ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл. вул. Радянська, 14, тел-факс:38-00-27, e-mail: info@nmvyk.dp.ua, www.novomoskovsk-rada.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я
від   27.03.2013                                                                           № 131 

Про стан виконавської дисципліни
та поліпшення організації контролю
за виконанням документів

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента України від 26 липня 2005 року №1132/2005 «Питання контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України», постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.11 №1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», з метою підвищення рівня виконавської дисципліни та посилення персональної відповідальності керівників за своєчасне та якісне виконання актів і доручень Президента України, документів  Кабінету Міністрів України,  рішень Уряду, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, розгляду звернень народних депутатів України, розпоряджень та доручень міського голови,  виконком міської ради  
                                              
                                                     ВИРІШИВ:

1. Аналітичну довідку про організацію та здійснення контролю за виконанням завдань органів державної влади, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, реагування на депутатські запити і звернення народних
депутатів України, депутатів місцевих рад структурними підрозділами виконкому за підсумками 2012 року взяти до відома і направити до структурних підрозділів виконкому  для врахування в роботі та відповідного реагування /додаток 1/.

2. Продовжувати роботу по  унеможливленню  у подальшому фактів невиконання, несвоєчасного чи неякісного виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями і дорученнями голови обласної державної адміністрації та міського голови.

3. Заступникам міського голови:
3.1. Посилити  контроль за виконанням законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розглядом запитів та звернень народних депутатів України;
3.2. Підвищити вимогливість до управлінських кадрів, їх персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання поставлених органами державної влади завдань, а також розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, розпоряджень та доручень міського голови;
3.3. Щотижня на оперативних нарадах заслуховувати інформацію про стан виконавської дисципліни, обговорювати плани контролю, переліки невиконаних документів;
3.4. В обов’язковому порядку враховувати показники виконавської дисципліни працівників по реалізації контрольних документів під час погодження питань щодо їх преміювання та іншого заохочення.

4. Зобов’язати керівників структурних підрозділів та комунальних підприємств:
4.1. Посилити роботу у частині оперативності, системності, своєчасності та якості виконання поставлених завдань, дотримання вимог підготовки документів відповідно до Регламенту виконкому;
4.2. Щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним, надавати до загального відділу виконавчого комітету інформацію про виконання розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови/додаток 2/.

5. Звернути увагу начальника управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Устименко С.Д. на  недостатній рівень організації роботи з контрольними документами та підвищити стан виконавської дисципліни  шляхом  постійного його моніторингу, контролю за додержанням встановлених термінів.    

6. Заслуховувати щопівроку питання стану виконавської дисципліни на засіданнях виконкому з подальшим вжиттям заходів для поліпшення організації роботи із здійснення контролю за виконанням завдань, визначених у дорученнях органів державної влади.

7.  Загальному відділу виконкому:
7.1 Забезпечити постійне інформування заступників міського голови  та керівників структурних підрозділів виконкому і комунальних підприємств про плани та переліки невиконаних контрольних документів для реагування і вжиття відповідних заходів;
7.2. Забезпечити проведення аналітичної роботи щодо стану виконавської дисципліни за місяць, квартал, рік;
7.3. Детально аналізувати кожний факт несвоєчасного чи неякісного виконання документів, що перебувають на контролі, та у разі потреби  ініціювати порушення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб, з вини яких допущено порушення термінів виконання документів.

8. Рішення виконкому від 22.08.2012 р. № 436 «Про підсумки роботи в І півріччі 2012 року щодо стану виконавської дисципліни та поліпшення організації контролю за виконанням документів» зняти з контролю.

9. Координацію роботи по виконанню цього рішення покласти на начальника загального відділу Грудську О.К., контроль – на керуючого справами виконкому Марченко І.М.

 

Міський голова                                                                С.А. Мороз

Підготував:
начальник загального відділу                                        О.К. Грудська

Узгоджено:

керуючий справами виконкому                                     І.М. Марченко
секретар міської ради                                                     Б.В. Мазур

в.о. начальника

юридичного управління          О.В. Мартинюк