РІШЕНННЯ
V сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 80 від 27 січня 2011 року

Про затвердження збору за провадження
деяких видів підприємницької діяльності
на території міста Новомосковська

На виконання вимог Податкового кодексу України, та керуючись ст. 26 п. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити на території міста Новомосковська збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.
 2. Затвердити Положення «Про порядок обчислення та сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності у місті Новомосковську» (Додаток № 1 до цього рішення).
 3. Це рішення набирає чинності з 01.01.2011 року.
 4. Вважати таким, що втратили чинність рішення сесій № 182 від 26.01.2001р. «Про встановлення вартості торгового патенту в м.Новомосковську», № 195 від 15.01.03р. «Про перегляд вартості торгового патенту на побутові послуги по м.Новомосковську», № 262 від 13.04.2007р. «Про внесення змін до рішення міської ради № 195 від 15.01.2003р. «Про перегляд вартості торгового патенту на побутові послуги по м.Новомосковську».
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально економічного розвитку (голова Піхотіна Л.М.) та Новомосковську об’єднану державну податкову інспекцію (Шелудько О.А.).

Міський голова С.А.Мороз

Додаток 2.


РІШЕНННЯ
V сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 81 від 27 січня 2011 року

Про затвердження туристичного збору
на території міста Новомосковська

На виконання вимог Податкового кодексу України, та керуючись ст. 26 п. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити на території міста Новомосковська туристичний збір.
 2. Затвердити Положення «Про порядок обчислення та сплати туристичного збору у місті Новомосковську» (Додаток № 1 до цього рішення).
 3. Це рішення набирає чинності з 01.01.2011 року.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально економічного розвитку (голова Піхотіна Л.М.) та Новомосковську об’єднану державну податкову інспекцію (Шелудько О.А.).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
VI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 117 від 14 березня 2011 року

Про внесення доповнень до рішення
міської ради № 894 від 26.02.2010 р.
«Про приведення ставок єдиного податку
у відповідність до державного класифікатору
видів економічної діяльності для суб’єктів
підприємницької діяльності–фізичних осіб
в м. Новомосковську»

З метою ефективного використання можливостей підприємництва для  забезпечення сталого розвитку міста, подальшого вдосконалення на місцевому рівні системи адміністрування податків, збільшення потенціальних джерел надходження фінансових ресурсів до доходної частини бюджету, враховуючи наслідки публічного обговорення, на виконання Указу Президента України від 28.06.99 р. № 746/99 “Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести доповнення до рішення міської ради № 894 від 26.02.2010 р. «Про приведення ставок єдиного податку у відповідність до державного класифікатору видів економічної діяльності для суб’єктів підприємницької діяльності–фізичних осіб в м. Новомосковську» та встановити з 1 березня 2011 р. розміри єдиного податку для фізичних осіб залежно від виду підприємницької діяльності і міста її здійснення у наступних розмірах за календарний місяць, а саме:

з/п

КОД КВЕД

Види підприємницької діяльності

Розмір єдиного податку, грн. за місяць

Розділ, Група, Клас

Підклас

1

2

3

4

5

 

71

Оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

 

1

71.10

71.10.0

Оренда автомобілів

200,0

 1. Відділу інформації та прес-служби оприлюднити дане рішення у офіційних місцевих засобах масової інформації.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Піхотіна Л.М.) та Новомосковську об’єднану державну податкову інспекцію (Шелудько О.А.).

 

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
IХ сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 206 від 31 травня 2011 року

Про внесення змін до рішення
Новомосковської міської ради № 888
від 26.02.2010 р. «Про відміну рішення міської ради
від 24.12.2003р. №321 «Про затвердження положення
про загальні засади набуття, реалізації і припинення
права користування земельною ділянкою в м.Новомосковську»
та затвердження деяких заходів щодо оформлення земельних
ділянок та прав на них і нарахування плати на земелю»

Керуючись Земельним кодексом України від 25.01.2001 р., Цивільним кодексом України, Податкового кодексу України, Законом України «Про оренду землі», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших актів чинного законодавства України, що визначають порядок оформлення, реалізації і припинення права користування земельними ділянками міська рада

ВИРІШИЛА:

1 .Внести зміни до п. 2 у додаток №1 рішення сесії Новомосковської міської ради від 26.02.2010 р. №888 . «Про відміну рішення міської ради від 24.12.2003р. №321 «Про затвердження положення про загальні засади набуття, реалізації і припинення права користування земельною ділянкою в м.Новомосковську» та затвердження деяких заходів щодо оформлення земельних ділянок та прав на них і нарахування плати на земелю » виклавши в новій редакції Додаток №1.
2. Відділу з питань внутрішньої політики, інформації та прес-служби (Хиря О.М.) оприлюднити дане рішення в офіційних місцевих засобах масової інформації.
3. Відповідальним за виконанням цього рішення є відділ земельних відносин міськвиконкому.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради (Мазура Б.В.) та Новомосковську об’єднану державну податкову інспекцію (Шелудько О.А.).

