РІШЕНННЯ
XVIII сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 382 від 28 грудня 2011 року

Про внесення змін до рішення міської ради від 06 січня 2011 року №55 «Про бюджет міста Новомосковська на 2011 рік»

Відповідно до Конституції України, керуючись Законами України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», від 23 грудня 2010 року №2857-VI «Про Державний бюджет України на 2011 рік», Бюджетним кодексом України, рішенням обласної ради «Про обласний бюджет на 2011 рік», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради від 14 грудня 2011 року №685 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06 січня 2011 року №55 «Про бюджет міста Новомосковська на 2011 рік», від 15 грудня 2011 року №705 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06 січня 2011 року №55 «Про бюджет міста Новомосковська на 2011 рік».

2. Викласти рішення міської ради від 06 січня 2011 року №55 «Про бюджет міста Новомосковська на 2011 рік» в остаточній редакції:

«Рішення Новомосковської міської ради «Про бюджет міста Новомосковська на 2011 рік»

1. Установити загальний обсяг доходів бюджету м.Новомосковська на 2011 рік у сумі 192305066,89 гривень, у тому числі обсяг доходів загального фонду бюджету міста визначити у сумі 178412262,00 гривень, обсяг спеціального фонду бюджету міста – 13892804,89 гривень, із них бюджет розвитку – 3596100,00 гривень (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету м.Новомосковська на 2011 рік у сумі 192919723,38 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 177771895,45 гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 15147827,93 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3. Установити профіцит загального фонду бюджету м.Новомосковська у сумі 640366,55 гривень (додаток 6), в тому числі:
профіцит у сумі 793273,55 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
дефіцит у сумі 152907,00 гривні на суму розподіленого вільного залишку коштів, який утворився станом на 1 січня 2011 року.

4. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету м.Новомосковська у сумі 1255023,04 гривень (додаток 6), джерелом покриття якого визначити:
- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 793273,55 гривень;
- розподіл залишку коштів місцевого бюджету на початок року у сумі 406749,49 гривень (додаток 6).

5. Установити розмір оборотної касової готівки бюджету міста Новомосковська на 2011 рік у сумі 1000000,0 гривень.

6. Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів у сумі 129976766,89 гривень (додаток 4), з яких:
6.1. Дотація вирівнювання бюджету м.Новомосковська у сумі 59016700,00 гривень.
6.2. Відповідно до рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2011 рік" за рахунок міжбюджетних трансфертів, що передаються з обласного бюджету до бюджетів міст обласного значення та районів за рахунок коштів державного бюджету у сумі 67417045,00 гривень, з них:
додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги - у сумі 151368,00 гривень;
додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов'язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю - у сумі 1796100,00 гривень;
додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу – у сумі 53200,00 гривень;
додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – у сумі 2115500,00 гривень;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - у сумі 43642700,00 гривень;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 13715000,00 гривень;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - у сумі 2249800,00 гривень;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – у сумі 67400,0 гривень.;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 539994,00 гривень;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень – 66200,0 гривень;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного зі Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги" – 56592,0 гривень;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування – 2963191,00 гривень.

6.3. Відповідно до рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2011 рік" за рахунок міжбюджетних трансфертів, що передаються з обласного бюджету до бюджетів міст обласного значення та районів у сумі 3038021,89 гривень, з них:
інші дотації з обласного бюджету – 498000,0 гривень;
субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання обласної міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації на 2002-2011 роки" та соціальний захист населення у 2011 році – 65000,0 гривень;
субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на природоохоронні заходи – 2069021,89 гривень;
субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на облаштування спортивно-дитячих майданчиків – 100000,0 гривень;
субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток – 306000,0 гривень.

6.4. Субвенції, що передаються з бюджету міста Новомосковська до інших бюджетів у сумі 505000,0 гривень, у тому числі:
субвенція обласному бюджету на спільне виконання "Програми створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації, надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Дніпропетровській області в 2003-2012 роках" – 5000,0 гривень;
субвенція обласному бюджету на виконання інвестиційних проектів – 500000,00 гривень.

