РІШЕНННЯ
ХX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 431 від 16 лютого 2012 року

Про затвердження звіту про
виконання бюджету міста
Новомосковська за 2011 рік

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” зі змінами та доповненнями,  у відповідності  до статті 80 Бюджетного кодексу України міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання  бюджету  міста  Новомосковська  за  2011 рік по доходах  у сумі 192592406,00 гривень і по видатках у сумі 188686918,86 гривень, у тому числі:

Міський голова С.А.Мороз

(Додаток до рішення міської ради від 16.02.2012 р №431).


РІШЕНННЯ
ХX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 432 від 16 лютого 2012 року

Про внесення змін до рішення
міської ради від 30 грудня 2011 року
№416 «Про бюджет
міста Новомосковська на 2012 рік»

Відповідно до Конституції України, керуючись Законами України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», від 22 грудня 2011 року №4282-VI «Про Державний бюджет України на 2012 рік», Бюджетним кодексом України, рішенням обласної ради «Про обласний бюджет на 2012 рік», міська рада 

ВИРІШИЛА:

«1. Установити загальний обсяг доходів бюджету м.Новомосковська на 2012 рік  у сумі 184481835,00 гривень, у тому числі обсяг доходів загального фонду бюджету міста визначити у сумі 173621447,00 гривень, обсяг спеціального фонду бюджету міста – 10860388,00 гривень, із них бюджет розвитку – 4815046,00 гривень (додаток 1).»

«2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету м.Новомосковська на 2012 рік у сумі  186715965,89 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 174314337,89 гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 12401628,00 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2)  та головними розпорядниками коштів (додаток 3).»

«3. Установити дефіцит загального фонду бюджету м.Новомосковська у сумі 692890,89 гривень(додаток 6), в тому числі:

4. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету м.Новомосковська у сумі 1541240,00 гривень (додаток 6), джерелом покриття якого визначити:
- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 24000,00 гривень;
Розподіл залишку коштів місцевого бюджету на початок року у сумі 1517240,00 гривень

«6. Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів на 2012 рік у сумі 133013062,00 гривень (додаток 4), з яких:
6.1.Дотація вирівнювання бюджету м.Новомосковська у сумі 62711500,00 гривень.
6.2.Відповідно до  рішення обласної ради “Про обласний бюджет на 2012 рік” за рахунок міжбюджетних трансфертів, що передаються до бюджетів міст обласного значення та районів за рахунок коштів  державного бюджету у сумі68348847,00 гривень, з них:

6.3.Відповідно до  рішення обласної ради “Про обласний бюджет на 2011 рік” за рахунок міжбюджетних трансфертів, що передаються з обласного бюджету до бюджетів міст обласного значення та районів у сумі 980488,00гривень, з них:

6.4. Субвенції, що передаються з бюджету міста Новомосковська до інших бюджетів у сумі 972227,00 гривень, у тому числі:

«8. Установити розмір резервного фонду бюджету м.Новомосковська на 2012 рік у сумі 1078500,00 гривень

«10. Затвердити в складі видатків бюджету міста Новомосковська на 2012 рік кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 10174841,62 гривень (додаток 8)

7. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 3.1, 4, 6, 7, 8 до рішення міської ради від 30 грудня 2011 року №416 «Про бюджет міста Новомосковська на 2012 рік» та викласти їх в редакції, що додається.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку та бюджету міста.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 433 від 16 лютого 2012 року

Про згоду на отримання
короткотермінових позичок
на покриття у 2012 році
тимчасових касових розривів
бюджету міста Новомосковська

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами та доповненнями, Бюджетним кодексом України, постановою кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року №1204 «Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів», з метою забезпечення фінансування соціально-захищених статей видатків бюджету міста Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Для покриття у 2012 році обсягів тимчасових касових розривів бюджету міста Новомосковська, пов'язаних із забезпеченням видатків загального фонду бюджету, в першу чергу, на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахувань на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, дати згоду на отримання короткотермінових позичок за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими позичками.
 2. Уповноваженою особою щодо укладання від імені Новомосковської міської ради договорів на отримання короткотермінових позичок в органах Державного казначейства  України та підготовки пакету документів визначити фінансове управління виконавчого комітету Новомосковської міської ради.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради (Б.В. Мазур) та постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку та бюджету міста  (Л.М. Піхотіна).

