розвитку фізичної культури й спорту в місті. З метою створення сприятливих умов для занять населення фізичною культурою і спортом, буде вжито заходів щодо збереження фізкультурних кадрів, матеріально–технічної бази, та забезпечення функціонування мережі дитячо–юнацьких спортивних шкіл та центру фізичного здоров’я "Спорт для всіх".

У 2011 році кількість діючих малих підприємств має збільшитися до 384 одиниць (на 9,7 %), чисельність працюючих на малих підприємствах – до 2,4 тис.осіб (на 3,1 %). Місто Новомосковськ з урахуванням економічного й трудового потенціалу, територіального розташування та інших факторів є інвестиційно-привабливим. Тому стратегічним завданням влади залишається розвиток міської території й інфраструктури міста, створення сприятливих умов для залучення в економіку міста інвестицій.

З метою соціального захисту найуразливіших верст населення в 2011 році планується:
- забезпечити своєчасну виплату соціальної допомоги відповідно до бюджетних призначень;
- здійснювати заходи щодо виявлення осіб, нездатних до самообслуговування, а також які потребують постійної сторонньої допомоги;
- забезпечити належне функціонування територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку

Для забезпечення державною підтримкою соціально незахищених категорій населення в 2011 році планується, продовження надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Розглянувши основні показники програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2011 рік, з урахуванням оцінки реального стану економіки міста та керуючись Законом України ст.26 ч.І п.22 «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

вирішив:

1. Узгодити програму соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2011 рік /додатки № 1,2,3/.

2. Доручити управлінню економіки виконавчого комітету міської ради ( Хохлова М.М.) подати матеріали щодо затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2011 рік на розгляд міської ради.

3. Вважати головним завданням у роботі виконавчого комітету Новомосковської міської ради, підприємств та організацій - здійснення комплексу заходів щодо досягнення показників програми соціально-економічного та культурного розвитку міста за такими пріоритетними напрямками:
- збереження досягнутих у попередні роки соціальних стандартів і посилення соціальної спрямованості міської бюджетної політики;
- підтримка незахищених категорій населення, людей, що потрапили у важку життєву ситуацію;
- оточення турботою людей старшого покоління, створення гідних умов життя нашим поважним ветеранам;
- фінансове забезпечення – гуманітарної сфери, охорони здоров'я, освіти, культури, спорту;
- підтримка сім'ї та молоді;
- надійне функціонування систем життєзабезпечення населення і подальше реформування та розвиток житлово-комунального господарства міста, впровадження нових технологій і конкурентних принципів роботи, сприяючих поліпшенню якості послуг, що надаються населенню;
- удосконалення форм місцевого самоврядування, створення умов для активної взаємодії громадян, громадських організацій, представників влади;
- активна економічна і регуляторна політика, встановлення результативного діалогу з керівниками підприємств, що працюють в місті, формування сприятливої бізнес-сфери;
- створення умов, для реалізації інвестиційного потенціалу міста.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань економічного розвитку, ринкових реформ та підприємництва Воскобойника О.М.

Міський Голова С.А. Мороз