7. Затвердити перелік об'єктів (додаток 7), фінансування яких у 2011 році буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

8. Установити розмір резервного фонду бюджету м.Новомосковська на 2011 рік у сумі 540000,0 гривень.

9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету м.Новомосковська на 2011 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
нарахування на заробітну плату (код 1120);
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);
поточні трансферти населенню (код 1340).

10. Затвердити в складі видатків бюджету міста Новомосковська на 2011 рік кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 12993720,80 гривень (додаток 8).

11. Затвердити річні ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах у розрізі бюджетних установ та організацій, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів цим рішенням (додаток 9).

12. Розпорядникам коштів:
12.1 Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.
12.2 Забезпечити укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах установлених обґрунтованих лімітів споживання та забезпечити при виконанні бюджету у повному обсязі проведення розрахунків за електричну й теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вище зазначених товарів та послуг.
12.3 Забезпечити реалізацію заходів з енергозбереження, повне оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку газу, води, теплової та електричної енергії.

13. З метою ефективного використання коштів субвенції з державного бюджету на фінансування державних програм соціального захисту населення надати право виконавчому комітету міської ради за погодженням з комісією міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку протягом бюджетного року своїм рішенням перерозподіляти їх річні обсяги в межах загального обсягу субвенції з державного бюджету на конкретну мету за функціональною та економічною структурою, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог населенню з подальшим затвердженням їх на сесіях міської ради.

14. Надати право виконавчому комітету Новомосковської міської ради у процесі виконання бюджету міста за обґрунтованим поданням розпорядників (одержувачів) коштів місцевого бюджету здійснювати своїм рішенням за погодженням з комісією міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та з подальшим затвердженням їх на сесіях міської ради перерозподіл видатків за функціональною та економічною структурою за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету з внесенням відповідних змін до додатків рішення міської ради та переліку об'єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку. Зобов'язати розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету погоджувати з комісією міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку розподіл та перерозподіл видатків за функціональною та економічною структурою за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету.

15. З метою забезпечення своєчасного використання коштів, які надходять до місцевого бюджету у вигляді додаткових дотацій та субвенцій з інших бюджетів, у тому числі з Державного бюджету України, і мають суто цільовий характер, та за умови внесення змін (збільшення або зменшення) до обсягів трансфертів, які надходять до бюджету міста Новомосковська, ураховуючи періодичність проведення сесій міської ради, надати право виконавчому комітету Новомосковської міської ради своїм рішенням, за погодженням з комісією міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, збільшувати (у виняткових випадках – зменшувати) дохідну та видаткову частини місцевого бюджету на суму уточнення обсягів трансфертів з інших бюджетів і затверджувати розподіл уточнених обсягів коштів між головними розпорядниками цих коштів з наступним затвердженням на сесіях міської ради.

16. З метою забезпечення своєчасного використання коштів, які згідно Бюджетного кодексу України зараховуються до спеціального фонду місцевого бюджету і мають суто цільовий характер (податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; збір за забруднення навколишнього природного середовища; доходи від операцій з капіталом; надходження до цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади), за умови отримання зазначених коштів в обсягах, що перевищують річні планові призначення на поточний рік, визначені цим рішенням, враховуючи періодичність проведення сесій міської ради, надати право виконавчому комітету Новомосковської міської ради за погодженням з комісією міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку своїм рішенням збільшувати дохідну та видаткову частини місцевого бюджету на суму додатково отриманих вище зазначених надходжень і затверджувати розподіл додаткових коштів між головними розпорядниками цих коштів з наступним затвердженням на сесіях міської ради.

17. Надати право виконавчому комітету Новомосковської міської ради за погодженням з комісією міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку після внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 «Про бюджетну класифікацію» своїм рішенням з подальшим затвердженням їх на сесіях міської ради вносити зміни до цього рішення в частині впорядкування кодів бюджетної класифікації.