Міський голова С.А Мороз


РІШЕНННЯ
ХX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 434 від 16 лютого 2012 року

Про затвердження переліку  платних соціальних послуг
територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) м. Ново московська.

На виконання ст. 7  Закону України «Про соціальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 14.01.04р. №12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку», від 9 квітня 2005р. №268 «Про порядок регулювання тарифів на платні соціальні послуги», від 16 травня 2007р.№745»Про внесення зміни до переліку платних соціальних послуг»,  від 29.12.09р №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», наказу Міністерства праці та соціальної політики України №32 від 24.02.10р. «Про затвердження методичних рекомендацій щодо розрахунку тарифів на платні соціальні послуги, що надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» та керуючись  ст.28, 52,  Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити перелік  платних соціальних послу, які надаються територіальним центром соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) м. Ново московська  (додаток 1).
 2. Скасувати рішення Новомосковської міської ради № 86 від 27.01.2011 року  «Про затвердження тарифів на надання платних  соціальних  послуг територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Новомосковська.
 1. Координацію роботи покласти на управління праці та соціального захисту населення  м.Новомосковська (Горбач Г.М.), територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ( Чупрун Т.І.).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на заступника міського голови з питань  соціального захисту населення та розвитку соціально – культурної сфери  Калюжну І.С..

Міський голова С.А. Мороз


РІШЕНННЯ
ХX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 435 від 16 лютого 2012 року

Про списання суми надміру
виплачених державних соціальних
допомог

Розглянувши пропозиції комісії  з  питань списання заборгованостей по державним   соціальним  допомогам виконавчого комітету Новомосковської міської ради від 19.12.2011 р., щодо списання  надміру виплаченої компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги гр. Михайличенко Івану Арсенійовичу, який мешкає за адресою: м. Новомосковськ, вул.. Поштова, 87 в розмірі 2708,55 грн.,  керуючись Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р. № 280/97 (зі змінами та доповненнями), міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1.  Дозволити управлінню праці та соціального захисту населення списати суму надміру призначеної  та виплаченої компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги Михайліченко Івану Арсенійовичу у розмірі 2708,55 грн. ( дві тисячі сімсот вісім грн.. 55 коп.).
2. Виконання даного рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення  ( Горбач Г.М.), контроль  - на заступника міського голови з питань соціального захисту населення та розвитку соціально – культурної сфери Калюжну І.С.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 436 від 16 лютого 2012 року

Про внесення доповнень до рішення
міської ради № 37 від 21.12.2010 р.
«Про затвердження Програми соціального
захисту населення м.Новомосковська на 2011 – 2015 р.р.»

На виконання Програми Президента України В.Ф.Януковича «Україна для людей», Народної програми розвитку Дніпропетровської області до 2015 року, розробленої за ініціативою голови облдержадміністрації О.Ю.Вілкула, з метою створення належних умов для формування і реалізації соціальної політики в місті, забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, реалізації Програми соціального захисту населення м.Новомосковська, затвердженої рішенням міської ради № 37 від 21.12.2010 року, керуючись ст..26 ч.1 п.22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення рівня життя населення, зменшення масштабів бідності та підтримки окремих категорій сімей, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести доповнення до рішення міської ради № 37 від 21.12.2010 року «Про затвердження Програми соціального захисту населення м.Новомосковська на 2011 – 2015 р.р.», доповнивши пунктом  41 розділу ІІ і викласти в новій редакції, згідно з додатком.
2. Організацію виконання даного рішення покласти на НКП «ЦПСМД м.Новомосковська» (Маслак О.О.), управління праці та соціального захисту населення (Горбач Г.М.), контроль  - на  заступника міського голови Дакову Т..Д.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 437 від 16 лютого 2012 року

Про встановлення вартості безоплатної
ортодонтичної допомоги для однієї дитини

На виконання  рішення XVII сесії шостого скликання Ново московської міської ради від 2.12.2011 року. Про затвердження програми «Ортодонтична допомога дітям міста», згідно Постанови Кабінету Міністрів  від 11.07.2002р. № 955 «Про затвердження Програми надання громадянам безоплатної медичної допомоги», про підвищення цін на медичні послуги, згідно наказу «Про затвердження тарифів на послуги, що надаються КЗ «Новомосковська МСП» ДОР» від 3.01.2012 року.

