РІШЕНННЯ
ХXX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 727 від 26 грудня 2012 року

Про затвердження Програми  соціально -
економічного та культурного розвитку
м. Новомосковська на 2013 рік

Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Новомосковська на 2013 рік розроблена згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», з урахуванням оцінки реального стану економіки міста, на підставі аналізу виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку у 2012 році та цілей і заходів визначених затвердженими місцевими програмами.
Показники  соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2013 рік сформовано за прогнозами управлінь, відділів міськвиконкому, структурних підрозділів міста.
   Основною метою програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Новомосковська на 2013 рік має стати забезпечення основних завдань, з урахуванням цілей і пріоритетів, поставлених Президентом України та Урядом, відновлення економічного зростання з закладенням інвестиційного фундаменту подальшого стійкого розвитку, розв’язання соціальних проблем та загальне підвищення добробуту населення.
Враховуючи підсумки 2012 року, серед головних пріоритетів економічного і соціального розвитку міста в 2013 році мають бути:

Розглянувши основні показники програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2013 рік, з урахуванням оцінки реального стану економіки міста та керуючись Законом України ст.26 ч.І п.22 «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Новомосковської міської ради

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити програму соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2013 рік /додатки № 1,2,3/.
 2. Вважати головним завданням у роботі виконавчого комітету Новомосковської міської ради, підприємств та організацій
  • здійснення комплексу заходів щодо досягнення показників програми соціально-економічного та культурного розвитку міста за такими пріоритетними напрямками:
  • збереження досягнутих у попередні роки соціальних стандартів і посилення соціальної спрямованості міської бюджетної політики;
  • підтримка незахищених категорій населення, людей, що потрапили у важку життєву ситуацію;
  • оточення турботою людей старшого покоління, створення гідних умов життя нашим поважним ветеранам;
  • фінансове забезпечення – гуманітарної сфери, охорони здоров'я, освіти, культури, спорту;
  • підтримка сім'ї та молоді;
  • надійне функціонування систем життєзабезпечення населення і подальше реформування та розвиток житлово-комунального господарства міста, впровадження нових технологій і конкурентних принципів роботи, сприяючих поліпшенню якості послуг, що надаються населенню;
  • удосконалення форм місцевого самоврядування, створення умов для активної взаємодії громадян, громадських організацій, представників влади;
  • активна економічна і регуляторна політика, встановлення результативного діалогу з керівниками підприємств міста, формування сприятливої бізнес-сфери;
  • створення умов, для реалізації інвестиційного потенціалу міста.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань економічного розвитку, ринкових реформ та підприємництва Воскобойника О.М.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 728 від 26 грудня 2012 року

