- № 894 від 26.02.2010 року - "Про приведення ставок єдиного податку у відповідність до державного класифікатору видів економічної діяльності для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб в м. Новомосковську"
- № 896 від 26.02.2010 року - "Про визначення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб у м. Новомосковську"


РІШЕНННЯ
XIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 420 від 10 січня 2012 року

Про приведення ставок єдиного податку
у відповідність до Закону України від 04.11.11р. №4014-VI "Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподат-
кування обліку та звітності"

Відповідно до Закону України від 04.11.11р. №4014-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування обліку та звітності" та керуючись ст..26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні " міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити з 01.01.2012р. ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування по класифікації видів економічної діяльності за календарний місяць у розмірах згідно з додатком №1.
2. Вважати такими, що втратили чинність рішення сесії міської ради №894 від 26.02.2010р., №117 від 14.03.2011р., №240 від 05.07.2011р., №279 від 14.09.2011 р.
3. Відділу внутрішньої політики, інформації та прес служби (Хиря О.М.) оприлюднити рішення у офіційних засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на об'єднану державну податкову інспекцію (Шелудько О.А.).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
XIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 421 від 10 січня 2012 року

Про внесення змін до рішення
міської ради № 81 від 27.01.2011р. "Про затвердження туристичного збору"

Керуючись Законом України від 07.07.2011 року № 3609-УІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України" та згідно вимог Податкового кодексу України Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до рішення міської ради № 81 від 27.01.2011р."Про затвердження туристичного збору", а саме:
1.1 у п.2.2 Положення про порядок обчислення та сплати туристичного збору у місті Новомосковську :
- підпункт "д" викласти у редакції:
"особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних,фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів,що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію Міністерства охорони здоров"я України";
- доповнити підпунктами "е" і "є" такого змісту:
е) діти віком до 18 років;
є) дитячі лікувально-профілактичні ,фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;
1.2 п.9.1 Положення викласти у такій редакції:
"сума туристичного збору,обчислена відповідно до податкової декларації за звітний(податковий) квартал, сплачується у строки,визначені для квартального звітного (податкового) періоду.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на об'єднану державну податкову інспекцію (Шелудько О.А.).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
XIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 422 від 10 січня 2012 року

Про внесення змін до рішення міської ради №144 від 14.03.2011р.
"Про затвердження збору за місця паркування транспортних засобів
на території м.Новомосковська "

Керуючись Законом України від 07.07.2011 року № 3609-УІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України" та згідно вимог Податкового кодексу України Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до рішення міської ради №144 від 14.03.2011р."Про затвердження збору за місця паркування транспортних засобів на території м.Новомосковська ", а саме:
1.1 п.п.2.5.1 п.2.5 Положення про збір за місця паркування транспортних засобів на території м.Новомосковська викласти у редакції:
"сума збору за місця паркування транспортних засобів,обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал,сплачується у строки,визначені для квартального звітного (податкового) періоду."
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на об'єднану державну податкову інспекцію (Шелудько О.А.).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
XIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 423 від 10 січня 2012 року

Про затвердження порядку розподілу
чистого прибутку підприємств, установ та організацій комунальної
власності міста

Керуючись ст.29 п.2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності міста, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити для підприємств, установ та організацій комунальної власності міста наступний порядок розподілу чистого прибутку:
80 % чистого прибутку залишається в розпорядженні підприємства, установи та організації комунальної власності міста;
20 % чистого прибутку – в розпорядження міськвиконкому.
2. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на заступників міського голови за напрямками діяльності, контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Б.В.Мазур.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
XIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 424 від 10 січня 2012 року

Про надання податкової пільги
зі сплаті збору за місця для паркування транспотрних засобів

Розглянувши клопотання директора МКП «Новомосковськміськтранс» Розбитського Л.В., керуючись ст. 26 п. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України - міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Звільнити на 85% від сплати збіру за місця для паркування транспотрних засобів МКП «Новомосковськміськтранс» з 1 січня 2012р. по 31 грудня 2012р.;
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку ( голова Піхотіна Л.М.) та Новомосковську об'єднану державну податкову інспекцію ( Шелудько О.А.);

