РІШЕНННЯ
ХXIV сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 582 від 9 серпня 2012 року

Про виконання Програми
соціально-економічного і культурного
розвитку м.Новомосковська
за 1 півріччя 2012 року

Робота міської Ради, виконкому, підприємств, організацій і установ міста протягом 1 півріччя 2012 року  була спрямована на забезпечення позитивних результатів розвитку міста, на виконання показників програми соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням сесії міськради №415  від 30.12.2011р.
Безперебійно забезпечувалась робота підприємств та установ освіти, закладів соціальної та культурної сфери. Був забезпечений сталий розвиток міста.

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Головним пріоритетом міської влади було, є і буде суворо дотримання  соціальної спрямованості у своїй діяльності.            
Ефективно реалізується в місті соціальна політика, своєчасно одержують заробітну плату працівники бюджетних установ, здійснюється виплата пенсій громадянам та адресна допомога незахищеним верстам населення. Не залишаються без уваги люди з обмеженими фізичними можливостями, діти з малозабезпечених родин, ветерани війни.
Не забуває міська влада і про людей , які тим чи іншим чином опинились на узбіччі життя. В місті активно співпрацює з владою в цьому складному питанні реабілітаційний центр громадської організації «Незалежність».
Постійно  проводилися засідання комісії з питань забезпечення своєчасності і  повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до державного та місцевого бюджетів на яких заслуховувалися керівники підприємств, розглядалися питання щодо порушення законодавства про встановлення мінімального рівня заробітної плати.
Середньомісячна   заробітна   плата за 5 місяців 2012 року  склала  2235 грн.  та  збільшилася   у  порівнянні  з  аналогічним періодом 2011 року   на 17.7 % .
Слід зазначити, що заборгованість із виплати заробітної плати по місту станом на 01.07.2012р. відсутня.

ЗАЙНЯТІСТЬ  НАСЕЛЕННЯ

Протягом 1 півріччя  2012   року   за   сприянням   у   працевлаштуванні   в   центр  зайнятості звернулося  830 чол.
Станом  на   01.07.2012 року на обліку  перебуває 684 чол., у т. ч.658 безробітних. У порівнянні з 01.07.11 р. на обліку перебувало 713 чол., у т.ч. 708 безробітних. Таким чином, спостерігається тенденція до зменшення кількості незайнятого населення, що перебуває на обліку.
У загальній чисельності безробітних питома вага жінок складає 69.8 %, що більше показників минулорічного періоду (65.8%). Майже не змінилася питома вага молоді у віці до 35 років, в звітному періоді вона склала 49,8% (в відповідному періоді минулого року 49,7%).
Протягом звітного періоду передбачалося, що з підприємств, установ та організацій буде вивільнено в зв’язку зі скороченням чисельності або штату 272 чол. Фактично вивільнено в зв’язку зі скороченням чисельності або штату 17 чол.
Серед підприємств, які подали списки  про заплановане звільнення, найбільшу кількість працівників (131чол.) планувалось вивільнити  в зв’язку з реорганізацією з Новомосковської об’єднаної податкової інспекції. Проте вивільнення працівників вдалося запобігти.
Станом на 01.07.12 року вакантних місць по м. Новомосковську - 113, з них 46 - робітничі місця, 56 - місця службовців, 11– місця, які не потребують спеціальної підготовки.
У порівнянні   з  аналогічним  періодом  минулого  року загальна кількість вакансій скоротилася в 1,9 рази (загальна кількість вакансії станом на 01.07.2011р. була 219). Вакантні місця зареєстровано на таких підприємствах міста, як ТОВ «Новомосковський посуд», ВАТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод», ТОВ «Новомосковське», ТОВ «Новомосковська швейна фабрика ПАН та ПАНІ»,  Управління освіти.
Протягом 1 півріччя 2012 року працевлаштовано 181 чол., що складає 12.7 % шукаючих роботу.
За звітній період  укладено 8 договорів на проведення громадських робіт. Фактично в громадських роботах брали участь 126 чол.
У звітному періоді 9 чол. одержали одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності. За сприянням  служби зайнятості безробітні відкрили власну справу за такими видами економічної діяльності, як торгівля, консультаційні послуги, надання послуг з перевезення.

РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Міська влада продовжує робити суттєві кроки у сфері реформування житлово-комунального господарства.

Основна увага в житлово-комунальному господарстві міста була зосереджена на забезпеченні  необхідного рівня обслуговування мешканців, наданні якісних комунальних послуг, підтриманні санітарного порядку, благоустрою, створенні комфортного середовища для проживання. Зиму 2011-2012 років вдалося завершити  без значних аварійних ситуацій.

Триває процес створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (станом на 01.07.2012р. створено 17 об'єднань).

Практично знято питання щодо вивозу сміття. Покращується вуличне освітлення у багатьох мікрорайонах.

За рахунок місцевого бюджету проведено:

Інвестиційна діяльність

По об'єктах комунального господарства фінансування коштів здійснювалось за звітній період з місцевого бюджету на суму 1270.9 тис. грн., з обласного бюджету – 819.8 тис.грн., з державного бюджету 189.8 тис.грн. Виділенні   кошти з місцевого бюджету  освоєні  на:

Виділенні   кошти з  державного бюджету  освоєні  на :

Виділенні   кошти з обласного  бюджету  освоєні  на:

Житлова політика

В місті введено в експлуатацію 60-квартирний житловий будинок по вул. Короленко.

