РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 732 від 31 січня 2013 року

Про внесення змін до рішення
міської ради від 30 грудня 2011 року
№416 «Про бюджет
міста Новомосковська на 2012 рік»

Відповідно до Конституції України, керуючись Законами України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», від 22 грудня 2011 року №4282-VI «Про Державний бюджет України на 2012 рік», Бюджетним кодексом України, рішенням обласної ради «Про обласний бюджет на 2012 рік», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради від 27 грудня 2012 року №760 «Про внесення змін до рішення міської ради від 30 грудня 2011 року №416 «Про бюджет міста Новомосковська на 2012 рік».
 2. Викласти рішення міської ради від 30 грудня 2011 року №416 «Про бюджет міста Новомосковська на 2012 рік» в остаточній редакції:

«Рішення Новомосковської міської ради
«Про бюджет міста Новомосковська на 2012 рік»

 1. Установити загальний обсяг доходів бюджету м.Новомосковська на 2012 рік у сумі 203201516,29 гривень, у тому числі обсяг доходів загального фонду бюджету міста визначити у сумі 184784353,56 гривень, обсяг спеціального фонду бюджету міста – 18417162,73 гривень, із них бюджет розвитку – 5695368,76 гривень (додаток 1).
 2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету м.Новомосковська на 2012 рік у сумі 207522129,59 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 185833461,45 гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 21688668,14 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).
 3. Установити дефіцит загального фонду бюджету м.Новомосковська у сумі 1049107,89 гривень (додаток 6), в тому числі:
  • профіцит у сумі 1181170,00 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).;
  • дефіцит у сумі 2230277,89 гривень на суму розподіленого вільного залишку коштів, який утворився станом на 1 січня 2012 року.
 4. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету м.Новомосковська у сумі 3271505,41 гривень (додаток 6), джерелом покриття якого визначити:
  • надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 1181170,00 гривень;
  • розподіл залишку коштів місцевого бюджету на початок року у сумі 2090335,41 гривень.
 5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів бюджету міста Новомосковська на 2012 рік у сумі 1000000,00 гривень.
 6. Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів на 2012 рік у сумі 152157181,53 гривень (додаток 4), з яких:
  1. Дотація вирівнювання бюджету м.Новомосковська у сумі 62711500,00 гривень.
  2. Відповідно до рішення обласної ради “Про обласний бюджет на 2012 рік” за рахунок міжбюджетних трансфертів, що передаються до бюджетів міст обласного значення та районів за рахунок коштів державного бюджету у сумі 86162405,53 гривень, з них:
   • додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення - у сумі 508168,00 гривень;
   • додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на стимулювання місцевих органів влади за перевиконання річних розрахункових обсягів податку на прибуток підприємств та акцизного податку - у сумі 1607700,00 гривень;
   • додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – у сумі 657400,00 гривень;
   • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - у сумі 53183942,15 гривень;
   • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 13801500,00 гривень;
   • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - у сумі 2769400,00 гривень;
   • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – у сумі 40500,00 гривень.;
   • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – у сумі 744043,89 гривень;
   • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – у сумі 2050900,00 гривень;
   • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування – у сумі 10798851,49 гривень.
  3. Відповідно до рішення обласної ради “Про обласний бюджет на 2012 рік” за рахунок міжбюджетних трансфертів, що передаються з обласного бюджету до бюджетів міст обласного значення та районів у сумі 1053488,00 гривень, з них:
   • субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання обласної міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації на 2002-2012 роки” та соціальний захист населення у 2012 році – у сумі 55000,00 гривень;
   • субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіону у 2012 році – у сумі 58000,00 гривень;
   • субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток – у сумі 274673,00 гривні;
   • субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на природоохоронні заходи – у сумі 386442,00 гривні;
   • субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на облаштування спортивно-дитячих майданчиків – у сумі 217373,00 гривні;
   • субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на придбання проекторів до мультимедійних дошок – у сумі 8000,00 гривень;
   • субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на придбання ноутбуків молодим вчителям – у сумі 4000,00 гривень;
   • субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства – у сумі 50000,00 гривень.
  4. Субвенції, що передаються з бюджету міста Новомосковська до інших бюджетів у сумі 2229788,00 гривень, у тому числі:
   • субвенція обласному бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування – у сумі 1224788,0 гривень;
   • субвенція обласному бюджету на спільне виконання "Програми створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації, надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Дніпропетровській області в 2003-2012 роках" – у сумі 5000,0 гривень;
   • субвенція обласному бюджету на виконання інвестиційних проектів – у сумі 1000000,00 гривень.
 7. Затвердити перелік об’єктів (додаток 7), фінансування яких у 2012 році буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку.
 8. Установити розмір резервного фонду бюджету м.Новомосковська на 2012 рік у сумі 34116,00 гривень.
 9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету м.Новомосковська на 2012 рік за їх економічною структурою:
  • оплата праці працівників бюджетних установ;
  • нарахування на заробітну плату;
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  • забезпечення продуктами харчування;
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
  • поточні трансферти населенню ;
  • видатки загального фонду бюджету міста Новомосковська на охорону здоров'я.
 10. Затвердити в складі видатків бюджету міста Новомосковська на 2012 рік кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 15340551,03 гривень (додаток 8).
 11. Затвердити річні ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах у розрізі бюджетних установ та організацій, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів цим рішенням (додаток 9).
 12. Розпорядникам коштів:
  1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.
  2. Забезпечити укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах установлених обґрунтованих лімітів споживання та забезпечити при виконанні бюджету у повному обсязі проведення розрахунків за електричну й теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вище зазначених товарів та послуг.
  3. Забезпечити реалізацію заходів з енергозбереження, повне оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку газу, води, теплової та електричної енергії.
 13. З метою ефективного використання коштів субвенції з державного бюджету на фінансування державних програм соціального захисту населення надати право виконавчому комітету міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, соціально-економічного розвитку та бюджету міста протягом бюджетного року своїм рішенням перерозподіляти їх річні обсяги в межах загального обсягу субвенції з державного бюджету на конкретну мету за функціональною та економічною структурою, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог населенню з подальшим затвердженням їх на сесіях міської ради.
 14. Надати право виконавчому комітету Новомосковської міської ради у процесі виконання бюджету міста за обґрунтованим поданням розпорядників (одержувачів) коштів місцевого бюджету здійснювати своїм рішенням за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, соціально-економічного розвитку та бюджету міста та з подальшим затвердженням їх на сесіях міської ради перерозподіл видатків за функціональною та економічною структурою за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету з внесенням відповідних змін до додатків рішення міської ради та переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку.
  Зобов’язати розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету погоджувати з постійною комісією міської ради з питань планування, соціально-економічного розвитку та бюджету міста розподіл та перерозподіл видатків за функціональною та економічною структурою за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету.
 15. З метою забезпечення своєчасного використання коштів, які надходять до місцевого бюджету у вигляді додаткових дотацій та субвенцій з інших бюджетів, у тому числі з Державного бюджету України, і мають суто цільовий характер, та за умови внесення змін (збільшення або зменшення) до обсягів трансфертів, які надходять до бюджету міста Новомосковська, враховуючи періодичність проведення сесій міської ради, надати право виконавчому комітету Новомосковської міської ради своїм рішенням, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, соціально-економічного розвитку та бюджету міста, збільшувати (у виняткових випадках – зменшувати) дохідну та видаткову частини місцевого бюджету на суму уточнення обсягів трансфертів з інших бюджетів і затверджувати розподіл уточнених обсягів коштів між головними розпорядниками цих коштів з наступним затвердженням на сесіях міської ради.
 16. З метою забезпечення своєчасного використання коштів, які згідно Бюджетного кодексу України зараховуються до спеціального фонду місцевого бюджету і мають суто цільовий характер (збір за першу реєстрацію транспортних засобів; екологічний податок; доходи від операцій з капіталом; надходження до цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади), за умови отримання зазначених коштів в обсягах, що перевищують річні планові призначення на поточний рік, визначені цим рішенням, враховуючи періодичність проведення сесій міської ради, надати право виконавчому комітету Новомосковської міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, соціально-економічного розвитку та бюджету міста своїм рішенням збільшувати дохідну та видаткову частини місцевого бюджету на суму додатково отриманих вище зазначених надходжень і затверджувати розподіл додаткових коштів між головними розпорядниками цих коштів з наступним затвердженням на сесіях міської ради.
 17. Надати право виконавчому комітету Новомосковської міської ради за погодженням з комісією міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку після внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 «Про бюджетну класифікацію» своїм рішенням з подальшим затвердженням їх на сесіях міської ради вносити зміни до цього рішення в частині впорядкування кодів бюджетної класифікації.
 18. На виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”, постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року №256 “Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету” з урахуванням змін, визначити управління праці та соціального захисту населення м.Новомосковська:
  як головного розпорядника коштів по виконанню державних соціальних програм за рахунок субвенцій з державного бюджету, з дотриманням усіх повноважень та обов’язків, визначених Бюджетним кодексом України;
  відповідальним за підготовку пропозицій щодо фінансування державних програм соціального захисту населення, узгоджених з фінансовим управлінням виконавчого комітету Новомосковської міської ради, та здійснення фінансового контролю за ефективністю витрачання коштів субвенції з державного бюджету за зазначеними програмами.
  Фінансовому управлінню виконавчого комітету Новомосковської міської ради та управлінню Державної казначейської служби України у м.Новомосковську Дніпропетровської області протягом 2012 року фінансування державних програм соціального захисту населення проводити з урахуванням вимог статей 89 та 102 Бюджетного кодексу України, а також постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року №256 “Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету” з урахуванням змін.
 19. З метою упередження зриву своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста з урахуванням її підвищення встановити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
 20. Заступникам міського голови за напрямами:
  1. Проаналізувати причини невиконання планових показників відповідних місцевих бюджетів за 2011 рік окремо за кожним дохідним джерелом та забезпечити надходження податків і зборів у 2012 році в обсягах, не менших ніж у 2011 році.
  2. З метою підвищення ефективності управління об’єктами комунальної власності міста вжити організаційних заходів, направлених на збільшення надходжень податку на прибуток підприємств комунальної власності та плати за оренду цілісних майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності.
  3. Забезпечити зменшення недоїмки зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), які зараховуються до дохідної частини бюджету міста, який склався станом на 1 січня 2012 року.
  4. Встановити жорстокий режим економії та контролю за використанням бюджетних коштів.
 21. Рекомендувати Новомосковській об’єднаній державній податковій інспекції:
  1. З метою отримання додаткового ресурсу вжити заходи щодо зменшення податкового боргу по податках, зборах, обов’язкових платежах, фінансових санкціях, пенях, штрафах, який склався станом на 1 січня 2012 року.
  2. Забезпечити контроль за справлянням платежів та виконання планових показників надходжень відповідних податків, зборів та інших обов’язкових платежів у обсягах, затверджених цим рішенням.
 22. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного Кодексу України:
  1. Для покриття у 2012 році обсягів тимчасових касових розривів бюджету міста Новомосковська, пов'язаних із забезпеченням видатків загального фонду бюджету, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахувань на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, дати згоду на отримання:
   - короткотермінових позичок за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими позичками;
   - середньострокових позик на суми невиконання у відповідному звітному періоді 2012 року розрахункових обсягів кошика доходів бюджету м. Новомосковська, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.
  2. Уповноваженою особою щодо укладання від імені Новомосковської міської ради договорів на отримання короткотермінових позичок в органах Державної казначейської служби України та підготовки пакету документів визначити фінансове управління виконавчого комітету Новомосковської міської ради.
 23. Додатки 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 24. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку та бюджету міста.»
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, соціально-економічного розвитку та бюджету міста.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 733 від 31 січня 2013 року

