ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл. вул. Радянська, 14, тел-факс:38-00-27, e-mail: info@nmvyk.dp.ua, www.novomoskovsk-rada.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я
від   27.03.2013                                                                           № 156 

Про внесення змін до рішення
№ 90 від 27.02.2013 р.
«Про затвердження заходів
щодо реалізації «Програми
охорони, збереження та використання
об’єктів культурної спадщини м. Новомосковська
на 2011-2015 рр.»  на 2013 рік
по Управлінню культури та туризму виконавчого
комітету Новомосковської міської ради»

Відповідно до ч.1 ст. 3, ч.2 ст. 13 Закону України «Про культуру», ст.. 6, ст.. 11, ст.. 23  Закону України «Про охорону культурної спадщини», ст. 27,28, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування» на виконання «Програми охорони, збереження та використання об’єктів культурної спадщини м. Новомосковська на 2011-2015 рр.» з метою захисту, збереження та використання об’єктів культурної спадщини  в суспільному житті м. Новомосковська,  захисту традицій середовища в інтересах нинішнього та майбутнього поколінь виконавчий комітет Новомосковської міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Доповнити п.1 рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради № 90 від 27.02.2013 р. додатком № 2 «Пропозиції щодо реалізації  «Програми охорони, збереження та використання об’єктів культурної спадщини м. Новомосковська на 2011-2015 рр.» по Управлінню культури та туризму виконавчого комітету Новомосковської міської ради на 2013 рік».
  1. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на Управління культури та туризму виконавчого комітету Новомосковської міської ради (Шаликін В.П.), контроль -  на заступника міського голови з питань соціального захисту населення та розвитку соціально-культурної сфери Калюжну І.С.

Міський голова                                                                                                       С.А. Мороз

Підготував:  
Начальник управління культури та туризму                                                      В.П. Шаликін

Узгоджено:
Секретар міської ради                                                                                            Б.В. Мазур

Керуючий справами                                                                                               І.М. Марченко

Заступник міського голови                                                                                   І.С. Калюжна

Заступник міського голови
Начальник  фін.управління                                                                                   Т.Д. Дакова

В.о.начальника юр.управління                                                                             О.В. Мартинюк