ВИРІШИЛА:

1.Встановити вартість безоплатної ортодонтичної допомоги для однієї дитини на одну щелепу 401 грн. Згідно додатку №1 (додається).

Міський Голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 438 від 16 лютого 2012 року

Про  внесення змін до
статуту Комунального
некомерційного підприємства
«Новомосковський міський центр
первинної медико-санітарної
допомоги».

Керуючись ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» , ч 2 ст. 3 Господарського кодексу України , та Закону України «Про
порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві» , ст.157, та ч.13 ст.57 Податкового кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. пункт 4.4 скасувати .
 2. пункт 4.6. викласти в такій редакції: «Для здійснення своєї діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством».
 3.  пункт 5.1.2. викласти в такій редакції: «Укладати угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства».
 4. ч.1.пп.1.п.3.1. викласти в такій редакції: « На період реалізації пілотного проекту до штатного розпису Центру можуть включатися посади лікарів акушерів-гінекологів, хірургів, офтальмологів, отоларингологів, невропатологів, психіатрів та інших спеціалістів відповідно до потреб населення міста в медичній допомозі».
 5. п.6.4.4. викласти в такій редакції: «Укладає договори (у тому числі щодо надання первинної медико-санітарної допомоги, профілактичних оглядів) , видає довіреності, відкриває рахунки в органах Держказначейства в установленому порядку».
 6. пункт 7.1.3. викласти в такій редакції: « Лікувально-профілактичні підрозділи (лікарські амбулаторії, лікарські кабінети).
 7. пп.2 пункту 8.6. викласти в такій редакції: « Перевірка та ревізія порядку використання майна та фінансової діяльності Центру здійснюється відповідним органом та уповноваженим органом у визначеному законодавством порядку».

8. пункт 11.3. викласти в такій редакції: «У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідно до виду або зараховані до доходу бюджету , якщо інше не передбачено законом , що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації». 
9.Координацію роботи та контроль  щодо виконання даного рішення покласти на  заступника Новомосковського Міського голову – начальника фінансового управління  Дакову Т.Д.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 439 від 16 лютого 2012 року

Про  укладення та розірвання договору
оренди комунального майна,  що належить
до власності територіальної громади міста
Новомосковська

Розглянувши подані пакети документів, керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 р. № 2209-XII зі змінами та доповненнями, згідно  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення сесії міської ради від 07.06.2007 р. №332 «Про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста», та рішення № 393 від 26.12.2011 р. «Про надання функцій балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська  комунальному некомерційному підприємству «Новомосковський МЦ ПМСД» , міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати згоду на поновлення договору оренди нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади м. Новомосковська з «ПриватБанк»  загальною площею 3,2 кв.м  для розміщення банкомату Приват Банку, що знаходиться за адресою м. Новомосковськ, вул.. Сучкова,40 (центральний вхід).
  Строком до 31.12.2012р
 2. Орендарям укласти договір на участь у витратах з утримання будинку та прилеглої до нього території, та інше.   
 3.  Контроль та координацію роботи щодо виконання данного рішення покласти на  заступника Новомосковського міського голови Дакову Т.Д.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 440 від 16 лютого 2012 року

Про укладання договору на оренду комунального
майна, що належить до власності територіальної громади
міста Новомосковська за адресою: вул. В. Ковалівка,14

Розглянувши наданий пакет документів, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992 р. № 2209-ХП зі змінами та доповненнями, Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Зобов’язати управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради переукласти та продовжити договір на оренду нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська з Новомосковським комунальним підприємством «Профдезінфекція» на приміщення за адресою: вул. В. Ковалівка, 14, площею 23,5 кв. м.
  Строк дії договору до 15.04.2012 р.
 2. Орендарю укласти договори на участь у витратах з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П.  та на комісію з питань містобудування та житлово-комунального господарства.

Міський голова С. А. Мороз


РІШЕНННЯ
ХX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 441 від 16 лютого 2012 року

Про укладання договору на оренду комунального
майна, що належить до власності територіальної громади
міста Новомосковська за адресою: вул. Радянська, 33

Розглянувши наданий пакет документів, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992 р. № 2209-ХП зі змінами та доповненнями, Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Зобов’язати управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради переукласти та продовжити договір на оренду нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська з приватним підприємцем Щербиною Тетяною Миколаївною на приміщення за адресою: вул. Радянська, 33, площею 11,5 кв. м.
  Строк дії договору до 15.05.2012 р.
 2. Орендарю укласти договори на участь у витратах з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П.  та на комісію з питань містобудування та житлово-комунального господарства.