Про розміщення тимчасово
вільних коштів бюджету
м. Новомосковська на депозитних
рахунках у банківських установах

У відповідності до статті 16 Бюджетного Кодексу України та керуючись статтями 25 та 70 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні”,  з метою отримання додаткових доходів до місцевого бюджету міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати право виконавчому комітету Новомосковської міської ради в особі фінансового управління виконавчому комітету Новомосковської міської ради здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів загального та спеціального фондів бюджету міста Новомосковська на депозитних рахунках у банківських установах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 2. Затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів загального та спеціального фондів бюджету м.Новомосковська на депозитних рахунках у банківських установах (додаток 1).
 3. Виконавчому комітету Новомосковської міської ради затвердити склад постійно діючої комісії по проведенню конкурсу з відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів загального та спеціального фондів бюджету м.Новомосковська на депозитних рахунках у банківських установах.
 4. Вважати такими, що втратили чинність рішення Новомосковської міської ради від 14.05.2008 року №536 “Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету м.Новомосковська на депозитних рахунках у банківських установах”, від 15.06.2012 року №578 “Про внесення змін до рішення міської ради від 14.05.2008 року №536”.
 5. Координацію роботи щодо виконання цього рішення залишаю за собою, контроль – на постійну комісію міської ради з питань планування, соціально-економічного розвитку та бюджету міста.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 734 від 31 січня 2013 року

Про затвердження плану роботи
Новомосковської   міської  ради
на 2013 рік

Керуючись ст. 26 ч.1 п.7  Закону  України “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”  та  враховуючи  пропозиції  депутатів,  постійних  комісій,  Новомосковська міська  рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити план роботи Новомосковської міської ради на 2013 рік (Додається).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Мазура Б.В.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 735 від 31 січня 2013 року

Про затвердження Програми
діяльності  органів  самоорганізації
населення (квартальних  комітетів) 
на   2013 -2015 роки

З метою сприяння підвищення активізації діяльності членів територіальних громад, розвитку органів самоорганізації населення м.Новомосковська, відповідно до Закону України  «Про органи самоорганізації населення», керуючись  статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму діяльності органів самоорганізації населення (квартальних комітетів) на 2013- 2015 роки (додається).
 2. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на секретаря міської ради Б.В.Мазура.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 736 від 31 січня 2013 року

Про укладання пільгового договору оренди комунального
майна, що належить до власності територіальної громади
міста Новомосковська за адресою: вул. Шевченко,8а

Розглянувши звернення голови Новомосковської міської профспілкової організації працівників державних установ Мельник А. А. щодо продовження на новий термін договору оренди приміщення, розташованого за адресою: вул. Шевченко, 8а та наданий пакет документів, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992р. № 2209-ХІІ зі змінами та доповненнями, п.31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. В зв’язку з проведенням інвентаризації уповноважити управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради переукласти та продовжити пільговий договір оренди нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська з Новомосковською міською профспілковою організацією працівників державних установ на частину нежитлового приміщення розташованого за адресою: вул. Шевченко, буд. 8а, площею 23,47 м2.
  Строком до 31.12.2013 року.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П. та на постійно діючу депутатську комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 737 від 31 січня 2013 року

Про укладання додаткової угоди до договору оренди
комунального майна, що належить до власності територіальної
громади міста Новомосковська за адресою: вул. Радянська, 32

Розглянувши звернення ПП Лактіонова Івана Івановича та наданий пакет документів, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992р. № 2209-ХІІ зі змінами та доповненнями, п.31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Уповноважити управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради укласти додаткову угоду до договору оренди №17 від 28.12.2011 р. нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська з приватним підприємцем Лактіоновим Іваном Івановичем на підвальне приміщення, розташоване за адресою: вул. Радянська, 32, площею 54,76 кв. м.
  Строком до 31.12.2013 р.
 2. Орендарю укласти договір на участь у витратах з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П. та на постійно діючу депутатську комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 738 від 31 січня 2013 року

Про укладання додаткової угоди до договору
оренди комунального майна, що належить до
власності територіальної громади міста Новомосковська
за адресою: вул. В. Ковалівка,12

Розглянувши звернення ПП Снітко Валерія Валентиновича та наданий пакет документів, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992р. № 2209-ХІІ зі змінами та доповненнями, п.31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Уповноважити управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради укласти додаткову угоду до договору оренди №40 від 06.04.2012 р. нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська з приватним підприємцем Снітко Валерієм Валентиновичем на частину підвального приміщення, розташованого за адресою: вул. В. Ковалівка, 12, площею 16,5 кв. м.
  Строком до 31.12.2013 р.
 2. Орендарю укласти договір на участь у витратах з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П. та на постійно діючу депутатську комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 739 від 31 січня 2013 року

Про укладання договору оренди комунального
майна, що належить до власності територіальної громади
міста Новомосковська за адресою: вул. Жовтнева,10

