РІШЕНННЯ
ХIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 411 від 10 січня 2011 року

Про затвердження положень про постійні комісії міської ради

Керуючись ст.46 п.13, ст.47 п.15 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада
ВИРІШИЛА:

І.Затвердити Положення про постійні комісії Новомосковської міської ради, а саме:
1. Комісія з питань планування соціально-економічного розвитку та бюджету міста (Додаток №1);
2. Комісія з питань соціально-культурної сфери та соціально захисту населення (Додаток №2);
3. Комісія з питань розвитку підприємництва, ринкових реформ та інвестицій (Додаток №3);
4. Комісія з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства (Додаток №4);
5. Комісія з питань екологічних проблем, благоустрою та озеленення міста (Додаток №5);
6. Комісія з питань депутатської етики розвитку місцевого самоврядування та питань правопорядку (Додаток №6).
ІІ. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Мазура Б.В.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХVIII сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 418 від 30 грудня 2011 року

Про оплату праці

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами та доповненнями, у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами та доповненнями, постанов Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року №614 «Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці» зі змінами та доповненнями, від 15 червня 1994 року №414 «Про види, розміри і порядок надання компенсацій громадянам з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці», від 2 жовтня 2003 року №1563 «Про внесення змін до Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов"язків», Наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 2 жовтня 1996 року №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади та їх виконавчих органів, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами та доповненнями, розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 29 квітня 2010 року №Р-185/0/3-10 «Про віднесення міст Дніпропетровської області до груп за оплатою праці», міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Встановити з 1 січня 2012 року надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років:
міському голові;
секретарю міської ради;
першому заступнику міського голови з питань народно-господарського комплексу міста:
заступнику міського голови з питань економічного розвитку ринкових реформ і підприємництва;
заступнику міського голови з питань соціального захисту населення і розвитку соціально-культурної сфери;
заступнику міського голови – начальнику фінансового управління;
керуючому справами.

2. Встановити з 1 січня 2012 року надбавку за роботу з таємними документами у розмірі 10 відсотків посадового окладу:
міському голові;
першому заступнику міського голови з питань народно - господарського комплексу міста;
керуючому справами.

3. Встановити з 1 січня 2012 року преміювання міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови за напрямами діяльності та керуючого справами – в розмірі 70 відсотків посадового окладу.

4. Дозволити у 2012 році надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати в межах затверджених видатків на оплату праці:
міському голові;
секретарю міської ради;
першому заступнику міського голови з питань народно - господарського комплексу міста;
заступнику міського голови з питань економічного розвитку ринкових реформ і підприємництва;
заступнику міського голови з питань соціального захисту населення і розвитку соціально - культурної сфери;
заступнику міського голови – начальнику фінансового управління;
керуючому справами.

5. Дозволити у 2012 році преміювання до державних і професійних свят та ювілейних дат, а також визначних дат з життєдіяльності міста у розмірах не більше одного посадового окладу в межах фонду оплати праці та економії фонду оплати праці:
секретаря міської ради;
першого заступника міського голови з питань народно - господарського комплексу міста;
заступника міського голови з питань економічного розвитку ринкових реформ і підприємництва;
заступника міського голови з питань соціального захисту населення і розвитку соціально - культурної сфери;
заступника міського голови – начальника фінансового управління;
керуючого справами.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами міськвиконкому.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХVIII сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 417 від 30 грудня 2011 року

Про затвердження структури та кількісного складу органу
місцевого самоврядування м.Новомосковська на 2012 рік