Міський Голова С.А. Мороз


РІШЕНННЯ
IХ сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 207 від 31 травня 2011 року

Про затвердження Положення  про
порядок визначення розміру плати
за тимчасове користування місцем
розташування рекламних засобів,
що перебуває у комунальній власності

Керуючись Законом України «Про рекламу», Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Затвердити Положення  про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності (додаток № 1).

        2. Визнати такими, що втратили чинність рішення:

3.Відділу земельних відносин (Олійник О.О.) забезпечити виконання заходів щодо проведення базового, повторного та періодичного відстежень результативності дії цього рішення відповідно через шість місяців, один рік та раз на кожні наступні три роки. Звіт оприлюднити у офіційних місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті міськвиконкому.

4. Координацію роботи по виконанню цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань народно-господарського комплексу міста (Козлов О.П.), контроль за виконанням – на постійну комісію з питань землекористування та раціонального використання землі (Олійник І.П.).

Секретар міської ради Б. В. Мазур


РІШЕНННЯ
IХ сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 238 від 5 05.07.2011 р.

Про затвердження Положення про
цільовий фонд «Фонд соціально –
економічного розвитку міста»,
Порядку визначення розмірів пайової участі
у розвитку інфраструктури м. Новомосковська

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статтею 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статтею 16 Закону України «Про інвестиційну діяльність», пунктом 2 статті 177 Господарського кодексу України, статтями 25, 26, 27, 42, 59, 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою компенсації витрат бюджету міста на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, створення системи реалізації норм чинного законодавства щодо залучення замовників будівництва до благоустрою території міста, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.         Затвердити:
1.1. Положення про цільовий фонд «Фонд соціально – економічного розвитку міста» (додаток 1).
1.2. Порядок визначення розмірів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Новомосковська (додаток 2)
1.3. Типовий договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Новомосковська (додаток 3).

2. Вважати такими, що втратили чинність, рішення Новомосковської міської ради від 30.01.09 № 629 «Про затвердження в новій редакції Положення про цільовий фонд «Фонд соціально – економічного розвитку міста», нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) у створенні та розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури м. Новомосковська та методики розрахунку розміру пайової участі (внесків)», рішення від 26.11.09 № 842 «Про внесення змін до додатків затверджених рішенням Новомосковської міської ради від 30.01.2009 № 629 «Про затвердження в новій редакції Положення про цільовий фонд «Фонд соціально – економічного розвитку міста», нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) у створенні та розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури м. Новомосковська та методики розрахунку розміру пайової участі (внесків)» та рішення від 02.09.10 № 984 «Про внесення змін до Положення про цільовий фонд «Фонд соціально – економічного розвитку міста», затвердженого рішенням Новомосковської міської ради №692 від 30.01.2009 року».

3. КП «Новомосковському міському бюро технічної інвентаризації» правоустановчі документи на право власності на об'єкти нерухомого майна оформляти виключно при наявності довідки відділу інвестицій, приватизації та адміністративних послуг управління економіки виконавчого комітету Новомосковської міської ради про виконання умов щодо пайової участі у розвитку інфраструктури м. Новомосковська, у зв'язку з будівництвом (реконструкцією) або при зміні функціонального призначення діючих об'єктів, в тому числі житлових будинків (приміщень) на нежитлові.

4. Відділу внутрішньої політики, інформації та прес-служби міськвиконкому довести дане рішення до відома суб’єктів господарювання міста через засоби масової інформації.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань економіки, ринкових реформ і підприємництва Воскобойника О.М.

Міський голова                                                                                             С.А. МОРОЗ

Підготував:
Начальник відділу інвестицій, приватизації
та адміністративних послуг  управління економіки                                А.М. Кузьменко
Узгодили:
Секретар міської ради                                                                                  Б.В. Мазур

Заступник міського голови з питань економічного
розвитку, ринкових реформ та підприємництва                                      О.М. Воскобойник
Заступник міського голови-начальник
фінансового управління                                                                              Т.Д. Дакова
В.о. начальника юридичного управління                                                  О.В. Мартинюк