Про бюджет
міста Новомосковська на 2013 рік

Відповідно до Конституції України, керуючись Законами України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», від 06 грудня 2012 року №5515-VI «Про Державний бюджет України на 2013 рік», Бюджетним кодексом України, рішенням обласної ради «Про обласний бюджет на 2013 рік»,  міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Установити загальний обсяг доходів бюджету м.Новомосковська на 2013 рік у сумі 208315747,00 гривень, у тому числі обсяг доходів загального фонду бюджету міста визначити у сумі 195073508,00 гривень, обсяг спеціального фонду бюджету міста – 13242239,00 гривень, із них бюджет розвитку – 7251800,00 гривень (додаток 1).
 2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету м.Новомосковська на 2013 рік у сумі 208315747,00 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 195048708,00 гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 13267039,00 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).
 3. Установити профіцит загального фонду бюджету м.Новомосковська у сумі 24800,00 гривень (додаток 6), в тому числі:
  • профіцит у сумі 24800,00 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
 4. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету м.Новомосковська у сумі 24800,00 гривень (додаток 6), джерелом покриття якого визначити:
  • надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 24800,00 гривень.
 5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів бюджету міста Новомосковська на 2013 рік у сумі 1000000,00 гривень.
 6. Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів на 2013 рік у сумі 146937208,00 гривень (додаток 4), з яких:
  1. Дотація вирівнювання бюджету м.Новомосковська у сумі 64268100,00 гривень.
  2. Відповідно до рішення обласної ради “Про обласний бюджет на 2013 рік” за рахунок міжбюджетних трансфертів, що передаються до бюджетів міст обласного значення та районів за рахунок коштів державного бюджету у сумі 82038076,00 гривень, з них:
   • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - у сумі 64010800,00 гривень;
   • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 14415800,00 гривень;
   • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - у сумі 2769400,00 гривень;
   • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – у сумі 56400,00 гривень.;
   • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 785676,00 гривень;
   • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 2231500,00 гривень.
  3. Відповідно до рішення обласної ради “Про обласний бюджет на 2013 рік” за рахунок міжбюджетних трансфертів, що передаються з обласного бюджету до бюджетів міст обласного значення та районів у сумі 631032,00 гривень, з них:
   • інші додаткові дотації – 574532,00 грн.;
   • субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання обласної міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації на 2002-2015 роки” та соціальний захист населення у 2013 році – 56500,00 гривень.
 7. Затвердити перелік об’єктів (додаток 7), фінансування яких у 2013 році буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку.
 8. Установити розмір резервного фонду бюджету м.Новомосковська на 2013 рік у сумі 300000,00 гривень.
 9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету м.Новомосковська на 2013 рік за їх економічною структурою:
  • оплата праці працівників бюджетних установ;
  • нарахування на заробітну плату;
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  • забезпечення продуктами харчування;
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
  • поточні трансферти населенню ;
  • видатки загального фонду бюджету міста Новомосковська на охорону здоров'я.
 10. Затвердити в складі видатків бюджету міста Новомосковська на 2013 рік кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 8500000,00 гривень (додаток 8).
 11. Затвердити річні ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах у розрізі бюджетних установ та організацій, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів цим рішенням (додаток 9).
 12. Розпорядникам коштів:
  1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.
  2. Забезпечити укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах установлених обґрунтованих лімітів споживання та забезпечити при виконанні бюджету у повному обсязі проведення розрахунків за електричну й теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вище зазначених товарів та послуг.
  3. Забезпечити реалізацію заходів з енергозбереження, повне оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку газу, води, теплової та електричної енергії.
 13. З метою ефективного використання коштів субвенції з державного бюджету на фінансування державних програм соціального захисту населення надати право міському голові за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, соціально-економічного розвитку та бюджету міста протягом бюджетного року своїм розпорядженням перерозподіляти їх річні обсяги в межах загального обсягу субвенції з державного бюджету на конкретну мету за функціональною та економічною структурою, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог населенню з подальшим затвердженням їх на сесіях міської ради.
 14. Надати право виконавчому комітету Новомосковської міської ради у процесі виконання бюджету міста за обґрунтованим поданням розпорядників (одержувачів) коштів місцевого бюджету здійснювати своїм рішенням за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, соціально-економічного розвитку та бюджету міста та з подальшим затвердженням їх на сесіях міської ради перерозподіл видатків за функціональною та економічною структурою за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету з внесенням відповідних змін до додатків рішення міської ради та переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку.
  Зобов’язати розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету погоджувати з постійною комісією міської ради з питань планування, соціально-економічного розвитку та бюджету міста розподіл та перерозподіл видатків за функціональною та економічною структурою за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету.
 15. З метою забезпечення своєчасного використання коштів, які надходять до місцевого бюджету у вигляді додаткових дотацій та субвенцій з інших бюджетів, у тому числі з Державного бюджету України, і мають суто цільовий характер, та за умови внесення змін (збільшення або зменшення) до обсягів трансфертів, які надходять до бюджету міста Новомосковська, враховуючи періодичність проведення сесій міської ради, надати право міському голові своїм розпорядженням вносити зміни до доходної та видаткової частини місцевого бюджету на суму уточнення обсягів трансфертів з інших бюджетів і затверджувати розподіл уточнених обсягів коштів між головними розпорядниками цих коштів з наступним затвердженням на сесіях міської ради.
 16. З метою забезпечення своєчасного використання коштів, які згідно Бюджетного кодексу України зараховуються до спеціального фонду місцевого бюджету і мають суто цільовий характер (збір за першу реєстрацію транспортних засобів; екологічний податок; доходи від операцій з капіталом; надходження до цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади), за умови отримання зазначених коштів в обсягах, що перевищують річні планові призначення на поточний рік, визначені цим рішенням, враховуючи періодичність проведення сесій міської ради, надати право виконавчому комітету Новомосковської міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, соціально-економічного розвитку та бюджету міста своїм рішенням збільшувати дохідну та видаткову частини місцевого бюджету на суму додатково отриманих вище зазначених надходжень і затверджувати розподіл додаткових коштів між головними розпорядниками цих коштів з наступним затвердженням на сесіях міської ради.
 17. Надати право виконавчому комітету Новомосковської міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, соціально-економічного розвитку та бюджету міста після внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 «Про бюджетну класифікацію» своїм рішенням з подальшим затвердженням їх на сесіях міської ради вносити зміни до цього рішення в частині впорядкування кодів бюджетної класифікації.
 18. На виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік”, постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року №256 “Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету” з урахуванням змін, визначити управління праці та соціального захисту населення м.Новомосковська:

  як головного розпорядника коштів по виконанню державних соціальних програм за рахунок субвенцій з державного бюджету, з дотриманням усіх повноважень та обов’язків, визначених Бюджетним кодексом України;

  відповідальним за підготовку пропозицій щодо фінансування державних програм соціального захисту населення, узгоджених з фінансовим управлінням виконавчого комітету Новомосковської міської ради, та здійснення фінансового контролю за ефективністю витрачання коштів субвенції з державного бюджету за зазначеними програмами.

  Фінансовому управлінню виконавчого комітету Новомосковської міської ради та управлінню Державної казначейської служби України у м.Новомосковську Дніпропетровської області протягом 2013 року фінансування державних програм соціального захисту населення проводити з урахуванням вимог статей 89 та 102 Бюджетного кодексу України, а також постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року №256 “Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету” з урахуванням змін.
 19. З метою упередження зриву своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста з урахуванням її підвищення встановити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
 20. Заступникам міського голови за напрямами:
  1. Проаналізувати причини невиконання планових показників відповідних місцевих бюджетів за 2012 рік окремо за кожним дохідним джерелом та забезпечити надходження податків і зборів у 2013 році в обсягах, не менших ніж у 2012 році.
  2. З метою підвищення ефективності управління об’єктами комунальної власності міста вжити організаційних заходів, направлених на збільшення надходжень податку на прибуток підприємств комунальної власності та плати за оренду цілісних майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності.
  3. Забезпечити зменшення недоїмки зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), які зараховуються до дохідної частини бюджету міста, який склався станом на 01 січня 2013 року.
  4. Встановити жорстокий режим економії та контролю за використанням бюджетних коштів.
 21. Рекомендувати Новомосковській об’єднаній державній податковій інспекції:
  1. З метою отримання додаткового ресурсу вжити заходи щодо зменшення податкового боргу по податках, зборах, обов’язкових платежах, фінансових санкціях, пенях, штрафах, який склався станом на 01 січня 2013 року.
  2. Забезпечити контроль за справлянням платежів та виконання планових показників надходжень відповідних податків, зборів та інших обов’язкових платежів у обсягах, затверджених цим рішенням.
 22. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного Кодексу України надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету Новомосковської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
  • позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
  • середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевого бюджету, визначених у Законі України „Про Державний бюджет України на 2013 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.
 23. Додатки 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 24. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку та бюджету міста.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 729 від 26 грудня 2012 року

Про  затвердження  структури
та кількісного  складу  органу  
місцевого  самоврядування
м.Новомосковська  на  2013 рік