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
XIX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 425 від 10 січня 2012 року

Про затвердження податку
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
на території м. Новомосковська

На виконання вимог Податкового кодексу України, та керуючись ст. 26 п. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити на території міста Новомосковська податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки на території м.Новомосковська.
2. Затвердити Положення «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м.Новомосковська"(Додаток № 1)
3. Це рішення набирає чинності з 01.01.2012 року.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Піхотіна Л.М.) та на Новомосковську об'єднану державну податкову інспекцію (Шелудько О.А.).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
XVІI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 357 від 2 грудня 2011 року

Про затвердження Методики розрахунку розміру пайової участі
у розвитку інфраструктури м. Новомосковська та внесення змін до рішення Новомосковської міської
ради №238 від 05.07.2011 року «Про затвердження Положення про цільовий фонд «Фонд соціально –
економічного розвитку міста», Порядку визначення розмірів пайової участі у розвитку інфраструктури
м. Новомосковська»

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статтею 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статтею 16 Закону України «Про інвестиційну діяльність», пунктом 2 статті 177 Господарського кодексу України, статтями 25, 26, 27, 42, 59, 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою компенсації витрат бюджету міста на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, створення системи реалізації норм чинного законодавства щодо залучення замовників будівництва до благоустрою території міста, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Методику розрахунку розміру пайової участі у розвитку інфраструктури м. Новомосковська (додаток 1)

2. Внести зміни до рішення №238 від 05.07.2011 року «Про затвердження Положення про цільовий фонд «Фонд соціально – економічного розвитку міста», Порядку визначення розмірів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Новомосковська»:
1) частину першу Додатку №2 «Порядок визначення розмірів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Новомосковськ» доповнити пунктом 1.5 такого змісту:
«Пайовий внесок сплачує юридична (фізична) особа, яка оформляє:
- дозвільні документи на будівництво;
- документи на землекористування для експлуатації та обслуговування об'єктів, при будівництві яких документація не була оформлена належним чином, земельні питання не вирішені у встановленому порядку;
- документи щодо зміни функціонального призначення об'єктів виробничого та невиробничого призначення;
- свідоцтво про право власності на нерухоме майно.»M.

2) пункт 2.1 частини другої Додатку №2 «Порядок визначення розмірів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Новомосковськ» викласти у такій редакції:
«Величина пайової участі замовника будівництва у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Новомосковська визначається у договорі, укладеному з Новомосковською міською радою, відповідно до Нормативів для визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури м. Новомосковська та Методики розрахунку розміру пайової участі у розвитку інфраструктури м. Новомосковська, затверджених Новомосковською міською радою, після одержання звернення заявника і обов'язкового надання наступних документів (завірені копії):
- заява на ім'я заступника міського голови відповідно повноважень;
- документи, що підтверджують вартість будівництва об'єкта, з техніко-економічними показниками (узгоджений замовником зведений кошторисний розрахунок, завірена довідка про загальну вартість будівництва та інші);
- проектно-кошторисну документацію, документи на право власності чи користування земельною ділянкою, повідомлення, декларацію або дозвіл на виконання будівельних робіт.
Замовник несе повну відповідальність за достовірність поданих документів відповідно до законодавства.»

3) пункт 2.2 частини другої Додатку №2 «Порядок визначення розмірів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Новомосковськ» викласти у такій редакції:
«Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не може перевищувати:
10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта – для нежитлових будівель та споруд;
4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта – для житлових будинків.»

4) у пункті 4.3 частини четвертої Додатку №2 «Порядок визначення розмірів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Новомосковськ» слова «виконавчий комітет Новомосковської міської ради» замінити словами «юридичне управління виконавчого комітету Новомосковської міської ради».