ГУМАНІТАРНА СФЕРА

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

У м.Новомосковську, як і на Дніпропетровщині в цілому , продовжується реалізація заходів пілотного проекту з реформування  системи охорони здоров’я. Створюються гарні умови для лікування, ремонтуються та обладнуються новітнім медичним обладнанням амбулаторії. В місті працює міська програма «Місцеві стимули для медичних працівників первинної ланки»  якою передбачено створення корпоративної мережі мобільного зв’язку, відшкодування коштів за проїзд у міському транспорті.

В центральній міській лікарні створено Центр первинної медико-санітарної допомоги.

Прийом пацієнтів ведуть сімейні лікарі. У відділеннях Центральної міської лікарні  проведено оптимізацію ліжко-місць.

Лікарі планово підвищують свою кваліфікацію. Проводяться ремонти у відділеннях міської лікарні.

КУЛЬТУРА

На протязі 1 півріччя  2012 року робота установ культури була спрямована на забезпечення інтелектуальних і культурних потреб населення, підтримці професійної творчої діяльності, сприянню молодим талантам, поповненню фондів бібліотек, розширенню гастрольної діяльності творчих колективів.

За звітний період було проведено 565  культурно-масових заходів.

Традиційними стали різнопланові культурно – масові заходи щодо відзначення державних та професійних свят, народні гуляння, фольклорні заходи та творчі акції.

З метою збереження та розвитку української культури та народної творчості проводились народні гуляння на свято Водохрещі «Новомосковська Йордань», свято Масляної та народні гуляння на Трійцю в міському Будинку культури.

В рамках програми соціального розвитку «Будуємо нову Дніпропетровщину» підготовлено та проведено концертну програму для відкриття дитячих майданчиків.

За звітний період  були проведені суспільно-громадські заходи державного та місцевого значення. А саме:

Станом на 01.07.2012 року бібліотечний фонд міста становив 181.7 тис. екземплярів. Надійшло за І півріччя – 1569 примірників книг.

ОСВІТА

Протягом 1 півріччя 2012 року робота в сфері освіти була спрямована на створення оптимальних умов для навчання, виховання й оздоровлення  дітей. Було забезпечено стабільне функціонування розвинутої мережі навчальних закладів.

Станом на 01.07.2012 року в місті функціонує:

 У місті функціонує 2 позашкільних заклади, спрямованих на розвиток дитячої обдарованості:


Доступність профільної освіти забезпечується через міжшкільний навчально-виробничий комбінат (454 учні).

З метою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів протягом 6 місяців поточного року курсову перепідготовку пройшло 108 педагогів.

Проводяться заходи по реконструкції з будівництвом автономної топочної ДНЗ «Чебурашка».

Всі загальноосвітні навчальні заклади  на 100% забезпечені комп'ютерними класами та підключені до мережі Інтернет .
Охоплення профільним навчанням старшокласників становить 100% .

ТРАНСПОРТ

Підприємствами міста всіх форм власності, які працювали на ринку автомобільних перевезень в 1 півріччі  2012 року   було перевезено 15.0 тис.тонн вантажів, що складає 68.4 % до показників  відповідного періоду минулого року. Вантажообіг зменшився на 58,3 % і склав 1,8  млн.т.км.

Пасажирським автотранспортом за 1 півріччя 2012 року   перевезено 1507.6 тис.пас., пасажирооборот склав 22.3 млн.пас.км. Порівняно з відповідним періодом 2011 року об'єм перевезень зменшився на 25.8 %, пасажирооборот на  13,2 %.

ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  ТА   СПОРТ

 

Президентом України В.Януковичем 2012 рік проголошений Роком спорту та здорового способу життя.

З метою створення умов для залучення населення до занять фізичною культурою та спортом в місті затверджено і діє Цільова комплексна Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Новомосковську на 2009 -2012 р.р. У 2012 році на фінансування вищевказаної Програми з міського бюджету виділено 81,8 тис. грн. За звітний період профінансовано 22.1 тис.грн.
Всього в місті в спортивній галузі працюють 75 чоловік. Функціонують 69 спортивних майданчиків, 6 футбольних полів, ФОК, чотири спортивні зали міського центру „Спорт для всіх”. В місті культивуються біля 30 видів спорту і зареєстровані 10 федерацій з видів спорту.

За місцем проживання оздоровчу роботу проводять 10 клубів. В місті функціонують дві дитячо-юнацькі спортивні школи в яких працюють 9 відділень з видів спорту, 23 чоловік тренерського складу і 910 дітей підвищують свою спортивну майстерність. Забезпечується всебічна підтримка спорту вищих досягнень. З метою якісної підготовки до обласних та Всеукраїнських  змагань проведено чотири навчально-тренувальний збір з веслування академічного. Вісім перспективних спортсменів міста щомісячно протягом року отримують стипендії міськвиконкому (витрачено 4800,00 грн.)

В місті працює центр фізичного здоров'я населення „Спорт для всіх”. В центрі існують секції з атлетичної та оздоровчої гімнастики, спортивних танців, боксу, акробатичного рок-н-ролу, шейпінгу, йога, групи ЗФП, в яких займаються  біля 350 чоловік.

За звітний період міським центром „Спорт для всіх” було проведено 11 спортивно-масових та оздоровчих заходи в різних мікрорайонах міста та в місцях масового відпочинку населення, в яких взяли участь біля 2500 чоловік.

Протягом І півріччя  2012 року чемпіонами Європи стали 2 чол, світу -7 чол, України стали – 5 чол. (1 – кікбоксинг, 3 – пауерліфтинг, 1 - легка атлетика),чемпіонами області – 14 чол.
Відповідно до календарного плану, у місті  проведено 27 спортивно-масових заходи, у яких взяло участь 3850 учасників.