18. На виконання статті 16 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року №256 "Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету" з урахуванням змін, визначити управління праці та соціального захисту населення м.Новомосковська:
як головного розпорядника коштів по виконанню державних соціальних програм за рахунок субвенцій з державного бюджету, з дотриманням усіх повноважень та обов'язків, визначених Бюджетним кодексом України;
відповідальним за підготовку пропозицій щодо фінансування державних програм соціального захисту населення, узгоджених з фінансовим управлінням виконавчого комітету Новомосковської міської ради, та здійснення фінансового контролю за ефективністю витрачання коштів субвенції з державного бюджету за зазначеними програмами.

Фінансовому управлінню виконавчого комітету Новомосковської міської ради та управлінню Державного казначейства у м.Новомосковську Головного управління Державного казначейства України у Дніпропетровській області протягом 2011 року фінансування державних програм соціального захисту населення проводити з урахуванням вимог статей 89 та 102 Бюджетного кодексу України, а також постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року №256 "Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету" з урахуванням змін.

19. З метою упередження зриву своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста з урахуванням її підвищення встановити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

20. З метою забезпечення детінізації економіки та збільшення надходжень до бюджету міста Новомосковська у 2011 році, заборонити надання пільг зі сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

21. З метою формування бюджету розвитку при укладенні договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення утримуватися від надання розстрочки з оплати.

22. Заступникам міського голови за напрямами:
22.1 Проаналізувати причини невиконання планових показників відповідних місцевих бюджетів за 2010 рік окремо за кожним дохідним джерелом та забезпечити надходження податків і зборів у 2011 році в обсягах, не менших ніж у 2010 році.
22.2 З метою недопущення втрат доходів місцевих бюджетів завершити перегляд договорів оренди землі та привести ставки орендної плати за землю у відповідність до граничних розмірів, передбачених Податковим кодексом України.
22.3 З метою підвищення ефективності управління об'єктами комунальної власності міста вжити організаційних заходів, направлених на збільшення надходжень податку на прибуток підприємств комунальної власності та плати за оренду цілісних майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності.
22.4 Забезпечити зменшення недоїмки зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), які зараховуються до дохідної частини бюджету міста, який склався станом на 1 січня 2011 року.
22.5 Встановити жорстокий режим економії та контролю за використанням бюджетних коштів.

23. Рекомендувати Новомосковській об'єднаній державній податковій інспекції:
23.1 Встановити жорсткий контроль за здійсненням в разі зміни юридичної адреси суб'єктів підприємницької діяльності – платників податків сплати визначених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.
23.2 З метою отримання додаткового ресурсу вжити заходи щодо зменшення податкового боргу по податках, зборах, обов'язкових платежах, фінансових санкціях, пенях, штрафах, який склався станом на 1 січня 2011 року.
23.3 Забезпечити контроль за справлянням платежів та виконання планових показників надходжень відповідних податків, зборів та інших обов'язкових платежів у обсягах, затверджених цим рішенням на 2011 рік.

24. Управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради:
24.1 Забезпечити приведення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованих витрат на виробництво.
24.2 Здійснити детальний аналіз результатів діяльності підприємств, закладів і установ, що належать до комунальної власності міста.
24.3 Переглянути фінансові плани підприємств, що належать до комунальної власності міста, та закладів, які отримують фінансову підтримку з місцевого бюджету, і надати їх на розгляд і затвердження виконавчому комітету Новомосковської міської ради.
24.4 Розробити Порядок і нормативи відрахування до бюджету м.Новомосковська частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та об'єднань, що вилучається до бюджету, які належать до спільної власності територіальної громади міста, або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальної громади міста.

25. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного Кодексу України:
25.1 Для покриття у 2011 році обсягів тимчасових касових розривів бюджету міста Новомосковська, пов'язаних із забезпеченням видатків загального фонду бюджету, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахувань на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, дати згоду на отримання:
- короткотермінових позичок за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими позичками;
- середньострокових позик на суми невиконання у відповідному звітному періоді 2011 року розрахункових обсягів кошика доходів бюджету м. Новомосковська, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.
25.2 Уповноваженою особою щодо укладання від імені Новомосковської міської ради договорів на отримання короткотермінових позичок в органах Державного казначейства України та підготовки пакету документів визначити фінансове управління виконавчого комітету Новомосковської міської ради.

26. Додатки 1-10 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

27. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.»

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
XVII сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 355 від 2 грудня 2011 року

Про внесення змін до рішення міської ради від 06 січня 2011 року №55 «Про бюджет міста Новомосковська на 2011 рік»

Відповідно до Конституції України, керуючись Законами України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», від 23 грудня 2010 року №2857-VI «Про Державний бюджет України на 2011 рік», Бюджетним кодексом України, рішенням обласної ради «Про обласний бюджет на 2011 рік», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до пункту 1 рішення міської ради від 06 січня 2011 року №55 «Про бюджет міста Новомосковська на 2011 рік» та викласти його у наступній редакції:БикЮ «1.Установити загальний обсяг доходів бюджету м.Новомосковська на 2011 рік у сумі 192736966,89 гривень, у тому числі обсяг доходів загального фонду бюджету міста визначити у сумі 178802662,00 гривень, обсяг спеціального фонду бюджету міста – 13934304,89 гривень, із них бюджет розвитку – 3637600,00 гривень (додаток 1).»

2. Внести зміни до пункту 2 рішення міської ради від 06 січня 2011 року №55 «Про бюджет міста Новомосковська на 2011 рік» та викласти його у наступній редакції:
«2.Затвердити загальний обсяг видатків бюджету м.Новомосковська на 2011 рік у сумі 193230577,38 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 177560739,50 гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 15669837,88 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).»

3. Внести зміни до пункту 6 рішення міської ради від 06 січня 2011 року №55 «Про бюджет міста Новомосковська на 2011 рік» та викласти його у наступній редакції:
«6. Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів у сумі 130367166,89 гривень (додаток 4), з яких:
6.1. Дотація вирівнювання бюджету м.Новомосковська у сумі 59016700,00 гривень.
6.2. Відповідно до рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2011 рік" за рахунок міжбюджетних трансфертів, що передаються з обласного бюджету до бюджетів міст обласного значення та районів за рахунок коштів державного бюджету у сумі 67472445,00 гривень, з них:
додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги - у сумі 151368,00 гривень;
додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов'язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю - у сумі 1788000,00 гривень;
додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу – у сумі 53200,00 гривень;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - у сумі 44105300,00 гривень;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 15696700,0 гривень;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - у сумі 2312500,0 гривень;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – у сумі 67400,0 гривень.;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 546994,0 гривень;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень – 66200,0 гривень;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного зі Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги" – 56592,0 гривень;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування – 2963191,00 гривень.

6.3. Відповідно до рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2011 рік" за рахунок міжбюджетних трансфертів, що передаються з обласного бюджету до бюджетів міст обласного значення та районів у сумі 3038021,89 гривень, з них:
інші дотації з обласного бюджету – 498000,0 гривень;
субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання обласної міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації на 2002-2011 роки" та соціальний захист населення у 2011 році – 65000,0 гривень;
субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на природоохоронні заходи – 2069021,89 гривень;
субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на облаштування спортивно-дитячих майданчиків – 100000,0 гривень;
субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток – 306000,0 гривень.

6.4. Субвенції, що передаються з бюджету міста Новомосковська до інших бюджетів у сумі 505000,0 гривень, у тому числі:
субвенція обласному бюджету на спільне виконання "Програми створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації, надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Дніпропетровській області в 2003-2012 роках" – 5000,0 гривень;
субвенція обласному бюджету на виконання інвестиційних проектів – 500000,00 гривень.»

6. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 4 до рішення міської ради від 06 січня 2011 року №55 «Про бюджет міста Новомосковська на 2011 рік» та викласти їх в редакції, що додається.

7. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
XV сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 294 від 26 вересня 2011 року

Про внесення змін до рішення міської ради від 06 січня 2011 року №55 «Про бюджет міста Новомосковська на 2011 рік»

Відповідно до Конституції України, керуючись Законами України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», від 23 грудня 2010 року №2857-VI «Про Державний бюджет України на 2011 рік», Бюджетним кодексом України, рішенням обласної ради «Про обласний бюджет на 2011 рік», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до пункту 2 рішення міської ради від 06 січня 2011 року №55 «Про бюджет міста Новомосковська на 2011 рік» та викласти його у наступній редакції:
«2.Затвердити загальний обсяг видатків бюджету м.Новомосковська на 2011 рік у сумі 192684177,38 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 175135041,19 гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 17549136,19 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).»
2. Внести зміни в пункт 3 та 4 рішення міської ради від 06 січня 2011 року №55 «Про бюджет міста Новомосковська на 2011 рік», виклавши їх у наступній редакції:
«3. Установити профіцит загального фонду бюджету м.Новомосковська у сумі 3323620,81 гривень (додаток 6), в тому числі:
профіцит у сумі 3410481,81 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
дефіцит у сумі 86861,00 гривні на суму розподіленого вільного залишку коштів, який утворився станом на 1 січня 2011 року.
5. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету м.Новомосковська у сумі 3796231,30 гривень (додаток 6), джерелом покриття якого визначити:
надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 3410481,81 гривень;
розподіл залишку коштів місцевого бюджету на початок року у сумі 385749,49 гривень (додаток 6).»
3. Внести зміни до додатків 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 до рішення міської ради від 06 січня 2011 року №55 «Про бюджет міста Новомосковська на 2011 рік» та викласти їх в редакції, що додається.
4. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
XIII сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 283 від 26 вересня 2011 року

Про внесення змін до рішення міської ради від 06 січня 2011 року №55 «Про бюджет міста Новомосковська на 2011 рік».

Відповідно до Конституції України, керуючись Законами України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», від 23 грудня 2010 року №2857-VI «Про Державний бюджет України на 2011 рік», Бюджетним кодексом України, рішенням обласної ради «Про обласний бюджет на 2011 рік», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до пункту 2 рішення міської ради від 06 січня 2011 року №55 «Про бюджет міста Новомосковська на 2011 рік» та викласти його у наступній редакції:
«2.Затвердити загальний обсяг видатків бюджету м.Новомосковська на 2011 рік у сумі 192679277,8 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 175113041,19 гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 17566236,19 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).»
2. Внести зміни до додатків 2, 3, 6, 7, 8 до рішення міської ради від 06 січня 2011 року №55 «Про бюджет міста Новомосковська на 2011 рік» та викласти їх в редакції, що додається.
3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
XIII сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 278 від 14 вересня 2011 року

Про внесення змін до рішення міської ради від 06 січня 2011 року №55 «Про бюджет міста Новомосковська на 2011 рік» .

Відповідно до Конституції України, керуючись Законами України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», від 23 грудня 2010 року №2857-VI «Про Державний бюджет України на 2011 рік», Бюджетним кодексом України, рішенням обласної ради «Про обласний бюджет на 2011 рік», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до пункту 2 рішення міської ради від 06 січня 2011 року №55 «Про бюджет міста Новомосковська на 2011 рік» та викласти його у наступній редакції: «2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету м.Новомосковська на 2011 рік у сумі 192656975,38 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 175090739,19 гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 17566236,19 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).»
2. Внести зміни до додатків 2, 3, 6 до рішення міської ради від 06 січня 2011 року №55 «Про бюджет міста Новомосковська на 2011 рік» та викласти їх в редакції, що додається.
3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Міський голова С.А.Мороз


РІШЕНННЯ
ХХХІ сесії Новомосковської міської ради V-го скликання
№ 55 від 6 січня 2011 року

Про бюджет міста Новомосковська на 2011 рік.