Розглянувши звернення приватного підприємця Мгеряна Р. В. про переукладання договору оренди приміщення, розташованого за адресою: вул. Жовтнева, 10 та наданий пакет документів, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992р. № 2209-ХІІ зі змінами та доповненнями, п.31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. В зв’язку з проведенням інвентаризації уповноважити управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради переукласти договір оренди нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська з приватним підприємцем Мгеряном Рафаелем Васильовичем на вбудоване нежитлове приміщення розташованого за адресою: вул. Жовтнева, буд. 10, площею 13,1 м2.
  Строком до 31.12.2013 року.
 2. Орендарю укласти договори на участь у витратах з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П. та на постійно діючу депутатську комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 740 від 31 січня 2013 року

Про укладання договору оренди комунального
майна, що належить до власності територіальної громади
міста Новомосковська за адресою: вул. Червоноармійська,1

Розглянувши звернення приватного підприємця Горишної Зінаїди Іллівни про переукладання договору оренди приміщення, розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, 1 та наданий пакет документів, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992р. № 2209-ХІІ зі змінами та доповненнями, п.31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. В зв’язку з проведенням інвентаризації уповноважити управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради переукласти договір оренди нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська з приватним підприємцем Горишною Зінаїдою Іллівною на частину нежитлового приміщення розташованого за адресою: вул. Червоноармійська, буд. 1, площею 3,0 м2.
  Строком до 30.11.2015 року.
 2. Орендарю укласти договори на участь у витратах з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П. та на постійно діючу депутатську комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 741 від 31 січня 2013 року

Про укладання додаткової угоди до договору оренди
комунального майна, що належить до власності територіальної
громади міста Новомосковська за адресою: вул. Спаська, 9а

Розглянувши звернення ПП Хобот Олени Аліївни та наданий пакет документів, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992р. № 2209-ХІІ зі змінами та доповненнями, п.31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Уповноважити управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради укласти додаткову угоду до договору оренди №8 від 01.07.2011 р. нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська з приватним підприємцем Хобот Оленою Аліївною на частину вбудованого нежитлового приміщення, розташованого за адресою: вул. Спаська, буд. 9а, площею 18,0 кв. м.
  Строком до 30.11.2015 р.
 2. Орендарю укласти договір на участь у витратах з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П. та на постійно діючу депутатську комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 742 від 31 січня 2013 року

Про надання дозволу на продовження договору оренди
комунального майна, що належить до власності територіальної
громади міста Новомосковська за адресою: вул. Жовтнева, 44

Розглянувши звернення директора ПП «ПРІОР-Р» Каштанової Ганни Захарівни щодо продовження терміну дії договору оренди приміщення, розташованого за адресою: вул. Жовтнева,44 та наданий пакет документів, відповідно до рішень сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради» та від 09.08.2012 року № 608 «Про внесення змін до рішення сесії Новомосковської міської ради від 07.06.2007 року №332 «Про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992р. № 2209-ХІІ зі змінами та доповненнями, п.31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Новомосковський комбінат комунальних підприємств» на продовження договору оренди нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська з ПП «ПРІОР-Р» на нежитлове приміщення розташованого за адресою: вул. Жовтнева, буд. 44, площею 270,0 м2, терміном на 3 роки.
 2. Зобов’язати ПП «ПРІОР-Р» виконати експертну оцінку нерухомого майна та отримати рецензію на неї, утримувати приміщення та прилеглу територію у належному стані.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П. та на постійно діючу депутатську комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 743 від 31 січня 2013 року

Про прийняття  майна у власність
територіальної громади м. Новомосковська

Керуючись статтями 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» від 07.07.2011р. № 3612-IV,»Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року», на виконання Указу Президента України від 27.04.2011р. №504/2011 «Про національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки, відповідно до Наказу МОЗ України від 29.06.2011р. № 384, та на підставі рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.11.2012р. № 365-16/VI «Про деякі питання управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, міст Дніпропетровської області», рішення № 393 від 26.12.2011 р. «Про надання функцій балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська  комунальному некомерційному підприємству «Новомосковський МЦ ПМСД» , міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Прийняти у власність територіальної громади м. Новомосковська для КНП «Новомосковський МЦ ПМСД» медичного обладнання, інвентарю та комп’ютерної техніки (додаток № 1), що забезпечує надання первинної медико-санітарної допомоги.
 2. Передати на баланс КНП «Новомосковський МЦ ПМСД» медичне обладнання, інвентар та комп’ютерну техніку згідно (додатку № 1), для надання первинної медико-санітарної допомоги населенню згідно актів приймання –передачі.
 3. Контроль та координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника Новомосковського міського голови Дакову Т.Д.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 744 від 31 січня 2013 року

Про  укладання договору
оренди комунального майна,  що належить
до власності територіальної громади міста
Новомосковська з ЗАТ АКБ «Приват Банк»

Керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 р. № 2209-XII зі змінами та доповненнями, згідно  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення сесії міської ради від 07.06.2007 р. №332 «Про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста», та рішення № 393 від 26.12.2011 р. «Про надання функцій балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська комунальному некомерційному підприємству «Новомосковський МЦ ПМСД», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Укласти договір оренди нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади м. Новомосковська з ЗАТ АКБ «Приват Банк» загальною площею 3,2 кв.м для розміщення банкомату Приват Банку, що знаходиться за адресою м. Новомосковськ, вул. Сучкова,40 (центральний вхід).
  Строком до 31.12.2013р
 2. Орендарю укласти договір на участь у витратах з утримання будинку та прилеглої до нього території, виконати експертну оцінку орендованого приміщення.
 3. Контроль та координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника Новомосковського міського голову Дакову Т.Д.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 745 від 31 січня 2013 року

Про внесення змін до рішення
№ 363 від 02.12.2011р. «Про
«Місцеві стимули для медичних
працівників первинної ланки
м.Новомосковська на 2012-2014роки»

Керуючись відповідними статтями Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року», «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській , Донецькій областях та м. Києві» відповідно до розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 04 червня 2010 року № Р-252/0/3-10 «Про формування та налагодження ефективного функціонування системи надання населенню первинної медико-санітарної допомоги», приймаючи до уваги протокольне доручення за результатами наради під головуванням виконавчого секретаря Комітету з економічних реформ І.М. Акімової від 28.10.2011р. та рішення Керуючого комітету проекту «Модернізація охорони здоров’я» Дніпропетровської ОДА від 13.10.2011р. та 03.11.2011р., відповідно доручення голови облдержадміністрації № 29-8884/0/2-12 від 26.11.2012р. з метою покращення кадрового забезпечення, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до пункту 1, а саме доповнити заходи щодо виконання Програми «Місцеві стимули для медичних працівників первинної ланки м. Новомосковська» пунктами
  • 1.6 «Забезпечити фінансування проходження інтернатури лікарів – інтернів за спеціальністю «Загальна практика сімейна медицина» за кошти місцевого бюджету».
  • 1.7 «Навчання лікарів за спеціальністю ЗПСМ»;
  • 1.8 «Оплата витрат на відрядження лікарів що проходять спеціалізацію за спеціальністю ЗПСМ».
 2. Контроль та координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника Новомосковського міського голови Дакову Т.Д.

Міський голова С.А.Мороз

Додаток до рішення


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 746 від 31 січня 2013 року

Про погодження змін до Програми
протидії поширенню інфекційних 
соціально небезпечних хвороб у
м.Новомосковську на 2008 – 2012 роки
та продовження терміну її дії до 2014 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про місцеві державні адміністрації”, на виконання Законів України: «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ”, «Про протидію захворюванню на туберкульоз”, «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД   на 2009 – 2013 роки”, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Продовжити термін дії Програми протидії розповсюдженню соціально небезпечних хвороб в м.Новомосковську на 2008 – 2012 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням міської ради від 25 липня 2008 року № 593 (зі змінами та доповненнями), на період до 2014 року;
 2. Затвердити назву Програми у новій редакції: “Програма протидії поширенню інфекційних соціально небезпечних хвороб у м. Новомосковську на 2008 – 2014 роки”.
 3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на головного лікаря КНП «Новомосковський МЦ ПМСД» Гінкоту Л. В., контроль – на заступника міського голови – Дакову Т.Д.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 747 від 31 січня 2013 року

Про надання в користування
Новомосковському міському
ліцею «Самара» південного крила
ЗОШ № 18 за адресою м. Новомосковськ,
вул. Комсомольська  9а

Відповідно до Закону України «Про освіту» у відповідності з Положенням «Про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад» Постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.1993 р. № 660, керуючись інструкцією «Про організацію та діяльність ліцею» (наказ Міністерства освіти України № 217 від 1995 р.), ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 78 Господарського кодексу України, керуючись ст. 19 Закону України «Про оренду державного і комунального майна», п. 10 методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2009 г. № 753, та з метою впорядкування комунальної власності Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати в оренду терміном на 5 років навчальному закладу для обдарованих та здібних дітей Новомосковському міському ліцею «Самара» кабінети під № 11, 12, 13, 14, 15, 16 – на першому поверсі; кабінети під № 35, 36, 37, 38, 39, 52 – на другому поверсі, № 70, 76, 77 – на третьому поверсі загальною площею 1 001 м2, розташовані в південному крилі загальноосвітньої школи № 18 за адресою: м. Новомосковськ, вул. Комсомольська, 9-а, що належить територіальній громаді міста.
 2. Новомосковському міському ліцею «Самара» для організації навчально-виховного процесу надати можливість використовувати матеріально-технічну базу ЗОШ № 18 (їдальня, актовий зал).
 3. Орендну плату за вищезазначені приміщення встановити в розмірі 1 грн. на рік, комунальні послуги (електроенергія, водовідведення, теплопостачання) проводити згідно розрахунків і актів наданих послуг.
 4. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника управління освіти – Падашулю Н.І., контроль – на постійну депутатську комісію з питань соціально-культурної сфери та соціального захисту населення.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 748 від 31 січня 2013 року

Про дозвіл на укладання договору
про оренду приміщень  комунального майна
за адресою: м. Новомосковськ, по. Леніна,3

Розглянувши заяву приватного підприємства Валієва І.Т. про дозвіл на укладання договору про оренду господарського приміщення загальною площею 168,3 кв. м., за адресою: м. Новомосковськ, пл. Леніна, 3 для проведення господарської діяльності (виробництво хлібо-булочних виробів).

Керуючись ст. 19 Закону України «Про оренду державного і комунального майна», п. 31 ст. 26, ст.. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.7 методики розрахунків орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995р. № 786, п. 2 рішення Новомосковської міської ради XXIV сесії шостого скликання від 09.08.2012р. № 608, Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Управлінню освіти (Падашуля Н.І.) дозволити передати в платне користування приміщення комунального майна центру позашкільної роботи ПП Валієву І.Т. на договірній основі строком на 5 (п’ять) років з 28.12.2012р. по 28.12.2017р.
 2. Директору центру позашкільної роботи (Сергієнко Н.А.) та ПП Валієву І.Т. укласти угоду про оренду приміщень комунального майна (загальною площею 168,3 кв.м.: будівля господарського корпусу – 143,7 кв.м. та підвального приміщення – 24,6 кв. м.) за адресою: м. Новомосковськ, пл. Леніна, 3/
 3. Орендну плату за вищезазначене майно спрямувати на спеціальний рахунок балансоутримувача – центр позашкільної роботи.
 4. Центру позашкільної роботи (Сергієнко Н.А.) від отриманої орендної плати відраховувати 50% до місцевого бюджету Новомосковської міської ради.
 5. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника управління освіти – Падашулю Н.І., контроль – на постійну комісію з гуманітарних питань та соціального захисту населення.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 749 від 31 січня 2013 року

Про уточнення завдання і основних положень
Програми та умов проведення відкритого
архітектурного конкурсу на кращий архітектурний
проект соціального ринку продовольчих товарів
вздовж вулиці Шевченко від вул.Дзержинського
до пров.Прогонного у м.Новомосковську, затверджених
рішенням сесії міської ради № 371 від 02.12.11р.
та продовження терміну конкурсу

На виконання протоколу засідання журі конкурсу на кращий архітектурний проект соціального ринку продовольчих товарів вздовж вулиці Шевченко від вул.Дзержинського до пров.Прогонного у м.Новомосковську від 04.09.2012р. щодо необхідності умов та обмежень на проектування на основі оновленої топогеодезичної підоснови М 1:500 для отримання більш детально опрацьованих проектних рішень, керуючись ст.6  Закону України «Про архітектурну діяльність», Постановою Кабінету Міністрів України №2137 від 25.11.1999р.«Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни в розділ «Завдання конкурсу» та основні положення, що уточнюють умови та обмеження при виконанні конкурсних проектів.
 2. Для виконання більш чіткої процедури подання конкурсних проектів, внести додатковий розділ «Умови подання конкурсних проектів» в Програму та умови відкритого конкурсу на кращий архітектурний проект соціального ринку продовольчих товарів вздовж вулиці Шевченко від вул.Дзержинського до пров.Прогонного у м.Новомосковську, затверджену рішенням сесії міської ради № 371 від 02.12.11р.
 3. Продовжити термін проведення відкритого конкурсу на кращий архітектурний проект соціального ринку продовольчих товарів вздовж вулиці Шевченко від вул.Дзержинського до пров.Прогонного у м.Новомосковську до 30 березня 2013 року.
 4. Контроль роботи з виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань економіки Воскобойника О.М.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 750 від 31 січня 2013 року

Про  укладення договору
оренди комунального майна,  що належить
до власності територіальної громади міста
Новомосковська з НМГО «Міська лікарняна каса»

Керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 р. № 2209-XII зі змінами та доповненнями, згідно  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення сесії міської ради від 07.06.2007 р. №332 «Про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста», та рішення № 393 від 26.12.2011 р. «Про надання функцій балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська  комунальному некомерційному підприємству «Новомосковський МЦ ПМСД» , міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Укласти договір оренди нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади м. Новомосковська з НМГО «Міська лікарняна каса» загальною площею 4.4 кв.м під бухгалтерію, що знаходиться за адресою м. Новомосковськ, вул. Українська, 12 (1 поверх).
  Строком з __01. 2013р. до 31.12.2013р
 2. Орендарю укласти договір на участь у витратах з утримання будинку та прилеглої до нього території, договору страхування приміщення та виконати експертну оцінку орендованого приміщення.
 3. Контроль та координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника Новомосковського міського голови Дакову Т.Д.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 751 від 31 січня 2013 року

«Про внесення змін до рішення №80
від 27.01.2011р.»Про затвердження
збору за провадження деяких видів
підприємницької діяльності на
території міста Новомосковська»

На виконання вимог Податкового кодексу України та керуючись ст. 26 п. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення № 80 від 27.01.2011р.»Про затвердження збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території міста Новомосковська», а саме «Розміри ставок збору за впровадження торговельної діяльності на території м. Новомосковська» п.1.15 викласти у новій редакції: 

№ з\п

Пункт продажу товарів

Ставка збору на місяць (частка розміру  мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року)

1.15

Заклади  ресторанного  господарства: ресторани, кафе, закусочні, бари, їдальні, буфети тощо

 

0,2

 1. Відділу з питань внутрішньої політики, інформації та прес-служби оприлюднити рішення у засобах масової інформації.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  Новомосковську об’єднану державну податкову інспекцію (Довгий В.В.).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 752 від 31 січня 2013 року

Про внесення змін до рішення  міської ради
№423 від 10.01.2012 « Про       затвердження
порядку     розподілу     чистого     прибутку
підприємств,  установ  та  організацій
комунальної   власності  міста»

Керуючись п.29 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні», з метою здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності міста, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до п.1 рішення міської ради №423 від 10.01.2012 «Про затвердження порядку розподілу чистого прибутку підприємств, установ та організацій комунальної власності міста « та викласти його в наступній редакції:
  1. Встановити для підприємств, установ та організацій комунальної власності міста наступний порядок розподілу чистого прибутку:
   • 50 % чистого прибутку залишається в розпорядженні підприємства, установи та організації комунальної власності міста;
   • 50 % чистого прибутку – до місцевого бюджету.
 2. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на заступників міського голови за напрямками діяльності та комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 753 від 31 січня 2013 року

Про укладання додаткової угоди до договору оренди
комунального майна, що належить до власності територіальної
громади міста Новомосковська за адресою: вул. Сучкова, 116

Розглянувши звернення начальника комунального підприємства “Новомосковськ водоканал” № 609 від 14.11.2012 р., про внесення змін до договору оренди №  3 від 01.08.2010 р., відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992р. № 2209-ХІІ зі змінами та доповненнями, п.31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Доручити Управлінню культури та туризму виконавчого комітету Новомосковської міської ради укласти з комунальним підприємством “Новомосковськ водоканал” додаткову угоду до договору № 3 від 01.08.2010 р. про зменшення орендованої площі з 229,8 кв. м. на 110,8 кв. м. за адресою: вул. Сучкова, буд. 116, з 01.01.2013р.
 2. Координацію даного рішення покласти на заступника міського голови Калюжну І. С.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово – комунального господарства.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 754 від 31 січня 2013 року

Про внесення змін до Статуту
професійно-технічного училища № 48
м.Новомосковська

У зв’язку зі зміною назви Управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації на Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Новомосковська міська рада керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ; ст. 21 Закону України «Про професійно-технічну освіту»

ВИРІШИЛА:

 1. Внести до Статуту професійно-технічного училища № 48 м.Новомосковська наступні зміни:
  • замінити назву Управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації на Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Новомосковської міської ради Мазура Б.В.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 755 від 31 січня 2013 року

Про затвердження положення
про управління праці та соціального
захисту населення  міста Новомосковська

Керуючись  ст.. 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року   № 887 “Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації”, наказу Міністерства соціальної політики України від 26 листопада 2012 року №741 “Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій” та розпорядження голови  Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 08 листопада 2012 року № Р-830/0/3-12 “Про структуру обласної державної адміністрації” (зі змінами та доповненнями), міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про Управління праці та соціального захисту населення міста Новомосковська, що додається.
 2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Новомосковської міської ради № 336 від 07.06.2007 року “Про затвердження Положення про управління праці та соціального захисту населення міста Новомосковська” (зі змінами).
 3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань соціального захисту населення і розвитку соціально – культурної сфери Калюжну І.С., контроль – залишаю за собою.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 756 від 31 січня 2013 року

Про затвердження складу комісії
міської ради з питань поновлення
прав реабілітованих

Керуючись ст..9 Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», Постановою Кабінету Міністрів України № 48 від 24.06.1991 року (зі змінами та доповненнями), ст..143 Конституції України, ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в зв’язку з кадровими змінами  у складі комісії міської ради з питань поновлення прав реабілітованих,  міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити склад комісії міської ради з питань поновлення прав реабілітованих (додаток).
 2. Рішення міської ради № 39 від 21.12.2010 року «Про склад комісії міської ради з питань поновлення прав реабілітованих» вважати таким, що втратило чинність.
 3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення м. Новомосковська (Горбач Г.М.), контроль - на заступника міського голови Калюжну І.С.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 757 від 31 січня 2013 року

Про надання дозволу на
списання майна, що було
реалізоване з метою погашення
податкового боргу

З метою списання майна, що знаходилось на балансі Комунального підприємства «Новомосковський комбінат комунальних підприємств» та було реалізоване згідно рішення Новомосковської міської ради від 25.04.2012 року № 256 «Про надання дозволу на відчуження комунального майна, що перебуває на балансі КП «НККП», для його реалізації з метою погашення податкового боргу», відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на списання майна, що було реалізоване з метою погашення податкового боргу, згідно з затвердженим Переліком (додаток №1)
 2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань економіки, розвитку реформ та підприємства Воскобойника О.М., контроль – на заступників міського голови відповідно до функціональних повноважень.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 758 від 31 січня 2013 року

Про надання дозволу на поновлення
договору оренди нежилого приміщення

Розглянувши листа заступника директора ТОВ «Геополіс» Андибур Н.М. від 12.12.2012 р. № 12/12/12 - 1,  керуючись ст.19, 20 Закону України  «Про оренду державного та комунального майна», п.31 ст.26 Закону України, «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада»

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл міському центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» на поновлення договору оренди (нерухомого майна площею 26,6 кв.м.) з ТОВ «Геополіс», що належить до власності територіальної громади м. Новомосковська, вул. Комсомольська, 29 терміном на 1 рік.
 2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на директора міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Д.В.Резніченко , контроль – на заступника міського голови з питань соціального захисту населення і розвитку соціально-культурної сфери І.С.Калюжну.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 759 від 31 січня 2013 року

Про затвердження положення
Новомосковського міського центру
ФЗН «Спорт для всіх»

В зв’язку з затвердженням нової редакції Положення Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.11.2011р. № 1285 та зареєстровано в Міністерстві Юстиції від 09.12.2011р № 1424/20162 ) міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити нове Положення Новомосковського міського центру ФЗН «Спорт для всіх»
 2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на директора міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Д.В.Резніченко , контроль – на заступника міського голови з питань соціального захисту населення і розвитку соціально-культурної сфери І.С.Калюжну.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 760 від 31 січня 2013 року

Про затвердження
списку народних засідателів

Відповідно звернення голови Новомосковського міськрайонного суду від 21.11.2012 року № 7483,  на підставі п.4 ст.234 Цивільного процесуального кодексу України, ст. 58 Закону   України «Про судоустрій і статус суддів» та керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування» Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити список народних засідателів з осіб, які постійно проживають на території м. Новомосковська, відповідають вимогам ст. 59 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та дали згоду бути народними засідателями (додаток 1).
 2. Затвердити персональний склад народних засідателів згідно списку, строком на чотири роки. Зазначений список повинен переглядатися не рідше ніж раз на два роки.
 3. Опублікувати список народних засідателів в друкованих засобах масової інформації Новомосковської міської ради - газета «Новомосковська правда»
 4. Контроль за виконанням зазначеного рішення покласти на секретаря міської ради – Мазура Б.В.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 761 від 31 січня 2013 року

Про продовження терміну дії міської Цільової
комплексної Програми розвитку фізичної
культури і спорту  у  м. Новомосковську
до 2016 року

З метою створення умов для розвитку фізичної культури та спорту, зміцнення здоров’я населення шляхом залучення їх до систематичних занять фізичною культурою і спортом, розвиток пріоритетних видів спорту та фізкультурно-спортивного руху у місті, збереження матеріально-технічної бази, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Продовжити термін дії міської Цільової комплексної Програми розвитку фізичної культури і спорту у м. Новомосковську до 2016 року (додається).
 2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на голову міськспорткомітету – Шевцову Т.Г., контроль – на заступника міського голови з соціальних питань – Калюжну І.С.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 762 від 31 січня 2013 року

Про надання безоплатного  утримання
вихованців інтернатного відділення
СЗШ № 7 з соціально незахищених
сімей у 2013 році

На виконання Програми розвитку освіти міста на 2011 – 2015 роки «Дітям Новомосковська – сучасні стандарти освіти», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання адміністрації СЗШ № 7 з інтернатним відділенням та актів обстеження житлово-побутових умов учнів, з метою соціального захисту дітей із соціально незахищених сімей, виконавчий комітет Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Звільнити на 100% від оплати на утримання 21 дитину із числа вихованців інтернатного відділення СЗШ № 7 з 01.01.2013 до 31.12.2013 року згідно додатку.
 2. Відшкодування за плату харчування віднести за рахунок місцевого бюджету.
 3. Управлінню освіти (Падашулі Н.І.), директору СЗШ № 7 з інтернатним відділенням (Романовській О.А.):
  1. Забезпечити повноцінне харчування звільнених від оплати вихованців.
  2. Фінансування харчування учнів-вихованців інтернатного відділення СЗШ № 7 здійснювати за рахунок коштів, передбачених у кошторисі видатків по навчальному закладу на харчування учнів пільгових категорій.
 4. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на начальника управління освіти Падашулю Н.І., контроль – на заступника міського голови Калюжну І.С. та постійно діючу комісію з гуманітарних питань та соціального захисту населення.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 763 від 31 січня 2013 року

Про затвердження Статуту
Новомосковського комунального
підприємства "Профдезінфекція"
в новій редакції

В зв'язку  зі зміною юридичної адреси Новомосковського комунального підприємства «Профдезінфекція», керуючись ст. 26 ЗУ “Про місцеве самоврядування”, ст. 57 ГКУ, ст. ст. 88, 89 ЦКУ, ст. 29 ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Статут Новомосковського комунального підприємства “Профдезінфекція” в новій редакції. (Додаток № 1)
 2. Зобов'язати директора Новомосковського комунального підприємства “Профдезінфекція” здійснити державну реєстрацію статуту Новомосковського комунального підприємства “Профдезінфекція” в новій редакції, відповідно до чинного законодавства України
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 764 від 31 січня 2013 року

Про   внесення   змін  до     рішення
Новомосковської міської ради № 727
від 26.12.2012 р."Про затвердження
Програми соціально-економічного
та культурного розвитку
м. Новомосковська на 2013 рік"

Керуючись Законом України ст..26 ч.1 п.22  «Про місцеве самоврядування в Україні»  міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити заходи з охорони праці на 2013 рік (додаток)
 2. Контроль за виконання рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення (Горбач Г.М.)

