ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл. вул. Радянська, 14, тел-факс:38-00-27, e-mail: info@nmvyk.dp.ua, www.novomoskovsk-rada.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я
від   27.03.2013                                                                           № 151 

Про затвердження заходів та завдань
щодо забезпечення виконання
"Програми соціально-економічного
та культурного розвитку на 2013 рік"

На виконання "Програми соціально-економічного та культурного розвитку на 2013 рік", рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради № 763 від 21.10.2009 року " Про затвердження Положення про порядок розроблення,затвердження та виконання міських цільових програм у м. Новомосковську", керуючись ст.27,28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Новомосковської міської ради

                                                           вирішив:

1. Затвердити перелік заходів та завдань виконання "Програми соціально-економічного та культурного розвитку на 2013 рік" згідно Календарного плану ( додаток № 1, додаток № 2).
2. Заступникам міського голови за напрямом роботи згідно з розподілом функціональних повноважень, начальникам управлінь та відділів виконавчого комітету Новомосковської міської ради забезпечити:
щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, надання управлінню економіки міськвиконкому узагальненої  інформації  про виконання заходів та завдань  виконання "Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2013 рік".
3. Вважати таким, що втратили чинність рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради № 43 від 23.01.2013 р." Про затвердження переліку заходів  та календарного плану на 2013 рік", № 47 від 23.01.2013р." Про затвердження  заходів щодо реалізації програми  соціально-економічного та культурного розвитку  м. Новомосковська на 2013 рік  по Виконавчому комітету Новомосковської міської ради", №88 від 27.02.2013р. "Про  затвердження заходів  щодо реалізації «Програми  соціально-економічного та культурного  розвитку міста Новомосковська на 2013 рік» по управлінню культури та туризму виконавчого  комітету Новомосковської міської ради", № 34 від 23.01.2013р. " Про затвердження пропозицій та календарного плану виконання на 2013 рік Програми «Соціально-економічного та культурного розвитку    м. Новомосковська», №100 від 27.02.2013р."Про затвердження заходів щодо виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Новомосковська на 2013 рік» в частині виконання  робіт, пов’язаних з будівництвом, ремонтом та утриманням автомобільних доріг", № 79 від 27.02.2013р." Про затвердження заходів щодо реалізації Програми соціально – економічного та культурного розвитку м. Новомосковська на 2013 р. (по КНП "Новомосковський   МЦ ПМСД").
4. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, контроль – на заступника міського голови з питань економічного розвитку, ринкових реформ та підприємництва.

 

Міський Голова                                                                    С.А.Мороз

Керуючий  справами виконкому                                           І.М.Марченко                            

Підготував:
Начальник управління економіки                                           М.М Хохлова
Узгоджено :                            
Заступник міського голови з
з питань економічного розвитку,
ринкових реформ та підприємництва                                      О.М. Воскобойник

Заступник міського голови -
начальник фінансового управління                                          Т.Д.Дакова

Секретар міської ради                                                                Б.В.Мазур

в.о. начальника юридичного управління                                 О.В.Мартинюк