3. Відділу внутрішньої політики, інформації та прес-служби міськвиконкому довести дане рішення до відома суб'єктів господарювання міста через засоби масової інформації.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань економіки, ринкових реформ і підприємництва Воскобойника О.М.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
XVІI сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 356 від 2 грудня 2011 року

Про внесення змін та доповнення
в рішення міської ради депутатів № 329 від 07.06.07 р.

Враховуючи звернення господарюючих суб'єктів, побажання мешканців міста, зміни в торговельній мережі міста, та з метою поліпшення торговельного обслуговування, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення в п.3 рішення Новомосковської міської ради № 329 від 07.06.2007 р. «Про визначення меж режиму роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг в місті Новомосковську»:
вилучити з переліку об'єктів з цілодобовим графіком роботи:
аптека ТОВ «Аптека-380» - вул. Українська,9-а;
супермаркет «Велика ложка» - вул. Радянська,19-а.
доповнити перелік об'єктів з цілодобовим графіком роботи:
магазин «Вікторія» - вул. Радянська,18-а пп. Лактіонов І.І.;
аптека «Руан» - вул. Сучкова,40 в хірургічному відділенні;
магазин «Новомосковський» - вул. Радянська,35 пп. Поїздник В.М;
аптека – вул. Радянська,48-а ТОВ «Кванто»;
магазин «Тамара» вул. Спаська,9-а пп Бурова Т.О.

2. Відповідальність за порушення правил торгівлі, торговельного обслуговування, громадського правопорядку, санітарного законодавства та правил з дотримання тиші в громадських місцях покласти на господарюючі суб'єкти магазинів, яким затверджено цілодобовий графік роботи.

3. Міському відділу УМВС України в Дніпропетровській області (Гавриленко М.І.) взяти на постійний контроль виконання даного рішення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань економіки, розвитку ринкових реформ та підприємництва О.М.Воскобойника.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
XІII сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 279 від 14 вересня 2011 року

Про внесення доповнень до рішення міської ради № 894 від 26.02.2010 р. «Про приведення ставок єдиного податку у відповідність до державного класифікатору видів економічної діяльності для суб’єктів підприємницької діяльності–фізичних осіб в м. Новомосковську».

З метою ефективного використання можливостей підприємництва для забезпечення сталого розвитку міста, подальшого вдосконалення на місцевому рівні системи адміністрування податків, збільшення потенціальних джерел надходження фінансових ресурсів до доходної частини бюджету, враховуючи наслідки публічного обговорення, на виконання Указу Президента України від 28.06.99 р. № 746/99 “Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”, керуючись ст.. 26 Закона України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести доповнення до рішення міської ради № 894 від 26.02.2010 р. «Про приведення ставок єдиного податку у відповідність до державного класифікатору видів економічної діяльності для суб’єктів підприємницької діяльності–фізичних осіб в м. Новомосковську» та встановити з 1 вересня 2011 р. розміри єдиного податку для фізичних осіб залежно від виду підприємницької діяльності і міста її здійснення у наступних розмірах за календарний місяць, а саме:

з/п

КОД КВЕД

Види підприємницької діяльності

Розмір єдиного податку, грн. за місяць

Розділ, Група, Клас

Підклас

1

2

3

4

5

 

63

Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

 

1

63

40.0

Організація перевезення вантажів

200,0

2.Відділу з питань внутрішньої політики, інформації та прес-служби оприлюднити дане рішення у офіційних місцевих засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Піхотіна Л.М.) та Новомосковську об’єднану державну податкову інспекцію ( Шелудько О.А.).

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХХХІ сесії Новомосковської міської ради V-го скликання
№ 933 від 21 травня 2010 року

Про затвердження Програми приватизації
комунальної власності м. Новомосковська на 2010 рік

Згідно ст.7, ст.11 Закону України «Про приватизацію державного майна», ст.1 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», ст.26 п.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити "Програму приватизації комунальної власності міста Новомосковська" , яка визначає цілі, завдання та умови приватизації у 2010 році ( додаток №1 ).
2. Затвердити "Перелік об`єктів комунальної власності, що підлягають приватизації у 2010 р." (додаток №2 до "Програми приватизації об`єктів комунальної власності м. Новомосковська на 2010 рік ").
3. Опублікувати у виданнях місцевої преси "Перелік об`єктів комунальної власності , що підлягають приватизації у 2010 р."
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань економіки, розвитку ринкових реформ та підприємництва Лисенко О.В.
Міський Голова В.І. Літвіщенко