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 765 від 31 січня 2013 року

Про внесення змін до рішення №380
від  2.12.2011 року «Про утворення
тимчасової депутатської комісії»

У зв’язку з самовідводом Голови тимчасової депутатської комісії Коцюри С.В, відповідно до ст. 26 та ст.48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до складу тимчасової депутатської комiсiї з питань стану використання нерухомого комунального майна розташованого за адресою: вул. Шевченко,5, м. Новомосковська (кінотеатр «Авангард»);
 2. Вивести зі складу комісії Коцюру Сергія Валентиновича, та ввести до складу комісії Воскобійника Олександра Миколайовича)
 3. атвердити склад комісії:
  Голова комiсiї: Воскобійник О.М.
  Секретар комiсiї: Болкарев В.В.
  Члени комiсiї: Ульянов К.В., Бурлаков В.М. Соловйов В.В.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря Новомосковської міської ради Мазура Б.В.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 766 від 31 січня 2013 року

Про передачу земельних ділянок
громадянам у приватну власність

Розглянувши заяви громадян та документацію із землеустрою,  керуючись ст. ст. 12, 116, 118, 120, 121, 122 Земельного кодексу України, Закону України "Про земельний кадастр", п.34 ст. 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про Землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.12 р. №1051 «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» та враховуючи висновки комісії з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Передати у приватну власність земельні ділянки в межах норм безоплатної приватизації громадянам, згідно списку:
  1. гр. Троненко Володимир Васильович (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Плеханова, 226) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:04:011:0077) по вул. Плеханова, 226 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0928 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  2. гр. Дяченко Олександр Вікторович (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Желєзняка, 22) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:02:007:0137) по вул. Желєзняка, 22 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  3. гр. Молчанова Валентина Григорівна (мешкає: м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 5) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:02:014:0210) по вул. Ленінградська, 5 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0960 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  4. гр. Токар Галина Валентинівна (мешкає: м. Новомосковськ, пров. Желєзняка, 20) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:02:007:0132) по пров. Желєзняка, 20 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0708 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  5. гр. Назаренко Валентина Анатоліївна (1/2) (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Заводська, 257 -М)/Назаренко Олександр Васильович (1/2) мешкає: м. Новомосковськ, вул. Заводська, 257 -А) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:01:007:0082) по вул. Заводська, 257-М для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0982 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  6. гр. Снєгірьова Наталія Миколаївна (мешкає: м. Новомосковськ, пров. Барачний, 4) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:03:002:0184) по пров. Барачному, 4 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0826 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01).
  7. гр. Гринь Олексій Миколайович (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Леніна, 325) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:01:003:0065) по вул. Леніна, 325 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01).
  8. гр. Ткаченко Вадим Петрович (мешкає: м. Дніпродзержинськ, вул. Матросова, 88/33) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:01:017:0044) по вул. Т.Тонконог, 50 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01).
  9. гр. Просяник Марія Никифорівна (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Одеська, 29) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:01:029:0106) по вул. Одеська, 29 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0727 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01).
  10. гр. Євтушенко Василь Миколайович (мешкає: м. Дніпропетровськ, вул. Виконкоміська, 77/2) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:01:012:0061) по вул. Поштовій, 186 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01).
  11. гр. Чорномаз Валентина Федорівна (мешкає: м. Дніпропетровськ, вул. Малишева, 11/52) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:01:030:0082) по вул. Одеській, 24 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0606 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01).
  12. гр. Паславський Віктор Григорович (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Щорса, 56/2) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:02:016:0222) по вул. Щорса, 56/2 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0184 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01).
  13. гр. Павлюк Надія Григорівна (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Г.Кут, 4) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:04:013:0166) по вул. Гавришев Кут, 4 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0652 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01).
  14. гр. Демченко Вадим Григорович (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Технічна, 31/2); Демченко Світлана Гаврилівна (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Технічна, 31/2); Демченко-Джаббарова Олена Вадимівна (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Горького, 2/6) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:04:005:0120) по вул. Технічна, 31/2 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0576 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01)
 2. Зобов’язати громадян зазначених в рішенні:
  1. Звернутися до Державного кадастрового реєстратора для здійснення державної реєстрації земельної ділянки та подати відповідну заяву про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку та необхідні матеріали;
  2. Органу державної реєстрації прав здійснити державну реєстрацію права власності на земельну ділянку у відповідності до вимог чинного земельного законодавства;
  3. Використовувати земельну ділянку виключно за цільовим призначенням з дотриманням вимог природоохоронного законодавства;
  4. Забезпечити виконання вимог викладених у ст. 48 Закону України «Про охорону земель» та всіх інших вимог, передбачених чинним законодавством, що регулюють діяльність у певних сферах господарювання;
  5. Дотримуватись обов’язків встановлених ст. 96 Земельного кодексу України , Закону України «Про благоустрій»;
 3. Контроль по виконанню даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово – комунального господарства (Барсук М.О.), координацію – першого заступника міського голови (Козлов О. П.).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 767 від 31 січня 2013 року

Про передачу земельних ділянок
в оренду 

Розглянувши заяви громадян та технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку, керуючись ст.ст. 12, 123, 120, 121 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про землеустрій» Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.12 р. №1051 «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» та враховуючи висновки комісії з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. І. Надати в оренду земельну ділянку, згідно списку:
  1. гр. Максимчук Ніні Никифорівні (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Радянська, 40/124) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:03:009:0041) по вул. Радянській, 27 для комерційного використання (код УКЦВЗ- 1.11.3), загальною площею 0,0329 га, по фактичному розміщенню комп’ютерного клубу, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ – 03.07),
   1. Надати земельну ділянку гр. Максимчук Н.Н. в оренду терміном на 1 рік та встановити розмір орендної плати 8 % від нормативної грошової оцінки землі згідно рішення сесія Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206;
  2. гр. Лобус Любов Григорівна (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Радянська, 40/110) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:03:006:0121) по вул. Радянській, 40-А для комерційного використання (код УКЦВЗ- 1.11.3), загальною площею 0,0222 га, по фактичному розміщенню магазину «Рубін» для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ – 03.07)
   1. Надати земельну ділянку гр. Лобус Л.Г. в оренду терміном на 7 (сім) років та встановити розмір орендної плати 12 % від нормативної грошової оцінки землі згідно рішення сесії Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206,
   2. Договір оренди земельної ділянки від 10.04.2009 р. № 04:09:126:00062 зареєстрований за гр. Лобус Л.Г. – розірвати;
  3. гр. Лобус Любов Григорівна (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Радянська, 40/110) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:03:006:0122) по вул. Радянській, 40-А для комерційного використання (код УКЦВЗ- 1.11.3), загальною площею 0,0544 га, по фактичному розміщенню магазину «Рубін» та кафе «Корал» для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ – 03.07)3.1 Надати земельну ділянку гр.. Лобус Л.Г. в оренду терміном на 7 (сім) років та встановити розмір орендної плати 8 % від нормативної грошової оцінки землі згідно рішення сесії Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206,
   1. Договір оренди земельної ділянки від 10.04.2009 р. №04:09:126:00061зареєстрований за гр. Лобус Л.Г. – розірвати;
  4. гр. Земляна Лоретта Валеріївна (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Радянська, 32/189) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:02:017:0016) по вул. Сучкова, 66-Б для промислового використання (код УКЦВЗ- 1.10.5), загальною площею 0,4696 га, по фактичному розміщенню виробничої бази для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ – 11.02)
   1. Надати земельну ділянку гр. Земляній Л.В. в оренду терміном на 7 (сім) років та встановити розмір орендної плати 3 % від нормативної грошової оцінки землі згідно рішення сесії Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206,
   2. Договір оренди земельної ділянки від 09.11.2006 р. № 04:06:126:00082 зареєстрований за гр. Земляною Л.В. – розірвати;
  5. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Н.Перемоги, 50) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:03:012:0012) по вул. Шевченка, 3 для комерційного використання (код УКЦВЗ- 1.11.3), загальною площею 0,1186 га, по фактичному розміщенню приміщення банку для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ (код КВЦПЗ – 03.09)5.1 Надати земельну ділянку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в оренду терміном на 7 (сім) років та встановити розмір орендної плати 10 % від нормативної грошової оцінки землі згідно рішення сесії Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206,
   1. Договір оренди земельної ділянки від 01.06.2005 р. № 651 зареєстрований за закритим акціонерним товариством комерційний банк «ПриватБанк» – розірвати;
 2. Зобов’язати землекористувачів зазначених в рішенні:
  1. Протягом двох місяців з моменту прийняття даного рішення укласти з міською радою договір оренди земельної ділянки;
  2. Звернутися до Державного кадастрового реєстратора для здійснення державної реєстрації земельної ділянки та подати відповідну заяву про державну реєстрацію права оренди на земельну ділянку та необхідні матеріали;
  3. Протягом 6 (шести) місяців здійснити державну реєстрацію права оренди на земельну ділянку у відповідності до вимог чинного земельного законодавства та надати в податкову інспекцію відповідні відомості;
  4. Використовувати земельні ділянки виключно за цільовим призначенням з дотриманням вимог природоохоронного законодавства;
  5. Забезпечити виконання вимог викладених у ст. 48 Закону України «Про охорону земель» та всіх інших вимог, передбачених чинним законодавством, що регулюють діяльність у певних сферах господарювання;
  6. Дотримуватись обов’язків встановлених ст. 96 Земельного кодексу України, Закону України «Про благоустрій»;
  7. Передача в суборенду земельної ділянки забороняється;
 3. Відповідним організаціям забезпечити внести зміни до земельно - кадастрової документації;
 4. Контроль по виконанню даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово – комунального господарства (Барсук М.О.), координацію – першого заступника міського голови (Козлов О. П.).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 768 від 31 січня 2013 року