Відповідно до ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи вимоги Закону України «Про Державний бюджет на 2012 рік» міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити структуру органу мiсцевого самоврядування м.Новомосковська з 1 сiчня на 2012 рiк (додаток 1).
II. Затвердити в складi органу мiсцевого самоврядування м.Новомосковська 6 структурних пiдроздiлiв, що мають статус юридичної особи з загальною чисельнiстю 153,25 штатних одиниць, у тому числi:
- виконанчий комiтет Новомосковської мiсъкої ради - 77.25 штатних одиниць;
- фiнансове управлiння виконавчого комiтету Новомосковської мiської ради - 13,5 штатних одиниць;
- управлiння працi та соцiального захисту населення м.Новомосковська - 40 штатних одиниць;
- управлiння освiти виконанчого комiтету Новомосковсько мiської ради 8,5 штатних одиниць;
- управлiння культури та туризму виконавчого комiтету Новомосковської мiської ради - 3 штатнi одиницi;
- управлiння житлово-комунального господарства та капiтального будiвництва Новомосковської мiської ради 11 штатних одиниць.
III. Затвердити в складi виконавчого комiтету Новомосковської мiської ради 22 вiддiла, комiтета та управлiння з 77,25 штатними одиницями, в тому числi:
1. Апарат управлiння мiської ради та виконавчого комiтету - 23 штатних одиницi, в тому числi в складi апарату управлiння:
- загальний вiддiл - 6
- вiддiл кадрової роботи - 1
- органiзацiйний вiддiл - 2
- начальник вiддiлу бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi - головний бухгалтер - 1
- старший iнспектор з житлових питань - 1
- державний адмiнiстратор - 1
2. Юридичне управлiння - 4
3. Управлiння економiки - 4.
в тому числi вiддiл iнвестицiй, приватизації та адміністративних послуг - 2
4. Оборонно-мобiлiзацiйний вiддiл - 1
5. Вiддiл бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi - З
6. Господарський вiддiл - 11,5
7. Комiтет з питань торгiвлi та побутового обслуговування - 4
8. Комiтет у справах сiм' та молодi - 1
9. Вiддiл архiву - 1
10. Комiтет з фiзичної культури та спорту - 1
11 . Вiддiл з питань внутрiшньої полiтики, iнформацiї та прес-служби - 2,5
12. Вiддiл архiтектури - 4
13. Управлiння транспорту i зв'язку - 1
14. Трудовий архiв - 1
15. Вiддiл державно ресстрацiї юридичних та фiзичних осiб- пiдприємцiв - 2
16. Вiддiл ведення Державного реєстру виборцiв - 5
17. Вiддiл з питань надзвичайних ситуацiй та цивiльного захисту населення виконавчого комiтету Новомосковської мiської ради - 2,25
18. Вiддiл земельних вiдносин - З
19. Служба у справах дiтей - З
Всього: 153, 25 штатних одиниць.
ІV. Комісії з питань планування, соціально-економічного розвитку та бюджету міста (Піхотіна П.М.), комісії з питань соціально-культурної сфери та соціального захисту населення (Косова А.О.) та комісії з питань законності, депутатської етики та розвитку місцевого самоврядування (Бурлаков В.М.), керуючому справами виконкому (Марченко І.М.) протягом І кварталу 2012 року надати пропозиції щодо оптимізації структури органу місцевого самоврядування та видатків на утримання до 10 %.
V. Координацію роботи та контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Новомосковської міської ради.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХVIII сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 411 від 30 грудня 2011 року

Про затвердження Положення про відділ з питань внутрішньої політики,
інформації та прес-служби виконкому Новомосковської міської ради

На виконання рішення IV сесії шостого скликання Новомосковської міської ради від 06.01.2011 року № 61 «Про затвердження структури та кількісного складу органу місцевого самоврядування м. Новомосковська на 2011 рік», керуючись п. 32 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про відділ з питань внутрішньої політики, інформації та прес-служби виконавчого комітету Новомосковської міської ради депутатів.
2. Визнати такими, що втратили чинність, Положення про відділ з питань внутрішньої політики та Положення про відділ інформації та прес-служби, затверджені рішенням міської ради від 28.11.2005р. №669 «Про затвердження Положень про відділи Новомосковського міськвиконкому».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Марченко І.М.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХVIII сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 410 від 30 грудня 2011 року

Про внесення змін до рішення
Новомосковської міської ради №18 від 19.11.2010 року

На підставі подання Новомосковського міського голови, керуючись п.2 ст.51 п.3 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Новомосковської міської ради №18 від 19.11.2010 року.
2. Ввести до складу виконавчого комітету Новомосковської міської ради Письменного Юрія Всеволодовича.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань розвитку місцевого самоврядування (Бурлаков В.М.)

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХVIII сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 391 від 30 грудня 2011 року

Про затвердження персонального складу постійної депутатської комісії
Новомосковської міської ради з питань законності, депутатської етики
та розвитку місцевого самоврядування

З метою оптимізації роботи та ефективного використання робочого часу в поза сесійній роботі органів ради - постійних депутатських комісій, які попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, керуючись п. 2 ч.1 ст.26, ч.2 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити персональний склад комісії з питань законності, депутатської етики та розвитку місцевого самоврядування у складі:
Голова комісії: Бурлаков Володимир Михайлович
Члени комісії:
Васін Віктор Віталійович
Крамаренко Віктор Іванович
Нестеренко Любов Іванівна
Коба Олександр Петрович
Пузирь Костянтин Віталійович
Гребенкін Валерій Геннадійович
Головко Олександр Михайлович
2. Зобов'язати Бурлакова В.М. підготувати положення про комісію для затвердження на черговій сесії.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Новомосковської міської ради Мазура Б.В.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХVIII сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 390 від 30 грудня 2011 року

