РІШЕНННЯ
ХVIII сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 419 від 30 грудня 2011 року

Про внесення змін до Рішення №314 від 28.10.2011р. «Про затвердження штатної чисельності
Комунального некомерційного підприємства «Новомосковський міський центр первинної
медико-санітарної допомоги»

На виконання Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» від 07.07.2011р. №3612-VI, Наказу МОЗ від 05.10.2011р. №645, керуючись ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , міська рада ВИРІШИЛА:

1. пункт 1 викласти в такій редакції : «Затвердити штатну чисельність працівників структурних підрозділів Комунального некомерційного підприємства «Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» у кількості 399,5 штатних одиниць за рахунок зменшення штатної чисельності по КЗ «ЦМЛ м. Новомосковська» з 01.01.2012р.
2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на головного лікаря КНП «Новомосковський МЦ ПМСД» Маслака О.О., контроль – на комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (голова - Піхотіна Л.М.) та комісію з гуманітарних питань та соціального захисту населення (голова Косова А.О.).

Міський голова С.А.МОРОЗ


РІШЕНННЯ
ХVIII сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 394 від 30 грудня 2011 року

Про внесення змін до статуту «Комунального некомерційного підприємства
Новомосковський міський центр первинної Медико-санітарної допомоги»

Керуючись ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , та на підставі Закону України «Про оренду державного та комунального майна» , ч.1 ст.52 Господарського кодексу України, міська рада ВИРІШИЛА:

1. пункт 4.7 викласти в такій редакції : «Центр має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України,круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами».
2. пункт 6.4.4 викласти в такій редакції : «Укладає договори ( у тому числі щодо надання первинної медико-санітарної допомоги) , видає довіреності, відкриває рахунки в органах Держказначейства в установленному порядку».
3. пункт 8.3.2 скасувати.
4. ч.1 пункту 8.4 викласти в такій редакції «передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, у тому числі філіями та відділеннями .»
5. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника Новомосковського міського голови – начальника фінансового управління Дакову Т.Д.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань розвитку місцевого самоврядування.

Міський голова С.А.МОРОЗ


РІШЕНННЯ
ХVIII сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 393 від 30 грудня 2011 року

Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна,
що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська
КНП «Новомосковському МЦ ПМСД»

На виконання Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Постанови КМУ № 1846 від 27.12.2006р. «Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна», з метою вдосконалення відносин пов'язаних з орендою нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади м. Новомосковська, ефективності його використання та збереження, керуючись ст.26 ч.1 п.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

1. Надати функцію балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади м. Новомосковська Комунальному некомерційному підприємству «Новомосковський Міський Центр первинної медико-санітарної допомоги».
2. Закріпити майно (додається) що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська за Комунальним некомерційним підприємством «Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на праві оперативного управління.
3. Питання щодо оформлення оренди землі та справляння плати за землю покласти на орендарів нерухомого майна, яке виникає з моменту реєстрації договору оренди майна в порядку передбаченому земельним законодавством.
4. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника Новомосковського міського голови з питань соціального захисту населення і розвитку соціальної культури Калюжну І.С.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань народно - господарського комплексу міста та ОДПІ м. Новомосковська.

Міський голова С.А.МОРОЗ


РІШЕНННЯ
ХVII сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 377 від 2 грудня 2011 року

Про укладення та розiрвання договорiв на оренду комунальної власностi
та на участь у витратах по утриманню будинку та прилеглоi до нього територi,
та iнше

На виконання Закону України «Про порядок проведения реформування системи охорони здоров'я у Вiнницькiй, Днiпропетровськiй, Донецькiй областях та мiстi Києвi» вiд 07.07.2011р. 3612- VI, керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна» вiд 10.04.1992 р. №22209-ХII зі змінами та доповненнями, згiдно пп. 1 ст. 29 Закону Украни «Про мiсцеве самоврядування в Украiнi», мiська рада ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на укладання договору оренди мiж комунальним некомерцiйним пiдприємством «Новомосковський мiський центр первинної медико-санiтарної допомоги» та комунальним закладом «Центральна мiська лiкарня м. Новомосковська», термiном на 1 рiк. Примiщення розташованi за адресами:
вул.Сучкова, 40:
І поверх — орендована площа — 502, 1 9 кв.м;
II поверх — орендована площа — 163,03 кв.м;
III поверх — орендована площа — З 1 5,7 кв.м;
IV поверх — орендована площа — 461,62 квм;
вул. Українська, 12:
І поверх — орендована площа - 1 3 1 ,1 кв.м;
II поверх — орендована площа - 79,04 кв.м;
вул. Шевченко, 39 — орендована площа — 296 кв.м.

