РІШЕНННЯ
XIV сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 285 від 26 вересня 2011 року

Про надання дозволу на складання проектів із землеустрою

Керуючись ст. ст. 7, 13, 14, розділ 11 Конституції України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. ст. 12, 83, 84, 92, 116,123, 124, 198 Земельного кодексу України, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

І.Надати дозвіл на складання проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок під закладами освіти, культури та охорони здоров'я, управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва (згідно додатків 1,2). Площі земельних ділянок уточнюються відповідними проектами землеустрою.
ІІ. Балансоутримувачам закладів замовити відповідну документацію із землеустрою.
ІІІ. Складені проекти із землеустрою та погоджені відповідно до законодавства подати до міської ради для затвердження.
ІV. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на відділ земельних відносин виконавчого комітету Новомосковської міської ради (Олійник О.О.), контроль - на постійну комісію з питань землекористування та раціонального використання земель, першого заступника з питань житлово-комунального господарства - Козлова О.П.

Міський голова С.А. Мороз

Затверджено рішенням сесії міської ради
№ 480 від 22 грудня 2004 р.зі змінами згідно рішення
сесії міської ради № 879 від 26 лютого 2010 р.


МІСЦЕВІ ПРАВИЛА ЗАБУДОВИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Місцеві правила забудови розроблені відповідно до Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про основи містобудування", "Про планування та забудову територій", "Про архітектурну діяльність", "Про пожежну безпеку", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про екологічну експертизу", "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за порушення у сфері містобудування", "Про охорону культурної спадщини", Земельного кодексу України, інших нормативно-правових актів, державних норм і правил.

1.2. Місцеві правила забудови (далі Правила) - нормативно-правовий акт, яким встановлюється порядок планування і забудови, та іншого використання територій, окремих земельних ділянок, а також перелік усіх допустимих видів, умов і обмежень забудови та іншого використання територій та окремих земельних ділянок у межах зон, визначених Генеральним планом міста Новомосковська.

1.3. Правила встановлюють порядок вирішення питань розташування, надання дозволу на будівництво об'єктів містобудування, надання дозволу виконання будівельних робіт, прийняття цих об'єктів в експлуатацію, а також порядок здійснення контролю за містобудівною діяльністю.

1.4. Правила призначені для використання усіма суб'єктами права власності чи користування земельними ділянками, будівлями і спорудами, а також проектними, пошуковими, будівельними організаціями, незалежно від їх дислокації, форм власності і відомчої підпорядкованості, для всіх управлінь і відділів місцевої виконавчої влади при вирішенні питань планування, проектування, пошукових робіт, вибору, надання, вилучення земельних ділянок для:
- будівництва нових містобудівних об'єктів (будівлі і споруди, вулиці, озеленення та благоустрій території);
- реконструкція існуючих будівель і споруд, перепланування територій;
- всіх видів використання територій, не пов'язаних з будівництвом;
- зміни призначення або характер використання будівель і споруд, земельних ділянок, утворення нових ділянок або розділу існуючих.

1.5. На підставі Правил міська рада і міськвиконком:
- вирішують питання щодо розташування та проектування нового будівництва, здійснення реконструкції, зміни цільового призначення, реставрації, капітального ремонту об'єктів містобудування та упорядкування територій;
- вирішують питання вибору, вилучення (викупу), надання у власність чи в користування земельних ділянок, надання дозволу на будівництво об'єктів містобудування;
- встановлюють на відповідних територіях режим використання земель, передбачених для містобудівних потреб;
- надають зацікавленим фізичним та юридичним особам єдині умови і обмеження забудови земельних ділянок, вихідні дані на проектування об'єктів містобудування, а також дозвіл на їх будівництво.

Завантажити документ повністю (53 сторінки, архів, 67,9 kb)