Відповідно до Конституції України, керуючись Законами України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні”, від 23 грудня 2010 року №2857-VІ “Про Державний бюджет України на 2011 рік ”, Бюджетним кодексом України, рішенням обласної ради “Про обласний бюджет на 2011 рік”, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Установити загальний обсяг доходів бюджету м.Новомосковська на 2011 рік у сумі 188657147,0 гривень, у тому числі обсяг доходів загального фонду бюджету міста визначити у сумі 176378455,0 гривень, обсяг спеціального фонду бюджету міста – 12278692,0 гривень, із них бюджет розвитку – 7192600,0 гривень (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету м.Новомосковська на 2011 рік у сумі 184693147,0 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 172414455,0 гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 12278692,0 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3. Установити профіцит загального фонду бюджету м.Новомосковська у сумі 3964000,0 гривень, в тому числі:
- загального фонду бюджету у сумі 3964000,0 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток № 6).

4. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету м.Новомосковська у сумі 3964000,0 гривень, джерелом покриття якого визначити:
- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 3964000,0 гривень (додаток № 6).

5. Установити розмір оборотної касової готівки бюджету міста Новомосковська на 2011 рік у сумі 1000000,0 гривень.

6. Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів у сумі 122049747,0 гривень (додаток 4), з яких:

6.1. Дотація вирівнювання бюджету м.Новомосковська у сумі 59016700,0 гривень.

6.2. Відповідно до рішення обласної ради “Про обласний бюджет на 2011 рік” за рахунок міжбюджетних трансфертів, що передаються з обласного бюджету до бюджетів міст обласного значення та районів за рахунок коштів державного бюджету у сумі 62456047,0 гривень, з них:
• субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - у сумі 43760300,0 гривень;
• субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 15696700,0 гривень;
• субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - у сумі 2312500,0 гривень;
• субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – у сумі 67400,0 гривень.;
• субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 496355,0 гривень;
• субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень – 66200,0 гривень;
• субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного зі Світовим банком проекту „Вдосконалення системи соціальної допомоги” – 56592,0 гривень;

6.3. Відповідно до рішення обласної ради “Про обласний бюджет на 2011 рік” за рахунок міжбюджетних трансфертів, що передаються з обласного бюджету до бюджетів міст обласного значення та районів у сумі 527000,0 гривень, з них:
• субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання обласної міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації на 2002-2011 роки” та соціальний захист населення у 2011 році – 29000,0 гривень.
• інші дотації з обласного бюджету – 498000,0 гривень.

6.4. Субвенції, що передаються з бюджету міста Новомосковська до інших бюджетів у сумі 50000,0 гривень, у тому числі:
• на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку регіонів в рамках виконання комплексної програми профілактики злочинності у місті Новомосковську – 50000,0 гривень;

7. Затвердити перелік об’єктів (додаток 7), фінансування яких у 2011 році буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку.

8. Установити розмір резервного фонду бюджету м.Новомосковська на 2011 рік у сумі 620000,0 гривень.

9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету м.Новомосковська на 2011 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
- нарахування на заробітну плату (код 1120);
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);
- забезпечення продуктами харчування (код 1133);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);
- поточні трансферти населенню (код 1340).

10. Затвердити в складі видатків бюджету міста Новомосковська на 2011 рік кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 11395221,0 гривень (додаток 8).

11. Затвердити річні ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах у розрізі бюджетних установ та організацій, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів цим рішенням (додаток 9).

12. Розпорядникам коштів:

12.1 Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

12.2 Забезпечити укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах установлених обґрунтованих лімітів споживання та забезпечити при виконанні бюджету у повному обсязі проведення розрахунків за електричну й теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вище зазначених товарів та послуг.

