ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл. вул. Радянська, 14, тел-факс:38-00-27, e-mail: info@nmvyk.dp.ua, www.novomoskovsk-rada.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я
від   27.03.2013                                                                           № 138 

Про внесення змін до рішення
міської ради від 26 грудня 2012 року
№728 «Про бюджет
міста Новомосковська на 2013 рік»

Відповідно до Конституції України, керуючись Законами України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», від 06 грудня 2012 року №5515-VI «Про Державний бюджет України на 2013 рік», Бюджетним кодексом України, рішенням обласної ради «Про обласний бюджет на 2013 рік», рішенням міської ради від 26 грудня 2012 року №728 «Про бюджет міста Новомосковська на 2013 рік», виконавчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ:

«1. Установити загальний обсяг доходів бюджету м.Новомосковська на 2013 рік  у сумі 211661921,00 гривень, у тому числі обсяг доходів загального фонду бюджету міста визначити у сумі 198261312,00 гривень, обсяг спеціального фонду бюджету міста – 13400609,00 гривень, із них бюджет розвитку – 7410170,00 гривень (додаток 1).».

«2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету м.Новомосковська на 2013 рік у сумі  216432125,36 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 196786048,71 гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 19646076,65 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2)  та головними розпорядниками коштів (додаток 3).».

«6. Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів на 2013 рік у сумі 156737882,00 гривень (додаток 4), з яких:
6.1.Дотація вирівнювання бюджету м.Новомосковська у сумі 64268100,00 гривень.
6.2.Відповідно до  Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» та рішення обласної ради “Про обласний бюджет на 2013 рік” за рахунок міжбюджетних трансфертів, що передаються до бюджетів міст обласного значення та районів за рахунок коштів  державного бюджету у сумі87299576,00 гривень, з них:

6.3.Відповідно до  рішення обласної ради “Про обласний бюджет на 2013 рік” за рахунок міжбюджетних трансфертів, що передаються з обласного бюджету до бюджетів міст обласного значення та районів у сумі 947206,00гривень, з них:

6.4. Субвенції, що передаються з бюджету міста Новомосковська до інших бюджетів у сумі 4223000,00 гривень, у тому числі:

«10. Затвердити в складі видатків бюджету міста Новомосковська на 2013 рік кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 19467934,16 гривень (додаток 8).».
5. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 3.1, 4, 7, 8 до рішення міської ради від 26 грудня 2012 року №728 «Про бюджет міста Новомосковська на 2013 рік» та викласти їх в редакції, що додається.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, соціально-економічного розвитку та бюджету міста.

Міський голова                                          С.А.Мороз