ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл. вул. Радянська, 14, тел-факс:38-00-27, e-mail: info@nmvyk.dp.ua, www.novomoskovsk-rada.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я
від   27.03.2013                                                                           № 139

Про затвердження плану
заходів щодо забезпечення
виконання доходів бюджету,
економного і раціонального
використання бюджетних коштів
та посилення фінансово-бюджетної
дисципліни у 2013 році

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, на виконання рішення міської ради від 26 грудня 2012 року №728 «Про бюджет міста Новомосковська на 2013 рік», враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року №148-р «Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни» (зі змінами та доповненнями),  доручення Першого віце-прем’єр-міністра України С.Арбузова від 11 січня 2013 року №187/1/1-13 до листа Міністерства фінансів України від 29 грудня 2012 року №31-05010-3-8/8609, витяги з протоколів засідань Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 року №97 та від 30 січня 2013 року №8, з метою підвищення рівня відповідальності керівників структурних підрозділів виконавчого комітету Новомосковської міської ради – головних розпорядників, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, виконавчий комітет Новомосковської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 1. Затвердити план заходів щодо забезпечення виконання доходів бюджету, економного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2013 році (далі-План заходів)(додаток 1).
 2. Зобов’язати заступників міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень, керівників структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради – головних розпорядників, розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету:
  1. Забезпечити реалізацію затвердженого Плану заходів.
  2. Активізувати роботу з підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни, ефективності використання бюджетних ресурсів, попередження порушень бюджетного законодавства та посилення дієвості внутрішнього фінансового контролю.
  3. Своєчасно приймати управлінські рішення, спрямовані на усунення порушень, виявлених під час контрольних заходів, проведених контролюючими органами, виконання вимог та пропозицій органів внутрішнього та зовнішнього контролю, інших контролюючих та правоохоронних органів стосовно повного усунення фінансових порушень, причин і умов, що їм сприяли.
  4. Посилити попередній та поточний контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, особливо при закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.
 3. З метою забезпечення своєчасного, раціонального, ефективного та у повному обсязі використання бюджетних коштів:
  1. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради – головним розпорядникам, розпорядникам та одержувачам коштів місцевого бюджету забезпечити щопонеділка надання фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради пропозицій на фінансування видатків загального (спеціального) фонду місцевого бюджету у розрізі кодів функціональної та економічної класифікації видатків відповідно до затвердженого розпису асигнувань з урахуванням залишків невикористаних коштів на рахунках та зареєстрованих фінансових зобов’язань, за погодженням із заступником міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень.
   Фінансування за субвенціями з державного бюджету на виконання державних програм соціального захисту населення здійснюється за порядками, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року № 256 “Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету” (зі змінами та доповненнями) та від 11 січня 2005 року № 20 “Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій” (зі змінами та доповненнями).
   Пропозиції на фінансування видатків за рахунок субвенцій з державного бюджету на виконання державних програм соціального захисту населення надаються розпорядником коштів місцевого бюджету за фактом надходження коштів зазначених субвенцій на відповідні рахунки, відкриті в управлінні Державної казначейської служби України у м.Новомосковську Дніпропетровській області.
   Пропозиції на фінансування видатків надавати за формою згідно з додатком 2.
  2. Розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів бюджету міста готується фінансовим управлінням виконавчого комітету міської ради та затверджується відповідальними посадовими особами виконавчого комітету міської ради згідно з карткою зі зразками підписів та відбитком печатки власника рахунків, які відкрито в управлінні Державної казначейської служби України у м.Новомосковську Дніпропетровської області, або затверджується заступником міського голови – начальником фінансового управління та скріплюється печаткою фінансового управління виконавчого комітету Новомосковської міської ради.
  3. Установити, що виділення коштів з рахунків місцевого бюджету проводиться:
   із загального фонду бюджету міста Новомосковська – один раз на тиждень (щосереди), крім випадків необхідності термінового проведення оплати видатків;
   із спеціального фонду – в межах фактичного надходження відповідних доходів;
   за субвенціями з державного та обласного бюджетів – за порядками, затвердженими відповідними постановами Кабінету Міністрів України та розпорядженнями голови облдержадміністрації з питань використання таких субвенцій.
