ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл. вул. Радянська, 14, тел-факс:38-00-27, e-mail: info@nmvyk.dp.ua, www.novomoskovsk-rada.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я
від   27.03.2013                                                                           № 159 

Про організацію громадського
харчування учнів загальноосвітніх
навчальних закладів міста у 2013 р.

Керуючись законами України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», постановами Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 02.02.2011р. за № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 року № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і з метою забезпечення якісного та безпечного харчування за батьківські кошти, виконавчий комітет Новомосковської міської ради

В И Р І Ш И В:

 1. Управлінню освіти (Падашуля Н.І.), керівникам загальноосвітніх навчальних закладів організувати гаряче харчування учнів 5-11 класів, які харчуються за батьківські кошти.
 2. З урахуванням раціонального харчування та дотримання санітарно-гігієнічних вимог визначити вартість одноразового харчування на одного учня не більше 7 грн. 50 коп. (семи гривень 50 коп.).
  з 13 березня по 31 грудня 2013 року
 3. Управлінню освіти, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:
  1. Надати підприємствам, які стали переможцями за результатами конкурсних торгів та укладених договорів, що забезпечують харчування учнів, приміщення шкільних їдалень і харчоблоків для організації гарячого харчування учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.
  2. Забезпечити виконання заходів по економії води, газу та електроенергії і входженню в лімітні призначення по їх використанню.
   Постійно
  3. Забезпечити організацію харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах за двотижневим меню з дотриманням чинного законодавства і діючих санітарно-гігієнічних нормативів, здійснювати заходи по забезпеченню охорони життя і здоров'я учнів.
   Постійно
  4. Харчування учнів, які харчуються за кошти батьків, здійснювати за безготівковим розрахунком попереднім придбанням талонів один раз на місяць з урахуванням вартості за двотижневим меню без додаткового врахування сум податку на додану вартість, відповідно до шкільного режиму харчування.
   Постійно
 4. Підприємствам, які стали переможцями за результатами конкурсних торгів та укладених договорів, що забезпечують харчування учнів, здійснювати націнку на продукти харчування в розмірі, що не перевищує 30 (тридцяти) відсотків. Постійно
 5. Асортимент шкільних буфетів організувати згідно постанови Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001р. № 63 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів» та організації навчально-виховного процесу ДСан ПіН 5.5.2.008-01 (асортимент додається).
 6. Відповідальність за організацію харчування учнів у навчальних закладах за матеріально-технічний стан харчоблоку (їдальні, буфету), дотримання вимог санітарного законодавства покласти на керівників цих закладів та підприємства, що забезпечують харчування дітей.
  Постійно
 7. Новомосковському районному управлінню Держсанепідслужби (начальник управління Плачков С.Ф.) здійснювати постійний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та якості організації харчування учнів.
  Постійно
 8. Координацію роботи по виконанню рішення покласти на Падашулю Н.І., начальника управління освіти, контроль - на Калюжну І.С., заступника міського голови з питань соціального захисту населення та розвитку соціально-культурної сфери.

 

Міський голова С.А. МОРОЗ

Підготував:
Начальник управління освіти

Н.І. ПАДАШУЛЯ
Узгоджено:
Керуючий справами

І.М. МАРЧЕНКО

Секретар міської ради
Б.В. МАЗУР

Заступник міського голови
з питань соціального захисту населення
і розвитку соціально-культурної сфери

І.С. КАЛЮЖНА

В.о. начальника юридичного управління О.В. МАРТИНЮК