Спортсмени міста брали участь у чемпіонатах області (205 чол.), чемпіонатах України, Всеукраїнських   та Міжнародних  турнірах (108 чол.). 
Взято участь у ІІ обласній спартакіаді депутатів органів місцевого самоврядування всіх рівнів з наступних видів спорту: міні-футболу, волейболу, настільного тенісу та шахів.

Встановлено та відкрито чотири спортивно-дитячих майданчики за наступними адресами:

ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ  СЕРЕДОВИЩЕ

Одним з найважливіших напрямків  розвитку  економіки міста є розширення бізнесу й підприємництва.

Станом на 01.07.2012 року в місті зареєстровано 5 816 суб'єктів підприємницької діяльності, з них:

Суб'єктам підприємництва  передано в оренду 9 117,0 м2 нежитлових приміщень  комунальної власності.

Результатом розвитку підприємництва в місті є створення  додатково 533 робочих місць, що на 2.5 %  більше  показників відповідного періоду минулого року.

Торгівельна мережа міста збільшилася з початку року на 24 об'єкта:

Виконавчий комітет міської ради приділяє виняткову увагу питанню розвитку підприємництва, підвищенню професійного рівня підприємців, наданню допомоги при оформленні дозвільних документів при започаткуванні підприємницької діяльності.

В місті працює Дозвільний центр. Протягом 1 півріччя до Дозвільного центру надійшло 478 звернень, видано 231 дозвільний документ, надано 251 консультацій адміністратором Дозвільного центру та  дозвільними органами.  Видача дозвільних документів здійснюється виключно Дозвільним центром.

ПЕНСІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

На обліку в пенсійному фонді станом на 01.07.2012 р. значилося 19849 пенсіонерів.

Станом на 01.07.2012 р. борг по пенсійному фонду склав 1424.8 тис. грн. Забезпеченість власними коштами на виплату пенсій склала 58,4 %.

Інноваційна діяльність

На протязі 1 півріччя  2012 року на підприємстві «Новомосковськ водоканал» проводилась модернізація обладнання, здійснювався повний демонтаж старого обладнання та встановлення нового. Нове обладнання дозволить суттєво скоротити витрати електроенергії ,ефективно надавати якісні послуги населенню з постачання питної води ,здійснювати контроль за агрегатами та багато іншого. Вартість модернізації складає 897.5 тис.грн.

ВАТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод» завершив перший проект по впровадженню стандартів  нової культури виробництва. Тепер робітники заводу користуються повністю оновленим  побутовим корпусом, обідають в сучасних їдальнях, носять новий спецодяг, який регулярно чиститься у власній заводській хімчистці.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на суму  1494.9млн. грн.,    що  на 46,6 % більше аналогічного періоду 2011 року.

Усього за 6 місяців 2012 рік ВАТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод» виробив 121227 тонн  труб, що на 13426  тонн більше  виробництва за аналогічний період 2011 р., ріст  виробництва продукції за звітній період склав 12,5 %.

ТОВ «Завод ЗБ та ЕТВ». Обсяг виробництва залізобетонних    виробів   за 6 місяців  2012 рік  склав 17,0 тис. тонн  або 101.2 % до аналогічного періоду минулого року.

Виробництво проводів та кабелів ТОВ «Кабельний завод «Енергопром» склало 42010 км. Досягнуто ріст виробництва продукції на 6,5%.

ТОВ «Новомосковський посуд» збільшило виробництво посуду на 17.6 %.
У висновку слід зазначити, що зосередивши в звітному році обмежені фінансові ресурси на розв'язання невідкладних завдань, поточних задач, у сфері освіти, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства вдалося забезпечити позитивні результати розвитку міста.