Про затвердження персонального складу постійної депутатської комісії
Новомосковської міської ради з питань екологічних проблем, благоустрою
та озеленення міста

З метою оптимізації роботи та ефективного використання робочого часу в поза сесійній роботі органів ради - постійних депутатських комісій, які попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, керуючись п. 2 ч.1 ст.26, ч.2 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити персональний склад комісії з питань екологічних проблем, благоустрою та озеленення міста у складі:
Голова комісії: Лєбєдєв Роман Георгійович
Члени комісії:
Кисельов Володимир Іванович
Дюбін Євген Олексійович
Гончар Сергій Юрійович
Немиришин Петро Іванович
Мірошник Олександр Григорович
Соловйов Віталій Володимирович
Козлов Олександр Петрович
2. Зобов'язати Лєбєдєва Р.Г. підготувати положення про комісію для затвердження на черговій сесії.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Новомосковської міської ради Мазура Б.В.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХVIII сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 389 від 30 грудня 2011 року

Про затвердження персонального складу постійної депутатської комісії
Новомосковської міської ради з питань містобудування, землекористування
та реформування житлово-комунального господарства

З метою оптимізації роботи та ефективного використання робочого часу в поза сесійній роботі органів ради - постійних депутатських комісій, які попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, керуючись п. 2 ч.1 ст.26, ч.2 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити персональний склад комісії з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства у складі:
Голова комісії: Барсук Михайло Олександрович
Члени комісії:
Березюк Михайло Олексійович
Полушко Ульяна Ігорівна
Плахута Віталій Дмитрович
Шипко Аркадій Юрійович
Морозов Костянтин Миколайович
Антипов Юрій Миколайович
Савчук Микола Тимофійович
Вєрємєєнко Едуард Васильович
2. Зобов'язати Барсука М.О. підготувати положення про комісію для затвердження на черговій сесії.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Новомосковської міської ради Мазура Б.В.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХVIII сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 388 від 30 грудня 2011 року

Про затвердження персонального складу постійної депутатської комісії
Новомосковської міської ради з проблем розвитку підприємництва,
ринкових реформ та інвестицій

З метою оптимізації роботи та ефективного використання робочого часу в поза сесійній роботі органів ради - постійних депутатських комісій, які попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, керуючись п. 2 ч.1 ст.26, ч.2 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити персональний склад комісії з проблем розвитку підприємництва, ринкових реформ та інвестицій у складі:
Голова комісії: Коцюра Сергій Валентинович
Члени комісії:
Максименко Андрій Леонідович
Єфименко Андрій Олександрович
Болкарьов Валентин Васильович
Кузнєцов Володимир Ларіонович
Алєксєєва Олена Юріївна
Поздняков Микола Анатолійович
Підодня Олександр Григорович
2. Зобов'язати Коцюру С.В. підготувати положення про комісію для затвердження на черговій сесії.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Новомосковської міської ради Мазура Б.В.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХVIII сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 387 від 30 грудня 2011 року

Про затвердження персонального складу постійної депутатської комісії
Новомосковської міської ради з питань соціально-культурної сфери
та соціального захисту населення

З метою оптимізації роботи та ефективного використання робочого часу в поза сесійній роботі органів ради - постійних депутатських комісій, які попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, керуючись п. 2 ч.1 ст.26, ч.2 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити персональний склад комісії з питань соціально-культурної сфери та соціального захисту населення у складі:
Голова комісії: Косова Антоніна Олексіївна
Члени комісії:
Коротич Світлана Єгорівна
Шаркун Олександр Григорович
Білий Іван Максимович
Сафарова Наталія Жанівна
Глущенко Анна Іванівна
Матвієнко Леонід Іванович
Загоруйко Олександр Степанович
2. Зобов'язати Косову А.О. підготувати положення про комісію для затвердження на черговій сесії.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Новомосковської міської ради Мазура Б.В.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХVIII сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 386 від 30 грудня 2011 року

Про затвердження персонального складу постійної депутатської комісії
Новомосковської міської ради з питань планування, соціально-економічного
розвитку та бюджету міста

