Проекти рішень Новомосковської міської ради на XXXIV сесію


 1. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
 2. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок та внесення змін до договорів оренди земельних ділянок;
 3. Про внесення змін до рішень міської ради;
 4. Про внесення змін до правовстановлюючих документів на земельні ділянки;
 5. Про скасування державного акту на право постійного користування землею;
 6. Про відмову в передачі земельних ділянок громадянам у приватну власність;
 7. Про розірвання договору оренди земельних ділянок.

Про укладання договору оренди комунального
майна, що належить до власності територіальної громади
міста Новомосковська за адресою: вул. Сучкова, 40

Розглянувши звернення приватного підприємця Кисельова Володимира Георгійовича про укладання договору оренди приміщення, розташованого за адресою: вул. Сучкова,40 та наданий пакет документів, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992р. № 2209-ХІІ зі змінами та доповненнями, п.31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. В зв’язку з проведенням інвентаризації уповноважити управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради укласти договір оренди нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська з приватним підприємцем Кисельовим Володимиром Георгійовичем на частину нежитлового приміщення розташованого за адресою: вул. Сучкова, буд. 40, площею 30,88 м2.
  Строком до 31.12.2015 року.
 2. Орендарю укласти договори на участь у витратах з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П. та на постійно діючу депутатську комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства.

  Міський голова                                                                                       С. А. Мороз


Про укладання договорів оренди комунального
майна, що належить до власності територіальної громади
міста Новомосковська за адресою: пл. Леніна, 6

Розглянувши звернення приватного підприємця Борош Юрія Георгійовича про переукладання договорів оренди приміщення, розташованих за адресою: пл. Леніна,6 та наданий пакет документів, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992р. № 2209-ХІІ зі змінами та доповненнями, п.31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. В зв’язку з проведенням інвентаризації уповноважити управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради укласти договори оренди нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська з приватним підприємцем Борош Юрієм Георгійовичем на частину нежитлових приміщень розташованих за адресою: пл. Леніна, буд. 6, площею близько 35,0 м2 та площею близько 70 м2 .
  Строком до 31.12.2015 року.
 2. Орендарю:
   виконати експертні оцінки приміщень у визначеного орендодавцем експерта та отримати рецензію на них;
   укласти договори на участь у витратах з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П. та на постійно діючу депутатську комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства.

  Міський голова                                                                                       С. А. Мороз


Про укладання додаткової угоди до договору оренди
комунального майна, що належить до власності територіальної
громади міста Новомосковська за адресою: вул. Комсомольська,2

Розглянувши звернення ПП Кремень Миколи Степановича, відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.04.2011 року № 180 «Про надання функції балансоутримувача нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська управлінню житлово-комунального господарства Новомосковської міської ради», керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  від 10.04.1992р. № 2209-ХІІ зі змінами та доповненнями, п.31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Уповноважити управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради укласти додаткову угоду до договору оренди №40 від 06.04.2012 р. нерухомого комунального майна, що належить до власності територіальної громади міста Новомосковська з приватним підприємцем Кремень Миколою Степановичем на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: вул. Комсомольська, 2, площею 7,7 кв. м.
  Строком до 31.12.2013 р.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П. та на постійно діючу депутатську комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства.

  Міський голова                                                                                       С. А. Мороз


Про внесення змін до рішення
Новомосковської міської ради
№18 від 19.11.2010 року

На підставі подання Новомосковського міського голови, керуючись п.2 ст.51 п.3 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення Новомосковської міської ради №18 від 19.11.2010 року, а саме:
  - вивести зі складу виконавчого комітету Новомосковської міської ради Миронова Олега Анатолійовича;
  - ввести до складу виконавчого комітету Новомосковської міської ради депутата Дніпропетровської обласної ради Осетрова Юрія Миколайовича та в.о. начальника юридичного управління Мартинюка Олександра Вікторовича.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань законності, депутатської етики та розвитку місцевого самоврядування (Бурлаков В.М.).

  Міський голова                                                                                       С. А. Мороз


Про внесення змін до рішення
Новомосковської міської ради від
14.03.2011 року № 141 «Про прийняття
Регламенту Новомосковської міської ради
VI скликання у новій редакції»

З метою впорядкування статей Регламенту міської ради, керуючись п.1 ч.1 ст.26 та ч.14 ст.46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення Новомосковської міської ради від 14.03.2011 року № 141 “ Про прийняття Регламенту Новомосковської міської ради VI скликання у новій редакції” шляхом викладення ст.23 та ст.26 Регламенту Новомосковської міської ради в наступній редакції:

  «Стаття 23. У разі необхідності додаткове питання до проекту порядку денного сесії міської ради може бути внесено й після закінчення терміну подання пропозицій, визначеного цим Регламентом, але не пізніше ніж за один день до пленарного засідання.
  Таке питання, при наявності проекту рішення, оформленого і погодженого відповідно до вимог цього Регламенту, може бути внесено тільки за згодою міського голови та оприлюднено на офіційному сайті міської ради того ж дня.
  Стаття 26. Порядок денний затверджується радою більшістю від загального складу ради.
  Питання затвердженого порядку денного сесії міської ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж передбачено проектом, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням міської ради.
  Рішення про розгляд питань затвердженого порядку денного в іншій послідовності приймаються більшістю голосів депутатів, що присутні на сесії.
  Рішення про зміну, вилучення питань чи відкладення їх розгляду із затвердженого порядку денного приймаються більшістю депутатів від загального складу ради.»