РІШЕНННЯ
ХХХІ сесії Новомосковської міської ради V-го скликання
№ 931 від 21 травня 2010 року

Про визначення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра
загальної площі нерухомого майна фізичних осіб у м. Новомосковську

Відповідно до вимог статті 38 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики міською радою та виконавчим комітетом за 2009 рік взяти до відома (Додаток № 1).
2.Відділу інформації та прес – служби (Кармалицька Т.О.) оприлюднити звіт щодо здійснення державної регуляторної політики міською радою та виконавчим комітетом за 2009 рік у офіційних місцевих засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань економіки, розвитку ринкових реформ і підприємництва Лисенко О.В.

Міський Голова В.І. Літвіщенко

РІШЕНННЯ
ХХХ сесії Новомосковської міської ради V-го скликання
№ 894 від 26 лютого 2010 року

Про приведення ставок єдиного податку у відповідність до державного класифікатору
видів економічної діяльності для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб
в м. Новомосковську

З метою приведення розмірів ставок єдиного податку у відповідність до заявлених видів діяльності та не припущення втрат бюджету, ефективного використання можливостей підприємництва для забезпечення сталого розвитку м. Новомосковська, подальшого вдосконалення на місцевому рівні системи адміністрування податків, згідно Указу Президента України від 28.06.99 №746/99 “Про внесення змін до Указу Президента України від 03.07.1998 року №727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”, керуючись Законом України: “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про систему оподаткування в Україні”, від 15.05.2003р. №755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та класифікатору видів економічної діяльності (далі КВЕД), затвердженого Наказом Держпідприємництва України від 26.10.2005р., міська рада

В И Р І Ш И Л А:


1. Привести діючі розміри ставок єдиного податку для суб’єктів господарювання у відповідність до видів діяльності згідно КВЕД (додаток №1).
2. Вважати такими, що втратили чинність раніше прийняті рішення міської ради №204 від 10.01.2007р., та доповнення до нього: №263 від 13.04.2007р., №326 від 07.06.2007р., №352 від 20.07.2007р., №417 від 05.12.2007р., №523 від 27.03.2008р., №681 від 30.01.2009р., №762 від 16.06.2009р. «Про внесення доповнень до рішення міської ради №204 від 10.01.2007р. «Про розміри єдиного податку, для громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність у м. Новомосковську».
3. Відділу інформації та прес-служби (Кармалицька Т.О.) оприлюднити рішення у офіційних засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на об’єднану державну податкову інспекцію (Чобонян М.Ю.).

Міський Голова В.І. Літвіщенко

РІШЕНННЯ
ХХХ сесії Новомосковської міської ради V-го скликання
№ 896 від 26 лютого 2010 року

Про визначення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра
загальної площі нерухомого майна фізичних осіб у м. Новомосковську

Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, відповідно до ст.9 Закону України від 22.05.2003р. №889 “Про податок з доходів фізичних осіб”, постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2003р. №1787 “Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб”, враховуючи цінову ситуацію на ринку нерухомості з метою упорядкування вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб міська рада

В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити розрахунок мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб у м. Новомосковську (додаток №1).
2. Встановити мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб в залежності від місцезнаходження та функціонального використання нерухомого майна (додаток №2).
3. Начальнику Новомосковської об’єднаної державної податкової інспекції (Чобонян М.Ю.) забезпечити виконанням цього рішення.
4. Відділу інформації та прес служби (Кармалицька Т.О.) оприлюднити дане рішення у офіційних засобах масової інформації.
5. Контроль покласти на заступника міського голови з питань економіки розвитку ринкових реформ і підприємництва О.В. Лисенко.

Міський Голова В.І. Літвіщенко