12.3 Забезпечити реалізацію заходів з енергозбереження, повне оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку газу, води, теплової та електричної енергії.

13. З метою ефективного використання коштів субвенції з державного бюджету на фінансування державних програм соціального захисту населення надати право виконавчому комітету міської ради за погодженням з комісією міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку протягом бюджетного року своїм рішенням перерозподіляти їх річні обсяги в межах загального обсягу субвенції з державного бюджету на конкретну мету за функціональною та економічною структурою, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог населенню з подальшим затвердженням їх на сесіях міської ради.

14. Надати право виконавчому комітету Новомосковської міської ради у процесі виконання бюджету міста за обґрунтованим поданням розпорядників (одержувачів) коштів місцевого бюджету здійснювати своїм рішенням за погодженням з комісією міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та з подальшим затвердженням їх на сесіях міської ради перерозподіл видатків за функціональною та економічною структурою за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету з внесенням відповідних змін до додатків рішення міської ради та переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку.

Зобов’язати розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету погоджувати з комісією міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку розподіл та перерозподіл видатків за функціональною та економічною структурою за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету.

15. З метою забезпечення своєчасного використання коштів, які надходять до місцевого бюджету у вигляді додаткових дотацій та субвенцій з інших бюджетів, у тому числі з Державного бюджету України, і мають суто цільовий характер, та за умови внесення змін (збільшення або зменшення) до обсягів трансфертів, які надходять до бюджету міста Новомосковська, ураховуючи періодичність проведення сесій міської ради, надати право виконавчому комітету Новомосковської міської ради своїм рішенням, за погодженням з комісією міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, збільшувати (у виняткових випадках – зменшувати) дохідну та видаткову частини місцевого бюджету на суму уточнення обсягів трансфертів з інших бюджетів і затверджувати розподіл уточнених обсягів коштів між головними розпорядниками цих коштів з наступним затвердженням на сесіях міської ради.

16. З метою забезпечення своєчасного використання коштів, які згідно Бюджетного кодексу України зараховуються до спеціального фонду місцевого бюджету і мають суто цільовий характер (податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; збір за забруднення навколишнього природного середовища; доходи від операцій з капіталом; надходження до цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади), за умови отримання зазначених коштів в обсягах, що перевищують річні планові призначення на поточний рік, визначені цим рішенням, враховуючи періодичність проведення сесій міської ради, надати право виконавчому комітету Новомосковської міської ради за погодженням з комісією міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку своїм рішенням збільшувати дохідну та видаткову частини місцевого бюджету на суму додатково отриманих вище зазначених надходжень і затверджувати розподіл додаткових коштів між головними розпорядниками цих коштів з наступним затвердженням на сесіях міської ради.

17. Надати право виконавчому комітету Новомосковської міської ради за погодженням з комісією міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку після внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 27 грудня 2001 року №604 «Про бюджетну класифікацію та її запровадження» своїм рішенням з подальшим затвердженням їх на сесіях міської ради вносити зміни до цього рішення в частині впорядкування кодів бюджетної класифікації з урахуванням вищенаведеного наказу.

18. На виконання статті 16 Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік”, постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року №256 “Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету” з урахуванням змін, визначити управління праці та соціального захисту населення м.Новомосковська:
- як головного розпорядника коштів по виконанню державних соціальних програм за рахунок субвенцій з державного бюджету, з дотриманням усіх повноважень та обов’язків, визначених Бюджетним кодексом України;
- відповідальним за підготовку пропозицій щодо фінансування державних програм соціального захисту населення, узгоджених з фінансовим управлінням виконавчого комітету Новомосковської міської ради, та здійснення фінансового контролю за ефективністю витрачання коштів субвенції з державного бюджету за зазначеними програмами.