  Міський голова                                                                                       С. А. Мороз


Про затвердження Програми
зайнятості населення м. Новомосковська
на період до 2017 року

Відповідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Ради регіонів від 25 грудня 2012 року, статті 18 Закону України «Про зайнятість населення» та рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради № 763 від 21.10.2009 року «Про затвердження Положення про порядок розроблення, затвердження та виконання міських  цільових програм у м.Новомосковську», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму зайнятості населення м. Новомосковська на період до 2017 року.
 2. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення м. Новомосковська (Горбач Г.М.), Новомосковський міськрайонний центр зайнятості (Кадевич С.Г.), контроль – на заступника міського голови Калюжну І.С.

  Міський голова                                                                                       С. А. Мороз


Про внесення змін до рішення
міської ради від 26 грудня 2012 року
№728 «Про бюджет
міста Новомосковська на 2013 рік»

Відповідно до Конституції України, керуючись Законами України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», від 06 грудня 2012 року №5515-VI «Про Державний бюджет України на 2013 рік», Бюджетним кодексом України, рішенням обласної ради «Про обласний бюджет на 2013 рік»,  міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради від 27 березня 2013 року №____ «Про внесення змін до рішення міської ради від 26 грудня 2012 року №728 «Про бюджет міста Новомосковська на 2013 рік».
 2. Внести зміни до пункту 2 рішення міської ради від 26 грудня 2012 року №728 «Про бюджет міста Новомосковська на 2013 рік» та викласти його у наступній редакції:

  «2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету м.Новомосковська на 2013 рік у сумі 216684232,68 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 196790156,03 гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 19894076,65 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3)».

 3. Внести зміни до пунктів 3 та 4 рішення міської ради від 26 грудня 2012 року №728 «Про бюджет міста Новомосковська на 2013 рік» та викласти їх у наступній редакції:

  «3. Установити профіцит загального фонду бюджету м.Новомосковська у сумі 1471155,97 гривень (додаток 6), в тому числі:
  - профіцит у сумі 3024800,00 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
  - дефіцит у сумі 1553644,03 гривень на суму розподіленого вільного залишку коштів, який утворився станом на 1 січня 2012 року.

  4. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету м.Новомосковська у сумі 6493467,65 гривень (додаток 6), джерелом покриття якого визначити:
  - надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 3024800,00 гривень.
  - розподіл залишку коштів місцевого бюджету на початок року у сумі 3468667,65 гривень.».

 4. Внести зміни до пункту 10 рішення міської ради від 26 грудня 2012 року №728 «Про бюджет міста Новомосковська на 2013 рік» та викласти їх у наступній редакції:

  «10. Затвердити в складі видатків бюджету міста Новомосковська на 2013 рік кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 19715934,16 гривень (додаток 8).».

 5. Внести зміни до додатків 2, 3, 3.1, 6, 7, 8 до рішення міської ради від 26 грудня 2012 року №728 «Про бюджет міста Новомосковська на 2013 рік» та викласти їх в редакції, що додається.
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, соціально-економічного розвитку та бюджету міста.

  Міський голова                                                                                       С. А. Мороз


Про затвердження умов
мирової угоди та надання згоди
на виділення земельної ділянки

Ухвалою Новомосковського міськрайонного суду від 19.11.2012 р. відкрито провадження № 2/0427/4172/12 по справі № 0427/8640/12 за позовом Новомосковської міської ради до Ікім Вікторії Вікторівни, Гаджиєва Намєт Гусу Огли, Реєстраційної служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції м. Новомосковська, третьої особи: Комунального підприємства «Новомосковське міське бюро технічної  інвентаризації» ДОР» про визнання рішення про державну реєстрацію права власності на нежитлове торгове приміщення незаконним та скасування свідоцтва на право власності.
Керуючись ст. 32-1 Закону України «Про оренду землі», п.3 ст.3,   ст. 175  Цивільно - процесуального кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,  Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду представнику Новомосковської міської ради на укладання мирової угоди між сторонами по справі та  виділення земельної ділянки Ікім Вікторії Вікторівні у зв’язку із суспільною необхідністю.

Міський голова                                                                        С.А. Мороз

Підготував:                                                                               
спеціаліст юридичного управління                                       С.П. Іщенко

Узгоджено:  
Секретар міської ради                                                             Б.В. Мазур

Голова комісії з питань депутатської
етики законності та розвитку
місцевого самоврядування                                                      В.М. Бурлаков

В.о. начальника юридичного
управління                                                                              О.В. Мартинюк


Про надання дозволу на укладання
пільгового договору оренди
нежилого приміщення

Розглянувши листа начальника управління освіти виконавчого комітету Новомосковської  міської ради  від 26.03.2013р.  № 305,  керуючись ст.19, 20 Закону України  «Про оренду державного та комунального майна», п.31 ст.26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення Новомосковської міської ради №18 від 19.11.2010 року, а саме:
  - вивести зі складу виконавчого комітету Новомосковської міської ради Миронова Олега Анатолійовича;
 2. Визначити склад виконавчого комітету Новомосковської міської ради у кількості 8 чоловік.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань законності, депутатської етики та розвитку місцевого самоврядування (Бурлаков В.М.)