З метою оптимізації роботи та ефективного використання робочого часу в поза сесійній роботі органів ради - постійних депутатських комісій, які попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, керуючись п. 2 ч.1 ст.26, ч.2 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити персональний склад комісії з питань планування, соціально-економічного розвитку та бюджету міста у складі:
Голова комісії: Піхотіна Любов Михайлівна
Члени комісії:
Дакова Тетяна Дмитрівна
Улянов Костянтин Вікторович
Білий Леонід Іванович
Сирцова Інна Вітольдівна
Воскобойник Олександр Миколайович
Олійник Ігор Петрович
Пивоваров Сергій Григорович
2. Зобов'язати Піхотіну Л.М. підготувати положення про комісію для затвердження на черговій сесії.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Новомосковської міської ради Мазура Б.В.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХVIII сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 385 від 30 грудня 2011 року

Про організацію постійних депутатських комісій Новомосковської міської ради

З метою оптимізації роботи та ефективного використання робочого часу в поза сесійній роботі органів ради - постійних депутатських комісій, які попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вностяться на розгляд ради, Новомосковська міська рада керуючись п. 2 ч.1 ст.26, ч.2 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати кількісний склад постійних депутатських комісій Новомосковської міської ради з 8 комісій до 6 комісій та внести зміні в назві комісій.
2. Утворити такі комісії:
Комісія з питань планування соціально-економічного розвитку та бюджету міста;
Комісія з питань соціально-культурної сфери та соціально захисту населення;
Комісія з проблем розвитку підприємництва, ринкових реформ та інвестицій;
Комісія з проблем містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства;
Комісія з питань екологічних проблем, благоустрою та озеленення міста;
Комісія з питань депутатської етики розвитку місцевого самоврядування та питань правопорядку.
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення № 4 від 19.11.2010 Новомосковської міської ради.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХVI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 338 від 28 жовтня 2011 року

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних діляноку

Розглянувши звернення громадян від 28.10.2011р. та проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, керуючись ст.ст. 7,13,14, розділ 11 Конституції України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.ст. 12, 81, 118, 121 Земельного кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:

І. Рішення Новомосковської міської ради від 21.05.2010 р. № 920 доповнити "ст. 118 Земельного кодексу України"
ІІ. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність, згідно списку:
1.гр.Чуков Денис Олександрович, земельна ділянка за адресою, вул. Травнева, 9, площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) ;
2. гр.Дізіденко Раїса Полікарпівна, земельна ділянка за адресою, вул. Заводська, 110, площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка);
3. гр.Дізіденко Олександр Лукич, земельна ділянка за адресою, вул. Заводська, 120 площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) ;
4. гр.Мягчилова Галина Миколаївна, земельна ділянка за адресою, вул. Травнева, 14, площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) ;
ІІІ.Передати у власність громадян земельні ділянки .
ІV. Громадянам замовити заповнення бланків державних актів на право власності на земельні ділянки в Центрі Державного земельного кадастру.
V. Дотримуватися вимог викладених у висновках та обов'язків встановлених ст.91 Земельного кодексу.
VІ.Зареєструвати державні акти на право власності на земельні ділянки відповідно до законодавства.
VIІ. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на відділ Держкомзему у м.Новомосковськ – Шипаєву Ю.Ю., контроль – перший заступника міського голови Козлова О.П.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХVI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 337 від 28 жовтня 2011 року

Про внесення змін до рішення Новомосковської міської ради №18 від 19.11.2010 року

На підставі подання Новомосковського міського голови, керуючись п.2 ст.51 п.3 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Новомосковської міської ради №18 від 19.11.2010 року.
2. Вивести Прокоф'єву Любов Григорівну зі складу виконавчого комітету Новомосковської міської ради.
3. Ввести до складу виконавчого комітету Новомосковської міської ради Марченко Ірину Миколаївну.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань розвитку місцевого самоврядування (Бурлаков В.М.)

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХVI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 336 від 28 жовтня 2011 року

Про затвердження на посаду керуючого справами Новомосковського міськвиконкому

На виконання ст.10 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та керуючись ст. 26 ч.1 п.5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада а
ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Марченко Ірину Миколаївну на посаду керуючого справами Новомосковського міськвиконкому

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХVI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 335 від 28 жовтня 2011 року

Про внесення змін до рішення міської ради № 754 від 16.06.2009р.