Фінансовому управлінню виконавчого комітету Новомосковської міської ради та управлінню Державного казначейства у м.Новомосковську Головного управління Державного казначейства України у Дніпропетровській області протягом 2011 року фінансування державних програм соціального захисту населення проводити з урахуванням вимог статей 89 та 102 Бюджетного кодексу України, а також постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року №256 “Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету” з урахуванням змін.

19. З метою упередження зриву своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста з урахуванням її підвищення встановити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

20. З метою забезпечення детінізації економіки та збільшення надходжень до бюджету міста Новомосковська у 2011 році, заборонити надання пільг зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

21. З метою формування бюджету розвитку при укладенні договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення утримуватися від надання розстрочки з оплати.

22. Заступникам міського голови за напрямами:
22.1 Проаналізувати причини невиконання планових показників відповідних місцевих бюджетів за 2010 рік окремо за кожним дохідним джерелом та забезпечити надходження податків і зборів у 2011 році в обсягах, не менших ніж у 2010 році.
22.2 З метою недопущення втрат доходів місцевих бюджетів завершити перегляд договорів оренди землі та привести ставки орендної плати за землю у відповідність до граничних розмірів, передбачених Податковим кодексом України.
22.3 З метою підвищення ефективності управління об’єктами комунальної власності міста вжити організаційних заходів, направлених на збільшення надходжень податку на прибуток підприємств комунальної власності та плати за оренду цілісних майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності.
22.4 Забезпечити зменшення недоїмки зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), які зараховуються до дохідної частини бюджету міста, який склався станом на 1 січня 2011 року.
22.5 Встановити жорстокий режим економії та контролю за використанням бюджетних коштів.

23. Рекомендувати Новомосковській об’єднаній державній податковій інспекції:
23.1 Встановити жорсткий контроль за здійсненням в разі зміни юридичної адреси суб’єктів підприємницької діяльності – платників податків сплати визначених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів) за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.
23.2 З метою отримання додаткового ресурсу вжити заходи щодо зменшення податкового боргу по податках, зборах, обов’язкових платежах, фінансових санкціях, пенях, штрафах, який склався станом на 1 січня 2011 року.
23.3 Забезпечити контроль за справлянням платежів та виконання планових показників надходжень відповідних податків, зборів та інших обов’язкових платежів у обсягах, затверджених цим рішенням на 2011 рік.

24. Управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради:
24.1 Забезпечити приведення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованих витрат на виробництво.
24.2 Здійснити детальний аналіз результатів діяльності підприємств, закладів і установ, що належать до комунальної власності міста.
24.3 Переглянути фінансові плани підприємств, що належать до комунальної власності міста, та закладів, які отримують фінансову підтримку з місцевого бюджету, і надати їх на розгляд і затвердження виконавчому комітету Новомосковської міської ради.
24.4 Розробити Порядок і нормативи відрахування до бюджету м. Новомосковська частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та об’єднань, що вилучається до бюджету, які належать до спільної власності територіальної громади міста, або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальної громади міста.

25. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного Кодексу України:

25.1 Для покриття у 2011 році обсягів тимчасових касових розривів бюджету міста Новомосковська, пов'язаних із забезпеченням видатків загального фонду бюджету, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахувань на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, дати згоду на отримання:
- короткотермінових позичок за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими позичками;
- середньострокових позик на суми невиконання у відповідному звітному періоді 2011 року розрахункових обсягів кошика доходів бюджету м. Новомосковська, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

25.2 Уповноваженою особою щодо укладання від імені Новомосковської міської ради договорів на отримання короткотермінових позичок в органах Державного казначейства України та підготовки пакету документів визначити фінансове управління виконавчого комітету Новомосковської міської ради.

26. З метою поліпшення фінансового стану підприємств, що належать до спільної власності територіальної громади міста передбачити кошти шляхом поповнення обігових коштів – за КФК 180410 „Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю” – комунальній установі «Об»єднання шкільних їдалень» у сумі 100000,0 гривень.

27. Додатки 1-10 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

28. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

В.о. міського голови Б.В. Мазур