Міський голова                                                                    С.А.Мороз

Підготував:
Керуючий справами виконкому                                               І.М.Марченко

Узгоджено:

Секретар міської ради                                                                Б.В.Мазур

Голова постійної комісії з питань законності,
депутатської етики та розвитку місцевого
самоврядування                                                                      В.М. Бурлаков

в.о.начальника
юридичного управління                                                          О.В.Мартинюк


Про внесення змін до рішення
Новомосковської міської ради
№18 від 19.11.2010 року

На підставі подання Новомосковського міського голови, керуючись п.2 ст.51 п.3 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл міському центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» на укладання пільгового договору оренди (нерухомого майна площею 204,2 кв.м.) з Управлінням освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради, що належить до власності територіальної громади м. Новомосковська, вул. Комсомольська, 29 терміном на 5 років.
 2. Зобов’язати Управління освіти:
  • укласти договір з КП «Новомосковськтеплоенерго» на постачання теплової енергії з урахуванням відшкодування втрат теплопостачання.
  • укласти договір на обслуговування прибудинкової території з ТОВ «КК «КомЕнерго-Новомосковськ».
 3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на директора міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Д.В.Резніченко, контроль – на заступника міського голови з питань соціального захисту населення і розвитку соціально-культурної сфери І.С.Калюжну.

Міський голова                                                                        С.А. Мороз


Про передачу дитячих та спортивних
майданчиків на баланс КП «НККП»

З метою ведення єдиного обліку дитячих та спортивних майданчиків розташованих на території міста Новомосковська, керуючись ст. 13 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»  та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Передати дитячі та спортивні майданчики розташовані на території міста Новомосковська з балансу управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради на баланс комунального підприємства «Новомосковський комбінат комунальних підприємств» згідно додатку.
 2. Виконавчому комітету Новомосковської міської ради створити комісію для передачі дитячих та спортивних майданчиків розташованих на території міста Новомосковська.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козлова О. П. та на постійно діючу депутатську комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово-комунального господарства.

Міський голова                                                                        С.А. Мороз


Про надання згоди на
прийняття майна

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.60 п.2, «Про передачу об’єктів права державної та комунальної  власності», враховуючи висновки й рекомендації  постійної комісії з питань містобудування та житлово – комунального господарства, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Дати згоду на прийняття майна (мережі та споруди системи водопостачання) із спільної власності територіальної громади смт. Меліоративне Новомосковського району Дніпропетровської області до комунальної власності територіальної громади м. Новомосковська (згідно з додатком).
 2. Координацію роботи за виконанням цього рішення покласти на начальника управління житлово – комунального господарства та капітального будівництва Устименка С.Д., контроль - на першого заступника міського голови Козлова О.П. та комісію з питань містобудування та житлово – комунального господарства (Барсук М.О.).

Міський голова                                                                        С.А. Мороз


Проекти рішень Новомосковської міської ради на XXXIII сесію


Про передачу
тепло-розподільчих пунктів

Розглянувши звернення комунального підприємства “Новомосковськ водоканал” від 23.11.2012 р. № 630 про забезпечення стабільного водопостачання, підвищення тиску в водопровідних мережах подачі холодної води через тепло-розподільчі пункти на багатоповерхові будинки, з метою зменшення затрат КП “Новомосковськ водоканал” по обслуговуванню і експлуатації тепло-розподільчих пунктів, керуючись ст. ст.. 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування” Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Комунальному підприємству “Новомосковськтеплоенерго” (директор Погорєлов Г. І.) передати на баланс управлінню житлово-комунального господарства та комунального будівництва Новомосковської міської ради (начальник Устименко С. Д) з подальшою передачею комунальному підприємству “Новомосковськ водоканал” (начальник Бодня В. М.) тепло-розподільчі пункти, через які здійснюється підвищення тиску в водопровідних мережах холодної води на багатоквартирні будинки, розташовані за адресами: вул. Комсомольська, 23; вул. Комсомольська, 35; вул. В. Ковалівка, 8а; вул. З. Білої, 5; вул. Червоноармійська, 11а, (частково - машзал; вул. Жовтнева, 10; вул. Сучкова, 50;
 2. Передати з балансу управління житлово-комунального господарства та комунального будівництва Новомосковської міської ради (начальник Устименко С. Д) на баланс КП “Новомосковськ водоканал” визначені в п. 1 об'єкти, та збільшити статутний фонд згідно акта приймання передачі.
 3. Начальнику КП “Новомосковськ водоканал” Бодні В. М. розробити Програму “Енергозбереження та енергоефективності з втіленням новітніх технологій у тепло-розподільчих пунктах м. Новомосковська”.
 4. Створити комісію з питань передачі об'єктів зазначених в п. 1 (склад комісії додається)
 5. Координацію даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань народно-господарського комплексу міста Козлова О.П.
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, землекористування та реформування житлово – комунального господарства.

