ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл. вул. Радянська, 14, тел-факс:38-00-27, e-mail: info@nmvyk.dp.ua, www.novomoskovsk-rada.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я
від   27.03.2013                                                                           № 146 

Про внесення змін та доповнень до
міської Програми „Про підтримку громадських
організацій ветеранів міста на 2011-2015 р.р.”,
затвердженої рішенням Новомосковської
міської ради від 14.03.2011 р. № 119

З метою вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення ,  керуючись  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни та доповнення  до міської Програми „Про підтримку громадських організацій ветеранів міста на 2011-2015 р.р.” (далі – Програма), яка затверджена рішенням Новомосковської міської ради від 14.03.2011 р. № 119, зокрема:
  1. Паспорт міської програми „Про підтримку громадських організацій ветеранів міста” на 2011 – 2015 р.р. викласти у новій редакції (додаток 1);
  2. Доповнити Програму додатками:
   • „ Перелік завдань і заходів   міської програми „Про підтримку громадських організацій ветеранів міста” на 2011 – 2015 р.р.” (додаток 2)
   • „ Показники оцінки ефективності виконання  міської програми „Про підтримку громадських організацій ветеранів міста” на 2011 – 2015 р.р.” (додаток 3).
 2. Виконання цього рішення покласти  - відділ з питань внутрішньої політик, інформації та прес-служби (Хоришко І.В.), контроль - секретар міської ради Мазур Б.В.

 

Міський голова                                                                                                        С.А.Мороз

Підготував:
Начальник управління праці та
соціального захисту населення                                                                           Г.М.Горбач

Узгоджено:
Заступник міського голови –
начальник  фінансового управління                                                                   Т.Д.Дакова
Заступник міського голови з питань
соціального захисту населення та розвитку
соціально – культурної сфери                                                                             І.С.Калюжна
Секретар міської ради                                                                                            Б.В.Мазур
Голова комісії з гуманітарних питань
та соціального захисту населення                                                                                     А.О.Косова
В.о. начальника юридичного управління                                                                         О.В.Мартинюк