ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл. вул. Радянська, 14, тел-факс:38-00-27, e-mail: info@nmvyk.dp.ua, www.novomoskovsk-rada.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я
від   27.03.2013                                                                           № 147 

Про внесення змін та доповнень до
Програми соціального захисту населення
м. Новомосковська на 2011-2015 р.р.”,
затвердженої рішенням Новомосковської
міської ради від 21.12.2010 р. № 37

З метою вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення ,  керуючись  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни та доповнення  до Програми соціального захисту населення м. Новомосковська на 2011-2015 р.р.” (далі – Програма), яка затверджен рішенням Новомосковської міської ради від 21.12.2010 р. № 37, зокрема:
  1. Паспорт „Програми соціального захисту населення м. Новомосковська на 2011-2015 р.р” викласти у новій редакції (додаток 1);
  2. Доповнити Програму додатками:
   • „ Перелік завдань і заходів  „Програми соціального захисту населення м. Новомосковська на 2011-2015 р.р”” (додаток 2);
   • Доповнити Програму додатком „ Показники оцінки ефективності виконання  „Програми соціального захисту населення м. Новомосковська на 2011-2015 р.р” (додаток 3);
 2. Виконання даного рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення  ( Горбач Г.М.), контроль  - заступника міського голови – Калюжну І.С..

 

 

Міський голова                                                                                                        С.А.Мороз

Підготував:
Начальник управління праці та
соціального захисту населення                                                                           Г.М.Горбач

Узгоджено:
Заступник міського голови –
начальник  фінансового управління                                                                   Т.Д.Дакова
Заступник міського голови з питань
соціального захисту населення та розвитку
соціально – культурної сфери                                                                             І.С.Калюжна
Секретар міської ради                                                                                            Б.В.Мазур
Голова комісії з гуманітарних питань
та соціального захисту населення                                                                      А.О.Косова
В.о. начальника юридичного управління                                                                         О.В.Мартинюк