  Міський голова                                                                                       С. А. Мороз

  Підготував
  Начальник
  КП “Новомосковськ водоканал”                                                                В. М. Бодня


Про погодження проекту
«Інноваційні механізми
забезпечення профілактики
захворювань шлунково-
кишкового тракту у дітей
дошкільного віку та шкільного
віку у комунальних закладах
освіти»

На виконання Указу Президента України від 28.10.2002 р. № 952/2002 «Про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування», керуючись Положенням про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 року № 64, згідно статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Погодити проект «Інноваційні механізми забезпечення профілактики захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей дошкільного віку та шкільного віку у комунальних закладах освіти» для участі його у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.
 2. Направити проект «Інноваційні механізми забезпечення профілактики захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей дошкільного віку та шкільного віку у комунальних закладах освіти» для участі його у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.
 3. У разі перемоги на Всеукраїнському конкурсі проектів та програм, передбачити кошти в сумі 200 000,0 гривень на спів фінансування вказаного проекту в міському бюджеті на 2014 рік.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань економічного розвитку, ринкових реформ і підприємництва (Воскобойник)

Міський голова С.А.Мороз

Підготував:
головний спеціаліст управління економіки В.С. Шнуровий


Про уточнення завдання і основних положень
Програми та умов проведення відкритого
архітектурного конкурсу на кращий архітектурний

проект соціального ринку продовольчих товарів
вздовж вулиці Шевченко від вул.Дзержинського
до пров.Прогонного у м.Новомосковську, затверджених
рішенням сесії міської ради № 371 від 02.12.11р.
та продовження терміну конкурсу

На виконання протоколу засідання журі конкурсу на кращий архітектурний проект соціального ринку продовольчих товарів вздовж вулиці Шевченко від вул.Дзержинського до пров.Прогонного у м.Новомосковську від 04.09.2012р. щодо необхідності умов та обмежень на проектування на основі оновленої топогеодезичної підоснови М 1:500 для отримання більш детально опрацьованих проектних рішень, керуючись ст.6  Закону України «Про архітектурну діяльність», Постановою Кабінету Міністрів України №2137 від 25.11.1999р.«Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни в розділ «Завдання конкурсу» та основні положення, що уточнюють умови та обмеження при виконанні конкурсних проектів.
 2. Для виконання більш чіткої процедури подання конкурсних проектів, внести додатковий розділ «Умови подання конкурсних проектів» в Програму та умови відкритого конкурсу на кращий архітектурний проект соціального ринку продовольчих товарів вздовж вулиці Шевченко від вул.Дзержинського до пров.Прогонного у м.Новомосковську, затверджену рішенням сесії міської ради № 371 від 02.12.11р.
 3. Продовжити термін проведення відкритого конкурсу на кращий архітектурний проект соціального ринку продовольчих товарів вздовж вулиці Шевченко від вул.Дзержинського до пров.Прогонного у м.Новомосковську до 30 березня 2013 року.
 4. Контроль роботи з виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань економіки Воскобойника О.М.

  Міський голова                                                                                       С. А. Мороз


Про затвердження нового Зразка
бланку для видачі свідоцтва про
право власності на нерухоме майно

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян», ст. ст. 25, 26, 27, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити новий Зразок бланку для видачі свідоцтва про право власності на нерухоме майно (додаток 1)
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань економіки, ринкових реформ і підприємництва Воскобойника О.М.

  Міський голова                                                                                       С. А. Мороз

  Підготував:
  Заступник міського голови з питань
  економіки, ринкових реформ і підприємництва                                       О.М. Воскобойник


Про виконання Програми
соціально-економічного і культурного
розвитку м. Новомосковська
за 2012 рік

Робота міської Ради, виконкому, підприємств, організацій і установ міста в 2012 році була націлена на забезпечення  виконання показників програми соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених  рішенням сесії міськради № 415 від  30 грудня 2011 року.

Проведена в 2012 році міською владою політика була направлена, у першу чергу, на підвищення добробуту жителів міста шляхом динамічного економічного росту, проведення активної інвестиційної політики й розвитку території.
У скарбничку досягнень року ввійшли стійкі показники соціально-економічного росту, підвищення й своєчасна виплата заробітної плати.

Наше місто в умовах недостатності дохідного потенціалу бюджету змогло забезпечити   виконання соціальних програм (програма соціального захисту населення м.Новомосковська, програма   соціального   захисту   прав    дітей   та розвитку    сімейних    форм     виховання      дітей-сиріт та   дітей, позбавлених батьківського піклування у м. Новомосковську, програма «Створення безбар’єрного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями у місті Новомосковську", про підтримку громадських організацій ветеранів міста та інші).

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Головним пріоритетом міської влади було , є   і буде суворе дотримання  соціальної спрямованості у своїй діяльності.

Ефективно реалізується в місті соціальна політика, своєчасно одержують заробітну плату працівники бюджетних установ, здійснюється виплата пенсій громадянам та адресна допомога незахищеним верстам населення. Не залишаються без уваги люди з обмеженими фізичними можливостями, діти з малозабезпечених родин, ветерани війни.