Розглянувши основні показники програми соціально-економічного та культурного розвитку міста за 1півріччя   2012 року, з метою подолання негативних тенденцій в економіці міста, забезпечення зростання обсягів виробництва продукції, стабілізації фінансової діяльності усіх галузей народного господарства міста підвищення на цій основі життєвого рівня населення та вирішення існуючих проблемних питань, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Інформацію про соціально-економічний  та культурний  розвиток міста за 1 півріччя  2012 року взяти до відома.
 2. Зобов’язати заступників міського голови по напрямкам роботи та рекомендувати керівникам підприємств та організацій усіх форм власності:
  • спрямувати організаційну роботу на закріплення позитивних тенденцій щодо створення умов для економічного зростання, поліпшення добробуту населення;
  • вжити конкретних заходів щодо надолуження відставання в галузях господарського комплексу та нарощування обсягів виробництва продукції;
  • забезпечити умови для нарощування конкурентоспроможної продукції шляхом зниження її енергоємності, покращення якості, розвитку маркетингу та збільшення споживчого попиту на вітчизняну продукцію, зокрема, на внутрішньому ринку;
  • забезпечити створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва, у першу чергу - виробничого, як невід’ємної частини нової структури економіки міста, основного джерела створення нових робочих місць, залучення додаткових інвестицій, збільшення податкових надходжень до бюджету;
  • створити сприятливі умови для більш широкого залучення іноземних інвестицій у народне господарство міста;
  • забезпечити підвищення рівня безпеки праці;
  • вжити конкретні заходи для забезпечення продуктивної зайнятості населення;
  • не допускати виникнення заборгованості з виплати заробітної плати підприємствам, що мають заборгованість, вжити вичерпних заходів щодо їх погашення.
 3. Рекомендувати керівникам підприємств та організацій усіх форм власності, які допустили зниження обсягів виробництва за 1 півріччя 2012 рік, вжити заходів щодо надолуження відставання та провести ретельний аналіз причин, які його спричинили та вважати пріоритетними напрямками роботи:
 1. Управлінню житлово-комунального господарства та капітального будівництва (Устименко С.Д.):
 1. Управлінню  праці   та    соціального   захисту   населення   м. Новомосковська (Горбач Г.М.):
  • забезпечити дотримання державних гарантій в оплаті праці всіма суб'єктами господарювання;
  • впровадити постійний контроль за рівнем оплати праці на підприємствах міста з метою недопущення виплати заробітної плати в розмірах, нижчих від затвердженого законодавством мінімального рівня, а також, виключення фактів мінімізації офіційного заробітку працівників;
  • проводити моніторинг укладання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях, які використовують найману працю з метою забезпечення соціально-трудових гарантій працівникам;
  • посилити контроль за забезпеченням дотримання суб'єктами господарювання норм часу, виробітку, обслуговування, нормативів чисельності відповідно до нормативно-правових актів;
  • продовжити роботу по соціальному обслуговуванню осіб без постійного місця проживання (гаряче харчування в осінньо-зимовий період, медичне обстеження, лікування в разі необхідності).
  • продовжити роботу по збільшенню кількості одержувачів різноманітних соціальних виплат, посилення їх адресності (за рахунок бюджетів різних рівнів).
 2. Комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до державного та місцевого бюджетів:
  • проводити співбесіди з керівниками економічно активних підприємств та організацій міста всіх форм власності з питання підвищення фонду оплати праці;
  • активізувати роботу щодо усунення фактів сплати заробітної плати на підприємствах міста в розмірі, меншому за мінімальний.
 3. Рекомендувати управлінню пенсійного фонду України (Косова А.О.) посилити контроль за здійсненням своєчасних і в повному обсязі поточних платежів, активізувати роботу щодо скорочення недоїмки до Пенсійного фонду підприємств-боржників.
 4. Управлінню економіки міськвиконкому (Хохлова М.М.):
 1. Головному лікарю КНП «Новомосковський  міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Гінкота Л.В.) продовжити роботу щодо:
  • покращення якості медичної допомоги;
  • розвитку мережі денних стаціонарів;
  • забезпечення повноцінного та ефективного використання діагностичного обладнання;
  • укріплення матеріально – технічної бази міської лікарні.
 2.  Рекомендувати Новомосковському міськрайонному центру   зайнятості (Кадевич С.Г.):
  • проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед роботодавців і населення щодо переваг легальної зайнятості, виконання трудового законодавства, забезпечення гарантій державного захисту від безробіття;
  • з метою формування повного банку вакансій та створення умов для працевлаштування незайнятих громадян (насамперед тих, хто відноситься до: соціально-незахищених категорій населення; молоді, якій надається перше робоче місце; дітей-сиріт; інвалідів; жінок, які мають неповнолітніх дітей та інших) проводити постійно співпрацю з роботодавцями;
  • активізувати роботи із працевлаштування осіб на дотаційні робочі місця  шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності;
  • збільшити чисельність незайнятих громадян, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації;
  • продовжити роботу по збільшенню кількості громадян залучених до участі в оплачуваних громадських роботах.
 3.  Управлінню освіти (Падашуля Н.І.) продовжити роботу по:
  • створенню умов, які відповідають сучасним вимогам для навчання дітей у відповідності з їхніми фізичними особливостями, здібностями та схильностями через: розширення можливостей одержання учнями якісної освіти; подальший розвиток профільного навчання; виконання в повному обсязі  інваріативної і варіативної складових навчальних планів; підтримки талановитих і обдарованих дітей (моральне і матеріальне стимулювання);
  • ефективному використанню сучасних освітніх технологій;
  • виконанню заходів щодо еколого–морального виховання дітей та підлітків учбових закладів міста;
  • здійсненню заходів щодо укріплення здоров’я дітей, їх фізичного розвитку; медичному обслуговуванню дітей під час навчання й оздоровлення; укріпленню матеріальної бази шкільних медичних кабінетів;
  • соціальному захисту дітей і підлітків з «кризових сімей», пільгових категорій, відмінників навчання, переможців творчих конкурсів, олімпіад, дітей з девіантною поведінкою;
  • зміцненню та удосконаленню матеріально – технічної бази закладів освіти;
  • забезпеченню доступу дітей пільгових категорій до занять в плавальному басейні;
  • здійсненню заходів з підготовки та підвищенню кваліфікації педагогічних працівників.
 4.  Комітету в справах сім’ї та молоді (Коренева М.О.) продовжити роботу стосовно:
  • збереження й розвитку системи роботи з дітьми, підлітками, молоддю за місцем проживання; пошуку нових актуальних напрямків і форм роботи;
  • підтримки творчих ініціатив молоді, організація й проведення міських заходів для молоді, у тому числі міського молодіжного форуму стимулювання інноваційної діяльності молоді (реалізація молодіжних проектів);
  • соціальної підтримки молодих людей з обмеженими фізичними можливостями;
  • підтримки, творчої молоді та розвитку системи дозвільних заходів;
  • підтримки сімей з дітьми (багатодітні, малозабезпечені сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах або виховують дітей - інвалідів);
  • розвитку сімейних форм виховання;
  • профілактики соціального неблагополуччя сімей з дітьми.
 5.  Комітету з фізичної культури та спорту (Шевцова Т.Г.) продовжити роботу щодо:
  • проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно масової роботи з населенням міста; розвитку спорту вищих досягнень та підготовки спортивного резерву; проведення міських спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів по видам спорту; організації проведення фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання; збільшення груп фізкультурно-оздоровчого напрямку для людей похилого віку;
  • розвитку дитячо-юнацького спорту; збереження дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Новомосковська; відкриття нових секцій, федерацій.
 6.  Головному  спеціалісту   з   питань   екологічного    забезпечення    життєдіяльності м. Новомосковська (Гапоненко П.І.):
  • посилити контроль за виконанням заходів по збереженню еколого–морального здоров’я новомосковців та покращення екологічної культури територіальної громади, активізувати роботу в засобах масової інформації у досягненні цієї справи;
  • здійснювати контроль за дотриманням суб’єктами господарювання вимог природоохоронного законодавства на території м. Новомосковська.
 7.  Комітету    по    координації   торгівлі, громадського харчування та послуг (Антоненко В.В.) та рекомендувати Новомосковській міській санітарно-епідеміологічній станції (Сергієнко А.П.) посилити контроль за якістю продуктів харчування та упаковкою їх при продажі.
 8.  Управлінню культури та туризму (Шаликін В.П.) продовжити роботу по:
  • збереженню мережі закладів культури та забезпечення їх діяльності;
  • наданню бібліотечно–інформаційних послуг, збільшенню бібліотечного фонду;
  • сприянню розвитку дитячої художньої творчості (проведення конкурсів, фестивалів, виставок, концертів творчих колективів міста);
  • реалізації заходів в рамках міських цільових програм щодо охорони, збереження і використання об’єктів культурної спадщини в місті та розвитку туризму;
  • збереженню культурного потенціалу міста з примноженням національних традицій;
  • розвитку музейної справи (збереження і популяризація історії та культури міста, проведення науково – дослідницької діяльності);
  • забезпеченню підтримки обдарованої учнівської молоді й провідних майстрів культури та мистецтв;
  • забезпеченню організації, підготовки і проведення загальноміських урочистих і протокольних заходів, державних і професійних свят, участі талановитих новомосковців в міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних фестивалях і конкурсах, розвитку народних промислів.
 9. Відділу з питань внутрішньої політики, інформації та прес-служби (Хиря О.М.)  забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації діяльності  виконавчого комітету  міської ради щодо соціально-економічного розвитку міста.     
 10. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на заступників міського голови по напрямкам роботи.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIV сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 593 від 9 серпня 2012 року