 4. Визначити, що протягом бюджетного року пропозиції щодо внесення змін до постійного розпису асигнувань місцевого бюджету на 2013 рік формуються у розрізі кодів функціональної та економічної класифікації та цільових програм з необхідними обґрунтуваннями, та разом з проектом змін до рішень про затвердження заходів відповідних цільових програм подаються до фінансового управління виконавчого комітету міської ради розпорядниками та одержувачами коштів місцевого бюджету за особистим підписом керівника, погоджені із головним розпорядником, заступником міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень та головою постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку та бюджету міста.
 5. Зобов’язати керівників структурних підрозділів виконавчого комітету Новомосковської міської ради – головних розпорядників бюджетних коштів вжити дієвих заходів щодо дотримання керівниками підпорядкованих установ вимог статті 51 Бюджетного кодексу України, а саме, утримання чисельності працівників, здійснення фактичних видатків на заробітну плату лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, проведення у повному обсязі розрахунків за комунальні послуги та енергоносії в межах встановлених відповідним розпорядникам бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
 6. Заступникам міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень проводити щоквартальне заслуховування звітів підпорядкованих розпорядників коштів місцевого бюджету з таких питань:
  • використання бюджетних коштів згідно із затвердженими плановими призначеннями та вжиття дієвих заходів для недопущення безпідставного накопичення коштів на рахунках розпорядників бюджетних коштів;
  • здійснення заходів з виконання місцевих та регіональних програм;
  • причини виникнення кредиторської заборгованості за отримані роботи та послуги;
  • результати роботи підрозділів внутрішнього фінансового контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, дотриманням фінансово-бюджетної дисципліни, стан усунення виявлених та попереджених порушень у підвідомчих бюджетних установах;
  • підсумки забезпечення організації роботи щодо надходження коштів субвенції обласного та державного бюджету;
  • підвищення рівня якості надання соціальних послуг населенню міста відповідно до законів України, указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, рішень обласної ради, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, рішень міської ради та виконавчого комітет міської ради, розпоряджень та доручень міського голови.
 7. 7. Зобов’язати заступників міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень, керівників структурних підрозділів виконавчого комітету Новомосковської міської ради – головних розпорядників бюджетних коштів з метою недопущення неефективного використання бюджетних коштів передбачити та забезпечити:
  • відповідність повноважень щодо здійснення витрат бюджету обсягу прогнозу надходжень до бюджету на відповідний період;
  • вжиття заходів щодо виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України у частині забезпечення у повному обсязі плановими призначеннями потреби місцевих бюджетів у коштах: на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
  • планування видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
  • укладення договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами, у межах встановлених відповідним розпорядникам бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності дотримання жорсткої економії коштів;
  • першочергове спрямування вільних залишків бюджетних коштів, понадпланових та поточних надходжень загального фонду бюджету на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та оплату енергоносіїв і комунальних послуг для запобігання виникненню заборгованості;
  • упорядкування структури бюджетних установ та штатної чисельності їх працівників у межах затверджених бюджетних асигнувань на оплату праці, не допускаючи зростання чисельності працівників бюджетних установ;
  • вжиття заходів щодо формування оптимальної мережі бюджетних установ з урахуванням обсягів фінансових ресурсів бюджету міста;
  • неухильне дотримання норм Бюджетного кодексу України щодо проведення у першочерговому порядку розрахунків за захищеними видатками загального фонду місцевих бюджетів;
  • своєчасну виплату заробітної плати працівникам установ, що фінансуються за рахунок коштів бюджету міста, у терміни, встановлені чинним законодавством;
  • у разі виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з бюджету міста, - притягнення до відповідальності в установленому порядку посадових осіб, з вини яких утворилася така заборгованість.
 8. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 28 березня 2012 року №153 «Про затвердження плану заходів щодо організації виконання, збільшення надходжень економного та раціонального використання коштів бюджету міста Новомосковська у 2012 році».
 9. Координацію роботи та контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень.

Міський голова                                                              С.А.Мороз

Керуючий справами                                                      І.М.Марченко

Підготувала :

Заступник міського голови –
начальник фінансового управління                           Т.Д.Дакова

 

Узгоджено:    

Секретар міської ради                                          Б.В. Мазур

В.о. начальника
юридичного  управління                                          О.В.Мартинюк