На сьогодні  в місті проживає близько 20 тис. пенсіонерів, з них 316 інвалідів Великої Вітчизняної війни та 496 учасники бойових дій; 217 дітей-інвалідів у віці до 16 років,  81 дітей, які позбавлені батьківського піклування, майже 1244 одиноких матерів, 98 малозабезпечених сімей, з дітьми, доходи яких нижче гарантованого мінімуму.

Особливою метою є необхідність забезпечення цієї категорії громадян та їх сімей належним рівнем соціальних допомог, надання додаткових пільг і стипендій за рахунок міського бюджету тощо.

Згідно Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на обліку в управлінні праці станом на 01.01.2013 р. знаходиться 416 постраждалих: з них 51 потерпіла дитина, 17 сімей, котрі отримують пільги з втрати годувальника, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою.  У 2012 році було оздоровлено 23 особи (15 – дорослих; 8 - дітей).

Питання виконання Указів, розпоряджень Президента України, Уряду України щодо посилення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, знаходяться на особливому контролі і вирішуються комплексно.     

Не перший рік в місті робляться конкретні кроки по поліпшенню забезпечення інвалідів сучасними засобами пересування. Зокрема, вдалось добитися того, щоб усі, хто має потребу в інвалідних колясках, отримували їх.

Станом на 01.01.2013 року  технічними та іншими засобами реабілітації забезпечено 158 інваліда.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевому інваліди загального захворювання та ветерани війни, які мають групу інвалідності забезпечуються санаторно-курортними путівками. Так, на 2012 рік виділено 337,1 тис.грн., оздоровлено 91 ветеран. За рахунок обласного бюджету оздоровлено 18 ветеранів війни.

Щорічно здійснюються компенсаційні виплати інвалідам війни на бензин та транспортне обслуговування. В 2012 році компенсацію на бензин отримали 4 особи які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, на суму 21,0 тис.грн., та 78 інваліда війни на суму 11,1 тис.грн., на транспортне обслуговування 77 чол, на суму 14,5 тис.грн. 

Один раз на два роки замість санаторно – курортної путівки інвалідам Великої Вітчизняної війни виплачується компенсація  за невикористане санаторно – курортне лікування. В 2012 році отримали 15 інвалідів війни на загальну суму 6,1 тис.грн.

В рамках акції  ”Здоров’я нації – здоров’я всіх”  з місцевого бюджету  виділено  5,6  тис.грн. для забезпечення ветеранів війни та праці окулярами та слуховими апаратами. В 2012 році 1 ветеран війни забезпечений окулярами і 5 – слуховими апаратами.

Що стосується пільгового протезування зубів, то щороку в міському бюджеті виділяються кошти на ці цілі. На 2012 рік виділено 15,0 тис.грн. і проведено протезування зубів   13 ветеранів війни.

У цьому році проведено  капітальний ремонт житлового будинку по вул..Сагайдачна,43 інваліду Великої Вітчизняної війни на суму 8,1 тис.грн..

У місті Новомосковську функціонує два дитячих будинків сімейного типу та п’ять прийомних сімей, в яких виховується 24 дитини-сироти та позбавлених батьківського піклування. На виплату державної соціальної допомоги  дітям-сиротам  та на грошове забезпечення батькам – вихователям та прийомним батькам використано в 2012 році  735,4 тис. грн..
Одним з видів соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення є житлові субсидії. В 2012 році призначено субсидій 3121 сім’ї на суму 3948,7 тис.грн.

Постійно  проводилися засідання комісії з питань забезпечення своєчасності і  повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до державного та місцевого бюджетів. Протягом 2012 року проведено 9 засідань, на яких заслухано керівників 60 підприємств. Також в місті створена міська робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Дана комісія постійно проводить роз'яснювальну роботу з керівниками підприємств щодо недопущення виплати заробітної плати нижче законом встановленого мінімуму та виплати її без перерахування податку з доходів фізичних осіб. Протягом 2012 року проведено 12 засідань робочої групи, на яких заслухано керівників 62 підприємств.

Дійовим механізмом регулювання заробітної плати є система колдоговірних відносин. Ведеться постійний контроль за укладенням  колективних договорів. За 2012 рік  було зареєстровано 59 колективних договорів.
За прогнозними даними заробітна плата збільшиться до кінця року на 7,3 % та складе приблизно 2450 грн.  
Слід зазначити, що заборгованість із виплати заробітної плати по місту станом на 01.01.2013р. відсутня.

табл. №1

Динаміка росту середньої заробітної плати по м. Новомосковську за всіма галузями економіки

грн.

2010 р.

2011 р.

 

2012р.
(прогноз)

темп росту до попереднього року, %

всього по місту

1803.3

2078.9

2450.0

107.3

 

ЗАЙНЯТІСТЬ  НАСЕЛЕННЯ

Протягом 2012   року   за   сприянням   у   працевлаштуванні   в   центр  зайнятості звернулося  1741 чол.

Станом  на   01.01.2013 року на обліку  перебуває 772 чол., у т. ч.758 безробітних. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року  на обліку перебувало 592 чол., у т.ч. 581 безробітних. Таким чином, спостерігається тенденція до  збільшення кількості перебуваючого на обліку незайнятого населення.