Міський голова С. А. Мороз


РІШЕНННЯ
ХX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 442 від 16 лютого 2012 року

Про переукладання пільгових договорів на оренду
комунального майна, що належитьдо власності
територіальної громади міста Новомосковська

Розглянувши звернення головного лікаря КНП «Новомосковський МЦ ПМСД» Маслака О. О. щодо переукладення та продовження дії пільгових договорів оренди, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992р. № 2209-ХІІ зі змінами та доповненнями, Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Зобов’язати управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради переукласти та продовжити пільговий договір на оренду нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська з комунальним некомерційним підприємством «Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на приміщення за адресою:
  • вул. Сучкова, 124, загальна площа 62, 0 кв. м. Терміном до 31.12.2012 р.;
  • вул. Комсомольська, 5, загальна площа 60,5 кв.м. Терміном до 31.12.2012 р.;
  • вул. Космонавтів,20, загальна площа 137,56 кв. м. Терміном до 31.12.2012 р.
 2. Орендарю укласти договори на участь у витратах з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П.  та на постійно діючу профільну депутатську комісію.

Міський голова С. А. Мороз


РІШЕНННЯ
ХX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 443 від 16 лютого 2012 року

Про переукладання пільгового договору оренди комунального
майна, що належить до власності територіальної громади
міста Новомосковська за адресою: вул. В. Ковалівка,14

Розглянувши звернення начальника управління Державної казначейської служби України у м. Новомосковську Іванової О. І. щодо переукладення та продовження дії пільгового договору оренди, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992 р. № 2209-ХІІ зі змінами та доповненнями, Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Зобов’язати управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради переукласти та продовжити пільговий договір на оренду нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська з управлінням Державної казначейської служби України у м. Новомосковську на приміщення за адресою: вул. В. Ковалівка, 14, загальною площею 560, 0 кв. м.
  Термін дії договору до 01.06.2012 р.
 2. Орендарю укласти договори на участь у витратах з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П.  та на комісію з питань містобудування та житлово-комунального господарства.

Міський голова С. А. Мороз


РІШЕНННЯ
ХX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 444 від 16 лютого 2012 року

Про укладання договору оренди комунального
майна, що належить до власності територіальної громади
міста Новомосковська за адресою: вул. Горького, 2а

Розглянувши наданий пакет документів, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992 р. № 2209-ХП зі змінами та доповненнями, Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Зобов’язати управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради переукласти та продовжити договір оренди нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська з приватним підприємцем Циганок Олександром Васильовичем на приміщення за адресою: вул. Горького, 2а, площею 189,0 кв. м.
  Строк дії договору до 31.12.2014 р.
 2. Орендарю укласти договори на участь у витратах з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П.  та на постійно діючу депутатську комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства.

Міський голова С. А. Мороз


РІШЕНННЯ
ХX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 445 від 16 лютого 2012 року

Про укладання договору оренди комунального
майна, що належить до власності територіальної громади
міста Новомосковська за адресою: вул. З. Білої, 1

Розглянувши наданий пакет документів, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992 р. № 2209-ХП зі змінами та доповненнями, Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Зобов’язати управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради переукласти та продовжити договір оренди нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська з приватним підприємцем Гончар Юрієм Борисовичем на приміщення за адресою: вул. З. Білої, 1, площею 59,28 кв. м.
  Строк дії договору до 15.05.2012 р.
 2. Орендарю укласти договори на участь у витратах з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П.  та на постійно діючу депутатську комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства.

Міський голова С. А. Мороз


РІШЕНННЯ
ХX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 446 від 16 лютого 2012 року

Про затвердження
Порядку присвоєння адрес об’єктам
нерухомості на території Новомосковської
міської ради

В зв’язку з відсутністю відповідного розпорядчого документу, яким визначається присвоєння поштової адреси та органу, уповноваженого присвоювати адреси об’єктам нерухомого майна на території міста Новомосковська, керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити «Порядок присвоєння адрес об’єктам нерухомості на території Новомосковської міської ради».
 2. Уповноваженим органом на виконання Порядку присвоєння адрес об’єктам нерухомості на території Новомосковської міської ради визначити відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Новомосковської міської ради.
 3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника відділу містобудування та архітектури, головного архітектора міста Майстренко І.В.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань народно – господарського комплексу міста Козлова О.П.

