ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл. вул. Радянська, 14, тел-факс:38-00-27, e-mail: info@nmvyk.dp.ua, www.novomoskovsk-rada.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я
від   25.09.2012                                                                           №  493

Про результативність
роботи управління освіти
і керівників навчальних закладів

по організації  громадського
харчування дітей

Заслухавши та обговоривши інформацію Падашулі Н.І., начальника управління освіти, виконавчий комітет Новомосковської міської ради відмічає, що управлінням освіти, керівниками навчальних закладів проводиться цілеспрямована, постійна робота по забезпеченню дітей якісним громадським харчуванням. Для цього створена необхідна матеріально-технічна база, здійснено укомплектування відповідними меблями, технологічним, холодильним обладнанням. Щорічно здійснюються косметичні ремонти харчоблоків і їдалень.

Збільшуються видатки з міського бюджету на громадське харчування дітей: так у 2011 році було виділено 4106137,51 грн., а у 2012 році - 4612236,26 грн.      

Всього за бюджетні кошти в 2012 році харчується 2857 учнів, з них 1-4 класів – 2674 чол., дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування – 70 чол., учнів з малозабезпечених сімей, згідно наданих довідок – 13 чол., вихованців інтернатного відділення СЗШ № 7 – 100 чол. Вартість харчування учнів-сиріт і учнів, позбавлених батьківського піклування – 5 грн., учнів за малозабезпечених сімей – 5 грн., учнів 1-4 класів – 5 грн. за рахунок бюджету.

В усіх класах введені різної вартості комплексні обіди, а також реалізується буфетна продукція. Це дає змогу надати послуги з харчування диференційовано.

Аналіз охоплення учнів шкіл гарячим харчуванням свідчить про збільшення відсотку учнів, які вживають гаряче харчування.  Стабільно високими є показники охоплення гарячим харчування у СЗШ № 2, 18, 14, 12, 13, 7, НВК № 1, 5, колегіумі № 11, ліцею «Самара».

Забезпечено харчування дітей пільгових категорій за рахунок міського бюджету. Найкращий досвід організації харчування учнів мають: колегіум № 11, СЗШ № 2, 18,14. 

Проте, у роботі по організації харчування є ряд невирішених питань.

Перш за все, це стосується матеріально-технічної бази харчоблоків шкіл і дошкільних навчальних закладів. Обладнання в них застаріле, потребує оновлення і осучаснення.

Є проблема із забезпеченням натуральних норм харчування. Різке підвищення цін на продукти харчування з початку 2012 року може поставити під загрозу забезпечення повноцінним харчуванням. Це стосується як шкіл, так і дошкільних навчальних закладів.

На виконання Закону України «Про освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.04 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»,  від 17.05.02р. № 856 „Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах”, спільного наказу Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки України від 01.06.05р. № 242/329 „Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах”, з метою забезпечення якісного та безпечного харчування учнів 1-4 класів, пільгових категорій та учнів, які харчуються за батьківські кошти, виконавчий комітет Новомосковської міської ради

В И Р І Ш И В :

 1. Інформацію начальника управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради Падашулі Н.І. щодо організації харчування дітей у навчальних закладах міста прийняти до відома.
 2. Управлінню освіти (Падашуля Н.І.), керівникам навчальних закладів  вжити  заходи  щодо збільшення охоплення учнів різними видами харчування та забезпечення необхідних умов для організації харчування дітей.
 3. Управлінню освіти (Падашуля Н.І.):
  1. Забезпечити неухильне дотримання нормативно-правових актів щодо організації харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів.Постійно.
  2. Продовжити проводити роз’яснювальну роботу серед батьків і учнів про роль та значення гарячого харчування для збереження здоров'я дітей, їх працездатності та успішного навчання. Ініціювати проведення загальношкільних батьківських зборів. Залучити батьківську та педагогічну громадськість, учнів шкіл спільно з фахівцями профільних установ для роботи по поліпшенню організації харчування дітей. Постійно.
  3. Забезпечити своєчасне проведення закупівель продуктів харчової промисловості для дошкільних навчальних закладів та послуг шкільних їдалень для харчування учнів. До 01.01.13р.
 4. Головному лікарню СЕС (Сергієнко Н.П.):
  1. Посилити контроль за виконанням додатку дев’ять до постанови Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.01р. № 63 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПІН 5.5.2.008-01». Постійно.
  2. 4.2.Посилити контроль за діяльністю медичних працівників, які здійснюють медичне обслуговування вихованців та учнів в навчальних закладах. Постійно.
 5. Координацію роботи покласти на начальника управління освіти (Падашуля Н.І.), контроль - на Калюжну І.С., на заступника міського голови з питань соціального захисту населення та розвитку соціально-культурної сфери.

Міський голова                                                               С.А. Мороз

 

Керуючий справами виконкому                                    І.М. Марченко

 

Підготував: начальник управління освіти                    Н.І.Падашуля

Погоджено:
секретар міської ради                                                    Б.В. Мазур

заступник міського голови                                            І.С.Калюжна

Начальник юридичного управління                                О.В. Мартинюк