У загальній чисельності безробітних питома вага жінок складає 60,3 %, що менше показників минулорічного періоду (67.8%). Збільшилася питома вага молоді у віці до 35 років, в звітному періоді вона склала 50,5% (в відповідному періоді минулого року 48,7%).

Протягом звітного періоду передбачалося, що з підприємств,установ та організацій буде вивільнено в зв"язку зі скороченням чисельності або штату 436 чол. Фактично вивільнено в зв"язку зі скороченням чисельності або штату 76 чол.

Серед підприємств, які подали списки  про заплановане звільнення, найбільшу кількість працівників (131чол.) планувалось вивільнити  в зв"язку з реорганізацією з Новомосковської об"єднаної податкової інспекції. Проте вивільнення працівників вдалося запобігти.

Також в зв "язку з реорганізацією надала списки на вивільнення Філія Новомосковське відділення № 2991 ВАТ "Ощадбанк", планувалося вивільнити 93 чол., проте вивільнення не відбулося.

У четвертому кварталі 2012 року відбулася ліквідація Новомосковської міської санітарної станції, фактично було звільнено за скороченням  штату 54 чол., з числа вивільнених 33 особи звернулися до центру зайнятості за сприянням в працевлаштуванні.

Станом на 01.01.13 року вакантних місць по м. Новомосковську - 89 з них 44 - робітничі місця, 36 - місця службовців, 9– місць, які не потребують спеціальної підготовки.

У порівнянні   з  аналогічним  періодом  минулого  року загальна кількість вакансій скоротилася в 1,9 рази (загальна кількість вакансії станом на 01.01.2012р. була 175). Вакантні місця зареєстровано на таких підприємствах міста, як ТОВ" Новомосковський посуд", ТОВ «Новомосковське»,  Управління освіти.

Протягом 2012 року працевлаштовано 461 чол., що складає 19.7 % шукаючих роботу.

За звітній період  укладено 28 договорів на проведення громадських робіт. Фактично в громадських роботах брали участь 198 чол.

Протягом 2012 року на профнавчання було направлено 83 чол. з числа незайнятого населення за професіями відповідно до потреб ринку праці. Всього проходили навчання 133 чол. Безробітні навчалися та підвищували кваліфікацію за наступними професіями та спеціальностями: кухар,перукар,секретар керівника, слюсар  з ремонту  автомобілів, автоматизація бухгалтерського обліку, основи бізнес-планування тощо.

У звітному періоді 16 чол. одержали одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності. За сприянням  служби зайнятості безробітні відкрили власну справу за такими видами економічної діяльності , як торгівля, консультаційні послуги, надання послуг з перевезення , організація свят, виробництво меблів  тощо.

РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Міська влада продовжує робити суттєві кроки у сфері реформування житлово-комунального господарства.

Основна увага в житлово- комунальному господарстві міста була зосереджена на забезпеченні  необхідного рівня обслуговування мешканців, наданні якісних комунальних послуг, підтриманні санітарного порядку , благоустрою, створенні комфортного середовища для проживання.

Станом на 01.01.2013 року були виконані такі роботи:

На проведення поточних та капітальних ремонтів доріг міста, утримання доріг на 2012 рік виділено 2 581,2 тис. грн. (державний бюджет – 2 050,9 тис. грн.) - виконано поточний ремонт вулиць Радянська, Сучкова, В.Ковалівка, вул. Лікарняна, Червоноармійська, Українська, пл. Перемоги, вул. 195 Стрілецької дивізії, Волгоградська, З.Білої, нанесена осьова розмітка один раз, придбана протиожеледна суміш 15,8 тис. грн., придбані дорожні знаки на суму 45,2 грн., оплачено виготовлення проектно-кошторисної документації  на капітальний ремонт пл. Леніна та вул. Малютина та Толстого.

Проведено капітальний ремонт вул. Малютина та Толстого.

Виконані роботи по очищенню меліомережі на суму 56,9 тис. грн. та очищення прибережної зони р. Самара на суму 43,1 тис. грн.

Розроблено гідравлічну модель мережі водопостачання м. Новомосковська та технічних заходів по оптимізації її роботи на суму 98,8 тис. грн.

Складено та узгоджено технічне завдання для розробки робочого проекту «Комплекс автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій і оповіщення людей у разі їх виникнення для хлораторної ВНС-ІІІ КП «Новомосковськ водоканал» в сумі 16,6 тис. грн.

Придбано 80 контейнерів для збору ТПВ на суму 98 тис. грн.0

Інвестиційна діяльність

По об'єктах комунального господарства фінансування коштів здійснювалось за звітній період з місцевого бюджету на суму 1850.6 тис. грн., з обласного бюджету – 2559.3 тис.грн.
Виділенні   кошти з місцевого бюджету  освоєні  на:

         Протягом 2012р. до Цільового фонду "Соціально-економічного розвитку міста" надійшло 196339 грн.

ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА

Протягом січня - вересня  2012р. забудовниками міста було введено в експлуатацію житла загальною площею 5082 м2 , що більше показника попереднього року у 3 рази.

В місті введено в експлуатацію 60-квартирний житловий будинок по вул. .Короленко та 24-квартирний житловий будинок по вул. Тургенєва .