Про надання дозволу на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок

Розглянувши заяви фізичних і клопотання юридичних осіб та графічні матеріали, керуючись ст. ст. 7, 13, 14, розділ 11 Конституції України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 124, 198, п. 2 ст. 134, Земельного кодексу України, Законом України "Про оренду землі" та враховуючи висновки комісії з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, згідно списку:
  1. гр. Грищенко Олександр Васильович, земельна ділянка орієнтовною площею 0,1000 га за адресою: м. Новомосковськ, вул. Травнева, 4, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка);
  2. гр. Куклаченко Олександр Костянтинович, гр. Дядюра Любов Василівна, земельна ділянка орієнтовною площею 0,1000 га за адресою: м. Новомосковськ, вул. Геологів, 10, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка);
  3. гр. Панченко Вікторія Олександрівна, земельна ділянка орієнтовною площею 0,0500 га за адресою: м. Новомосковськ, вул. Плеханова, 235-Б, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка);
  4. гр. Лепеха Ігор Олександрович, земельна ділянка орієнтовною площею 0,1000 га за адресою: м. Новомосковськ, вул. Леніна, 195, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка);
  5. гр. Крештей Ганна Пилипівна, земельна ділянка орієнтовною площею 0,0272 га за адресою: м. Новомосковськ, вул. А.Луценка, 37, для ведення особистого селянського господарства;
  6. гр. Безбатько Лариса Іванівна, земельна ділянка орієнтовною площею 0,0035 га за адресою: м. Новомосковськ, вул. Микити Головка, 2-А, для індивідуального гаражного будівництва;
  7. гр. Пронько Олена Василівна, земельна ділянка орієнтовною площею 0,1000 га за адресою: м. Новомосковськ, вул. Колгоспна, 43-А для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка);
  8. гр. Краселюк Ольга Василівна, земельна ділянка орієнтовною площею 0,0271 га за адресою: м. Новомосковськ, вул. Зіни Бєлої, 5-А, для комерційного використання по фактичному розміщенню торгівельного комплексу;
  9. гр. Краселюк Ольга Василівна, земельна ділянка орієнтовною площею 0,0225 га за адресою: м. Новомосковськ, вул. Зіни Бєлої, 5-Б, для комерційного використання по фактичному розміщенню торгівельного павільйону;
  10. Комунальне підприємство «Новомосковський комбінат комунальних підприємств», земельна ділянка орієнтовною площею 0,8531 га за адресою: м. Новомосковськ, вул. Північна, для проектування притулку для утримання безпритульних тварин у м. Новомосковську (відповідно до «Програми проводження з безпритульними тваринами у м. Новомосковську на 2012-2017 р.р.»;
 2. Фізичним та юридичним особам протягом 1 (одного) року замовити розроблення відповідних проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в організаціях, що мають відповідні ліцензії, погодити їх у встановленому чинним законодавством порядку та подати до міської ради для затвердження.
 3. У випадку невиконання ч. ІІ дане рішення втрачає свою силу в цілому;
 4. Контроль по виконанню даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово – комунального господарства (Барсук М.О.), координацію – першого заступника міського голови (Козлов О. П.).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 769 від 31 січня 2013 року

Про поновлення
договорів оренди земельних ділянок

Розглянувши заяви громадян та клопотання юридичних осіб також технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку, керуючись ст. ст. 7, 13, 14  розділу 11 Конституції України, п. 34 ст. 26, ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. ст. 12, 19, 20, 96, 123, 124, 125, Земельного кодексу України, ст. 33 Закону України "Про оренду землі", Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.12 р. №1051 «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» та враховуючи висновки комісії з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Поновити договори оренди земельних ділянок шляхом укладання додаткових угод про поновлення договорів оренди земельних ділянок, згідно списку:
  1. гр. Криволапов Андрій Анатолійович, договір оренди земельної ділянки від 29.12.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00156 площею 0,1178 га, за адресою: вул. Радянська, 220-В, для будівництва автокомплексу, для комерційного використання (код УКЦВЗ – 1.11.6), терміном на 2 (два) роки.
  2. гр. Криволапов Андрій Анатолійович, договір оренди земельної ділянки від 29.12.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00155 площею 0,0238 га, за адресою: вул. Комсомольська, р-н ж\б №18, для будівництва торгівельного комплексу (2/3 проекту), для комерційного використання (код УКЦВЗ – 1.11.3), терміном на 2 (два) роки.
  3. гр. Лобус Любов Григорівна/Бутенко Сергій Андрійович, договір оренди земельної ділянки від 14.12.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00137 площею 0,0476 га, за адресою: вул. Комсомольська, р-н ж\б №18, для будівництва торгівельного комплексу (2/3 проекту), для комерційного використання (код УКЦВЗ – 1.11.3), терміном на 2 (два) роки.
  4. гр. Устименко Геннадій Васильович, договір оренди земельної ділянки від 11.02.2009 р. номер державної реєстрації 04:09:126:00030 площею 0,0014 га, за адресою: вул. Сучкова, 13/40, по фактичному розміщенню добудованого приміщення магазину для комерційного використання (код УКЦВЗ – 1.11.3), терміном на 7 (сім) років;
  5. гр. Устименко Геннадій Васильович, договір оренди земельної ділянки від 11.02.2009 р. номер державної реєстрації 04:09:126:00031 площею 0,0012 га, за адресою: вул. Сучкова, 13/40, по фактичному розміщенню добудованого приміщення магазину для комерційного використання (код УКЦВЗ – 1.11.3), терміном на 7 (сім) років;
  6. гр. Устименко Геннадій Васильович, договір оренди земельної ділянки від 11.02.2009 р. номер державної реєстрації 04:09:126:00032 площею 0,0010 га, за адресою: вул. Сучкова, 13/40, по фактичному розміщенню вбудованого приміщення магазину для комерційного використання (код УКЦВЗ – 1.11.3), терміном на 7 (сім) років;
  7. Відкрите акціонерне товариство «Інтерпайп Новомосковський трубний завод» договір оренди земельної ділянки від 09.01.2008 р. номер державної реєстрації 04:08:126:00002 площею 0,2141 га, за адресою: вул. Сучкова, 115 напроти центральної прохідної заводу, по фактичному розміщенню учбового корпусу, для громадського використання (код УКЦВЗ – 1.12), терміном на 5 (п’ять) років;На підставі рішення Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206 внести зміни до п. 9 договору оренди земельної ділянки в частині розміру процентної ставки, замінивши з "1,1%" на "3 %";
  8. Відкрите акціонерне товариство «Інтерпайп Новомосковський трубний завод» договір оренди земельної ділянки від 09.01.2008 р. номер державної реєстрації 04:08:126:00003 площею 0,4672 га, за адресою: вул. Сучкова, 115 напроти центральної прохідної заводу, по фактичному розміщенню митного пункту, для громадського використання (код УКЦВЗ – 1.12), терміном на 5 (п’ять) років;На підставі рішення Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206 внести зміни до п. 9 договору оренди земельної ділянки в частині розміру процентної ставки, замінивши з "1,1%" на "3 %";
  9. Відкрите акціонерне товариство «Інтерпайп Новомосковський трубний завод» договір оренди земельної ділянки від 09.01.2008 р. номер державної реєстрації 04:08:126:00004 площею 0,3431 га, за адресою: вул. Сучкова, 115 напроти центральної прохідної заводу, по фактичному розміщенню автостоянки, для транспорту, зв’язку (код УКЦВЗ – 1.14), терміном на 5 (п’ять) років;На підставі рішення Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206 внести зміни до п. 9 договору оренди земельної ділянки в частині розміру процентної ставки, замінивши з "1,1%" на "3 %";
  10. гр. Судзіловська Ольга Андріївна, договір оренди земельної ділянки від 24.04.2009 р. номер державної реєстрації 04:09:126:00005 площею 0,0014 га, за адресою: вул. Сучкова, 13, по фактичному розміщенню вхідного вузла для комерційного використання (код УКЦВЗ – 1.11.3), терміном на 7 (сім) років;
  11. гр. Судзіловська Ольга Андріївна, договір оренди земельної ділянки від 24.04.2009 р. номер державної реєстрації 04:09:126:00068 площею 0,0010 га, за адресою: вул. Сучкова, 13, по фактичному розміщенню вбудованого приміщення для комерційного використання (код УКЦВЗ – 1.11.3), терміном на 7 (сім) років;
  12. Товариство з обмеженою відповідальністю «Оріон» договір оренди земельної ділянки від 23.12.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00142 площею 0,6497 га, за адресою: вул. Північна, 30, об’єкт - виробнича база, для промислового використання (код УКЦВЗ – 1.10.5), терміном на 7 (сім) років;
 2. Зобов’язати землекористувачів зазначених в рішенні:
  1. Протягом двох місяців з моменту прийняття даного рішення укласти додаткові угоди про поновлення договорів оренди земельних ділянок з міською радою;
  2. Звернутися до Державного кадастрового реєстратора для здійснення державної реєстрації земельної ділянки та подати відповідну заяву про державну реєстрацію права оренди на земельну ділянку та необхідні матеріали;
  3. Протягом 6 (шести) місяців здійснити державну реєстрацію права оренди на земельну ділянку у відповідності до вимог чинного земельного законодавства та надати в податкову інспекцію відповідні відомості;
  4. Використовувати земельні ділянки виключно за цільовим призначенням з дотриманням вимог природоохоронного законодавства;
  5. Забезпечити виконання вимог викладених у ст. 48 Закону України «Про охорону земель» та всіх інших вимог, передбачених чинним законодавством, що регулюють діяльність у певних сферах господарювання;
  6. Дотримуватись обов’язків встановлених ст. 96 Земельного кодексу України, Закону України «Про благоустрій»;
  7. Передача в суборенду земельної ділянки забороняється;
  8. У випадку невиконання п. 1 ч. ІІ даного рішення, рішення втрачає свою силу в цілому;
 3. Відповідним установам внести зміни до земельно - кадастрової документації;
 4. Контроль по виконанню даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово – комунального господарства (Барсук М.О.), координацію – першого заступника міського голови (Козлов О. П.).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 770 від 31 січня 2013 року