Міський голова С.А. Мороз


РІШЕНННЯ
ХX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 447 від 16 лютого 2012 року

Про затвердження Положення
про органи самоорганізації
населення - квартальні комітети
м. Новомосковська

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Новомосковської міської ради, керуючись Законом України «Про органи самоорганізації населення» та  статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", Новомосковська  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про органи самоорганізації населення - квартальні комітети м. Новомосковська (додається).
2. Положення набуває чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації. Виконавчому комітету Новомосковської міської ради забезпечити даним Положенням усіх голів квартальних комітетів. Всі зміни та доповнення, які виникнуть у процесі застосування Положення в практиці, можуть бути прийняті рішенням сесії міської ради у визначений чинним законодавством термін.
3. Координацію за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами міськвиконкому, контроль – на постійну комісію з питань з питань законності, депутатської етики та розвитку місцевого самоврядування.

Міський голова С.А.Мороз 


РІШЕНННЯ
ХX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 448 від 16 лютого 2012 року

Про затвердження Положення
про матеріальне заохочення
голів квартальних комітетів

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України  «Про органи самоорганізації населення», з метою залучення членів територіальної громади міста у вирішення окремих питань місцевого значення, заохочення голів квартальних комітетів, Новомосковська  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Положення про матеріальне заохочення голів квартальних комітетів» згідно з додатком.
2. Координацію за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами міськвиконкому, контроль – на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку та бюджету міста.

Міський голова С.А.Мороз

 


РІШЕНННЯ
ХX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 449 від 16 лютого 2012 року

Про затвердження плану роботи
Новомосковської міської ради
на 2012 рік

Керуючись ст. 26 ч.1 п.7  Закону  України “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”  та  враховуючи  пропозиції  депутатів,  постійних  комісій,  Новомосковська міська  рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити план роботи Новомосковської міської ради на 2012 рік (Додається).
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Мазура Б.В.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 450 від 16 лютого 2012 року

Про обладнання пішохідних переходів
 в місті Новомосковськ

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги» та в інтересах територіальної громади м. Новомосковська, з метою поліпшення благоустрою міста, в зв’язку з багаторазовими зверненнями жителів, для запобігання аварійних ситуацій на дорозі на ділянці перехрестя вулиць Сучкова  -  Спаська, та в районі прохідної №2 ВАТ «Інтерпайп НМТЗ», вул. Сучкова, які можуть привести до тяжких наслідків, Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Обладнати пішохідний перехід:
  • вулиця Сучкова, м. Новомосковська, перед поворотом на вулицю Спаська в районі автобусної зупинки маршрутних транспортних засобів, для чого КП НККП позначити пішохідний перехід розміткою 1.14.1 (Зебра) та встановити дорожні знаки 5.35.1 – 2 од., 5.35.2 – 2 од. (Пішохідний перехід).
  • вулиця Сучкова, м. Новомосковська в районі прохідної №2 ВАТ «Інтерпайп НМТЗ» для чого КП НККП позначити пішохідний перехід розміткою 1.14.1 (Зебра) та встановити дорожні знаки 5.35.1 – 2 од., 5.35.2 – 2 од. (Пішохідний перехід).
 2. Питання узгоджено з працівниками ДАІ (Припис№55 від 10 січня 2012 року, копія додається).
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О.П., та постійну комісію Новомосковської міської ради з питань містобудування та житлово-комунального господарства.