ГУМАНІТАРНА СФЕРА

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

У Новомосковську, як і на Дніпропетровщині в цілому, продовжується реалізація заходів пілотного проекту з реформування  системи охорони здоров’я. Створюються сприятливі умови для лікування, ремонтуються та обладнуються новітнім медичним обладнанням амбулаторії.

В центральній міській лікарні створено Центр первинної медико-санітарної допомоги.

В склад  Центру  входять 7 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Надання медичної допомоги наближено безпосередньо до місця проживання мешканців.

Лікарі 6-ти амбулаторій можуть користуватися Інтернетом.

В Центрі працює система «Консультативна поліклініка КЗ Обласна клінічна лікарня ім. Мечникова», з допомогою якої ведеться попередній запис пацієнтів до спеціалістів обласної лікарні через Інтернет.

В місті діє міська програма "Місцеві стимули для медичних працівників первинної ланки", в рамках  якої передбачено створення корпоративної мережі мобільного зв"язку, відшкодування коштів за проїзд у міському транспорті.
Центром отримано 10 спецавтомобілів.

З  травня 2012 року в Центрі проводяться організаційні заходи з реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

З серпня 2012 року в Центрі згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України № 532 від 16.07.2012 року «Про затвердження тимчасового порядку ведення електронного реєстру пацієнтів» почалося створення цього реєстру.  На 18.01.2013 року в реєстр внесено 36 896 мешканців (52,60 %) м. Новомосковська.

КУЛЬТУРА

Протягом 2012 року робота установ культури була спрямована на забезпечення інтелектуальних і культурних потреб населення, підтримці професійної творчої діяльності, сприянню молодим талантам, поповненню фондів бібліотек, розширенню гастрольної діяльності творчих колективів. <>

За 2012 рік закладами культури в порівнянні з 2011 роком на території міста було проведено:


п/п

Кількість заходів

Клубні заклади
(та міський організаційно-методичний центр клубної роботи)

Міська централізована бібліотечна система

Міський історико - краєзнавчий музей

Школа
естетичного виховання ім..М.Бровченко

2011

1137                    

542

516

37

42

2012

1124

520

517

40

47

Заходи обласного рівня:

Заходи Всеукраїнського рівня:

У 2012 році розпочатий капітальний ремонт міського будинку культури, в цьому році в повному обсязі замінено вікна будівлі на металопластикові, профінансовано 243,3 тис. грн. За програмою «Бібліоміст» бібліотеки отримали 12 комп’ютерів.

У 2012 році розпочато реконструкцію неповторної історичної спадщини, перлини Присамар"я – Свято-Троїцького собору.

У Новомосковську працює школа естетичного виховання ім. М. Бровченка, що має два відділення: музичне та художнє.

Порівняно з 2011 роком контингент викладачів т учнів зменшився і складає 27 викладачів та 356 учнів (у 2011 р. – 29 викладачів, 367 учнів). Зменшення відбулося у зв’язку зі збільшенням уроків на 45 хв. у відповідність до Типових учбових планів Міністерства культури. Незмінною залишилась кількість учнів пільгових категорій, що навчаються безкоштовно за рахунок міського бюджету (45 чоловік). Незмінною залишилась і батьківська плата

На 1.01.2013 року бібліотечний фонд налічує  183069   примірників. надійшло за 2012 рік -  2929    примірників книг.

Традиційними стали різнопланові культурно – масові заходи щодо відзначення державних та професійних свят, народні гуляння, фольклорні заходи та творчі акції

З метою збереження та розвитку української культури та народної творчості проводились народні гуляння на свято Водохрещі «Новомосковська Йордань», свято Масляної та народні гуляння на Трійцю,Івана Купала та Свято Борщу в міському Будинку культури.

В рамках програми соціального розвитку «Будуємо нову Дніпропетровщину» підготовлено та проведено концертну програму для відкриття дитячих майданчиків

табл. №4

Основні показники галузі розвитку культури та туризму


Показники

Одинця виміру

2010 р.

2011 р.

 

2012 р.

Кількість закладів культури

один.

5

5

5

Кількість бібліотек

один.

30

30

30

- в тому числі дитячих

-//-

19

19

19

Кількість бібліотек міської центральної бібліотечної системи

один.

6

6

6

- в тому числі дитячі

-//-

2

2

2

Книжковий фонд міської центральної бібліотечної системи

тис.екз.

180.7

180.2

183.1

 

ОСВІТА

Освітній простір міста  - це 18 шкіл, серед них 2 НВК,   вечірня середня школа, 3 заклади нового типу (колегіум № 11, ліцей «Самара», гімназія № 3). Крім того, для задоволення потреб національних меншин, в місті працює середня загальноосвітня школа № 8, навчання в якій ведеться російською мовою (139 учнів).

В  загальноосвітніх навчальних закладах міста здобуває освіту 6579 учнів.

До перших класів в 2012 році зараховано 679 учнів.

В режимі продовженого дня працює 9 загальноосвітніх навчальних закладів, групами продовженого дня охоплено 665 учнів 1-4  класів.

У 2012 н.р. була  продовжена робота по реалізації Концепції профільного навчання. Аналіз організації профільного навчання в місті  свідчить, що 72% старшокласників було охоплено профільним навчанням ( в 2011 р. – 68% ).