2. Встановити орендну плату в розмiрi 1 гривня на рiк комунальному закладу «Центральна мiська лiкарня м.Новомосковська» за оренду примiщень, що знаходяться на балансi КНП «Новомосковський МЦ ПМСД» за адресами: м.Новомосковськ, вул. Сучкова, 40, вул. Укранська, 12, вул.Шевченко, З9, загальною площею 1 948,68 кв.м. на термiн дiї договору оренди.

3. Координацiю роботи по виконанню данного рiшення покласти на головного лiкаря КНП «Новомосковський МЦ ПМСД» Маслака О.О., контроль — на заступника мiського голови, начальника фiнансового управлiння Дакову Т.Д.

Міський голова С.А.МОРОЗ


РІШЕНННЯ
XVI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 363 від 2 грудня 2011 року

Про затвердження міської програми
«Місцеві стимули для медичних працівників первинної ланки м. Новомосковська
на 2012-2014 роки»

Погіршення стану здоров'я населення, яке проявляється у несприятливих демографічних показниках, скороченні середньої тривалості життя, потребує суттєвого покращення організації охорони здоров'я, в першу чергу ліквідації нерівності у доступності медичної допомоги, та підвищення її ефективності та якості.
Світовий досвід, узагальнений ВООЗ, свідчить, що розвиток первинної допомоги на засадах сімейної медицини є найефективнішим засобом досягнення справедливого розподілу і раціонального використання коштів, підвищення результативності роботи галузі охорони здоров'я.
У більшості країн світу первинна медико-санітарна допомога (далі — первинна допомога) при ефективній її організації забезпечує до 90 відсотків загального обсягу медичної допомоги. Кількість лікарів загальної практики — сімейної медицини (далі — сімейна медицина) становить від 30 до 50 відсотків кількості усіх лікарів, що працюють у галузі охорони здоров'я.
Керуючись відповідними статтями Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року», «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській , Донецькій областях та м. Києві» відповідно до розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 04 червня 2010 року № Р-252/0/3-10 «Про формування та налагодження ефективного функціонування системи надання населенню первинної медико-санітарної допомоги», приймаючи до уваги протокольне доручення за результатами наради під головуванням виконавчого секретаря Комітету з економічних реформ І.М. Акімової від 28.10.2011р. та рішення Керуючого комітету проекту «Модернізація охорони здоров'я» Дніпропетровської ОДА від 13.10.2011р. та 03.11.2011р. з метою покращення кадрового забезпечення комунального некомерційного підприємства «Новомосковський міський центр первинної медико – санітарної допомоги», Новомосковська міська рада ої допомоги« ,керуючись Бюджетним кодексом України , ст.. 26 п.22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити міську програму «Місцеві стимули для медичних працівників первинної ланки м. Новомосковська на 2012-2014 роки». (додаток №1).паспорт
2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Новомосковської міської ради (Дакова Т.Д.), головному лікарю КНП «Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Маслак О.О.) щорічно при формуванні міського бюджету розглядати можливість виділення коштів на реалізацію Програми в межах асигнувань на охорону здоров'я, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
3. Головному лікарю КНП «Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Маслак О.О.):
3.1 забезпечити використання коштів, що виділені на реалізацію Програми, за призначенням;
3.2 інформувати щоквартально фінансове управління виконавчого комітету Новомосковської міської ради про використання коштів на виконання Програми
4. Координацію роботи з виконання цього рішення покласти на головного лікаря КНП «Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Маслак О.О.) контроль - на заступника міського голови з питань соціального захисту населення і розвитку соціально-культурної сфери (Калюжна І.С.)

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
XVI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 365 від 2 грудня 2011 року

Про затвердження програми
«Стоматологічне здоров'я вагітної - шлях
до стоматологічного здоров'я дитини»

Розглянувши звернення керівника Комунального закладу «Новомосковська міська стоматологічна поліклініка» з метою поліпшення загального стану здоров'я вагітних жінок, запобігання ускладнень та профілактики стоматологічної патології майбутньої дитини, згідно наказу Міністерства охорони здоров'я від 12.06.1984р 670 «Про заходи щодо подальшого вдосконалення надання стоматологічної допомоги населенню»,Постанови Кабінету Міністрів від 11.07.2002р. № 955 «Про затвердження Програми надання громадянам безоплатної медичної допомоги», наказ Міністерства охорони здоров'я від 15.07.2011р. №417 «Організація надання амбулаторно –акушерської гінекологічної допомоги« ,керуючись Бюджетним кодексом України , ст.. 26 п.22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити програму «Стоматологічне здоров'я вагітної - шлях до стоматологічного здоров'я дитини» про збереження стоматологічного здоров'я вагітних , запобігання ускладнень та профілактиці стоматологічної патології у дітей міста Новомосковська на 2012-2016 р.р. паспорт (Додаток №1)
2. Координацію роботи по виконанню цього рішення покласти на головного лікаря комунального закладу «Новомосковська міська стоматологічна поліклініка» Гутарову Н.В.,контроль - на заступника міського голови з питань соціального захисту населення та розвитку соціально-культурної сфери Калюжну І.С.,

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
XVI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 366 від 2 грудня 2011 року

Про затвердження програми
«Ортопедична допомога почесним донорам міста»

Розглянувши звернення керівника Комунального закладу «Новомосковська міська стоматологічна поліклініка» з метою поліпшення загального стану здоров'я донорів, підвищення мотивації та можливості до продовження донорської діяльності населення, згідно наказу Міністерства охорони здоров'я від 12.06.1984р. № 670 «Про заходи щодо подальшого вдосконалення надання стоматологічної допомоги населенню»,Постанови Кабінету Міністрів від 11.07.2002р. № 955 «Про затвердження Програми надання громадянам безоплатної медичної допомоги», керуючись Бюджетним кодексом України , ст. 26 п.22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити програму «Ортопедична допомога почесним донорам міста» про надання ортопедичної допомоги донорам міста Новомосковська на 2012-2016 р.р. паспорт (Додаток №1)
2. Координацію роботи по виконанню цього рішення покласти на головного лікаря комунального закладу «Новомосковська міська стоматологічна поліклініка» Гутарову Н.В., контроль - на заступника міського голови з питань соціального захисту населення та розвитку соціально-культурної сфери Калюжну І.С.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
XVI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 367 від 2 грудня 2011 року

Про затвердження програми
«Ортодонтична допомога дітям міста»

Розглянувши звернення керівника Комунального закладу «Новомосковська міська стоматологічна поліклініка» з метою надання ортодонтичної допомоги дитячому населенню міста , згідно наказу Міністерства охорони здоров'я від 12.06.1984р 670 «Про заходи щодо подальшого вдосконалення надання стоматологічної допомоги населенню», Постанови Кабінету Міністрів від 11.07.2002р. № 955 «Про затвердження Програми надання громадянам безоплатної медичної допомоги»,керуючись Бюджетним кодексом України , ст. 26 п.22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити програму «Ортодонтична допомога дітям міста» про надання ортодонтичної допомоги дітям міста Новомосковська на 2012-2016 р.р. паспорт (Додаток №1)
2. Координацію роботи по виконанню цього рішення покласти на головного лікаря комунального закладу «Новомосковська міська стоматологічна поліклініка» Гутарову Н.В., контроль - на заступника міського голови з питань соціального захисту населення та розвитку соціально-культурної сфери Калюжну І.С.,

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
XVI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 364 від 2 грудня 2011 року

Про внесення змін до «Положення про
надання стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян міста
Новомосковська у 2009-2015 роках»

З метою посилення соціального захисту інвалідів , надання допомоги пільговим категоріям населення та згідно з Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993р. № 3551-ХII, «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993р.№3721-ХII, «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21,05,1997р. № 280/97-ВР, Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Програми надання громадянам безоплатної медичної допомоги» від 11,07,2002р. №955 міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни в розділ 5, абзац 8 і викласти в такій редакції:
Безоплатна ортопедична допомога для пільгових груп населення надається у закладі згідно з чинним законодавством.
2. Внести зміни в розділ 5, абзац 9 і викласти в такій редакції:
Вартість безоплатної ортодонтичної допомоги для однієї дитини на одну щелепу з 01.01.2012р. затверджується рішенням сесії Новомосковської міської ради з визначенням кількості надання такої допомоги.
3. З 01.01.2012р. в розділі 5 виключити абзац 11,12.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського Голови з питань соціального захисту населення та розвитку соціально-культурної сфери – Калюжну І.С., координування роботи покласти на головного лікаря комунального закладу «Новомосковська міська стоматологічна поліклініка» Гутарову Н.В.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
XVI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 314 від 28 жовтня 2011 року

Про затвердження штатної чисельності Комунального некомерційного підприємства
«Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

На виконання Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» від 07.07.2011 р № 3612-VI, Наказу МОЗ від 05.10.2011 р №645, керуючись п.5 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити штатну чисельність працівників структурних підрозділів Комунального некомерційного підприємства «Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» у кількості 220 штатних одиниць за рахунок зменшення штатної чисельності по КЗ «ЦМЛ м. Новомосковська» з 01.11.2011 р.(додаток 1).
2. Додаток 4 до рішення міської ради від 14.09.2011 року № 265 скасувати.
3. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на головного лікаря КНП "Новомосковський МЦПМСД»" Маслака О.О., контроль – на комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (голова – Піхотіна Л.М.) та комісію з гуманітарних питань та соціального захисту населення (голова Косова А.О.).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
XVI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 313 від 28 жовтня 2011 року

Про зміни штатної чисельності КЗ «ЦМЛ м. Новомосковська»

Керуючись п. 5, ч. 1, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві», з метою забезпечення виконання рішення міської ради від 14.09.2011 року № 265 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Зменшити штатну чисельність КЗ «ЦМЛ м. Новомосковська» на 220 штатних одиниць з 01.11.2011 р.
2. Головному розпоряднику провести перерозподіл планових призначень в межах видатків по галузі охорони здоров'я м . Новомосковська затверджених на 2011 рік в зв'язку з створенням Комунального некомерційного підприємства «Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
3. Головному лікарю КЗ «ЦМЛ м. Новомосковська» Письменному Ю.В. привести штатний розпис у вдповідність до даного рішення.
4. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на головного лікаря КЗ "ЦМЛ м. Новомосковська»" Письменного Ю.В., контроль – на комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (голова – Піхотіна Л.М.) та комісію з гуманітарних питань та соціального захисту населення (голова Косова А.О.).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
XV сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 292 від 10 жовтня 2011 року

Про передачу майна до спільної власності територіальної громади Дніпропетровської області»

На виконання Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві» та доручення голови облдержадміністрації № 0030342 від 12.08.2011р. «Про передачу майна , що забезпечує надання вторинної та екстреної медичної допомоги» міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Передати до спільної власності територіальної громади Дніпропетровської області майно, що знаходиться на балансі комунального закладу «Новомосковська міська стоматологічна поліклініка» з 01.01.2011 року.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського Голови з питань соціального захисту населення та розвитку соціально-культурної сфери – Калюжну І.С., координування роботи покласти на головного лікаря комунального закладу «Новомосковська міська стоматологічна поліклініка» Гутарову Н.В.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
XV сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 291 від 10 жовтня 2011 року

Про передачу майна комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Новомосковська» на баланс управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва

Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», Законом України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві», Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Передати майно комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Новомосковська» на баланс управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Новомосковської міської ради згідно додатку 1.
2. Виконавчому комітету Новомосковської міської ради вжити необхідних заходів щодо передачі майна комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Новомосковська» на баланс управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва.
3. Координацію роботи покласти на головного лікаря КЗ «ЦМЛ м. Новомосковська» Письменного Ю.В., Контроль - на першого заступника міського голови Козлова О.П. і постійну комісію міської ради з містобудування та житлово-комунального господарства (Соловйов В.В.).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
XV сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 290 від 10 жовтня 2011 року

Про передачу котелень комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Новомосковська» у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Керуючись статтями 26, 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимогами Бюджетного кодексу України щодо розмежування бюджету, Законом України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», з метою безперебійного теплопостачання медичних установ, розташованих на території м. Новомосковська, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Передати у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області котельні комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Новомосковська», за адресами: м. Новомосковськ, вул. Українська, 12, і вул. Сучкова, 40 (додаток 1).
2. Виконавчому комітету Новомосковської міської ради вжити необхідних заходів щодо передачі котелень комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Новомосковська» до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області.
3. Координацію роботи покласти на головного лікаря КЗ «ЦМЛ м. Новомосковська» Письменного Ю.В., Контроль - на першого заступника міського голови Козлова О.П. і постійну комісію міської ради з містобудування та житлово-комунального господарства (Соловйов В.В.).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
XV сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 289 від 10 жовтня 2011 року

Про передачу майна комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Новомосковська», яке забезпечує надання екстреної медичної допомоги, у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Керуючись статтями 26, 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимогами Бюджетного кодексу України щодо розмежування бюджету, Законом України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», Законом України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві», Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Передати у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області майно комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Новомосковська», яке забезпечує надання екстреної медичної допомоги згідно додатку 1, 2.
2. Надати дозвіл на оренду приміщень на базі Центру ПМСД (його структурних підрозділів) для пунктів базування виїзних бригад екстреної медичної допомоги вартістю 1 гривня згідно додатку 3.
3. Виконавчому комітету Новомосковської міської ради вжити необхідних заходів щодо передачі майна комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Новомосковська», яке забезпечує надання екстреної медичної допомоги, до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з гуманітарних питань та соціального захисту населення і містобудування та житлово-комунального господарства.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
XV сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 288 від 10 жовтня 2011 року

Про передачу комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Новомосковська» у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Керуючись статтями 26, 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимогами Бюджетного кодексу України щодо розмежування бюджету, Законом України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», Законом України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві», Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Передати у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області комунальний заклад «Центральна міська лікарня м. Новомосковська» та його майно, що забезпечує надання вторинної медичної допомоги згідно додатку 1.
2. Виконавчому комітету Новомосковської міської ради вжити необхідних заходів щодо передачі комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Новомосковська» до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з гуманітарних питань та соціального захисту населення і містобудування та житлово-комунального господарства.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
XV сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 287 від 10 жовтня 2011 року

Про внесення змін до рішення від 14.09.2011 року № 265 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Керуючись статтями 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями), з метою реалізації Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві» від 07.07.2011р. № 3612-ІV, «Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року», затвердженої Законом України від 22.01.2010 № 1841 – VI, на виконання Указу Президента України від 27.04.2011 № 504/2011 " Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 № 208 «Деякі питання удосконалення системи охорони здоров'я», відповідно до наказу МОЗ України від 29.06.2011р.№384 «Про затвердження Примірного статуту Центру первинної медико-санітарної допомоги», з метою нормативного забезпечення розвитку первинної медико-санітарної допомоги, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до п. 1 рішення № 265 від 14.09.2011 року та викласти його у наступній редакції: «Створити комунальне некомерційне підприємство «Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» з наданням Центру статусу юридичної особи за адресою: 51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 40».
2. Внести зміни до п. 2 рішення № 265 від 14.09.2011 року та викласти його у наступній редакції: «Створити робочу групу по визначенню майна, яке буде забезпечувати надання первинної, вторинної та екстреної медичної допомоги (додаток 1)».
3. Внести зміни до п. 3 рішення № 265 від 14.09.2011 року та викласти його у наступній редакції: «Робочій групі по визначенню майна, яке буде забезпечувати надання первинної, вторинної та екстреної медичної допомоги, надати перелік майна для затвердження на сесії міської ради».
4. Внести зміни до п. 5 рішення № 265 від 14.09.2011 року та викласти його у наступній редакції: «Затвердити граничну чисельність працівників комунального некомерційного підприємства «Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» у кількості 220 штатних посад (додаток 4)».
5. Затвердити структуру комунального некомерційного підприємства «Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» згідно додатку 1.
6. Передати комунальному некомерційному підприємству «Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» майно, що забезпечує надання первинної медико-соціальної допомоги згідно додатку 2.
7. Координацію за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань соціального захисту населення і розвитку соціально – культурної сфери Калюжну І.С. контроль –комісію з гуманітарних питань та соціального захисту населення (Косова А.О.).

Міський голова С.А.Мороз

РІШЕНННЯ
XІII сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 265 від 14 вересня 2011 року

Про створення комунального некомерційного підприємства «Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

Керуючись п. 30 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями), з метою реалізації Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві» від 07.07.2011р. № 3612-ІV, «Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року», затвердженої Законом України від 22.01.2010 № 1841 – VI, на виконання Указу Президента України від 27.04.2011 № 504/2011 „ Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 № 208 «Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я», відповідно до наказу МОЗ України від 29.06.2011р.№384 «Про затвердження Примірного статуту Центру первинної медико-санітарної допомоги», з метою нормативного забезпечення розвитку первинної медико-санітарної допомоги, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Створити комунальне некомерційне підприємство «Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» шляхом реорганізації (виділення) комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Новомосковська» з наданням Центру статусу юридичної особи за адресою: 51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 40.
2. Створити комісію з реорганізації комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Новомосковська» (додаток 1).
3. Комісії з реорганізації скласти розподільчий баланс комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Новомосковська» та в термін до 05.10.2011 р. надати його на затвердження виконавчим комітетом Новомосковської міської ради.
4. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства «Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (додаток 2).
5. Затвердити структуру комунального некомерційного підприємства «Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» та граничну чисельність працівників Центру у кількості 220 штатних посад (додаток 3, додаток 4).
6. Головному лікарю комунального некомерційного підприємства «Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» здійснити державну реєстрацію підприємства у визначеному законодавством порядку.
7. Надати попередню згоду на передачу в спільну власність територіальної громади Дніпропетровської області частини будівель та майна, що знаходиться на балансі комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Новомосковська» після затвердження розподільчого балансу.
8. Координацію за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань соціального захисту населення і розвитку соціально – культурної сфери Калюжну І.С. контроль –комісію з гуманітарних питань та соціального захисту населення (Косова А.О.).

Міський голова С.А.Мороз