З метою врегулювання прав й обов'язків учасників правовідносин в області благоустрою території міста, визначення комплексу заходів, необхідних для забезпечення чистоти та порядку в місті, а також організації і порядку здійснення паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах територіальної громади міста Новомосковська, керуючись Постановою кабінету міністрів України № 1342 від 03.12.2009 р. та ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до додатку № 2 до рішення міської ради № 754 від 16.06.2009 р. та доповнити «Правила благоустрою, забезпечення чистоти, порядку та додержання тиші в громадських місцях в місті Новомосковську» розділом 13 – «Організація і порядок паркування транспортних засобів у місті Новомосковську».
2. Директору МКП «Новомосковськміськтранс» організувати роботу підприємства з урахуванням прийнятих змін до Правила благоустрою м. Новомосковська.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань народно - господарського комплексу міста Козлова О.П.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХVI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 332 від 28 жовтня 2011 року

Про затвердження рішення виконавчого комітету від 28.09.2011р. за № 521

На виконання пункту 31 статі 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити рішення виконкому від 28.09.2011р. за № 521 згідно пунктів
2. Розподілити приміщення в будинку по вул.Комсомольська,29 наступним чином :
2.1.Залишити за територіальним центром соціального обслуговування населення (надання послуг) приміщення загальною площею 465,25 кв.м. і надати додатково для організації роботи відділення соціальної реабілітації дітей з функціональними обмеженнями на І поверсі приміщення загальною площею 153,6 кв.м. (всього-618,71 кв.м.)- терміном на 10 років.
2.2. Надати управлінню освіти приміщення лівого крила будинку на ІІ поверсі загальною площею 240.7 кв.м. та бухгалтерії управління освіти приміщення на ІІ поверсі 69,85 кв.м. (всього -310,55 кв.м.) терміном на 10 років (десять).
2.3. Надати міськспорткомітету приміщення загальною площею 10,4 кв.м. для використання під службове приміщення терміном на 3 (три) роки
2.4. Вилучити у орендаря ТРК «Самарь» 38,8 кв.м. кімнати абонентського відділу на І поверсі правого крила і додати 2 кімнати на лівому крилі І поверху площею 11,0 кв.м. та 16,0 кв.м.
2.5. Залишити за ТРК «Самарь» кімнати на ІІ поверсі правого крила будинку площею 149,45 кв.м. та приміщення на І поверсі 35,43 кв.м. (всього- 211,88 кв.м.) терміном на 3 (три) роки.
2.6. Залишити побутовий комплекс ветеранів НМТЗ «Інтерпайп» на І поверсі лівого крила будівлі загальною площею 71,35 кв.м терміном на 10 (десять) років.
2.7. Залишити орендаря ПП Антоненко (пральня) на І поверсі загальною площею 50,75 кв.м. терміном на 3 (три) роки.
2.8. Надати центру соціальних служб для сім'ї та молоді приміщення на І поверсі лівого крила будівлі площею 96,4 кв.м. – терміном на 10 (десять) років.
2.9. Передати з балансу міського центру соціальної служби сім'ї та молоді на баланс управління культури та туризму : газові конвектори- 6 шт., броньовані двері – 1 шт.
3. Надати дозвіл міському центру «Спорт для всіх» заключати договір почасової оренди спортивних залів та провести підписання договорів оренди з новими орендарями.
4. Рішення від 22.06.2011 року за № 387 «Про передачу на баланс управлінню житлово-комунального господарства приміщення за адресою вул.Комсомольська,29 « вважати таким, що втратило чинність.
5. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на директора міського центру ФЗН «Спорт для всіх» (Сапега В.В.), контроль – на заступника міського голови з питань соціального захисту населення і розвитку соціально-культурної сфери Калюжну І.С. та комісію з гуманітарних питань і соціального захисту населення (Косову А.О.)

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХVI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 326 від 28 жовтня 2011 року

Про внесення змін до Положення про загальний відділ виконавчого комітету
Новомосковської міської ради

Відповідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 р. №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. №583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 10.05.2011 р. №Р-309/0/3-11 «Про організацію роботи щодо виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про загальний відділ виконавчого комітету Новомосковської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 18.01.2008 р. № 461, а саме доповнити розділ ІІ «Основні завдання та функції відділу» підпунктом:
«Організація роботи щодо забезпечення доступу запитувачів до інформації згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХVI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 315 від 28 жовтня 2011 року