Показником результативності роботи з обдарованими дітьми стали перемоги учнів у міських та обласних олімпіадах, аучні ліцею «Самара», колегіуму №11, СЗШ №18  у 2012 році увійшли до збірної  обласної команди  Всеукраїнського етапу олімпіад з базових дисциплін; конкурсах - захистах учнівських науково дослідницьких робіт МАН.

З метою підтримки талановитих та обдарованих дітей протягом 2012 року проводилось:

Лютий - свято вшанування відмінників навчання та переможців олімпіад «Асамблея зірок» з врученням стипендій міського голови. Стипендіатами стали 144 учня шкіл міста. Загальна сума стипендій – 7000 грн.

Травень – вручення стипендій імені героїв Великої Вітчизняної війни, кращим випускникам шкіл міста. Стипендіатами стали 22 випускники шкіл (2200 грн.).

1 червня – зустріч міського голови з талановитими  та обдарованими дітьми, переможцями обласних олімпіад, творчих та інтелектуальних конкурсів, спортивних змагань.  62 учня отримали стипендії міського голови на загальну суму 2920 грн.

За високі досягнення у навчанні 59 випускників шкіл нагороджені золотими і 2 випускника срібними медалями.

Велика увага в системі оновлення навчально-виховного процесу, яке відбувається в межах реалізації регіонального проекту започаткованого за ініціативою О. Ю.Вілкула «Новій Дніпропетровщині – нові стандарти  освіти» приділяється  питанню запровадження інформаційно-комунікаційних технологій, створенню єдиного інформаційного освітнього простору. Зокрема,  з 1 вересня  2012 року впроваджено проект «Обласна електронна школа», який об’єднує три підпроекти:         «Інтернет-школа для дітей з особливими потребами», які не мають можливості відвідувати навчальні заклади,  «Інтернет-школа для обдарованих дітей» та «Віртуальна аерокосмічна школа».

Проект «Електронний  дошкільний навчальний заклад» створив можливість запровадити електронну чергу в дошкільний навчальний заклад. Тепер батьки можуть , не виходячи з дому, поставити свою дитину в чергу на отримання місця в дитячому садку, відслідковувати статус поданої заявки і стежити за просуванням черги. Крім того, є можливість, отримати необхідну інформацію про всі дитячі установи обраного регіону.

З метою забезпечення права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації в кожному закладі освіти міста складено перспективний план курсової перепідготовки вчителів до 2017р. На його основі щорічно станом на 01.09 складається план курсової перепідготовки і подається заявка в міський методичний кабінет.

За 2012 р. пройшли курсову перепідготовку 188 вчителів міста згідно плану.

Протягом 2012 року у школах продовжувалась робота з екологічної освіти та виховання учнів.

Методичним центром роботи з питань еколого – морального  виховання  є міський центр позашкільної роботи.

В місті функціонує 9 дошкільних навчальних закладів (2358 дитини) комунальної форми власності, різноманітні за напрямками роботи, контингентом дітей, підходами до змісту та методів виховання. Також надають освітні послуги дошкільної освіти 2 навчально-виховні   комплекси «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» (50 дітей).

У 2012 році із запланованого відкриття додаткових груп не відбулося із-за недостатнього фінансування бюджетних структур.

Протягом року була проведена велика робота щодо відновлення роботи дошкільного навчального закладу «Чебурашка» (11 груп, 200 місць). А саме, виготовлений робочий проект на реконструкцію дошкільного навчального закладу «Чебурашка» з улаштуванням автономної котельні по вул. Велика Ковалівка, 14, проведена його експертиза, виготовлені технічні умови та погоджені з відповідними структурами (на суму 267 тис. 819 грн. 88 коп.).

Із 6579 учнів, що навчаються в школах міста, у 2012 році охоплено всіма видами харчування 100% учнів. Гарячим харчуванням охоплено:      учнів 1-4 класів - 100%,   учнів 5-11 класів – 88,4%.

Організовано харчування учнів гарячими комплексами. При харчоблоках діють шкільні буфети.

Щоденне меню складається у відповідності до примірного двотижневого меню, затвердженого СЕС, забезпечується різноманітне харчування дітей. Організовано дієтичне харчування дітей, які цього потребують.

З місцевого бюджету на харчування дітей-сиріт виділено 36 тис. 309 грн.; малозабезпечених дітей  - 4 тис. 721 грн.; учнів 1-4 класів 1 млн. 367 тис. 906 грн.

Усі навчальні заклади забезпечені медичними кабінетами.

Влітку 2012 року в пришкільних таборах оздоровилося  2114  дітей та підлітків З них за кошти місцевого бюджету - 1464 дітей пільгових категорій (406 дітей із багатодітних і малозабезпечених сімей, 840 обдарованих і талановитих, 150 дітей, які знаходяться на диспансерному обліку, 19 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

Під час роботи пришкільних таборів відпочинку з денним перебуванням на базі закладів освіти всі табори були забезпечені медичними працівниками, які здійснювали медичне обслуговування дітей.

В кожному навчальному закладі створюються здоров”єзберігаючі середовища.

Щороку на покращення матеріально – технічної бази навчальних закладів та стану будівель виділяються кошти з міського бюджету.

У 2012 році  за рахунок коштів місцевого бюджету здійснено: