ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл. вул. Радянська, 14, тел-факс:38-00-27, e-mail: info@nmvyk.dp.ua, www.novomoskovsk-rada.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я
від   25.09.2012                                                                           №  498

Про затвердження Положення
про міський методичний кабінет

На виконання Конституції України, Законів України "Про освіту" (1060-12) зі змінам від 11.06.2008р., "Про загальну середню освіту" (651 - ХІV) зі змінам від 04.06.2008р., "Про дошкільну освіту" (2628-ІІІ) від 01.01.2009р., "Про позашкільну освіту" (1841-ІІІ) від 06.06.2005р., "Про інноваційну діяльність" (ст.40-15) від 02.10.2011р., "Про місцеве самоврядування" (280/97-ВР) ст. 33, «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», Конвенції про права інвалідів (2006), відповідно до Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.12.2008 р. №1119, наказів Головного управління освіти   і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 19.02.2009 р. № 116 «Про координацію діяльності міських і районних психолого-медико-педагогічних консультацій», від 19.02.2009 р. № 117 «Про виконання рішення колегії Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 29.06.2006 р. № 5/2 «Про покращення роботи рай (міськ.) ПМПК Дніпропетровської області», від 20.10.2010 р.  № 840 «Про вжиття додаткових заходів щодо розвитку психологічної служби системи освіти Дніпропетровської області», рішення колегії Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 16.12.20099 р. № 6/3 «Про хід виконання  наказу Міністерства  освіти і науки України від 17.08.2004р. «Про організацію діяльності регіональних психолого-медико-педагогічних консультацій» та рішення колегії Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 29.06.2006 р. № 5/2 «Про покращення роботи рай (міськ) ПМПК Дніпропетровської області», керуючись Положенням про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації» від 07.07.2004р. № 569/38 (у редакції наказу  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії педагогічних наук України від 23.06.2011 р. № 623/61), виконавчий комітет Новомосковської міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити Положення про міський методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради  (додаток 1).
  2. Для забезпечення роботи з дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового створити при методичному кабінеті міську психолого-медико-педагогічну консультацію.
  3. Затвердити структуру міського методичного кабінету (додаток 2).
  4.  Координацію роботи по виконанню рішення покласти на начальника управління освіти Падашулю Н.І., контроль – на заступника міського голови з питань соціального захисту населення та розвитку соціально-культурної сфери  Калюжну І.С. 

Міський голова                                                         С.А. МОРОЗ

Керуючий справами                                                   І.М.Марченко

Підготувала:
Начальник управління освіти                                             Н.І. Падашуля

Узгоджено:
Заступник міського голови                                        І.С. Калюжна

Заступник міського голови –
Начальник фінансового управління                                   Т.Д. Дакова

Секретар міської ради                                                Б.В. Мазур

В.о. начальника
юридичного управління                                            О.В. Мартинюк