РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 674 від 10 грудня 2012 року

Про внесення змін до рішення
міської ради від 30 грудня 2011 року
№416 «Про бюджет
міста Новомосковська на 2012 рік»

Відповідно до Конституції України, керуючись Законами України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», від 22 грудня 2011 року №4282-VI «Про Державний бюджет України на 2012 рік», Бюджетним кодексом України, рішенням обласної ради «Про обласний бюджет на 2012 рік», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради від 28 листопада 2012 року №610 «Про внесення змін до рішення міської ради від 30 грудня 2011 року №416 «Про бюджет міста Новомосковська на 2012 рік».
 2. Внести зміни до пункту 1 рішення міської ради від 30 грудня 2011 року №416 «Про бюджет міста Новомосковська на 2012 рік» та викласти його у наступній редакції:

  «1. Установити загальний обсяг доходів бюджету м.Новомосковська на 2012 рік у сумі 202626633,62 гривень, у тому числі обсяг доходів загального фонду бюджету міста визначити у сумі 184709470,89 гривень, обсяг спеціального фонду бюджету міста – 17917162,73 гривень, із них бюджет розвитку – 5195368,76 гривень (додаток 1).».

 3. Знести зміни до пункту 2 рішення міської ради від 30 грудня 2011 року №416 «Про бюджет міста Новомосковська на 2012 рік» та викласти його у наступній редакції:

  «2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету м.Новомосковська на 2012 рік у сумі 206947246,92 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 185258578,78 гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 21688668,14 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).».

 4. Внести зміни до пункту 6 рішення міської ради від 30 грудня 2011 року №416 «Про бюджет міста Новомосковська на 2012 рік» та викласти його у наступній редакції:

  «6. Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів на 2012 рік у сумі 152082298,86 гривень (додаток 4), з яких:
  6.1. Дотація вирівнювання бюджету м.Новомосковська у сумі 62711500,00 гривень.
  6.2. Відповідно до рішення обласної ради “Про обласний бюджет на 2012 рік” за рахунок міжбюджетних трансфертів, що передаються до бюджетів міст обласного значення та районів за рахунок коштів державного бюджету у сумі 86087522,86 гривень, з них:
  • додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення - у сумі 508168,00 гривень;
  • додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на стимулювання місцевих органів влади за перевиконання річних розрахункових обсягів податку на прибуток підприємств та акцизного податку - у сумі 1607700,00 гривень;
  • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - у сумі 53144700,00 гривень;
  • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 15044100,00 гривень;
  • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - у сумі 2709400,00 гривень;
  • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – у сумі 70300,00 гривень.;
  • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 712878,89 гривень;
  • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 2050900,00 гривень;
  • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування – 10239375,97 гривень.
  6.3. Відповідно до рішення обласної ради “Про обласний бюджет на 2012 рік” за рахунок міжбюджетних трансфертів, що передаються з обласного бюджету до бюджетів міст обласного значення та районів у сумі 1053488,00 гривень, з них:
  • субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання обласної міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації на 2002-2011 роки” та соціальний захист населення у 2011 році – 55000,00 гривень;
  • субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіону у 2012 році – 58000,00 гривень;
  • субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток – 274673,00 гривні;
  • субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на природоохоронні заходи – 386442,00 гривні;
  • субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на облаштування спортивно-дитячих майданчиків – 217373,00 гривні;
  • субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на придбання проекторів до мультимедійних дошок – 8000,00 гривень;
  • субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на придбання ноутбуків молодим вчителям – 4000,00 гривень;
  • субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства – 50000,00 гривень.
  6.4. Субвенції, що передаються з бюджету міста Новомосковська до інших бюджетів у сумі 2229788,00 гривень, у тому числі:
  • субвенція обласному бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування – 1224788,0 гривень;
  • субвенція обласному бюджету на спільне виконання "Програми створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації, надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Дніпропетровській області в 2003-2012 роках" – 5000,0 гривень;
  • субвенція обласному бюджету на виконання інвестиційних проектів – 1000000,00 гривень.».

 5. Внести зміни до пункту 10 рішення міської ради від 30 грудня 2011 року №416 «Про бюджет міста Новомосковська на 2012 рік» та викласти його у наступній редакції:

  «10. Затвердити в складі видатків бюджету міста Новомосковська на 2012 рік кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 15561826,03 гривень (додаток 8).».

 6. Внести зміни до пункту 8 рішення міської ради від 30 грудня 2011 року №416 «Про бюджет міста Новомосковська на 2012 рік» та викласти його у наступній редакції:

  «8. Установити розмір резервного фонду бюджету м.Новомосковська на 2012 рік у сумі 202229,00 гривень.».

 7. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 3.1, 4, 8, 9 до рішення міської ради від 30 грудня 2011 року №416 «Про бюджет міста Новомосковська на 2012 рік» та викласти їх в редакції, що додається.
 8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, соціально-економічного розвитку та бюджету міста.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 675 від 10 грудня 2012 року

Про затвердження переліку місцевих
пам’яток м. Новомосковська

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 32 ч. 1 п. 10, на виконання Положення про місцеві пам’ятки, затвердженого рішенням сесії Новомосковської міської ради від 02. 12. 2011 р. №362 та необхідністю збереження пам’яток історії та архітектури, як такі, що мають духовне значення для нащадків, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити  перелік місцевих пам’яток м. Новомосковська (Додаток №1) визначений спеціальною комісією затвердженою рішенням виконкому №226 від 25.04.2012 р.
 2. Управлінню культури та туризму спільно з управлінням житлово-комунального господарства та капітального будівництва провести інвентаризацію меморіальних дошок.
 3. Головному архітектору міста Майстренко І. В. визначити пам’ятки архітектури місцевого значення на території Новомосковська та затвердити перелік згідно Положенню про місцеві пам’ятки.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 676 від 10 грудня 2012 року

Про надання дозволу на продовження
договору оренди нежилого приміщення

Розглянувши листа приватного підприємця Сокрута Олега Володимировича  від 16.11.2012 р., керуючись ст.19, 20 Закону України  «Про оренду державного та комунального майна», п.31 ст.26 Закону України, «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Надати дозвіл міському центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» на поновлення договору оренди (нерухомого майна площею 867,6 кв.м.) з ПП Сокрут О.В., що належить до власності територіальної громади м.Новомосковська, вул. Боженко, 23 терміном на 1 рік. Зобов’язати виконати експертну оцінку приміщення та підтримувати порядок на прилеглій території.
 2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на директора міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Д.В.Резніченко, контроль – на заступника міського голови з питань соціального захисту населення і розвитку соціально-культурної сфери І.С.Калюжну.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 677 від 10 грудня 2012 року

Про надання дозволу на продовження
Про дозвіл на оренду приміщення
за адресою: м. Новомосковськ, вул. Шевченка, 8

Розглянувши заяву начальника управління культури і туризму виконавчого комітету Новомосковської міської ради В.П. Шаликіна про надання в оренду приміщень загальною площею 133,6 м2, розташованих в будівлі ЗОШ № 8 за адресою: м. Новомосковськ, вул. Шевченка, 8, для розміщення бібліотеки-філії № 3 Новомосковської централізованої бібліотечної системи, керуючись ст. 19 Закону України «Про оренду державного і комунального майна», п. 31 ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 10 методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України  від 04.10.1995 р. № 786, Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Уповноважити управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради (Падашуля Н.І.) укласти договір оренди приміщень загальною площею 133,6 м2, розташованих в будівлі загальноосвітньої школи № 8 за адресою: м. Новомосковськ, вул. Шевченка, 8 для постійного розміщення і роботи бібліотеки-філії № 3 Новомосковської централізованої бібліотечної системи.
 2. Орендну плату за вищезазначені приміщення встановити в розмірі 1 грн. на рік. Відшкодування комунальних послуг (електроенергія, водовідведення, теплопостачання) проводити згідно розрахунків і актів наданих послуг.
 3. Координацію роботи по виконанню рішення покласти на начальника управління освіти Падашулю Н.І., контроль – на профільну комісію з гуманітарних питань та соціального захисту населення.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 678 від 10 грудня 2012 року

Про затвердження передавального акту
ДП ОКП « Дніпротеплоенерго» -
«Новомосковськтеплоенерго»
у зв’язку з перетворенням в
комунальне підприємство
«Новомосковськтеплоенерго»

У зв’язку  з прийняттям у власність цілісного майнового комплексу  Дочірнього підприємства ОКП «Дніпротеплоенерго» -«Новомосковськтеплоенерго» до комунальної власності міста Новомосковська, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.ст. 107, 108  Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити передавальний акт майна, всіх кредиторів та боржників юридичної особи дочірнього підприємства обласного комунального підприємства «Дніпротеплоенерго» - «Новомосковськтеплоенерго» до юридичної особи - комунальне підприємство «Новомосковськтеплоенерго», яка є правонаступником щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється (Додаток 1).
 2. Затвердити повноваження щодо підписання передавального акту від юридичної особи ДП ОКП «Дніпротеплоенерго» - «Новомосковськтеплоенерго» - комісія по перетворенню в складі:

  Дерев’янко Валерій Іванович - голова комісії
  Козлов Олександр Петрович - член комісії
  Погорелов Генадій Ікарович - член комісії
  Мазур Наталія Іванівна - член комісії
  Копилова Галина Григорівна - член комісії,

  від юридичної особи комунального підприємство «Новомосковськтеплоенерго» - Погорелов Генадій Ікарович - директор комунального підприємства «Новомосковськтеплоенерго».

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 679 від 10 грудня 2012 року

Про створення  комунального  підприємства
«Новомосковськтеплоенерго» шляхом
перетворення  з ДП ОКП «Дніпротеплоенерго»-
«Новомосковськтеплоенерго» та затвердження 
Статуту  комунального підприємства
«Новомосковськтеплоенерго».

У зв’язку  з прийняттям у власність цілісного майнового комплексу  Дочірнього підприємства ОКП «Дніпротеплоенерго» - «Новомосковськтеплоенерго» до комунальної власності міста Новомосковська, керуючись ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» ,  ст.ст. 107, 108  Цивільного кодексу України, Закону України « Про  державну  реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Створити комунальне підприємство «Новомосковськтеплоенерго», шляхом перетворення з дочірнього підприємства обласного комунального підприємства « Дніпротеплоенерго» - «Новомосковськтеплоенерго».
 2. Затвердити Статут комунального підприємства «Новомосковськтеплоенерго» (Додаток 1), яке є правонаступником щодо всіх зобов’язань ДП ОКП «Дніпротеплоенерго» - «Новомосковськтеплоенерго».