Про внесення змін
до рішень міської ради

Розглянувши заяву гр.. Волошиної І.В., керуючись ст.ст. 7,13,14, розділу 11 Конституції України, Земельним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.12 р. №1051 «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» та враховуючи висновки комісії з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення міської ради, згідно списку:
  1. в ч. ІІ п. 1 рішення Новомосковської міської ради від 29.03.12 № 471 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок» відносно ч. І п. 3 даного рішення, щодо поновлення договору оренди земельної ділянки Волошиній Ірині Валентинівні (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Технікумівська. 53), договір оренди земельної ділянки від 07.12.2006 р. № 04:06:126:00099 наданої для індивідуального житлового будівництва (благоустрій прилеглої території), площею 0,0055 га, за адресою: м. Новомосковськ, вул. Радянська, 54/46, в частині терміну необхідного для реєстрації додаткової угоди, встановивши термін один рік.
 2. Відповідним установам внести зміни до земельно - кадастрової документації;
 3. Контроль по виконанню даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово – комунального господарства (Барсук М.О.), координацію – першого заступника міського голови (Козлов О. П.).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 771 від 31 січня 2013 року

Про розірвання договорів оренди
земельних ділянок

Розглянувши заяви гр. Лобус Л.Г. від 27.12.12 р. № Л-2196, ТОВ «Конкорт» від 19.11.2012 р. №4028/12, про розірвання договору оренди земельної ділянки та керуючись ст.ст. 7,13,14, розділу 11 Конституції України, п. 34 ст. 26, ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 93, 125, 141 Земельного кодексу України, ст.ст. 31 Закону України "Про оренду землі" Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.12 р. №1051 «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» та враховуючи висновки комісії з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Розірвати договір оренди земельної ділянки, згідно списку:
  1. гр. Лобус Любов Григорівна, договір оренди земельної ділянки від 23.10.2009 р. номер державної реєстрації 04:09:111:00145 за адресою: м.Новомосковськ, вул. Радянська, 40-А, площею 0,0241 га, об’єкт – магазин «Рубін», для комерційного використання (код УКЦВЗ – 1.11.3);
   - згідно п. 8, ч. 1, ст. 31 Закону України "Про оренду землі";
  2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Конкорт», договір оренди земельної ділянки (кадастровий номер 1211900000:02:001:0080) від 06.11.2006 р. номер державної реєстрації 04:06:126:00080 за адресою: м. Новомосковськ, вул. Північна, 3-А, площею 1,1761 га, об’єкт – промислова база, для промислового використання (код УКЦВЗ – 1.10.5);
   - згідно п. 8, ч. 1, ст. 31 Закону України "Про оренду землі";
 2. Зобов’язати землекористувачів зазначених в рішенні:
  1. Протягом двох місяців з моменту прийняття даного рішення укласти відповідні угоди з міською радою;
  2. Звернутися до Державного кадастрового реєстратора для здійснення державної реєстрації земельної ділянки та подати відповідну заяву про державну реєстрацію припинення права оренди на земельну ділянку та необхідні матеріали;
  3. Протягом 6 (шести) місяців здійснити державну реєстрацію припинення права оренди на земельну ділянку у відповідності до вимог чинного земельного законодавства та надати в податкову інспекцію відповідні відомості;
 3. Відповідним установам внести зміни до земельно - кадастрової документації;
 4. Контроль по виконанню даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово – комунального господарства (Барсук М.О.), координацію – першого заступника міського голови (Козлов О. П.).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXXI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 772 від 31 січня 2013 року

Про припинення договору оренди
земельної ділянки  

Розглянувши заяву ТОВ «Сфера-2003» від 24.12.12 р. №4419/12, про розірвання договору оренди земельної ділянки на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки укладеного від 26.10.2012 р. та керуючись ст.ст. 7,13,14, розділу 11 Конституції України, п. 34 ст. 26, ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 93, 125, 141 Земельного кодексу України, ст. 32 Закону України "Про оренду землі" Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.12 р. №1051 «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» та враховуючи висновки комісії з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Припинити договір оренди земельної ділянки, згідно списку:
  1. ТОВ «Сфера-2003», договір оренди земельної ділянки від 25.06.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00042 за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 120 площею 1,6290 га, об’єкт – виробнича база, для промислового використання використання (код УКЦВЗ – 1.10.5);
 2. Зобов’язати землекористувачів зазначених в рішенні:
  1. Протягом двох місяців з моменту прийняття даного рішення укласти відповідні угоди з міською радою;
  2. Звернутися до Державного кадастрового реєстратора для здійснення державної реєстрації земельної ділянки та подати відповідну заяву про державну реєстрацію припинення права оренди на земельну ділянку та необхідні матеріали;
  3. Протягом 6 (шести) місяців здійснити державну реєстрацію припинення права оренди на земельну ділянку у відповідності до вимог чинного земельного законодавства та надати в податкову інспекцію відповідні відомості;
 3. Відповідним установам внести зміни до земельно - кадастрової документації;
 4. Контроль по виконанню даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово – комунального господарства (Барсук М.О.), координацію – першого заступника міського голови (Козлов О. П.).

Міський голова С.А.Мороз