ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл. вул. Радянська, 14, тел-факс:38-00-27, e-mail: info@nmvyk.dp.ua, www.novomoskovsk-rada.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я
від   25.09.2012                                                                           №  499

Про внесення змін до рішення
міської ради від 30 грудня 2011 року
№416 «Про бюджет
міста Новомосковська на 2012 рік»

Відповідно до Конституції України, керуючись Законами України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», від 23 грудня 2010 року №2857-VI «Про Державний бюджет України на 2011 рік», Бюджетним кодексом України, рішенням обласної ради «Про обласний бюджет на 2012 рік», рішенням міської ради від 30 грудня 2011 року №416 «Про бюджет міста Новомосковська на 2012 рік», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:

  1. Внести зміни до пункту 6 рішення міської ради від 30 грудня 2011 року №416 «Про бюджет міста Новомосковська на 2012 рік» та викласти його у наступній редакції:

«6. Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів на 2012 рік у сумі 138757742,97 гривень (додаток 4), з яких:
6.1.Дотація вирівнювання бюджету м.Новомосковська у сумі 62711500,00 гривень.
6.2.Відповідно до  рішення обласної ради “Про обласний бюджет на 2012 рік” за рахунок міжбюджетних трансфертів, що передаються до бюджетів міст обласного значення та районів за рахунок коштів  державного бюджету у сумі72762966,97 гривень, з них:

6.3.Відповідно до  рішення обласної ради “Про обласний бюджет на 2012 рік” за рахунок міжбюджетних трансфертів, що передаються з обласного бюджету до бюджетів міст обласного значення та районів у сумі 1053488,00гривень, з них:

6.4. Субвенції, що передаються з бюджету міста Новомосковська до інших бюджетів у сумі 2229788,00 гривень, у тому числі:

4. Внести зміни до додатків 2, 3, 3.1, 4, 7, 8 до рішення міської ради від 30 грудня 2011 року №416 «Про бюджет міста Новомосковська на 2012 рік» та викласти їх в редакції, що додається.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, соціально-економічного розвитку та бюджету міста.

Міський голова                                                                                                С.А.Мороз

Керуючий справами                                                                                      І.М.Марченко

Підготував:

Заступник міського голови-
начальник фінансового управління                                                           Т.Д.Дакова

Узгоджено:

Секретар міської ради                                                                                  Б.В.Мазур

В.о. начальника
юридичного управління                                                                               О.В.Мартинюк