Про затвердження Програми
по організації та проведення
приписки громадян до призовної
дільниці Новомосковсько –
Магдалинівського ОМВК
та їх призову на строкову військову
службу 2012-2013 роках

Відповідно до статті 26 пункту 22 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про військовий обов’язок та військову службу”,  з метою якісного проведення на території міста Новомосковська приписки громадян до призовної дільниці Новомосковсько – Магдалинівського ОМВК та їх призову на строкову військову службу до лав Збройних Сил України, їх медичного обстеження, під час проведення призовної компанії, підвищення рівня військово – патріотичного виховання молоді міста, Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити  Програму по організації приписки громадян до призовної дільниці Новомосковсько – Магдалинівського ОМВК та їх призову на строкову військову службу (додається).
2. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на Новомосковсько – Магдалинівський об'єднаний міський  військовий комісаріат, контроль - на  заступника міського голови з питань соціального захисту населення і розвитку соціально – культурної сфери .

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIV сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 594 від 9 серпня 2012 року

Про програму інформатизації
на 2012-2014 роки

Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до законів України „Про Національну програму інформатизації”, „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки”, Указу Президента України від 20 жовтня 2005 року № 1497/2005 „Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, Постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 „Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 року № 653-р „Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки” (зі змінами та доповненнями), ураховуючи доручення голови облдержадміністрації від 12.10.2011 №07-130/0/35-11 «Про хід виконання завдань регіональної програми інформатизації «Електронна Дніпропетровщина» на 2011-2013 роки, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2010 №14-3/УІ (зі змінами та доповненнями), у 2011 році», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму інформатизації на 2012 – 2014 роки (додається).
2. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти керуючого справами  виконкому     (Марченко І.М.),   контроль - на постійну комісію з питань законності, депутатської етики та розвитку  місцевого самоврядування (Бурлаков В.М.).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIV сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 595 від 9 серпня 2012 року

Про внесення змін до рішення
міської ради від 30.12.2011р.
№417 «Про  затвердження  структури
та кількісного  складу  органу
місцевого  самоврядування
м.Новомосковська  на  2012 рік»

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести з 01.09.2012 року зміни до рішення міської ради від 30.12.2011р.  №417 «Про затвердження структури та кількісного складу органу місцевого  самоврядування м.Новомосковська на 2012 рік» в межах затвердженої чисельності та фонду оплати праці, а саме:
- скоротити одну штатну одиницю водія в апараті управління;
- враховуючи абзац 2 пункту 1 рішення Новомосковської міської ради від 18.08.2011 №261 ввести до організаційного відділу посаду головного спеціаліста;
- перевести посаду головного спеціаліста відділу земельних відносин до відділу містобудування та архітектури.
2. В пункті ІІІ викласти в наступній редакції:
підпункт 1.  Апарат управління міської ради та виконавчого комітету – 23 шт. од., в тому числі організаційний відділ – 3 шт. од.;
підпункт 12. Відділ містобудування та архітектури – 5 шт. од.;
підпункт 18. Відділ земельних відносин – 2 шт. од.
3. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Новомосковської міської ради.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIV сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 596 від від 9 серпня 2012 року

Про втрату чинності
рішення міської ради
від 19.11.2010р. №19

В зв’язку з відсутністю виробничої необхідності, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Вважати таким, що втратило чинність  рішення Новомосковської міської ради від 19.11.2010 року № 19 «Про дозвіл на використання автомобіля».
2. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти керуючого справами  виконкому  (Марченко І.М.), контроль - на постійну комісію з питань законності, депутатської етики та розвитку  місцевого самоврядування (Бурлаков В.М.).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIV сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 597 від від 9 серпня 2012 року

