ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл. вул. Радянська, 14, тел-факс:38-00-27, e-mail: info@nmvyk.dp.ua, www.novomoskovsk-rada.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я
від   25.09.2012                                                                           №  508

"Про затвердження змін
та доповнень до "Правил приймання
стічних вод у систему міської каналізації
м. Новомосковська ""

Відповідно до "Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України" та "Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів", затверджених наказом Держбуду України від 19.02.2002р. № 37, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.04.2002р. за № 402/6690, для забезпечення охорони водоймищ від забруднення недостатньо очищеними стоками, недопущення порушень у роботі мереж і споруд каналізації м. Новомосковська, підвищення якості їх роботи і безпеки експлуатації, враховуючи  вимоги природоохоронного законодавства : Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" ст.20, Водний Кодекс України ст.44,49,70, додержання Нормативів скидів ГДС Водний Кодекс України ст.44,110 виконком міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити зміни та доповнення до Правил приймання стічних вод у систему міської каналізації м. Новомосковська.
 2. Комунальному підприємству "Новомосковськ водоканал" :
  1. Забезпечити контроль додержання нормативів скидів забруднюючих речовин в системи міської каналізації та своєчасно інформувати органи державного контролю і прокуратури про порушення Правил приймання стічних вод у систему міської каналізації м. Новомосковська.
  2. Повідомити підприємства про прийняття змін та доповнень до Правил приймання стічних вод у систему міської каналізації м. Новомосковська.
 3. Встановити норматив плати за скид наднормативних забруднень п.7,2 Правил приймання стічних вод у систему міської каналізації м. Новомосковська згідно гранично нормативних показників якості стічних вод підприємств додаток 9 , та 9,1 Правил приймання стічних вод у систему міської каналізації м. Новомосковська.
 4. Плату за скид понаднормативних забруднень розподіляти таким чинном : 20% - перерахувати КП "Новомосковськ водоканалом" до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;
  80% - залишити у розпорядженні КП "Новомосковськ водоканал" і використовувати на відшкодування збитків КП "Новомосковськ водоканал" викликаних цими скидами на ремонт і поліпшення експлуатації каналізаційних мереж та очисних споруд, а також на розвиток каналізаційного господарства м.Новомосковська;
 5. Правила приймання стічних вод у систему міської каналізації м. Новомосковська  із змінами та доповненнями вступають в дію з 01.11.2012р.
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Козлова О.П.

 

Міський голова                                                                       С.А. Мороз

Керуючий  справами виконкому                                           І.М.Марченко

Підготував :
начальник
КП «Новомосковськ водоканал»                                              В.М. Бодня

Узгоджено: зам. міського голови                                           О.П.Козлов

Начальник держ.прав.відділу                                                 О.В.Мартинюк