ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл. вул. Радянська, 14, тел-факс:38-00-27, e-mail: info@nmvyk.dp.ua, www.novomoskovsk-rada.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

№ 607                                                                  від «16» 11.2011 р.

Про внесення змін до рішення міської ради від Об січня 2011 року N«55 «Про бюджет міста Новомосковська на 2011 рік»

Відповідно до Конституції України, керуючись Законами України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», від 23 грудня 2010 року №2857-УІ «Про Державний бюджет України на 2011 рік», Бюджетним кодексом України, рішенням обласної ради «Про обласний бюджет на 2011 рік», рішенням міської ради від 06 січня 2011 року №55 «Про бюджет міста Новомосковська на 2011 рік», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до пункту 1 рішення міської ради від 06 січня 2011 року №55 «Про бюджет міста Новомосковська на 2011 рік» та викласти його у наступній редакції:
«1.Установити загальний обсяг доходів бюджету м.Новомосковська на 2011 рік у сумі 192401966,89 гривень, у тому числі обсяг доходів загального фонду бюджету міста визначити у сумі 178467662,00 гривень, обсяг спеціального фонду бюджету міста - 13934304,89 гривень, із них бюджет розвитку - 3637600,00 гривень (додаток І).»
2. Внести зміни до пункту 2 рішення міської ради від 06 січня 2011 року №55 «Про бюджет міста Новомосковська на 2011 рік» та викласти його у наступній редакції:
«2.Затвердити загальний обсяг видатків бюджету м.Новомосковська на 2011 рік у сумі 192895577,38 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету - 177225739,50 гривень та видатків спеціального фонду бюджету - 15669837,88 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток: 3).»
3. Внести зміни в пункт 3 та 4 рішення міської ради від 06 січня 2011 року №55 «Про бюджет міста Новомосковська на 2011 рік», виклавши їх у наступній редакції:
«3. Установити профіцит загального фонду бюджету м.Новомосковська у сумі 1241922,50 гривень (додаток б), в тому числі:
- профіцит у сумі 1328783,50 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- дефіцит у сумі 86861,00 гривні на суму розподіленого вільного залишку коштів, який утворився станом на 1 січня 2011 року.
4. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету м.Новомосковська у сумі 1735532,99 гривень (додаток 6), джерелом покриття якого визначити:
- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 1328783,50 гривень;
- розподіл залишку коштів місцевого бюджету на початок року у сумі 406749,49 гривень (додаток б).»
4. Внести зміни до пункту 6 рішення міської ради від 06 січня 2011 року №55 «Про бюджет міста Новомосковська на 2011 рік» та викласти його у наступній редакції:
«6. Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів у сумі 130032166,89 гривень (додаток 4), з яких:
6.1. Дотація вирівнювання бюджету м.Новомосковська у сумі 59016700,00 гривень.
6.2. Відповідно до рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2011 рік" за рахунок міжбюджетних трансфертів, що передаються з обласного бюджету до бюджетів міст обласного значення та районів за рахунок коштів державного бюджету у сумі 67472445,00 гривень, з них:
• додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги - у сумі 151368,00 гривень;
• додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов'язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю - у сумі 1788000,00 гривень;
• додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу - у сумі 53200,00 гривень;
• субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - у сумі 43760300,0 гривень;
• субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот - у сумі 15696700,0 гривень;
• субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - у сумі 2312500,0 гривень;
• субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - у сумі 67400,0 гривень.;
• субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" - 556994,0 гривень;
• субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень - 66200,0 гривень;
• субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного зі Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги" - 56592,0 гривень;
• субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування - 2963191,00 гривень.
6.3. Відповідно до рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2011 рік" за рахунок міжбюджетних трансфертів, що передаються з обласного бюджету до бюджетів міст обласного значення та районів у сумі 3038021,89 гривень, з них:
• інші дотації з обласного бюджету - 498000,0 гривень;
• субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання обласної міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації на 2002-2011 роки" та соціальний захист населення у 2011 році - 65000,0 гривень;
• субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на природоохоронні заходи - 2069021,89 гривень;
• субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на облаштування спортивно-дитячих майданчиків - 100000,0 гривень;
• субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на соціально- економічний розвиток - 306000,0 гривень.
6.4. Субвенції, що передаються з бюджету міста Новомосковська до інших бюджетів у сумі 505000,0 гривень, у тому числі:
• субвенція обласному бюджету на спільне виконання "Програми створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації, надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Дніпропетровській області в 2003-2012 роках" - 5000,0 гривень;
• субвенція обласному бюджету на виконання інвестиційних проектів - 500000,00 гривень.»
5. Внести зміни до пункту 10 рішення міської ради від 06 січня 2011 року №55 «Про бюджет міста Новомосковська на 2011 рік» та викласти його у наступній редакції:
«10. Затвердити в складі видатків бюджету міста Новомосковська на 2011 рік кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 13720821,27 гривень (додаток 8).»
6. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 до рішення міської ради від 06 січня 2011 року №55 «Про бюджет міста Новомосковська на 2011 рік» та викласти їх в редакції, що додається.
7. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Міський голова С.А.Мороз