ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл. вул. Радянська, 14, тел-факс:38-00-27, e-mail: info@nmvyk.dp.ua, www.novomoskovsk-rada.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

№ 619                                                                  від «21» 11.2011 р.

Про затвердження плану діяльності Новомосковської міської ради та
виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів (рішень)на 2012 рік

На виконання ст. 7, 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", з метою планування діяльності виконавчого комітету Новомосковської міської ради щодо прийняття рішень, спрямованих на регулювання господарських відносин на території м. Новомосковська, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання, керуючись ст.59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити план діяльності виконавчого комітету Новомосковської міської ради щодо підготовки проектів регуляторних актів на 2012р. (Додаток №1).
2. Відділу з питань внутрішньої політики, інформації та прес-служби (Хиря О.М.) оприлюднити дане рішення в офіційних засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань економіки, розвитку ринкових реформ і підприємництва (Воскобойник О.М.).

Міський голова С.А.Мороз