Про створення робочої групи
з питань матеріально-технічного забезпечення
підготовки та проведення
чергових виборів народних депутатів України

В зв’язку з проведенням 28 жовтня 2012 року чергових виборів народних депутатів України, керуючись п.1 ст. 51, п.10 ст. 68 Закону України «Про вибори народних депутатів України», п.8 ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити робочу групу з питань матеріально-технічного забезпечення  підготовки та проведення чергових виборів народних депутатів України (додаток 1).
2 Робочій групі  забезпечити:
- створення в порядку, визначеному Законом України «Про вибори народних депутатів України», належних умов для здійснення виборчими комісіями своїх повноважень;
- вжиття передбачених Законом України «Про вибори народних депутатів України» заходів із забезпечення уточнення попередніх списків виборців;
- належний громадський порядок та безпеку протягом виборчого процесу, у тому числі в день голосування та на час встановлення результатів виборів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Б.В.Мазура

.Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIV сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 598 від від 9 серпня 2012 року

Про затвердження Положення
про порядок продажу об’єктів малої приватизації
шляхом викупу, на аукціоні
(в тому числі за методом зниження ціни,
без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону

Відповідно до Законів України "Про приватизацію державного майна", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва", Положення про порядок визначення та застосування способів приватизації щодо об’єктів малої приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 30.07.1998 року № 1511, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою визначення механізму приватизації об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні, в тому числі за методом зниження ціни та без оголошення ціни, а також продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, встановлення загальних правил їх підготовки, організації і проведення, а також визначення порядку створення і діяльності конкурсної комісії з продажу об’єктів малої приватизації, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (додаток 1)
2. Відділу внутрішньої політики, інформації та прес-служби міськвиконкому довести дане рішення до відома мешканців міста через засоби масової інформації.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань економіки, ринкових реформ і підприємництва Воскобойника О.М.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIV сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 599 від від 9 серпня 2012 року

Про  внесення змін до рішення
міської ради від 18.01.2008 р. № 470

            З метою упорядкування мережі Управління культури та туризму виконавчого комітету Новомосковської міської ради з 01.09.2012 р., керуючись ст.. 26, ч.1, п.5  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.. 22, 23 Закону України «Про культуру» з метою сприяння розвитку та підвищенню ефективності функціонування мережі закладів культури в м. Новомосковську міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Викласти додаток № 2 до рішення міської ради № 470 від 18.01.2008 р. в новій редакції, що додається (додаток № 1)
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Управління культури та туризму В.П. Шаликіна.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIV сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 600 від від 9 серпня 2012 року

Про укладання з Новомосковським МВ УМВС
України в Дніпропетровській обл. пільгових
договорів оренди комунального майна,
що належить до власності
територіальної громади міста Новомосковська

Розглянувши звернення начальника Новомосковського міського відділу ГУМВС України  в Дніпропетровській обл.. Гавриленка М.І. щодо надання в оренду приміщень для дільничних інспекторів, керуючись п. 31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992 р. № 2209-ХП зі змінами та доповненнями, рішенням сесії Новомосковської міської ради від 07.06.2007 р. №332 «Про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста» ст. 24 Закону України «Про міліцію», Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Управлінню культури та туризму виконавчого комітету Новомосковської міської ради надати в оренду Новомосковському МВ ГУМВС України в Дніпропетровській обл.. частини приміщень:

 1. загальною площею 39,1 кв.м, розташованого за адресою: вул.. Сучкова, 116 (у приміщенні Новомосковського міського будинку культури);
  • загальною площею 8,75 кв.м, розташованого за адресою: вул.. Леніна, 153 (у приміщенні філії № 1 Новомосковської міської централізованої бібліотечної системи).
   Термін дії договорів оренди з 01 серпня 2012 року до 01 серпня 2017 року.
 2. Встановити розмір річної орендної плати  за приміщення, що надаються в оренду - 1 (одна) гривня на рік
 3. Звільнити Новомосковський МВ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. від плати  за  відшкодування на витрати в утриманні орендованих приміщень.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління культури та туризму виконавчого комітету Новомосковської міської ради Шаликіна В.П.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIV сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 601 від від 9 серпня 2012 року

Про затвердження місць зупинок
громадського транспорту у
м. Новомосковськ

З метою забезпечення належного благоустрою, поліпшення обслуговування населення у сфері надання послуг, керуючись   пп. 31,34   ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Доповнити перелік зупинок громадського транспорту у м.Новомосковську, затверджений рішенням Новомосковської міської ради №694 від 30.01. 2009 року «Про затвердження місць зупинок громадського транспорту у м.Новомосковську» наступною зупинкою:

                           Назва   зупинки

            сторона

                             вул. Північна

              права

 

               ліва

2. Комунальному підприємству «Новомосковський комбінат комунальних підприємств (Шипко А.Ю.) прийняти на баланс зупинку громадського транспорту та встановити відповідні дорожні знаки 5.41 (зупинка автобуса) при дотриманні вимог ДБН.В.2.3.-5-2001р.
3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на управління транспорту та  зв’язку (Поздняков М.А.).
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Мазур Б.В.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIV сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 602 від від 9 серпня 2012 року

Про внесення змін до рішення міської ради
№ 359 від 02.12.2011 р. «Про затвердження
Програми зайнятості населення
м.Новомосковська на 2012 – 2014 роки»