Відповідно до ст. 26 Закону  України „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, враховуючи  вимоги  Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік»,  міська  рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити структуру органу місцевого самоврядування м. Новомосковська з 1 січня на 2013 рік (додаток 1).
 2. Затвердити в складі органу місцевого самоврядування м.Новомосковська 6 структурних підрозділів, що мають статус юридичної особи з загальною чисельністю 153,25 штатних одиниць, у тому числі:
  • виконавчий комітет Новомосковської міської ради - 77,25 штатних одиниць;
  • фінансове управління виконавчого комітету Новомосковської міської ради – 13,5 штатних одиниць;
  • управління праці та соціального захисту населення м.Новомосковська – 40 штатних одиниць;
  • управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради – 8,5 штатних одиниць;
  • управління культури та туризму виконавчого комітету Новомосковської міської ради – 3 штатні одиниці;
  • управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради – 11 штатних одиниць.
 3. Затвердити в складі виконавчого комітету Новомосковської міської ради 22 відділа, комітета та управління з 77,25 штатними одиницями, в тому числі:
  1. Апарат управління міської ради та виконавчого комітету - 23 штатних одиниці, в тому числі в складі апарату управління:
   • загальний відділ - 6
   • відділ кадрової роботи - 1
   • організаційний відділ - 3
   • начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності-головний бухгалтер - 1
   • старший інспектор з житлових питань - 1
   • державний адміністратор - 1
  2. Юридичне управління - 4
  3. Управління економіки - 4,
   в тому числі відділ з питань інвестицій, адмінпослуг та
   закупівель за бюджетні кошти - 2
  4. Оборонно-мобілізаційний відділ - 1
  5. Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності - 3
  6. Господарський відділ -10,5
  7. Комітет з питань торгівлі та побутового обслуговування - 3
  8. Комітет у справах сім’ї та молоді - 1
  9. Відділ архіву - 1
  10. Комітет з фізичної культури та спорту - 1
  11. Відділ з питань внутрішньої політики, інформації та
   прес-служби - 2,5
  12. Відділ містобудування та архітектури - 5
  13. Управління транспорту і зв’язку - 1
  14. Трудовий архів - 1
  15. Відділ державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців - 3
  16. Відділ ведення Державного реєстру виборців - 5
  17. Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Новомосковської міської ради - 2,25
  18. Відділ земельних відносин - 2
  19. Служба у справах дітей - 4

   Всього: 153, 25 штатних одиниць.

 4. Координацію роботи та контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Новомосковської міської ради.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 730 від 26 грудня 2012 року

Про оплату праці

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” зі змінами та доповненнями, у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами  та  доповненнями, постанов Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року №614 «Деякі питання віднесення  областей та міст до груп за оплатою праці» зі змінами та доповненнями, від 15 червня 1994 року №414 «Про види, розміри і порядок надання компенсацій громадянам з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці», від 2 жовтня 2003 року №1563 «Про внесення змін до Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків», Наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 2 жовтня 1996 року №77  «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади та їх виконавчих органів, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами та доповненнями, розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 29 квітня 2010 року №Р-185/0/3-10 «Про віднесення міст Дніпропетровської області до груп за оплатою праці»,  міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити з 1 січня 2013 року надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років:
  • міському голові;
  • секретарю міської ради;
  • першому заступнику міського голови з питань народно-господарського комплексу міста:
  • заступнику міського голови з питань економічного розвитку ринкових реформ і підприємництва;
  • заступнику міського голови з питань соціального захисту населення і розвитку соціально-культурної сфери;
  • заступнику міського голови – начальнику фінансового управління;
  • керуючому справами.
 2. Встановити з 1 січня 2013 року надбавку за роботу з таємними документами у розмірі 10 відсотків посадового окладу:
  • міському голові;
  • першому заступнику міського голови з питань народно - господарського комплексу міста;
  • керуючому справами.
 3. Встановити з 1 січня 2013 року преміювання міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови за напрямами діяльності та керуючого справами – в розмірі 70 відсотків посадового окладу.
 4. Дозволити у 2013 році надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати в межах затверджених видатків на оплату праці:
  • міському голові;
  • секретарю міської ради;
  • першому заступнику міського голови з питань народно - господарського комплексу міста;
  • заступнику міського голови з питань економічного розвитку ринкових реформ і підприємництва;
  • заступнику міського голови з питань соціального захисту населення і розвитку соціально - культурної сфери;
  • заступнику міського голови – начальнику фінансового управління;
  • керуючому справами.
 5. Дозволити у 2013 році преміювання до державних і професійних свят та ювілейних дат, а також визначних дат з життєдіяльності міста у розмірах не більше одного посадового окладу в межах фонду оплати праці та економії фонду оплати праці:
  • секретаря міської ради;
  • першого заступника міського голови з питань народно - господарського комплексу міста;
  • заступника міського голови з питань економічного розвитку ринкових реформ і підприємництва;
  • заступника міського голови з питань соціального захисту населення і розвитку соціально - культурної сфери;
  • заступника міського голови – начальника фінансового управління;
  • керуючого справами.
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 731 від 26 грудня 2012 року

Про внесення змін до рішення
міської ради від 30 грудня 2011 року
№416 «Про бюджет
міста Новомосковська на 2012 рік»

Відповідно до Конституції України, керуючись Законами України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», від 22 грудня 2011 року №4282-VI «Про Державний бюджет України на 2012 рік», Бюджетним кодексом України, рішенням обласної ради «Про обласний бюджет на 2012 рік», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради від 24 грудня 2012 року №704 «Про внесення змін до рішення міської ради від 30 грудня 2011 року №416 «Про бюджет міста Новомосковська на 2012 рік».
 2. Внести зміни до пункту 1 рішення міської ради від 30 грудня 2011 року №416 «Про бюджет міста Новомосковська на 2012 рік» та викласти його у наступній редакції:

  «1. Установити загальний обсяг доходів бюджету м.Новомосковська на 2012 рік у сумі 202544116,29 гривень, у тому числі обсяг доходів загального фонду бюджету міста визначити у сумі 184126953,56 гривень, обсяг спеціального фонду бюджету міста – 18417162,73 гривень, із них бюджет розвитку – 5695368,76 гривень (додаток 1).».

 3. Внести зміни до пункту 2 рішення міської ради від 30 грудня 2011 року №416 «Про бюджет міста Новомосковська на 2012 рік» та викласти його у наступній редакції:

  «2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету м.Новомосковська на 2012 рік у сумі 206864729,59 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 185176061,45 гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 21688668,14 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).».

 4. Внести зміни до пункту 6 рішення міської ради від 30 грудня 2011 року №416 «Про бюджет міста Новомосковська на 2012 рік» та викласти його у наступній редакції:

  «6. Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів на 2012 рік у сумі 151499781,53 гривень (додаток 4), з яких:
  1. Дотація вирівнювання бюджету м.Новомосковська у сумі 62711500,00 гривень.
  2. Відповідно до рішення обласної ради “Про обласний бюджет на 2012 рік” за рахунок міжбюджетних трансфертів, що передаються до бюджетів міст обласного значення та районів за рахунок коштів державного бюджету у сумі 85505005,53 гривень, з них:
   • додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення - у сумі 508168,00 гривень;
   • додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на стимулювання місцевих органів влади за перевиконання річних розрахункових обсягів податку на прибуток підприємств та акцизного податку - у сумі 1607700,00 гривень;
   • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - у сумі 53183942,15 гривень;
   • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 13801500,00 гривень;
   • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - у сумі 2769400,00 гривень;
   • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – у сумі 40500,00 гривень.;
   • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 744043,89 гривень;
   • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 2050900,00 гривень;
   • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування – 10798851,49 гривень.
  3. Відповідно до рішення обласної ради “Про обласний бюджет на 2012 рік” за рахунок міжбюджетних трансфертів, що передаються з обласного бюджету до бюджетів міст обласного значення та районів у сумі 1053488,00 гривень, з них:
   • субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання обласної міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації на 2002-2012 роки” та соціальний захист населення у 2012 році – 55000,00 гривень;
   • субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіону у 2012 році – 58000,00 гривень;
   • субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток – 274673,00 гривні;
   • субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на природоохоронні заходи – 386442,00 гривні;
   • субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на облаштування спортивно-дитячих майданчиків – 217373,00 гривні;
   • субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на придбання проекторів до мультимедійних дошок – 8000,00 гривень;
   • субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на придбання ноутбуків молодим вчителям – 4000,00 гривень;
   • субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства – 50000,00 гривень.
  4. Субвенції, що передаються з бюджету міста Новомосковська до інших бюджетів у сумі 2229788,00 гривень, у тому числі:
   • субвенція обласному бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування – 1224788,0 гривень;
   • субвенція обласному бюджету на спільне виконання "Програми створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації, надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Дніпропетровській області в 2003-2012 роках" – 5000,0 гривень;
   • субвенція обласному бюджету на виконання інвестиційних проектів – 1000000,00 гривень.».
 5. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 3.1, 4 до рішення міської ради від 30 грудня 2011 року №416 «Про бюджет міста Новомосковська на 2012 рік» та викласти їх в редакції, що додається.
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, соціально-економічного розвитку та бюджету міста.

Міський голова С.А.Мороз