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 680 від 10 грудня 2012 року

Про визначення представника
Новомосковської міської
ради  в органах державної реєстрації

нерухомого майна (БТІ)

На виконання вимог ст. 244, 246, 247 Цивільного Кодексу України та керуючись ч. 1 ст.16 Закону  України  «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Визначити представника Новомосковської міської ради в органах державної реєстрації нерухомого майна (БТІ), для визначення часток, які належать до власності Новомосковської міської ради, в буд. №6 по вул.Леваневського, м. Новомосковська депутата Новомосковської міської ради Бурлакова Володимира Михайловича.
 2. Для здійснення зазначеної дії видати довіреність Бурлакову В.М., відповідно до діючого законодавства.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 681 від 10 грудня 2012 року

Про розгляд подання відділу
примусового виконання рішень 
ДВС ГУЮ  в Дніпропетровській області

Розглянув подання відділу примусового виконання рішень державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Дніпропетровській області від 23.11.2012 року № 2814/22528, щодо надання згоди на реалізацію нерухомого майна, що належіть до власності територіальної громади м. Новомосковська, а саме:

Відповідно до вимог Цивільного Кодексу України ч.ч.1,3 ст. 96(відповідальність юридичних осіб), ч. 1 ст. 176 Цивільного Кодексу України (розмежування відповідальності за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад та створених ними юридичних осіб) та керуючись п. 30 ст.26 Закону  України  «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна, п.п. 6,8  Закону  України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом. Новомосковська міська радаа

В И Р І Ш И Л А:

 1. 1.Відмовити в надані згоди, щодо відчуження нерухомого майна, що належіть до власності територіальної громади м. Новомосковська, а саме:
  • будівлі міськвиконкому, гараж, вбиральня, вхід в підвал, загальною площею 3 085 кв. м. дворове покриття, огорожа, зливна яма, за адресою: м. Новомосковськ, вул. Радянська, 14;
  • земельна ділянка розміром 0.3085 га в межах землі згідно з планом землекористування, за адресою: м. Новомосковськ, вул. Радянська, 14;
  • автомобіль марки ГАЗ-3110, 2002 р.в., білого кольору, тип ТЗ – седан, VIN – Y7C31100020002293, свідоцтво про реєстрації ТЗ ЯАА № 722399.
 2. 2. Про прийняте рішення повідомити відділ примусового виконання рішень державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Дніпропетровській області.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 682 від 10 грудня 2012 року

Про внесення змін до рішення
міської ради № 643 від 04.10.12р.
«Про затвердження порядку розподілу
чистого прибутку Комунального підприємства
«Новомосковськ водоканал»

Керуючись ст. 26 п. 28 та ст. 29 п.2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою здійснення контролю за використанням прибутку  (в т. ч. субвенцій та бюджетних фінансувань) Комунального підприємства «Новомосковськ водоканал» Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести  зміни в п.1. та викласти в такій редакції: «Звільнити до кінця 2012 року, починаючи з липня 2012 року Комунальне підприємство «Новомосковськ водоканал» від сплати до бюджету частини чистого прибутку».
 2. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на заступника міського голови за напрямками діяльності, контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань планування соціально – економічного розвитку та бюджету міста.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 683 від 10 грудня 2012 року

Про затвердження Статуту
Комунального підприємства
«Новомосковськ водоканал»
в новій редакції

В зв'язку  зі зміною юридичної адреси, збільшенням статутного фонду Комунального підприємства “Новомосковськ водоканал”, керуючись ст. 26 ЗУ “Про місцеве самоврядування”, ст. 57 ГКУ, ст. ст. 88, 89 ЦКУ, ст. 29 ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Статут комунального підприємства “Новомосковськ водоканал” в новій редакції. (Додаток № 1)
 2. Зобов'язати начальника комунального підприємства “Новомосковськ водоканал” здійснити державну реєстрацію статуту комунального підприємства “Новомосковськ водоканал” в новій редакції, відповідно до чинного законодавства України
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 684 від 10 грудня 2012 року

Про внесення змін до Положення
про територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних
послуг) м. Новомосковська

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012р. № 1024 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29  грудня  2009р. № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», а також упорядкування діяльності  відділення соціальної реабілітації дітей з функціональними обмеженнями територіального центра соціального обслуговування (надання соціальних послуг), керуючись ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести до рішення Новомосковської міської ради № 959 від 21.05.2010р. «Про організацію роботи територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Новомосковська» зміни, що додаються.
 2. Координацію роботи покласти на управління праці та соціального захисту населення м. Новомосковська Горбач Г.М., контроль на заступника міського голови з питань соціального захисту населення та розвитку соціально – культурної сфери Калюжну І.С..

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 685 від 10 грудня 2012 року

Про внесення змін до комплексної міської
Програми охорони навколишнього
природного середовища міста Новомосковська
на 2011-2015 роки

Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», з метою покращення екологічного стану міста, забезпечення еколого-морального виховання населення та посилення державного контролю за дотриманням норм природоохоронного законодавства, керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до комплексної міської Програми охорони навколишнього природного середовища міста Новомосковська на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням сесії Новомосковської міської ради № 179 від 15.04.2011 року зі змінами внесеними рішенням сесії Новомосковської міської ради від 31.05.2012р. № 209:
• Пункт 9 додатку №1 «Паспорт комплексної місцевої Програми охорони навколишнього природного середовища м. Новомосковська на 2011-2015 роки» викласти у новій редакції:
«9. Загальні обсяги фінансування, у тому числі видатки державного, обласного та місцевого бюджетів, тис. грн.:

Джерело
фінансування

Обсяг фінансування, всього

За роками виконання

2011

2012

2013

2014

2015

Державний бюджет

10880,9

1439,0

1670,0

1952,0

2871,0

2948,9

Обласний бюджет

10400,98

10000,98

100,0

100,0

100,0

100,0

Місцевий бюджет

22827,16

3008,58

5082,83

5376,06

4604,04

4755,65

Інші джерела*

1447,5

160,0

180,5

201,0

671,0

235,0

Всього

45556,54

14608,56

7033,33

7629,06

8246,04

8039,55

* - під іншими джерелами маються на увазі кошти підприємств, установ, організацій.»

3. Поводження з відходами  та раціональне використання земель

3.8 . Забезпечення відповідності санітарним та природоохоронним нормам стану діючого полігону твердих побутових відходів

МКП «НККП»

  2011 –
2015
роки

 

Рік

покращення
екологічного стану міста

2011

2012

2013

2014

2015

Загальний обсяг,
у т.ч.

0

98,0

0

0

0

Держ. бюджет

0

0

0

0

0

Обласний бюджет

0

0

0

0

0

Місцевий бюджет

0

98.0

0

0

0

Інші джерела

0

0

0

0

0

3. Поводження з відходами  та раціональне використання земель

3.8. Забезпечення відповідності санітарним та природоохоронним нормам стану діючого полігону твердих побутових відходів

га

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань народного – господарського комплексу (Козлов О.П.), контроль - на постійну депутатську комісію з питань екологічних проблем,  благоустрою та озелененню міста ( Лєбєдєв Р.Г).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 686 від 10 грудня 2012 року

Про передачу на баланс об’єктів

Розглянувши свідоцтва про відповідність збудованих об’єктів, сертифікату відповідності та декларації про готовність до експлуатації об’єктів водопостачання та водовідведення по м. Новомосковську, виданих інспекцією ДАБК у Дніпропетровської області, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Новомосковська міська радаа

В И Р І Ш И Л А:

 1. Передати з балансу управління житлово - комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради (Устименко С.Д.)в місячний термін на баланс КП «Новомосковськ водоканал»(Бодня В.М.) об’єкти:
  1. Водопровід по вул. Комарова(від вул. Толстого до вул. Волгоградської) в м. Новомосковську – будівництво, свідоцтво про відповідність збудованого об’єкта від 18.01.2010 року № 0400000638, довжиною 1620 пм;
  2. Каналізаційний колектор по вул. Дзержинського в м. Новомосковську –реконструкція, свідоцтво про відповідність збудованого об’єкта від 18.01.2010 року № 0400000639, довжиною 317 пм;
  3. Напірний каналізаційний колектор по вул. Спаській в м. Новомосковську – реконструкція, сертифікат відповідності від 17.08.2010 року № ДП000433, довжиною 2708 пм
  4. Каналізаційний колектор по вул. Дзержинського в м. Новомосковську – реконструкція.2 етап, декларація про готовність об’єкта до експлуатації від 28.03.2012 № ДП14312046908, довжиною 381 пм;
  5. Водопровід по вул. Леніна та пров. Київському з закільцюванням в м. Новомосковську – будівництво, декларація про готовність об’єкта до експлуатації від 29.11.2011 року № ДП 14311088174, довжиною 3337 пм;
  6. Будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Спаській в м. Новомосковську, декларація про готовність об’єкта до експлуатації від 29.03.2012 № ДП 14312047689, потужністю 500 м3 на добу;
  7. Водопровід по вул. Декабристів, Київській в м. Новомосковську – будівництво, декларація про готовність об’єкта до експлуатації від 20.11.2012року № ДП 14312224037, довжиною 3076 пм;
  8. Індивідуальні підкачувальні насосні станції підвищення тиску внутрішньобудинкових мереж, що знаходяться в підвальних приміщеннях житлових будинків за адресами: вул. Сучкова,122б; вул. Радянська,236; вул.Радянська,253 та вул. Боженко, 23;
 2. Створити комісію з питань передачі на баланс КП «Новомосковськ водоканал»(Бодня В.М.) готових до експлуатації об’єктів водопостачання та водовідведення по м. Новомосковську (склад комісії додається).
 3. Координацію роботи за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О.П., контроль – на постійну комісію, з питань землевпорядкування, ЖКГ, містобудування та архітектури.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 687 від 10 грудня 2012 року

Про укладання договору оренди комунального
майна, що належить до власності територіальної громади
міста Новомосковська за адресою: вул. Космонавтів,16

Розглянувши звернення приватного підприємця Литвина В. П. про надання в оренди приміщення, розташованого за адресою: вул. Космонавтів, 16 та наданий пакет документів, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992р. № 2209-ХІІ зі змінами та доповненнями, п.31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Уповноважити управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради укласти договір оренди нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська з приватним підприємцем Литвином Володимиром Павловичем на вбудоване нежитлове приміщення розташованого за адресою: вул. Космонавтів, буд. 16, площею 99,1 м2.
  Строком до 31.12.2013 року.
 2. Орендарю укласти договори на участь у витратах з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П. та на постійно діючу депутатську комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 688 від 10 грудня 2012 року

Про укладання договору оренду комунального майна,
що належить до власності територіальної громади
міста Новомосковська за адресою: вул. Боженка, 23

Розглянувши звернення КП «Новомосковськ водоканал» (директор Бодня В.М.) щодо продовження терміну дії договору оренди №54 від 24.11.2010 р. приміщення, розташованого за адресою: вул. Боженка, буд. 23, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992р. № 2209-ХІІ зі змінами та доповненнями, п.31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. В зв’язку з проведенням інвентаризації уповноважити управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради переукласти та продовжити пільговий договір оренди нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська з КП «Новомосковськ водоканал» на частину підвального приміщення розташованого за адресою: вул. Боженка, буд. 23, площею 30,0 м2.
  Строком до 31.12.2014 року.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П. та на постійно діючу депутатську комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 689 від 10 грудня 2012 року

Про укладання договору оренду комунального майна,
що належить до власності територіальної громади
міста Новомосковська за адресою: вул. Радянська, 253

Розглянувши звернення КП «Новомосковськ водоканал» (директор Бодня В.М.) щодо продовження терміну дії договору оренди №55 від 24.11.2010 р. приміщення, розташованого за адресою: вул. Радянська, буд. 253, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992р. № 2209-ХІІ зі змінами та доповненнями, п.31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. В зв’язку з проведенням інвентаризації уповноважити управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради переукласти та продовжити пільговий договір оренди нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська з КП «Новомосковськ водоканал» на частину підвального приміщення розташованого за адресою: вул. Радянська, буд. 253, площею 10,0 м2.
  Строком до 31.12.2014 року.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П. та на постійно діючу депутатську комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 690 від 10 грудня 2012 року

Про дозвіл на проведення капітального ремонту
орендованого приміщення, яке належить до власності
територіальної громади міста Новомосковська
за адресою: вул. Сучкова,40 (аптека № 362)

Розглянувши звернення директора КП «Новомосковськ водоканал» Бодні В.М. щодо проведення капітального ремонту орендованого приміщення, за адресою: м.Новомосковськ, вул. Сучкова 40, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992р. № 2209-ХІІ зі змінами та доповненнями, п.31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Дозволити КП «Новомосковськ водоканал» провести капітальний ремонт орендованого приміщення, яке належить до власності територіальної громади міста Новомосковська, розташованого за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова 40 (аптека № 362), за власні кошти підприємства та на користь Новомосковської міської ради.  
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П.  та на постійно діючу депутатську комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 691 від 10 грудня 2012 року

Про припинення дії договору № 24 від 06.01.2012 р.
оренди комунального майна, що належить до власності
територіальної громади м. Новомосковська за адресою:
вул. Шевченко, 10 в частині додаткової угоди № 16 від 25.06.2012 р.

Розглянувши звернення ПП Мелікяна Алексана Сережаєвича щодо припинення діяльності в сфері роздрібної торгівлі та надання дозволу на приєднання частини орендованого приміщення площею 13,5 кв. м. під майстерню з ремонту взуття за адресою: вул. Шевченко 10, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992р. № 2209-ХІІ зі змінами та доповненнями, п.31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. За згодою сторін припинити з 01.10.2012 р. дію договору № 24 від 06.01.2012 р. оренди комунального майна, що належить до власності територіальної громади м. Новомосковська за адресою: вул. Шевченко, буд. 10 в частині додаткової угоди № 16 від 25.06.2012 р.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П.  та на постійно діючу депутатську комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 692 від 10 грудня 2012 року

Про укладання додаткової угоди до безоплатного
договору оренди комунального майна, що належить
до власності територіальної громади міста Новомосковська
за адресою: вул. Комсомольська, 20

Розглянувши звернення голови ради ветеранів Афганістану Кондратьєва О.В. щодо продовження дії безоплатного договору оренди та наданий пакет документів, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992р. № 2209-ХІІ зі змінами та доповненнями, п.31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Уповноважити управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради укласти додаткову угоду до безоплатного договору оренди №37 від 01.03.2012 р. нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська з міською радою ветеранів Афганістану воїнів-інтернаціоналістів м.Новомосковська на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: вул. Комсомольська, буд. 20, площею 39, 8 кв. м.
  Строком до 30.11.2015 р.
 2. Орендарю укласти договір на участь у витратах з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П. та на постійно діючу депутатську комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 693 від 10 грудня 2012 року

Про укладання додаткової угоди до пільгового договору оренди
комунального майна, що належить до власності територіальної
громади міста Новомосковська за адресою: пл. Леніна, 6

Розглянувши звернення начальника НМЦ та БДЖ Дніпропетровської області та наданий пакет документів, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992р. № 2209-ХІІ зі змінами та доповненнями, п.31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська радаа

В И Р І Ш И Л А:

 1. Уповноважити управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради укласти додаткову угоду до пільгового договору оренди №3 від 01.01.2011р. нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська з навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області на підвальне приміщення, розташоване за адресою: пл. Леніна, 6, загальна площа 177, 27 кв. м.
  Строком до 31.12.2013 р.
 2. Орендарю укласти договір на участь у витратах з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П. та на постійно діючу депутатську комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 694 від 10 грудня 2012 року

Про укладання договору оренди комунального майна,
що належить до власності територіальної громади
міста Новомосковська за адресою: пров. Парковий, 1

Розглянувши звернення директора НКП «Профдезінфекція» Мазницького Є.В., щодо надання в оренду приміщення, розташованого за адресою: пров. Парковий, буд 1, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992р. № 2209-ХІІ зі змінами та доповненнями, п.31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Уповноважити управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради укласти договір оренди нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська з Новомосковським комунальним підприємством «Профдезінфекція» на частину нежитлового приміщення розташованого за адресою: пров. Парковий, буд 1, площею 10,0 м2.
  Строком до 30.11.2015 року.
 2. Орендарю укласти договори на участь у витратах з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П. та на постійно діючу депутатську комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 695 від 10 грудня 2012 року

Про укладання додаткової угоди до договору оренди
комунального майна, що належить до власності територіальної
громади міста Новомосковська за адресою: вул. Спаська, 9а

Розглянувши звернення ПП Кос´яненко Світлани Іванівни та наданий пакет документів, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992р. № 2209-ХІІ зі змінами та доповненнями, п.31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Уповноважити управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради укласти додаткову угоду до договору оренди №7 від 01.07.2011р. нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська з приватним підприємцем Кос´яненко Світланою Іванівною на частину вбудованого нежитлового приміщення, розташованого за адресою: вул. Спаська, буд. 9а, площею 17,5 кв. м.
  Строком до 01.07.2013 р.
 2. Орендарю укласти договір на участь у витратах з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П. та на постійно діючу депутатську комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 696 від 10 грудня 2012 року

Про укладання додаткової угоди до договору оренди
комунального майна, що належить до власності територіальної
громади міста Новомосковська за адресою: вул. Горького, 4

Розглянувши звернення ПП Литвиненко Любов Федорівни та наданий пакет документів, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992р. № 2209-ХІІ зі змінами та доповненнями, п.31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Уповноважити управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради укласти додаткову угоду до договору оренди №21 від 06.01.2012 р. нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська з приватним підприємцем Литвиненко Любов’ю Федорівною на вбудоване нежитлове приміщення, розташоване за адресою: вул. Горького, буд. 4, площею 14,1 кв. м.
  Строком до 01.07.2013 р.
 2. Орендарю укласти договір на участь у витратах з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П. та на постійно діючу депутатську комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 697 від 10 грудня 2012 року

Про укладання додаткових угод до договорів оренди
комунального майна, що належить до власності територіальної
громади міста Новомосковська з ПП Мелікяном  А. С.

Розглянувши звернення ПП Мелікяна Алексана Сережаєвича та надані документи, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992р. № 2209-ХІІ зі змінами та доповненнями, п.31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Уповноважити управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради укласти додаткові угоди до договорів оренди № 24,25,26,27,28 від 06.01.2012 р. з приватним підприємцем Мелікяном Алексаном Сережаєвичем на нежитлові приміщення, розташовані за адресами:
   вул. Шевченко, 10, площею 39,5 кв. м.;
   вул. Радянська, 20, площею 8,0 кв. м.;
   вул. Радянська,35, площею 30,6 кв. м.;
   вул. Радянська, 39, площею 16,1 кв. м.;
   вул. Радянська, 47 а, площею 12,43 кв. м.
  Строком до 01.07.2013 р.
 2. Орендарю укласти договір на участь у витратах з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П. та на постійно діючу депутатську комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 698 від 10 грудня 2012 року

Про укладання додаткової угоди до договору оренди
комунального майна, що належить до власності територіальної
громади міста Новомосковська за адресою: вул. Комсомольська,2

Розглянувши звернення ПП Пашина Юрія Васильовича та наданий пакет документів, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992р. № 2209-ХІІ зі змінами та доповненнями, п.31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Уповноважити управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради укласти додаткову угоду до договору оренди №38 від 06.04.2012 р. нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська з приватним підприємцем Пашиним Юрієм Васильовичем на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: вул. Комсомольська, 2, площею 12,8 кв. м.
  Строком до 01.07.2013 р.
 2. Орендарю укласти договір на участь у витратах з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П. та на постійно діючу депутатську комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 699 від 10 грудня 2012 року

Про укладання додаткових угод до пільгових
договорів оренди комунального майна, що належить
до власності територіальної громади міста Новомосковська
з КНП «Новомосковський МЦ ПМСД»

Розглянувши звернення головного лікаря КНП «Новомосковський МЦ ПМСД» Гінкоти Л. В. та наданий пакет документів, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992р. № 2209-ХІІ зі змінами та доповненнями, п.31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Уповноважити управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради укласти додаткові угоди до пільгових договорів оренди №35 та №36 від 01.03.2012р. з комунальним некомерційним підприємством «Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на приміщення, розташовані за адресами:
   вул. Сучкова, буд. 124, площею 62, 0 кв. м.;
   вул. Космонавтів, буд. 20, площею 137,56 кв. м.
  Строком до 30.11.2015 р.
 2. Орендарю укласти договори на участь у витратах з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П. та на постійно діючу депутатську комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 700 від 10 грудня 2012 року

Про укладання договору оренди комунального майна,
що належить до власності територіальної громади
міста Новомосковська за адресою: пров. Парковий, 1

Розглянувши звернення директора ТОВ «КК «КомЕнерго-Новомосковськ» Абрамяна Г. М., щодо надання в оренду приміщення, розташованого за адресою: пров. Парковий, буд 1, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992р. № 2209-ХІІ зі змінами та доповненнями, п.31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Уповноважити управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради укласти договір оренди нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська з ТОВ «КК «КомЕнерго-Новомосковськ» на частину нежитлового приміщення розташованого за адресою: пров. Парковий, буд 1, площею 55,8 м2.
  Строком до 01.08.2013 року.
 2. Орендарю укласти договори на участь у витратах з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П. та на постійно діючу депутатську комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 701 від 10 грудня 2012 року

Про укладання додаткової угоди до договору оренди
комунального майна, що належить до власності територіальної
громади міста Новомосковська за адресою: вул. Комсомольська,2

Розглянувши звернення ПП Маньковського Валерія Олексійовича та наданий пакет документів, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992р. № 2209-ХІІ зі змінами та доповненнями, п.31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Уповноважити управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради укласти додаткову угоду до договору оренди №18 від 28.12.2011 р. нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська з приватним підприємцем Маньковським Валерієм Олексійовичем на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: вул. Комсомольська, 2, площею 23,2 кв.м.
  Строком до 01.07.2013 р.
 2. Орендарю укласти договір на участь у витратах з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П. та на постійно діючу депутатську комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 702 від 10 грудня 2012 року

Про укладання додаткової угоди до пільгового
договору оренди комунального майна, що належить
до власності територіальної громади міста Новомосковська
за адресою: вул. Українська,7а

Розглянувши звернення головного управління юстиції у Дніпропетровській області та наданий пакет документів, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992р. № 2209-ХІІ зі змінами та доповненнями, п.31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Уповноважити управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради укласти додаткову угоду до пільгового договору оренди № 9 від 01.07.2011р. нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська з головним управлінням юстиції у Дніпропетровській області на частину окремої будівлі, розташованої за адресою: вул. Українська, 7а, площею 257,0 м. кв.
  Строком до 30.11.2015 р.
 2. Орендарю укласти договір на участь у витратах з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П. та на постійно діючу депутатську комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 703 від 10 грудня 2012 року

Про списання паливно-мастильних
матеріалів витрачених на ліквідацію
надзвичайної ситуації техногенно-
екологічного характеру на території
мікрорайону Кулебівка м.Новомосковська.

Відповідно до законів України«Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»статті 23-25,32, «Про міс- цеве самоврядування в Україні»,та після розгляду звернення директора МКП  «НККП» про списання витрат на ліквідацію надзвичайної ситуації техногенно-екологічного характеру на міському сміттєзвалищі,розташованого у межах мікрорайону Кулебівка м.Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. З врахуванням протоколу засідання міського штабу з ліквідації надзвичай- них ситуацій №2 від 18 червня 2012 року (додається),дати дозвіл МКП «НККП» на списання 6565л.дизельного пального та 1860л.бензину витрачених на ліквідацію надзвичайної ситуації техногенно-екологічного характеру,що сталася на міському сміттєзвалищі 17.06.2012р.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 704 від 10 грудня 2012 року

Про  укладення та розірвання договору
оренди комунального майна,  що належить
до власності територіальної громади міста
Новомосковська (Білий Л.І.)

Керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 р. № 2209-XII зі змінами та доповненнями, згідно  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення сесії міської ради від 07.06.2007 р. №332 «Про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста», та рішення № 393 від 26.12.2011 р. «Про надання функцій балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська  комунальному некомерційному підприємству «Новомосковський МЦ ПМСД», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Продовжити термін дії договору оренди № 3/12 від 02.04.2012р. індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до власності територіальної громади м. Новомосковська  Білому Леоніду Івановичу, загальною площею 28,37кв.м    для надання медичних послуг, що знаходиться за адресою м. Новомосковськ, вул. Шевченко 39. 
  Строком до 30.12.2013р
 2. Орендарю укласти договір на участь у витратах з утримання будинку та прилеглої до нього території, та договору страхування приміщення. 
 3. Контроль та координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на  заступника Новомосковського міського голови   Дакову Т.Д.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 705 від 10 грудня 2012 року

Про  продовження терміну дії договору
оренди комунального майна,  що належить
до власності територіальної громади міста
Новомосковська ПП «ВІС - МЕДІК»

Керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 р. № 2209-XII зі змінами та доповненнями, згідно  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення сесії міської ради від 07.06.2007 р. №332 «Про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста», та рішення № 393 від 26.12.2011 р. «Про надання функцій балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська  комунальному некомерційному підприємству «Новомосковський МЦ ПМСД» , міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Продовжити термін дії договору оренди нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади м. Новомосковська з ПП «ВІС - МЕДІК» загальною площею 36,9 кв.м для здійснення медичної практики, що знаходиться за адресою м. Новомосковськ, вул. Сучкова,40 (2 поверх).
  Строком до 30.12.2013р
 2. Орендарю укласти договір на участь у витратах з утримання будинку та прилеглої до нього території, та договору страхування приміщення.
 3. Контроль та координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника Новомосковського міського голови Дакову Т.Д.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 706 від 10 грудня 2012 року

Про  списання матеріальних цінностей
з балансу КНП «Новомосковський МЦ ПМСД»

Керуючись Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні» та Наказу №142/181 від 10.08.2001р. «Про затвердження Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ», рішення № 393 від 26.12.2011 р. «Про надання функцій балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська  комунальному некомерційному підприємству «Новомосковський МЦ ПМСД», рішення № 287 «Про внесення змін до рішення № 265 від 14.09.2011р. «Про створення Комунального некомерційного підприємства «Новомосковський МЦ ПМСД», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Списати основні засоби з балансу КНП «Новомосковський МЦ ПМСД»:
  • Колоноскоп КБ-ВО-Г-10 з освітлювачем 2001 року випуску, інвентарний номер 10471604 вартістю 26 342 грн. 00 коп. (двадцять шість тисяч триста сорок дві грн. 00 коп.);
  • Ультразвуковий діагностичний апарат «Алока» 1993 року випуску, інвентарний номер 10481162, вартістю 157 154 грн. 00 коп. ( сто п’ятдесят сім тисяч сто п’ятдесят чотири грн. 00 коп.);
  • Електрокардіограф ЕК-1Т- 04 (оксіон) 2001 року випуску, інвентарний номер 10471606, вартістю 3 990 грн. 00 коп. ( три тисячі дев’ятсот дев’яносто грн. 00 коп.);
  • Електрокардіограф 3/6 канальний ЕКЦП-02 «Донікс» 2003 року випуску, інвентарний номер 10471642, вартістю 9 719 грн. 00 коп. ( дев’ять тисяч сімсот дев’ятнадцять грн. 00 коп.);
 2. Контроль та координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника Новомосковського міського голови Дакову Т.Д.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 707 від 10 грудня 2012 року

Про  переукладення договору
оренди комунального майна,  що належить
до власності територіальної громади міста
Новомосковська з ТОВ «Медсервіс»

Керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 р. № 2209-XII зі змінами та доповненнями, згідно  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення сесії міської ради від 07.06.2007 р. №332 «Про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста», та рішення № 393 від 26.12.2011 р. «Про надання функцій балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська  комунальному некомерційному підприємству «Новомосковський МЦ ПМСД», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Переукласти договір оренди нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади м. Новомосковська з ТОВ «Медсервіс» загальною площею 15.76 кв.м для здійснення медичної практики, що знаходиться за адресою м. Новомосковськ, вул. Сучкова,40 (1 поверх).
  Строком до 30.12.2013р
 2. Орендарю укласти договір на участь у витратах з утримання будинку та прилеглої до нього території, та договору страхування приміщення.
 3. Контроль та координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника Новомосковського міського голови Дакову Т.Д.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 708 від 10 грудня 2012 року

Про  укладення договору
оренди комунального майна,  що належить
до власності територіальної громади міста
Новомосковська з  ФО-П «Покотило О.О.»

Розглянувши поданий пакет документів, керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 р. № 2209-XII зі змінами та доповненнями, згідно  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення сесії міської ради від 07.06.2007 р. №332 «Про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста», та рішення № 393 від 26.12.2011 р. «Про надання функцій балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська  комунальному некомерційному підприємству «Новомосковський МЦ ПМСД», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. укласти договір оренди нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади м. Новомосковська  з  ФО-П «Покотило О.О.» загальною площею 5.1 кв.м   під аптечний пункт (для роздрібної торгівлі товарами медичного призначення), що знаходиться за адресою м. Новомосковськ, вул. Сучкова,40 (І поверх).     
  Строком до 31.12.2013р
 2.  Орендарю укласти договір на участь у витратах з утримання будинку та прилеглої до нього території, та  договору страхування приміщення.   
 3.  Контроль та координацію роботи щодо виконання данного рішення покласти на  заступника Новомосковського міського голови   Дакову Т.Д.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 709 від 10 грудня 2012 року

Про  переукладання договору
оренди комунального майна,  що належить
до власності територіальної громади міста
Новомосковська  ТОВ «АлЮр Віжн»

Керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 р. № 2209-XII зі змінами та доповненнями, згідно  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення сесії міської ради від 07.06.2007 р. №332 «Про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста», та рішення № 393 від 26.12.2011 р. «Про надання функцій балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська  комунальному некомерційному підприємству «Новомосковський МЦ ПМСД», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Переукласти договір оренди нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади м. Новомосковська з ТОВ «АлЮр Віжн» загальною площею 28.3 кв.м для здійснення медичної практики в області офтальмології, що знаходиться за адресою м. Новомосковськ, вул.. Сучкова,40 (ІV поверх).
  Строком до 30.12.2013р
 2. Орендарю укласти договір на участь у витратах з утримання будинку та прилеглої до нього території, та договору страхування приміщення.
 3. Контроль та координацію роботи щодо виконання данного рішення покласти на заступника Новомосковського міського голови Дакову Т.Д.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 710 від 10 грудня 2012 року

Про переукладення договору
оренди комунального майна,  що належить
до власності територіальної громади міста
Новомосковська з ПП Сисоєва

Керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 р. № 2209-XII зі змінами та доповненнями, згідно  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення сесії міської ради від 07.06.2007 р. №332 «Про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста», та рішення № 393 від 26.12.2011 р. «Про надання функцій балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська комунальному некомерційному підприємству «Новомосковський МЦ ПМСД», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Переукласти договір оренди нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади м. Новомосковська з ПП «Сисоєва І.А.» загальною площею 10.5 кв. м. для торгівлі окулярною оптикою, що знаходиться за адресою м. Новомосковськ, вул. Сучкова,40 (І поверх), в місці призначеному Балансоутримувачем.
  Строком до 31.12.2013р
 2. Орендарю укласти договір на участь у витратах з утримання будинку та прилеглої до нього території, та договору страхування приміщення.
 3. Контроль та координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника Новомосковського міського голови Дакову Т.Д.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 711 від 10 грудня 2012 року

Про  переукладення  договору
оренди комунального майна,  що належить
до власності територіальної громади міста
Новомосковська з ТОВ ПКФ «Мед-Фарм-Екас»

Керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 р. № 2209-XII зі змінами та доповненнями, згідно  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення сесії міської ради від 07.06.2007 р. №332 «Про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста», та рішення № 393 від 26.12.2011 р. «Про надання функцій балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська  комунальному некомерційному підприємству «Новомосковський МЦ ПМСД» , міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Переукласти договір оренди нерухомого комунального майна , що належить до власності територіальної громади м. Новомосковська з ТОВ ПКФ «Мед-Фарм-Екас» загальною площею 18.2 кв.м під аптечний пункт, що знаходиться за адресою м. Новомосковськ пров. Волгоградський буд. 27-а, в приміщенні амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Строком до 31.12.2013р
 2. Орендарю укласти договір на участь у витратах з утримання будинку та прилеглої до нього території та договору страхування приміщення.
 3. Контроль та координацію роботи щодо виконання данного рішення покласти на заступника Новомосковського міського голови Дакову Т.Д.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 712 від 10 грудня 2012 року

Про  переукладення договору
оренди комунального майна,  що належить
до власності територіальної громади міста
Новомосковська з ТОВ «Регіональна аптечна мережа Руан»

Керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 р. № 2209-XII зі змінами та доповненнями, згідно  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення сесії міської ради від 07.06.2007 р. №332 «Про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста», та рішення № 393 від 26.12.2011 р. «Про надання функцій балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська комунальному некомерційному підприємству «Новомосковський МЦ ПМСД», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Переукласти договір оренди нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади м. Новомосковська з ТОВ «Регіональна аптечна мережа Руан» загальною площею 18 кв.м під аптечний пункт, що знаходиться за адресою м. Новомосковськ, вул. Сучкова,40 (І поверх).
  Строком до 31.12.2013р
 2. Орендарям укласти договір на участь у витратах з утримання будинку та прилеглої до нього території, та договору страхування приміщення.
 3. Контроль та координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника Новомосковського міського голови Дакову Т.Д.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 713 від 10 грудня 2012 року

Про  продовження дії  договору
оренди комунального майна,  що належить
до власності територіальної громади міста
Новомосковська з ПП Шіхов

Керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 р. № 2209-XII зі змінами та доповненнями, згідно  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення сесії міської ради від 07.06.2007 р. №332 «Про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста», та рішення № 393 від 26.12.2011 р. «Про надання функцій балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська комунальному некомерційному підприємству «Новомосковський МЦ ПМСД», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Надати згоду на продовження дії договору оренди нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади м. Новомосковська з ПП Шіхов Р.П. загальною площею 4 кв.м з метою надання населенню послуг копіювання та роздрібної торгівлі канцелярськими товарами, що знаходиться за адресою м. Новомосковськ, вул. Сучкова,40 (І поверх).
  Строком до 31.12.2013р
 2. Орендарю укласти договір на участь у витратах з утримання будинку та прилеглої до нього території, та договору страхування приміщення.
 3. Контроль та координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника Новомосковського міського голови Дакову Т.Д.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 714 від 10 грудня 2012 року

Про  переукладення договору
оренди комунального майна,  що належить
до власності територіальної громади міста
Новомосковська ПП «Філон»

Керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 р. № 2209-XII зі змінами та доповненнями, згідно  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення сесії міської ради від 07.06.2007 р. №332 «Про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста», та рішення № 393 від 26.12.2011 р. «Про надання функцій балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська комунальному некомерційному підприємству «Новомосковський МЦ ПМСД», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Переукласти договір оренди нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади м. Новомосковська  з  ПП «Філон» загальною площею 18.0 кв.м   під аптечний пункт, що знаходиться за адресою м. Новомосковськ, вул.. Сучкова,40 (І поверх).    
  Строком до 01.04.2013р.
 2. Орендарю укласти договір на участь у витратах з утримання будинку та прилеглої до нього території, та договору страхування приміщення. 
 3. Контроль та координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на  заступника Новомосковського міського голови   Дакову Т.Д.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 715 від 10 грудня 2012 року

Про  переукладення договору
оренди комунального майна,  що належить
до власності територіальної громади міста
Новомосковська  ОКП «Фарміція»

Керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 р. № 2209-XII зі змінами та доповненнями, згідно  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення сесії міської ради від 07.06.2007 р. №332 «Про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста», та рішення № 393 від 26.12.2011 р. «Про надання функцій балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська  комунальному некомерційному підприємству «Новомосковський МЦ ПМСД», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Переукласти договір оренди нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади м. Новомосковська з Обласним комунальним підприємством «Фарміція» загальною площею 18.0 кв.м під аптечний пункт, що знаходиться за адресою м. Новомосковськ, вул. Сучкова,40 (І поверх)
  Строком до 31.12.2013р
 2. Орендарю укласти договір на участь у витратах з утримання будинку та прилеглої до нього території, та договору страхування приміщення.
 3. Контроль та координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника Новомосковського міського голови Дакову Т.Д.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 716 від 10 грудня 2012 року

Про передачу земельних ділянок
громадянам у приватну власність

Розглянувши заяви громадян та документацію із землеустрою(  технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку),  керуючись ст. ст. 12, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Законом України "Про земельний кадастр", п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновки комісії з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Передати у приватну власність земельні ділянки в межах норм безоплатної приватизації громадянам, згідно списку:
  1. гр. Щербина Микола Степанович (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Лермонтова, 27) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:03:004:0164) по вул. Лєрмонтова, 27 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0807 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  2. гр. Сачук Надія Василівна (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Київська, 76) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:01:029:0108) по вул. Київській, 76 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  3. гр. Лесь Любов Савівна (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Ювілейна, 35) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:02:003:0093) по вул. Ювілейній, 35 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0664 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  4. гр. Москвіна Тетяна Вікторівна (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Леніна, 42) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:01:025:0110) по вул. Леніна, 42 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  5. гр. Бей Марія Петрівна (мешкає: смт. Меліоративне, вул. Молодіжна, 12/50) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:02:016:0217) по вул. Щорса, 40 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0912 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  6. гр. Гречана Олена Георгіївна (16/25) (мешкає: вул. З. Білої 1/5)/Пироговська Тетяна Аврамівна (9/25) (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Чапаева, 28) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:02:014:0211) по вул. Чапаєва, 28 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0867 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  7. гр. Ситник Володимир Миколайович (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Дзержинського, 108) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:04:004:0143) по вул. Дзержинського, 108 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0630 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  8. гр. Селіхова Любов Гнатівна (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Радянська, 31/94) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:01:024:0068) по вул. Севастопольська, 22 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  9. гр. Яренко Іван Іванович (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Поштова, 12) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:01:026:0070) по вул. Поштова, 12 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0896 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  10. гр. Колос Лідія Миколаївна (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Горького, 2/40) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:03:002:0174) по вул. Горького, 3 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0747 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  11. гр. Дудніченко Лариса Петрівна (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Донецьке шосе, 109/30) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:01:030:0078) по вул. Одеська, 18 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  12. гр. Веретенникова Тетяна Вікторівна (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 33/68) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:04:016:0146) по вул. Новоукраїнська, 2 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  13. гр. Литвиненко Галина Іванівна (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Радянська, 180 ) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:02:005:0124) по вул. Радянська, 180 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  14. гр. Семенченко Сергій Петрович (мешкає: м. Новомосковськ, вул.Глінки, 37) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:03:005:0195) по вул. Глінки, 37 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0519 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  15. гр. Скирда Олексій Якович (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Технікумівська, 115) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:02:006:0134) по вул. Технікумівська, 115 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0940 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  16. гр. Піпер Леонід Михайлович (мешкає: м. Новомосковськ, вул. З.Білої, 98) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:03:004:0152) по вул. З.Бєлої, 98 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0589 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  17. гр. Єрмолаєв Віктор Григорович (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Кільцева, 57) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:01:029:0112) по вул. Кільцева, 57 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0607га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  18. гр. Заблуда Валентина Фролівна (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Дзержинського, 6/21) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:01:019:0066) по вул. Толстого, 140 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  19. гр. Пляка Раїса Борисівна (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Київська, 73) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:01:031:0083) по вул. Київська, 73 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  20. гр. Володкович Фелікс Германович (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Котовського, 65) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:04:005:0110) по вул. Лугова, 102 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0905 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  21. гр. Єрохін Сергій Олексійович (мешкає: м. Новомосковськ, пров. Транспортний, 19) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:02:017:0090) по пров. Транспортний, 19 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0861 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  22. гр. Радченко Ганна Олександрівна (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Радянська, 42/64) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:03:007:0231) по вул. Дорожня, 22 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0657 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  23. гр. Курисько Олександр Григорович (мешкає: м. Новомосковськ, вул. І Набережна, 52) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:04:017:0103) по вул. І Набережна, 52 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0491га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  24. гр. Удовікова Олена Семенівна (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Плеханова, 39) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:04:005:0116) по вул. Плеханова, 39 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0427 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  25. гр. Удовик Тамара Прокофіївна (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Боженка, 2) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:02:007:0131) по вул. Боженка, 2 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0888 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  26. гр. Доценко Микола Олексійович (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Гастелло, 58) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:03:004:0158) по вул. Гастелло, 58 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  27. гр. Довгопола Любов Василівна (мешкає: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 12/38) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:04:005:0111) по вул. Котовського, 77 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  28. гр. Марштупенко Алла Андріївна/Філоненко Наталія Андріївна (мешкають: м. Новомосковськ, вул. Сагайдачна, 53) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:04:014:0111) по вул. Сагайдачна, 53 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0507 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  29. гр. Ріхтер Наталія Володимирівна (мешкає: м. Новомосковськ, пров. Гастелло, 17) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:03:004:0156) по пров. Гастелло, 17 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0648 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  30. гр. Худякова Ганна Іванівна (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Леваневського, 57), земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:03:002:0159) по вул. Леваневського, 57 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  31. гр. Коваленко Надія Іванівна (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Інтернаціональна,10), земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:04:016:0159) по вул. Інтернаціональна, 10 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  32. гр. Коваленко Світлана Володимирівна (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Нова, 33) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:04:001:0075) по вул. Ювілейній, 35 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0711 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  33. гр. Первой Олександр Пилипович (мешкає: м. Дніпропетровськ, пр. ім. газети Правда, 8/2, кв. 42) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:01:024:0039) по вул. Одеська, 72 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0964 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  34. гр. Дарадуда Василь Юрійович (мешкає: Новомосковський р-н, с. Попасне, вул. Комсомольська, 5) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:03:004:0163) по вул. Лєрмонтова, 8 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0835 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01);
  35. гр. Полушко Анатолій Миколайович (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Сагайдачна, 55) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:04:014:0115) по вул. Сагайдачна, 55 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0490 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01).
 2. Зобов’язати громадян зазначених в рішенні:
  1. Звернутися до відповідних установ для замовлення бланків державних актів на право приватної власності на земельні ділянки та здійснення їх державної реєстрації у відповідності до вимог чинного земельного законодавства;
  2. Використовувати земельні ділянки виключно за цільовим призначенням з дотриманням вимог природоохоронного законодавства;
  3. Забезпечити виконання вимог викладених у ст. 48 Закону України «Про охорону земель» та всіх інших вимог, передбачених чинним законодавством, що регулюють діяльність у певних сферах господарювання;
  4. Дотримуватись обов’язків встановлених ст. 96 Земельного кодексу України , Закону України «Про благоустрій»;
 3. Контроль по виконанню даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово – комунального господарства (Барсук М.О.), координацію – першого заступника міського голови (Козлов О. П.).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 717 від 10 грудня 2012 року

Про відмову  в передачі земельних ділянок
громадянам у приватну власність

Розглянувши заяви громадян та документацію із землеустрою,  керуючись ст. ст. 12, 116, 118, 120, 121, 134 Земельного кодексу України, Законом України "Про земельний кадастр", п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновки комісії з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Відмовити у передачі у приватну власність земельних ділянок в межах норм безоплатної приватизації громадянам, згідно списку:
  1. гр. Мухіна Катерина Семенівна (мешкає: м. Новомосковськ, вул. О.Кошового, 36), земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:02:004:0116) по вул. О.Кошового, 36 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0441 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01),
   - у зв’язку з обмеженнями архітектури.
  2. гр. Батура Георгій Якович (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Леваневського, 122), земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:03:003:0181) по вул. Леваневського, 122 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01),
   - у зв’язку з обмеженнями архітектури.
  3. гр. Каплін Михайло Олексійович (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Сучкова 50-а/22), земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:04:004:0146) по пров. Червоноармійський, 3/1 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0333 га (код УКЦВЗ- 1.8/ код КВЦПЗ – 02.01),
   - у зв’язку з обмеженнями архітектури.
  4. гр. Батура Георгій Якович (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Леваневского, 122) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:03:003:0182) по вул. Леваневського, 122 для ведення особистого селянського господарства, площею 0,0306 га (код УКЦВЗ- 1.2/ код КВЦПЗ – 01.03),
   - у зв’язку з невідповідністю розробленої технічної документації із землеустрою вимогам ст.ст. 118, 116 Земельного кодексу України;
  5. гр. Коломієць Володимир Якович (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Комсомольська, 31/55), земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:02:007:0119) по вул. Желєзняка, 20 для ведення особистого селянського господарства, площею 0,0932 га (код УКЦВЗ- 1.2/ код КВЦПЗ – 01.03),
   - у зв’язку з невідповідністю розробленої технічної документації із землеустрою вимогам ст.ст. 118, 116 Земельного кодексу України;
  6. Циганок Любов Григорівна (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Леніна, 51), земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:01:024:0063) по вул. Леніна, 51 для ведення особистого селянського господарства, площею 0,1476 га (код УКЦВЗ- 1.2/ код КВЦПЗ – 01.03).
   - у зв’язку з невідповідністю розробленої технічної документації із землеустрою вимогам ст.ст. 118, 116 Земельного кодексу України;
  7. Діденко Марія Кузьмівна (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Желєзняка, 27), земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:02:007:0117) по вул. Желєзняка, 27 для ведення особистого селянського господарства, площею 0,0348 га (код УКЦВЗ- 1.2/ код КВЦПЗ – 01.03),
   -у зв’язку з невідповідністю розробленої технічної документації із землеустрою вимогам ст.ст. 118, 116 Земельного кодексу України;
  8. Столярова Зоя Іванівна (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Українська, 10/111), земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:03:002:0163) по вул. Перервана, 52 для ведення особистого селянського господарства, площею 0,0352 га (код УКЦВЗ- 1.2/ код КВЦПЗ – 01.03),
   -у зв’язку з невідповідністю розробленої технічної документації із землеустрою вимогам ст.ст. 118, 116 Земельного кодексу України;
  9. Худякова Ганна Іванівна (мешкає: м.Новомосковськ, вул.Леваневського, 57), земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:03:002:0160) по вул. Леваневського, 57 для ведення особистого селянського господарства, площею 0,0104 га (код УКЦВЗ- 1.1/ код КВЦПЗ – 01.03),
   - у зв’язку з невідповідністю розробленої технічної документації із землеустрою вимогам ст.ст. 118, 116 Земельного кодексу України;
  10. Бутенко Сергій Андрійович (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Радянська, 40/110), земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:02:003:0091) по вул. Чкалова, 9 для ведення особистого селянського господарства, площею 0,0586 га (код УКЦВЗ- 1.2/ код КВЦПЗ – 01.03),
   - у зв’язку з невідповідністю розробленої технічної документації із землеустрою вимогам ст.ст. 118, 116 Земельного кодексу України;
  11. Осадчий Геннадій Миколайович (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Партизанська, 64), земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:02:012:0110) по вул. Партизанська, 64 для ведення особистого селянського господарства, площею 0,0252 га (код УКЦВЗ- 1.2/ код КВЦПЗ – 01.03),
   - у зв’язку з невідповідністю розробленої технічної документації із землеустрою вимогам ст.ст. 118, 116 Земельного кодексу України;
  12. Жулай Марія Гнатівна (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Декабристів, 87), земельна ділянка вул. Леніна, 36 для ведення особистого селянського господарства, площею 0,0868 га (код УКЦВЗ- 1.2/ код КВЦПЗ – 01.03).
   - у зв’язку з невідповідністю розробленої технічної документації із землеустрою вимогам ст.ст. 118, 116 Земельного кодексу України;
  13. Бобров Сергій Михайлович (мешкає: м. Новомосковськ, вул. Колгоспна, 13), земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:02:007:0127) по вул. Колгоспна, 13 для ведення особистого селянського господарства, площею 0,0134 га (код УКЦВЗ- 1.2/ код КВЦПЗ – 01.03),
   - у зв’язку з невідповідністю розробленої технічної документації із землеустрою вимогам ст.ст. 118, 116 Земельного кодексу України;
 2. Контроль по виконанню даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово – комунального господарства (Барсук М.О.), координацію – першого заступника міського голови (Козлов О. П.).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 718 від 10 грудня 2012 року

Про надання дозволу на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок

Розглянувши заяви фізичних і клопотання юридичних осіб та графічні матеріали, керуючись ст. ст. 7, 13, 14, розділ 11 Конституції України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 81, 116, 118, 121, 123, 124, 134 п. 2 ст. 134, 198 Земельного кодексу України, Законом України "Про оренду землі" та враховуючи висновки комісії з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, згідно списку:
  1. гр. Лисенко Валерій Васильович, земельна ділянка орієнтовною площею 0,1000 га за адресою: м. Новомосковськ, пров. Артема ,6, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка);
  2. гр. Спиридоненкова Інна Геннадіївна, земельна ділянка орієнтовною площею 0,1000 га за адресою: м. Новомосковськ, пров. Артема, 8, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка);
  3. гр. Єрьомін Микола Анатолійович, земельна ділянка орієнтовною площею 0,1000 га за адресою: м. Новомосковськ, вул. Калініна, 234-В, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка);
  4. гр. Шульга Іван Панасович, земельна ділянка орієнтовною площею 0,0024 га за адресою: м. Новомосковськ, пров. Червоноармійський, р-н ж/б №18, для індивідуального гаражного будівництва;
  5. гр. Скирда Олексій Якович/ гр. Скирда Сергій Олексійович, земельна ділянка орієнтовною площею 0,0590 за адресою: м. Новомосковськ, вул.Сучкова,114-А для комерційного використання
  6. Акціонерне проектно-будівельне та експлуатаційне, комерційне товариство закритого типу ЦВЕК-Д», земельна ділянка орієнтовною площею 2,1184 га за адресою: м. Новомосковськ, вул. Північна, 24-А, для промислового використання;
 2. Фізичним та юридичним особам протягом 1 (одного) року замовити розроблення відповідних проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в організаціях, що мають відповідні ліцензії, погодити їх у встановленому порядку та подати до міської ради для затвердження.
 3. У випадку невиконання ч. ІІ дане рішення втрачає свою силу в цілому;
 4. Контроль по виконанню даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово – комунального господарства (Барсук М.О.), координацію – першого заступника міського голови (Козлов О. П.).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 719 від 10 грудня 2012 року

Про затвердження проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок в оренду

Розглянувши заяву гр. Ялової Р.М., гр. Дегтярь К.Е. та ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» і проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду, керуючись ст. ст. 7, 13, 14, розділу 11 Конституції України, п. 34 ст. 26, ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 42, 93, 120, 123, 124, 125, 186-1, 198 п. 1 ст. 42, Земельного кодексу України, Законом України "Про оренду землі" та враховуючи висновки комісії з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду, згідно списку:
  1. Рішення від 04.10.2012 р. «Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» скасувати.
   1. гр. Яловій Раїсі Миколаївні під вбудоване приміщення офісу з організацією вхідного вузла, земельні ділянки за адресою: вул. Українська, 1/81, загальною площею 0,0020 га в т.ч.: 0,0013 га (кадастровий номер 1211900000:03:011:0215) – для обслуговування вхідного вузла, 0,0007 га (кадастровий номер 1211900000:03:011:0214) – вбудоване приміщення офісу для комерційного використання – іншої комерційної діяльності (код УКЦВЗ- 1.11.6, Код КВЦПЗ- 03.10);
   2. Надати гр. Яловій Р.М. земельні ділянки площею – 0,0013 га (кадастровий номер 1211900000:03:011:0215) та 0,0007 га (кадастровий номер 1211900000:03:011:0214) в оренду терміном на 2 (два) роки та встановити розмір орендної плати - 12 % від нормативної грошової оцінки землі згідно рішення сесії Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206;
  2. гр. Дегтярь Ксенії Едуардівні під вбудоване приміщення офісу з організацією вхідного вузла, земельні ділянки за адресою: пл. Леніна, 8/25, загальною площею 0,0020 га в т.ч.: 0,0012 га (кадастровий номер 1211900000:03:009:0326) – для обслуговування вхідного вузла, 0,0008 га (кадастровий номер 1211900000:03:009:0119) – вбудоване приміщення офісу для комерційного використання – іншої комерційної діяльності (код УКЦВЗ- 1.11.6/ Код КВЦПЗ- 03.10);
   1. Надати гр. Дегтярь К.Е. земельні ділянки площею – 0,0012 га (кадастровий номер 1211900000:03:009:0326) та 0,0008 га (кадастровий номер 1211900000:03:009:0119) в оренду терміном на 2 (два) роки та встановити розмір орендної плати - 12 % від нормативної грошової оцінки землі згідно рішення сесія Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206;
  3. Публічне акціонерне товариство «ДТЕК Дніпрообленерго» під трансформаторний пункт, земельна ділянка за адресою: вул. 20-ї гвард. стрілкової дивізії, р-н ж/б № 71, площею 0,0040 га (кадастровий номер 1211900000:01:016:0055) – для розміщення, будівництва, експлуатації, та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (код УКЦВЗ- 1.10.3/ Код КВЦПЗ- 14.02);
   1. Надати Публічному акціонерному товариству «ДТЕК Дніпрообленерго» земельну ділянку площею – 0,0040 га (кадастровий номер 1211900000:01:016:0055) в оренду терміном на 5 (п’ять) років та встановити розмір орендної плати - 3 % від нормативної грошової оцінки землі згідно рішення сесія Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206;
 2. Зобов’язати землекористувачів зазначених в рішенні:
  1. Протягом двох місяців з моменту прийняття даного рішення укласти договори оренди земельних ділянок з міською радою та протягом одного місяця після спливу терміну встановленого для укладання договорів оренди земельних ділянок звернутися до відповідних установ для здійснення державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку;
  2. Після державної реєстрації надати в податкову інспекцію відомості про укладені відповідні договори;
  3. Використовувати земельні ділянки виключно за цільовим призначенням з дотриманням вимог природоохоронного законодавства;
  4. Забезпечити виконання вимог викладених у ст. 48 Закону України «Про охорону земель» та всіх інших вимог, передбачених чинним законодавством, що регулюють діяльність у певних сферах господарювання;
  5. Дотримуватись обов’язків встановлених ст. 96 Земельного кодексу України, Закону України «Про благоустрій»;
  6. У випадку невиконання п. 1 ч. ІІ даного рішення, рішення втрачає свою силу в цілому;
 3. Відповідним установ забезпечити внесення зміни до земельно - кадастрової документації;
 4. Контроль по виконанню даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово – комунального господарства (Барсук М.О.), координацію – першого заступника міського голови (Козлов О. П.).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 720 від 10 грудня 2012 року

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в приватну власність

Розглянувши заяву гр. Власенко О.М. і проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність, керуючись ст. ст. 7, 13, 14, розділу 11 Конституції України, п. 34 ст. 26, ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 42, 93, 116, 118, 120, 121, 186-1, 198 п. 1 ст. 42, Земельного кодексу України та враховуючи висновки комісії з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність
  1. гр. Власенко Олені Миколаївні, земельна ділянка за адресою: вул. Дніпропетровська, 3, загальною площею 0,1000 га (кадастровий номер 1211900000:01:030:0067) для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),(код УКЦВЗ- 1.8/ Код КВЦПЗ- 02.01),
 2. Зобов’язати громадян зазначених в рішенні:
  1. Звернутися до відповідних установ для замовлення бланків державних актів на право приватної власності на земельну ділянку та здійснити їх державну реєстрацію у відповідності до вимог чинного земельного законодавства;
  2. Використовувати земельні ділянки виключно за цільовим призначенням з дотриманням вимог природоохоронного законодавства;
  3. Забезпечити виконання вимог викладених у ст. 48 Закону України «Про охорону земель» та всіх інших вимог, передбачених чинним законодавством, що регулюють діяльність у певних сферах господарювання;
  4. Дотримуватись обов’язків встановлених ст. 96 Земельного кодексу України , Закону України «Про благоустрій»;
 3. Контроль по виконанню даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово – комунального господарства (Барсук М.О.), координацію – першого заступника міського голови (Козлов О. П.).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 721 від 10 грудня 2012 року

Про передачу земельних ділянок
в оренду

Розглянувши клопотання ТОВ «Електрохімпром» і гр. Кушнір В.М. та технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку, керуючись ст.ст. 12, 123, 120 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 56 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про оренду землі», Законом України «Про  дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та враховуючи висновок комісії з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Надати в оренду земельні ділянки, згідно списку:
  1. Договір оренди земельної ділянки від 29.06.2004 р. № 505 зареєстрований за ТОВ «Електрохімпром» - розірвати;
   1. Скасувати п. 4 ч. І рішення Новомосковської міської ради від 08.11.2012 р. № 667 «Про передачу земельних ділянок в оренду» у зв’язку з порушенням процедури отримання документу дозвільного характеру встановленою Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
   2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Електрохімпром» (юридична адреса: м. Новомосковськ, вул. Спаська, 7-А) земельна ділянка (кадастровий номер 1211900000:02:018:0010) по вул. Спаська, 7-А для промислового використання (код УКЦВЗ- 1.10.5), загальною площею 1,4458 га, по фактичному розміщенню комплексу, будівель та споруд цеху по випуску металевого порошку, для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємства (код КВЦПЗ – 11.03);
   3. Скасувати п. 4 ч. І рішення Новомосковської міської ради від 08.11.2012 р. № 667 «Про передачу земельних ділянок в оренду» у зв’язку з порушенням процедури отримання документу дозвільного характеру встановленою Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
  2. Кушнір Валерій Михайлович (проживає: м. Новомосковськ, вул. Червоноармійська, 5/60), земельна ділянка ( кадастровий номер 1211900000:03:007:0226) по вул. З.Бєлої, 40 для комерційного використання (код УКЦВЗ – 1.11.3), площею 0,0521 га, по фактичному розміщенню магазина.
   1. Надати земельну ділянку Кушніру В.М. в оренду терміном на 5 (п’ять) років та встановити розмір орендної плати 8 % від нормативної грошової оцінки землі згідно рішення сесія Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206,
 2. Зобов’язати землекористувачів, зазначених в рішенні:
  1. Протягом двох місяців з моменту прийняття даного рішення укласти договір оренди земельної ділянки з міською радою та протягом одного місяця після спливу терміну встановленого для укладання договору звернутися до відповідних установ для здійснення їх державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку;
  2. Після державної реєстрації надати в податкову інспекцію відомості про укладені договори оренди земельних ділянок;
  3. Використовувати земельні ділянки виключно за цільовим призначенням з дотриманням вимог природоохоронного законодавства;
  4. Забезпечити виконання вимог викладених у ст. 48 Закону України «Про охорону земель» та всіх інших вимог, передбачених чинним законодавством, що регулюють діяльність у певних сферах господарювання;
  5. Дотримуватись обов’язків встановлених ст. 96 Земельного кодексу України, Закону України «Про благоустрій»;
  6. Передача в суборенду земельної ділянки забороняється;
  7. У випадку невиконання п. 1 ч. ІІ даного рішення, рішення втрачає свою силу в цілому;
 3. Відділу Держкомзему внести зміни до земельно - кадастрової документації;
 4. Контроль по виконанню даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово – комунального господарства (Барсук М.О.), координацію – першого заступника міського голови (Козлов О. П.).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 722 від 10 грудня 2012 року

Про внесення змін
до рішень міської ради

Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб та відповідні матеріали, керуючись ст.ст. 7,13,14, розділу 11 Конституції України, Земельним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновки комісії з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни до рішення міської ради, згідно списку:
  1. В ч. І п. 4 рішення Новомосковської міської ради від 09.08.2012 р. № 584 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в приватну власність» стосовно надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Універсал Вадиму Володимировичу, в частині адреси земельної ділянки, а саме: «вул. Боженко, 49 (р-н домоволодіння № 49)» замінити на «вул. Боженко, 49-Б»;
  2. В ч. І п. 2 рішення Новомосковської міської ради від 05.07.2011 р. № 229 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренди» щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Луценко Андрію Вячеславовичу, в частині адреси земельної ділянки, а саме: «вул. Шевченка, 20» замінити на «вул. Шевченка, 18-А»;
  3. Доповнити рішення від 04.10.2012 р. № 628, частину І п.1 пунктом 1.1. наступного змісту: надати земельну ділянку площею – 0,0719 га (кадастровий номер 1211900000:01:025:0112) в оренду терміном на 2 (два) роки. Встановити розмір орендної плати – 3% від нормативної грошової оцінки землі згідно рішення Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206.
  4. В ч. ІІ п. 1 рішення Новомосковської міської ради від 04.10.2012 р. № 619 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» стосовно надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо розподілу земельної ділянки зі зміною цільового призначення частини земельної ділянки гр. Ткаченко Олександр Васильович, в частині адреси земельної ділянки, а саме: «вул. Куйбишева, 78» замінити на «вул. Куйбишева, 28»;
 2. Зобов’язати землекористувача зазначеного в п. 3 ч. І рішення:
  1. Протягом двох місяців з моменту прийняття даного рішення укласти відповідні угоди з міською радою та протягом одного місяця після спливу терміну встановленого для укладання відповідної угоди звернутися до відповідних установ для здійснення державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку;
  2. Після державної реєстрації надати в податкову інспекцію відомості про укладені відповідні угоди;
  3. У випадку невиконання п. 1 ч. ІІ даного рішення, рішення втрачає свою силу в цілому;
 3. Відділу Держкомзему у м. Новомосковськ Дніпропетровської області внести зміни до земельно - кадастрової документації;
 4. Контроль по виконанню даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово – комунального господарства (Барсук М.О.), координацію – першого заступника міського голови (Козлов О. П.).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 723 від 10 грудня 2012 року

Про поновлення договорів оренди
земельних ділянок та
внесення змін до договорів оренди
земельних ділянок

Розглянувши заяви громадян та клопотання юридичних осіб, керуючись ст. ст. 7, 13, 14  розділу 11 Конституції України, п. 34 ст. 26, ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. ст. 12, 19, 20, 96, 123, 124, 125, Земельного кодексу України, ст. 33 Закону України "Про оренду землі" та враховуючи висновки комісії з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Поновити договори оренди земельних ділянок шляхом укладання додаткових угод щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок згідно списку:
  1. гр. Рибалка Оксана Олександрівна, договір оренди земельної ділянки від 30.11.2009 р. номер державної реєстрації 04:09:111:00167 площею 0,0033 га, за адресою: вул. Сучкова, 196-А, по фактичному розміщенню торгівельного павільйону, для комерційного використання - роздрібна торгівля та комерційні послуги терміном на 3 (три) роки.
   1. 1. На підставі рішення Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206 внести зміни до п. 9 договору оренди земельної ділянки в частині розміру процентної ставки, замінивши з 5% на 12%
  2. гр. Криволапов Андрій Анатолійович, договір оренди земельної ділянки від 29.12.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00157 площею 0,0369 га, за адресою: вул. Радянська, 220-В, по фактичному розміщенню будівництва автокомплексу, для поточного будівництва терміном на 2 (два) роки,
   1. На підставі рішення Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206 внести зміни до п. 9 договору оренди земельної ділянки в частині розміру процентної ставки, замінивши з "3 %" на "5 %";
  3. гр. Білий Леонід Іванович, договір оренди земельної ділянки від 30.12.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00161, площею 0,0240 га, за адресою: вул. Українська, р-н ж/б № 11, під проектування та будівництво нежитлового приміщення(медичний центр), для поточного будівництва, терміном на 2 (два) роки;
  4. Суржа Алла Іванівна, договір оренди земельної ділянки від 30.12.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00177, площею 0,0014 га, за адресою вул. Радянська, 33/33, по фактичному розміщенню вхідного вузла до магазину, для комерційного використання, терміном на 5(п’ять) років;
  5. Суржа Алла Іванівна, договір оренди земельної ділянки від 30.12.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00178, площею 0,0010 га, за адресою вул. Радянська, 33/33, по фактичному розміщенню вбудованого приміщення магазину, для комерційного використання, терміном на 5(п’ять) років;
 2. Припинити договір оренди земельної ділянки:
  1. гр. Козлов Костянтин Миколайович, договір оренди земельної ділянки від 13.12.2010р. номер державної реєстрації 04:09:111:00136, площею 0,0010га, за адресою: вул. Радянська, р-н ж/б № 31.
 3. Зобов’язати землекористувачів зазначених в рішенні:
  1. Протягом двох місяців з моменту прийняття даного рішення укласти відповідні угоди з міською радою та протягом одного місяця після спливу терміну встановленого для укладання відповідної угоди звернутися до відповідних установ для здійснення державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку;
  2. Після державної реєстрації надати в податкову інспекцію відомості про укладені відповідні угоди;
  3. Використовувати земельні ділянки виключно за цільовим призначенням з дотриманням вимог природоохоронного законодавства;
  4. Забезпечити виконання вимог викладених у ст. 48 Закону України «Про охорону земель» та всіх інших вимог, передбачених чинним законодавством, що регулюють діяльність у певних сферах господарювання;
  5. Дотримуватись обов’язків встановлених ст. 96 Земельного кодексу України , Закону України «Про благоустрій»;
  6. Передача в суборенду земельної ділянки забороняється;
  7. У випадку невиконання п. 1 ч. ІІ даного рішення, рішення втрачає свою силу в цілому;
 4. Відповідним установам внести зміни до земельно - кадастрової документації;
 5. Контроль по виконанню даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово – комунального господарства (Барсук М. О.), координацію – першого заступника міського голови (Козлов О. П.).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 724 від 10 грудня 2012 року

Про розірвання договорів оренди
земельних ділянок

Розглянувши заяви гр. Лещенко С.Б., гр. Ремезок Ю.П. про розірвання договору оренди земельної ділянки та керуючись ст.ст. 7,13,14, розділу 11 Конституції України, п. 34 ст. 26, ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 93, 141, 143 Земельного кодексу України, ст.ст. 31, 32 Закону України "Про оренду землі" та враховуючи висновки комісії з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Розірвати договори оренди земельних ділянок, згідно списку:
  1. гр. Лещенко Світлана Борисівна, договір оренди земельної ділянки від 03.12.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00122 за адресою: м. Новомосковськ, вул. Плеханова, р-н 3-ї прохідної ВАТ «НМТЗ», площею 0,0030 га, для комерційного використання (код УКЦВЗ – 1.11.3);
   - на підставі п. 7 ч. 1 ст. 31 Закону України «Про оренду Землі»;
  2. гр. Ремезок Юрій Петрович, договір оренди земельної ділянки від 15.09.2005 р. № 718 за адресою: м. Новомосковськ, вул. Шевченка - вул. Дзержинського,наданої під автостоянку, площею 0,1527 га ;
 2. Зобов’язати землекористувачів зазначених в рішенні:
  1. Протягом двох місяців з моменту прийняття даного рішення укласти відповідні угоди з міською радою та протягом одного місяця після спливу терміну встановленого для укладання угоди звернутися до відповідних установ для здійснення державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку;
  2. Після державної реєстрації надати в податкову інспекцію відомості про укладені відповідні угоди;
 3. Відповідним установ забезпечити внесення зміни до земельно - кадастрової документації;
 4. Контроль по виконанню даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово – комунального господарства (Барсук М.О.), координацію – першого заступника міського голови (Козлов О. П.)

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 725 від 10 грудня 2012 року

Про затвердження проектів землеустрою
щодо зміни цільового призначення земельних ділянок

Розглянувши заяви гр. гр. Дегтярь Р.Е, Леонової О.С.. і проекти землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки в приватну власність, керуючись ст. ст. 7, 13, 14, розділу 11 Конституції України, п. 34 ст. 26, ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 19, 116, 118, 121, 186-1, 198 Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», Постановою КМУ від 26.05.2004 р. № 677 «Про затвердження порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» та враховуючи висновки комісії з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити проекти землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок, згідно списку:
  1. Леонова Оксана Сергіївна, затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та змінити цільове призначення (використання) земельної ділянки (кадастровий номер 1211900000:03:005:0081) площею - 0,0610 га, за адресою: м. Новомосковськ, пров. Ціолковського, 5, а саме: «для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» змінити на «для будівництва індивідуальних гаражів».
  2. Дегтярь Родіон Едуардович, затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та змінити цільове призначення (використання) земельної ділянки (кадастровий номер 1211900000:03:003:0140) площею - 0,0418 га, за адресою: м. Новомосковськ, вул. Суворова, 13, а саме: «для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» змінити на «для будівництва індивідуальних гаражів».
  3. Дегтярь Родіон Едуардович, затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та змінити цільове призначення (використання) земельної ділянки (кадастровий номер 1211900000:03:003:0131) площею - 0,0582 га, за адресою: м. Новомосковськ, вул. Пархоменко, 26-А, а саме: «для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» змінити на «для будівництва індивідуальних гаражів».
 2. Зобов’язати громадян зазначених в рішенні:
  1. Звернутися до відповідних установ для замовлення бланків державних актів на право приватної власності на земельну ділянку та здійснити їх державну реєстрацію у відповідності до вимог чинного земельного законодавства;
  2. Використовувати земельні ділянки виключно за цільовим призначенням з дотриманням вимог природоохоронного законодавства;
  3. Забезпечити виконання вимог викладених у ст. 48 Закону України «Про охорону земель» та всіх інших вимог, передбачених чинним законодавством, що регулюють діяльність у певних сферах господарювання;
  4. Дотримуватись обов’язків встановлених ст. 96 Земельного кодексу України, Закону України «Про благоустрій»;
 3. Контроль по виконанню даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово – комунального господарства (Барсук М.О.), координацію – першого заступника міського голови (Козлов О. П.).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 726 від 10 грудня 2012 року

Про прийняття та передачу виробничого
обладнання до комунальної власності

В зв'язку  з безкоштовною передачею до комунальної власності територіальної громади міста Новомосковськ виробничого обладнання керуючись ст. 26, п. 2 ст. 60 ЗУ “Про місцеве самоврядування ”, ст. 78  Господарського кодексу України на підставі рішення ТОВ “АТБ-торгстрой” № 08-2012 від 27.11.2012 року, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Прийняти безкоштовно до територіальної громади м. Новомосковськ обладнання:
  • мотопомпа SST-80 HX Daishin – в кількості 2 шт.
  • бензонатор зварювальний типа РОБУС Geko 60,2 кВт 3ф (Honda 7,5 кВт) – 1 шт.
  • насос SQ 85-7,5 – 1 шт.
 2. Передати на баланс комунального підприємства “Новомосковськ водоканал” обладнання:
  • мотопомпа SST-80 HX Daishin – в кількості 2 шт.
  • бензонатор зварювальний типа РОБУС Geko 60,2 кВт 3ф (Honda 7,5 кВт) – 1 шт.
  • насос SQ 85-7,5 – 1 шт.
   Затвердити акт прийому – передач.
 3. Координацію даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово – комунального господарства.

Міський голова С.А.Мороз