Міський голова С.А. Мороз


РІШЕНННЯ
ХX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 451 від 16 лютого 2012 року

Про дозвіл на оренду
приміщення харчоблоку
та його обладнання


Згідно законів України «Про охорону дитинства», «Про загальну середню освіту», «Про оренду державного та комунального майна», на виконання рішень сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011р. № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіального громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», від 21.12.2010р. № 49 «Про затвердження комплексної Програми розвитку освіти міста на 2011-2015 роки «Дітям Новомосковська – сучасні стандарти освіти»,  п. 31 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», звернень директорів середніх загальноосвітніх навчальних закладів та з метою створення належних умов харчування учнів 1-4 класів, дітей пільгових категорій, учнів 5-11 класів навчальних закладів міська рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Дозволити управлінню освіти (Падашуля Н.І.) передати приміщення шкільних харчоблоків та їх обладнання в тимчасову оренду підприємствам переможцям за результатами конкурсних торгів або укладання договору.
 2. Підприємствам переможцям за результатами конкурсних торгів провести експертну оцінку приміщень харчоблоків.
 3. Управлінню освіти (Падашуля Н.І.):
  3.1. Укласти договір оренди приміщення харчоблоку та оренди обладнання харчоблоку з підприємством переможцем за результатами конкурсних торгів згідно пункту 1 даного рішення.
  3.2. Провести розрахунок орендної плати за результатом експертної оцінки та здійснювати перерахунок коштів з моменту прийняття рішення.
 4.  Координацію роботи по виконанню рішення покласти на начальника управління освіти Падашулю Н.І., контроль на постійну комісію з гуманітарних питань та соціального захисту населення.

Міський голова С.А. Мороз


РІШЕНННЯ
ХX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 452 від 16 лютого 2012 року

Про внесення змін до
рішення сесії міської ради
від 27.01.2011р. № 103Керуючись ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою здешевлення вартості гарячого харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста, міська рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Пункти 1 і 2 рішення сесії міської ради від 27.01.2011р. № 103 «Про сплату за комунальні послуги, використані на організацію гарячого харчування учнів ЗНЗ» викласти у наступній редакції:
 2. «дозволити управлінню освіти (Падашуля Н.І.) здійснювати оплату енергоносіїв, водопостачання та водовідведення за рахунок коштів місцевого бюджету».                                                                       

Протягом 2012 року

 1. «керівникам загальноосвітніх навчальних закладів здійснити заходи щодо економії води, газу та входження в лімітні призначення по їх використанню в межах асигнувань, затверджених рішення сесії «Про бюджет міста Новомосковська на 2012 рік» № 416 від 30.12.2011р.».

Протягом 2012 року

 1. Вивчити питання обліку електро - , газо - , водопостачання та водовідведення в приміщеннях харчоблоків та винести пропозиції щодо їх організації.

Березень 2012 року

 1. Координацію роботи по виконанню рішення покласти на начальника управління освіти Падашулю Н.І., контроль на постійну комісію з гуманітарних питань та соціального захисту населення.

Міський голова С.А. Мороз


РІШЕНННЯ
ХX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 453 від 16 лютого 2012 року

Про надання дозволу на продовження
договору оренди нежилого приміщення

Розглянувши листа начальника відділу Держкомзему у м. Новомосковську Дніпропетровської обл.. Шипаєвої Ю.Ю. від 06.02.2012р.  № 207,  керуючись ст.19, 20 Закону України  «Про оренду державного та комунального майна», п.31 ст.26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні,,міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл міському центру  фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» на продовження договору оренди (нерухомого майна площею  188,65 кв.м.) з відділом Держкомзему у м. Новомосковську Дніпропетровської обл.., що належить до власності територіальної громади м. Новомосковська, вул. Комсомольська, 29 терміном на 1 рік.
 2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на директора міського  центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»  Д.В.Резніченко , контроль – на  заступника  міського голови з питань соціального захисту населення і розвитку соціально-культурної сфери  І.С.Калюжну.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 454 від 16 лютого 2012 року

Про укладання пільгового договору на оренду комунального
майна, що належить до власності територіальної громади
міста Новомосковська за адресою: вул.Комсомольська,20

З метою поліпшення місцезнаходження ради ветеранів Афганістану, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992р. № 2209-ХІІ зі змінами та доповненнями, Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Зобов’язати управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради переукласти та продовжити пільговий договір на оренду нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська з міською радою ветеранів Афганістану воїнів-інтернаціоналістів м.Новомосковська на приміщення за адресою: пл. Леніна, 1, загальною площею 25, 0 кв. м.
  Термін дії договору до 31.12.2012 р.
 2. Орендарю укласти договори на участь у витратах з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П.  та на комісію з питань містобудування та житлово-комунального господарства.

Міський голова С. А. Мороз