Про внесення змін до рішення
міської ради від 10.10.2011 року № 292

Керуючись статтями 26, 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимогами Бюджетного кодексу України щодо розмежування бюджету, Законом України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», Законом України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві», Новомосковська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Передати у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області комунальний заклад «Новомосковська міська стоматологічна поліклініка» та його майно, що забезпечує надання вторинної медичної допомоги згідно додатку 1».
2. Доповнити рішення від 10.10.2011 року № 292 пунктом 2 наступного змісту: «Виконавчому комітету Новомосковської міської ради вжити необхідних заходів щодо передачі комунального закладу «Новомосковська міська стоматологічна поліклініка» до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з гуманітарних питань та соціального захисту населення і містобудування та житлово-комунального господарства.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХVI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 306 від 28 жовтня 2011 року

Про внесення змін до рішень від 02.09.2010р. №973,
31.05.2011р. № 193 та від 05.07.2011 р. № 236

Розглянувши звернення ПАТ "Укртелеком", керуючись ст.ст. 7, 13, 14, розділу 11 Конституції України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.ст. 12, 123, 124, Земельного кодексу України, Законом України "Про оренду землі", міська рада
ВИРІШИЛА:

І. Внести зміни до рішень від 02.09.2010р. №973, 31.05.2011р. № 193 та від 05.07.2011 р. № 236 в частині назви:
- згідно з протоколом Загальних зборів акціонерів ВАТ "Укртелеком", № 8 від 14.06.2011 р., ВАТ "Укртелеком" перейменовано на ПАТ "Укртелеком";
ІІ.Укласти додаткові угоди до договір оренди земельних ділянок протягом 2 місяців;
ІІІ.Орендарю додаткові угоди до договору оренди земельних ділянок зареєструвати відповідно до законодавства;
ІV.Дотримуватися обов`язкiв відповідно до ст. 96 ЗКУ;
V.Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на відділ земельних відносин виконавчого комітету Новомосковської міської ради (Олійник О.О.), контроль - на постійну комісію з питань землекористування та раціонального використання земель.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХVI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 302 від 28 жовтня 2011 року

Про передачу земельних ділянок у приватну власність

Розглянувши заяви громадян та матеріали земельно - кадастрової інвентаризації, керуючись ст.ст. 7,13,14, розділ 11 Конституції України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 116, 118, 121, 198 Земельного кодексу України, Постановою Верховної ради «Про земельну реформу» від 18.12.1990 року № 563, міська рада
ВИРІШИЛА:

І. Передати у приватну власність земельну ділянку:
- гр. Карацюпа Віталій Вікторович, земельна ділянка за адресою: вул. Р. Подрєз, 48, площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.
ІІ. гр. Карацюпі Віталію Вікторовичу замовити заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку в Центрі Державного земельного кадастру.
ІІІ. Дотримуватися ст.91 Земельного кодексу.
ІV.Зареєструвати державний акт на право власності на земельну ділянку відповідно до законодавства.
V.Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на відділ Держкомзему у м.Новомосковськ – Шипаєву Ю.Ю., контроль – на відділ земельних відносин виконавчого комітету Новомосковської міської ради – Олійник О.О.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХVI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 301 від 28 жовтня 2011 року

Щодо поновлення терміну дії договорів оренди земельних ділянок

Розглянувши заяви громадян та керуючись ст. ст. 7, 13, 14, розділу 11 Конституції України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. ст. 12, 93, 120, 123, 124, 125, 198 Земельного кодексу України, Законом України "Про оренду землі", міська рада
ВИРІШИЛА:

І. Поновити договора оренди земельних ділянок та внести зміни до договорів оренди фізичним та юридичним особам згідно списку:
1. Кароян Карапет Гарнікович, договір оренди земельної ділянки від 29.11.2006 р. № 04:06:126:00094 для комерційного використання – роздрібна торгівля та комерційні послугу, площею 0,0144 га, за адресою: вул. Сучкова, 39.
- договір оренди земельної ділянки поновити на 5 (п′ять) років ;
- у п.9 договору оренди земельної ділянки, цифри "5 %" змінити на "12 %", відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206;
2. Крамаренко Юрій Анатолійович, договір оренди земельної ділянки від 01.09.2009 р. № 04:09:111:00130 для комерційного використання – роздрібна торгівля та комерційні послуги, площею 0,1073 га за адресою: р-н міського хлібозаводу на перехресті вул. Сучкова та вул. Жовтнева.
Договір оренди земельної ділянки поновити на 1 (один) рік ;
3. Авельцев Ігор Іванович, договір оренди земельної ділянки від 01.09.2009 р. № 04:09:111:00129 для комерційного використання – іншої комерційної діяльності, площею 0,0918 га, за адресою: вул. Комсомольська, р-н ж/б № 32 .
Договір оренди земельної ділянки поновити на 1 (один) рік ;
4. Чувакін Артем Вікторович, договір оренди земельної ділянки від 16.08.2010 р. № 04:10:111:00067 для комерційного використання – роздрібна торгівля та комерційні послуги, площею 0,0133 га за адресою: вул. Сучкова, 19 – Б.
- договір оренди земельної ділянки поновити на 5 (років) роки ;
- у п.9 договору оренди земельної ділянки, цифри "5 %" змінити на "12 %", відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206;
5. Чувакін Артем Вікторович, договір оренди земельної ділянки від 16.08.2010 р. № 04:10:111:00068 для комерційного використання – роздрібна торгівля та комерційні послуги, площею 0,0137 га за адресою: вул. Сучкова, 15 – Д.
- договір оренди земельної ділянки поновити на 5 (років) роки ;
- у п.9 договору оренди земельної ділянки, цифри "5 %" змінити на "12 %", відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206;
6. Дідич Руслан Олександрович, договір оренди земельної ділянки від 24.11.2008р. № 04:08:126:00107 для індивідуального гаражного будівництва, площею 0,0024 га, за адресою: вул. В. Ковалівка, р-н ж/б №28.
- договір оренди земельної ділянки поновити на 1 (один) рік ;
- у п.9 договору оренди земельної ділянки, цифри "3 %" змінити на "12 %", відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206;
7. Бабійчук Василь Васильович, Чабаненко Пелагея Федорівна, договір оренди земельної ділянки від 30.10.2006 р. № 04:06:126:00076 для комерційного використання – роздрібна торгівля та комерційні послуги, площею 0,0243 га, за адресою: вул. Радянська, 39 В.
- договір оренди земельної ділянки поновити на 10 (десять) років ;
- у п.9 договору оренди земельної ділянки, цифри "2 %" змінити на "5 %", відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206;
8. Цокур Людмила Володимирівна, договір оренди земельної ділянки від 06.09.2010 р. № 04:10:111:00077 для комерційного використання – роздрібна торгівля та комерційні послуги, площею 0,0150 га, за адресою: вул. Сучкова, 21-А
- договір оренди земельної ділянки поновити на 5 (п′ять) років ;
- у п.9 договору оренди земельної ділянки, цифри "5 %" змінити на "12 %", відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206;
9.Селезньова Раїса Михайлівна, договір оренди земельної ділянки від 02.09.2010р. № 04:10:111:00076 для комерційного використання – роздрібна торгівля та комерційні послуги, площею 0,0194 га, за адресою: вул. Сучкова, 19-А
- договір оренди земельної ділянки поновити на 5 (п′ять) років ;
- у п.9 договору оренди земельної ділянки, цифри "5%" змінити на "12 %", відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206;
ІІ.Фізичним та юридичним особам укласти додаткові угоди до договорів оренди земельних ділянок протягом одного місяця;
ІІІ.Додаткові угоди зареєструвати відповідно до законодавства;
ІV.Фізичним та юридичним особам надати в податкову інспекцію відомості про укладені додаткові угоди до договорів оренди;
V.Використовувати земельну ділянку виключно за цільовим призначенням;
VІ.Дотримуватись обов'язків встановлених ст. 96 Земельного кодексу України , Закону України «Про благоустрій»;
VІІ Відділу Держкомзему внести зміни до земельно - кадастрової документації;
VІІІ.Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на відділ земельних відносин виконавчого комітету Новомосковської міської ради (Олійник О.О.), контроль - на постійну комісію з питань землекористування та раціонального використання земель.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХVI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 300 від 28 жовтня 2011 року

Про внесення змін до рішень міської ради

Розглянувши заяви громадян та керуючись ст. ст. 7, 13, 14, розділу 11 Конституції України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. ст. 12, 118, 123, 124 Земельного кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:

І.Внести зміни та доповнити рішення :
1.Рішення Новомосковської міської ради від 02.09.2010 р. № 974 доповнити "ст. 118 Земельного кодексу України", п. І п.п. 31 в частині відведення земельної ділянки гр.Дорошенко Володимиру Олександровичу доповнити cловами "площа земельної ділянки 0,1000 га";
2.Рішення Новомосковської міської ради від 02.09.2010 р. № 974 доповнити "ст. 118 Земельного кодексу України", п. І п.32 в частині відведення земельної ділянки гр.Черкасову Станіславу Станіславовичу доповнити cловами "площа земельної ділянки 0,1000 га";
3. п.І п.п.5 рішення Новомосковської міської ради від 21.05.2010 р. № 920 в частині відведення земельної ділянки гр. Гордієнко Григорію Сергійовичу слова "для ведення фермерського господарства" змінити на "для ведення особистого селянського господарства"
ІІ.Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на відділ земельних відносин виконавчого комітету Новомосковської міської ради (Олійник О.О.), контроль - на постійну комісію з питань землекористування та раціонального використання земель.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХVI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 297 від 28 жовтня 2011 року

Про внесення змін до рішення Новомосковської міської ради
№241 від 05.07.2011 року «Про затвердження в новій редакції Положення
про управління економіки виконавчого комітету Новомосковської міської ради»

Згідно ст.11Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. №2289-VІ, Наказу Міністерства економіки України від 26.07.2010р. №916 «Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів», ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Вважати таким, що втратило чинність п. 2.6, 3.17 Положення управління економіки виконкому Новомосковської міської ради (Додаток №1 до рішення сесії Новомосковської міської ради № 241 від 05.07.2011р.)
2. Вважати такими, що втратили чинність п. 2.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 Положення відділу інвестицій, приватизації та адміністративних послуг управління економіки виконкому Новомосковської міської ради (Додаток №2 до рішення сесії Новомосковської міської ради № 241 від 05.07.2011р.)
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Піхотіна Л.М.) та заступника міського голови з питань економіки, розвитку ринкових реформ та підприємства (О.М. Воскобойник) та керуючого справами виконавчого комітету Новомосковської міської ради.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХVI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 296 від 28 жовтня 2011 року

Про скасування рішення Новомосковської міської ради від 21.03.2006р №808
«Про затвердження Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими
дозвільними органами м. Новомосковська, суб'єктами господарювання, та представництвом
Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва»

Згідно вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Наказу Держкомпідприємництва від 30.05.2011 р. №34 «Про внесення змін до наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 р. №116», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:

1.Рішення Новомосковської міської ради від 21.03.2006р №808 «Про затвердження Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами м. Новомосковська, суб'єктами господарювання та представництвом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва» скасувати.
2.Державному адміністратору та місцевим дозвільним органам у своїй роботі керуватись Положенням про державного адміністратора та порядком його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання, затвердженим Наказом Держкомпідприємництва від 05.12.2005 р. №116.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Мазура Б.В.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХІI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 264 від 18 серпня 2011 року

Про визначення головного розпорядника бюджетних коштів

На виконання рішення IV сесії IV скликання Новомосковської міської ради від 06.01.2011р. № 61 «Про затвердження структури та кількісного складу органу місцевого самоврядування м. Новомосковська на 2011 рік», рішення VI сесії VI скликання Новомосковської міської ради № 132 від 14.03.2011р. «Про створення управління житлово – комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради», керуючись ст. 22 бюджетного кодексу міська рада вирішила:

1. Визначити головним розпорядником бюджетних коштів управління житлово – комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради.
2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Новомосковської міської ради (Даковій Т.Д.) передати залишок бюджетних призначень управління житлово – комунального господарства Новомосковської міської ради та управління капітального будівництва Новомосковської міської ради зареєстрованому управлінню житлово – комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О.П.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХІI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 261 від 18 серпня 2011 року

Про внесення змін до рішення міської ради від 06.01.2011р.
№61 «Про затвердження структури та кількісного складу органу місцевого
самоврядування м.Новомосковська на 2011 рік»

Згідно Постанови КМУ від 25.05.2011р. №559 «Положення про містобудівний кадастр», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 06.01.2011р. №61 «Про затвердження структури та кількісного складу органу місцевого самоврядування м.Новомосковська на 2011 рік» в межах затвердженої чисельності та фонду оплати праці, а саме:
- перевести вакантну посаду головного спеціаліста управління економіки до відділу архітектури з 22.08.2011р.;
- перевести тимчасово посаду головного спеціаліста організаційного відділу до відділу архітектури з 22.08.2011р. на час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника (Охріменко Т.М.).

2. В пункті ІІІ викласти в наступній редакції:
підпункт 2. Організаційний відділ – 2 шт.од.;
підпункт 4. Управління економіки – 3 шт.од.;
підпункт 14. Відділ архітектури – 4 шт.од.

3. Координацію роботи та контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Новомосковської міської ради.

Міський голова С.А.Мороз