З метою забезпечення виконання завдання Президента України щодо створення робочих місць, керуючись ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до рішення міської ради № 359 від 02.12.2011 р. «Про затвердження Програми зайнятості населення м.Новомосковська на 2012 – 2014 роки» і викласти розділ VI  «Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць» в новій редакції (додаток 1).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Воскобойника О.М.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIV сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 603 від від 9 серпня 2012 року

Про списання суми надміру
виплачених державних соціальних
допомог                                                     

Розглянувши пропозиції комісії  з  питань списання заборгованостей по державним   соціальним  допомогам виконавчого комітету Новомосковської міської ради від 17.07.2012 р., щодо списання  надміру виплаченої компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги гр. Бойко  Івану Васильовичу, який мешкає за адресою: м. Новомосковськ, вул. Українська, 5/93 в розмірі 971,10 грн.,  керуючись ст.. 143 Конституції України, ст.. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р. № 280/97 (зі змінами та доповненнями), міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Дозволити управлінню праці та соціального захисту населення списати суму надміру призначеної  та виплаченої компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги Бойко  Івану Васильовичу у розмірі 971,10 грн. ( дев’ятсот сімдесят одна грн. 10 коп.).
2. Виконання даного рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення  ( Горбач Г.М.), контроль  - секретаря міської ради Мазура Б.В.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIV сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 604 від від 9 серпня 2012 року

Про внесення змін до рішення
№ 503 від 29.03.2012р. «Про  укладення
та розірвання договору оренди
комунального майна,  що належить
до власності територіальної громади міста
Новомосковська» з ПП Сисоєва І.А.

Керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 р. № 2209-XII зі змінами та доповненнями, згідно  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення сесії міської ради від 07.06.2007 р. №332 «Про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста», та рішення № 393 від 26.12.2011 р. «Про надання функцій балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська  комунальному некомерційному підприємству «Новомосковський МЦ ПМСД» , міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до пункту 1 «Надати згоду на поновлення договору оренди нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади м. Новомосковська  з  СПД «Сисоєва І.А.» загальною площею 10.25 кв.м  для торгівлі окулярною оптикою, що знаходиться за адресою м. Новомосковськ, вул.. Сучкова,40 (І поверх).
  Строком до 31.12.2012р».
 2.  Контроль та координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на  заступника Новомосковського міського голови   Дакову Т.Д.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIV сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 605 від від 9 серпня 2012 року

Про підготовку розроблення 
проекту благоустрою Троїцького
собору дзвіниці та прилеглої території
м. Новомосковська

Приймаючи до уваги звіт та висновок тимчасової  депутатської комісії  з питань вивчення та розроблення  проекту благоустрою Троїцького собору дзвіниці та прилеглої території, що була створена радою, відповідно до її рішення «Про утворення тимчасової депутатської комісії»  № 379 від 02.12.2012 року, враховуючи порушення вимог законодавства України, допущені виконавчим комітетом Новомосковської міської Ради депутатів під час прийняття  рішення № 350 від 05.05.2000 року, про  затвердження Акту державної технічної комісії про прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію від 21.04.2000року та оформлення права власності фізичній особі – підприємцю Гусейнову Шикару Касум огли, на магазин (торговий павільйон) «Бриллиант», що розташований на площі Перемоги, враховуючи положення чинного законодавства згідно з яким прийняте виконавчим комітетом рішення на підставі делегованих повноважень, виключає можливість його скасування сесією ради на її пленарному засіданні, керуючись положеннями  ст. ст. 12, 83, 152 Земельного кодексу України ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 48, ч. 3 ст. 50, ст. ст. 60, 73. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Доручити юридичному управлінню  виконавчого комітету Новомосковської міської ради (в. о. начальника Мартинюк О. В.) вжити передбачених законодавством України заходів, щодо:
  1. cкасування державної реєстрації права власності на магазин  (торговий павільйон) «Бриллиант», яке зареєстроване  КП «Новомосковське міжрайонне бюро технічної інвентаризації» 16.05.200р. в реєстровій книзі № 1 під реєстровим № 73;
  2. звільнення земельної ділянки, площею 0,0091га, розташованої на пл. Перемоги від майна фізичної особи – підприємця  Гусейнову Шикару Касум огли та повернення її у  комунальну власність міста.
 2. Координацію по виконанню зазначеного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань народногосподарського комплексу міста – Козлова О.П.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  депутатську комісію Новомосковської міської ради з  питань  містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства (голова Барсук М. О.).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIV сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 606 від від 9 серпня 2012 року

Про програму створення сервісного центру
обслуговування платників податків в
Новомосковській об’єднаній державній
податковій інспекції Дніпропетровської
області Державної податкової служби
на 2012 – 2014 роки

Керуючись дорученням Президента України від 15.08.2011 року № 1-1/1792 щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг та підвищення їх якості, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки комісії міської ради з питань планування, соціально-економічного розвитку та бюджету міста, згідно ст..26 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму створення сервісного центру обслуговування платників податків в Новомосковській об’єднаній державній податковій інспекції Дніпропетровської області Державної податкової служби на 2012 – 2014 роки (додається).
2. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на Новомосковську об’єднану державну податкову інспекцію Дніпропетровської області Державної податкової служби (Довгий В.В.).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, соціально-економічного розвитку та бюджету міста (Піхотіна Л.М.)

