ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл. вул. Радянська, 14, тел-факс:38-00-27, e-mail: info@nmvyk.dp.ua, www.novomoskovsk-rada.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я
від   25.09.2012                                                                           №  495

Про зміни штатних одиниць
по закладах та установах освіти
виконавчого комітету
Новомосковської міської ради

З метою приведення штатної чисельності працівників які перебувають у підпорядкуванні управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради до вимог чинного законодавства та фактичної потреби, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 21/133 від 31.08.2007р. «Про внесення змін та доповнень до методичних рекомендацій із питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів»,наказ № 1055 від 04.11.2010 року «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів», наказ № 1205 від 06.12. 2010року «Про затвердження Типових штатних нормативів по загальноосвітніх навчальних закладах»  розглянувши клопотання начальника управління освіти, виконавчий комітет Новомосковської міської ради

В И Р І Ш И В:

 1. Внести зміни в штатну чисельність таким чином.
  1. Зменшити штатну чисельність працівників установ та закладів освіти  на  51,2  штатних одиниць у зв’язку зі змінами в мережі ,  у тому числі:

Збільшити штатну чисельність працівників установ та закладів освіти  на  51,2 штатних одиниць у зв’язку зі змінами в мережі, у тому числі:

 1. Затвердити по закладах та установах освіти станом на 01 вересня 2012 р.  1499,09 штатних одиниці, в тому числі:
  • дошкільні навчальні заклади – 443,88 шт. од.;
  • загальноосвітні навчальні заклади – 954,98 шт. од.;
  • вечірня школа №9 – 9,49 шт. од.;
  • центр позашкільної роботи – 34,94 шт. од.;
  • методичний кабінет  – 9,0 шт. од.;
  • централізована бухгалтерія – 20,75 шт. од.;
  • господарча група  - 8,5 шт. од.;
  • міжшкільний навчально – виробничий комбінат –17,55 шт. од.
 2. Начальнику управління освіти (Падашулі Н.І.) забезпечити внесення відповідних змін до штатних розписів  підвідомчих установ.
 3. 4.Контроль за виконання даного рішення  покласти на заступника міського голови Калюжна І.С.

Міський голова                                                            С.А. Мороз               

Керуючий справами виконкому                                    І.М. Марченко

Підготувала: начальник управління освіти                  Н.І.Падашуля

Узгоджено:        
Секретар міської ради                                              Б.В.Мазур

Заступник міського голови                                                  І.С.Калюжна

Начальника фінансового                                                      Т.Д. Дакова                                                
управління            

В.о. начальника
юридичного управління                                                     О.В. Мартинюк