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIV сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 607 від від 9 серпня 2012 року

Про затвердження узагальненого переліку об’єктів
нерухомого майна, яке перебуває у власності
територіальної громади м. Новомосковська

На  виконання розпорядження міського голови від 15.06.2012р. №196 - р та
 керуючись ст.41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити узагальнений перелік об’єктів нерухомого майна, яке перебуває у власності територіальної громади та знаходиться на балансі підприємств та установ (додається).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П.  та на постійно діючу депутатську комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIV сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 608 від від 9 серпня 2012 року

Про внесення змін до рішення сесії
Новомосковської міської ради
від 07.06.2007 року №332 «Про оренду
нерухомого майна, що належить до
комунальної власності територіальної
громади міста»

Керуючись частиною 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (зі змінами), пунктом 17 Постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року №786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» (зі змінами) та статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до пункту 3 рішення сесії Новомосковської міської ради від 07.06.2007 року №332 виклавши його в такій редакції:

  «Орендна плата за використання комунального нерухомого майна зараховується:
 1. Внести зміни до пункту 15 Додатку №5 до рішення сесії Новомосковської міської ради від 07.06.2007 року №332 виклавши його в такій редакції:

   «Орендна плата перерахо­вана орендарем  за використання комунального нерухомого майна спрямовується:
 1. Відповідальність за виконанням цього рішення покласти на балансоутримувачів майна комунальної власності
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIV сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 609 від від 9 серпня 2012 року

Про звільнення земельних ділянок, що зайняті
без правових підстав та належать до комунальної
власності Територіальної громади м. Новомосковська

Керуючись ст. ст.  7,14,41, 140, 142 Конституції України, ст. ст. 1-4, 9,15,19 та 20 Цивільного кодексу України, ст. ст. 1-5, 125, 126, 153 Земельного кодексу України, ст.ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», доручення міського голови від 18.07.2012 р.    № 16/1-12 про здійснення перевірки законності розміщення об’єктів  у т.ч. кіосків, павільйонів, (тимчасових споруд), палаток, навісів,  розташованих по площі Перемоги, «Положення про порядок звільнення земельних ділянок, що зайняті без правових підстав та належать до комунальної власності Територіальної громади м. Новомосковська»,  затвердженого рішенням V сесії шостого скликання від 27.01.2011р. № 94, в зв’язку з початком робіт по реконструкції  Троїцького собору та благоустрою прилеглої території охоронних зон, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити перелік об’єктів кіосків, павільйонів, (тимчасових споруд), палаток, навісів,  розташованих на території площі Перемоги у м. Новомосковську (додаток 1) без правових підстав і як такі, що підлягають винесенню.
 2. Процедуру винесення провести згідно «Положення про порядок звільнення земельних ділянок, що зайняті без правових підстав та належать до комунальної власності Територіальної громади м.Новомосковська»,  затвердженого рішенням V сесії шостого скликання від 27. 01. 2011р. № 94.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови О. П. Козлова.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIV сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 610 від від 9 серпня 2012 року

Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки
для встановлення сервітуту

Розглянувши клопотання ПАТ «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» Новомосковський район електричних мереж та графічні матеріали,  керуючись ст. ст. 7, 13, 14, розділу 11 Конституції України, п. 34 ст. 26, ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 123, п. 2 ст. 134, 186-1, 198 Земельного кодексу України,  міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати заявнику ПАТ «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» Новомосковський район електричних мереж дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: м. Новомосковськ, вул. Спаська, від вул. Артема до вул. Севастопольської орієнтовною площею 0,1000 га під будівництво кабельної лінії 10кВТ  від Л-51 до Л-28.
2. Надати заявнику ПАТ «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» Новомосковський район електричних мереж дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: м.Новомосковськ, вул. Сучкова від електопідстанції «НМГ» до автозаправки, що будується орієнтовною площею 0,1660 га під будівництво кабельної лінії 10 кВ ПС «НМГ».
3. Заявнику зазначеному у даному рішенні замовити складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в організації, що має відповідну ліцензію.
4. Складений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та погоджений відповідно до законодавства подати до міської ради для затвердження.
5. Контроль по виконанню даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово – комунального господарства (Барсук М. О.), координацію – першого заступника міського голови (Козлов О. П.).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIV сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 611 від від 9 серпня 2012 року

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
в постійне користування для громадського
призначення Управлінню освіти
виконавчого комітету Новомосковської міської ради

Розглянувши заяву та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для громадського призначення "Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради, керуючись ст. ст. 7, 13, 14, розділу 11 Конституції України, п.34 ст. 26, ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 92, 116, 123, 124, 198 Земельного кодексу України міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:

І.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати в  постійне користування для громадського призначення Управлінню освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради, земельну ділянку, яка розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Велика Ковалівка, 14, площею 00,9175 га, для громадського призначення (УКЦВЗ 1.12.1), дошкільний навчальний заклад  (КВЦПЗ 03.01).
ІI. Управлінню освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради  замовити заповнення бланків державних актів на право постійного користування на земельну ділянку в Центрі Державного земельного кадастру.
III. Дотримуватися ст. 91 Земельного кодексу, Закону України «Про благоустрій».
IV. Зареєструвати державні акти на право постійного користування на земельну ділянку відповідно до законодавства.
V. Контроль по виконанню даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово – комунального господарства (Барсук М. О.), координацію – першого заступника міського голови (Козлов О. П.).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХXIV сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 612 від від 9 серпня 2012 року

Про звернення депутатів
Ново московської міської ради

На підставі ст. 10 Конституції України, виходячи із загальних положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин (ст. 1 п. п. а, б) та п.2 Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», ст. 3 Закону УРСР «Про мови у Українській РСР» від 28.10.1989 р. та ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Новомосковська міська рада,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звернення депутатів Новомосковської міської ради та направити його до Президента України та Верховної Ради (додається).

Міський голова С.А.Мороз