Форма для подання інформаційного запиту


Форма для подання
інформаційного запиту від
фізичних та юридичних осіб
в письмовому вигляді

 

ЗАПИТ

Кому:

 

П.І.Б. запитувача (фізичної особи, найменування юридичної особи)

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

або

Я хотів би отримати доступ до інформації про…

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.

Відповідь надати:


Поштою

Поштова адреса

Факсом

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

(Вказати Е-mail)

В усній формі

(Вказати номер телефону)

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 


БЛАНК ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАПИТУ

 

Новомосковська міська рада
__________________________________________,
(ПІБ запитувача, найменування юридичної особи)

який мешкає за адресою:
__________________________________________,
(юридична адреса)
__________________________________________
тел. ______________________________________

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Відповідно до статті 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації” прошу надати мені________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________.

Відповідь надати у визначений законом термін ________________________________________________________________________________________
(поштою або факсом, або електронною поштою, або в усній формі)____________________________________________________________________

______________                                                                  __________________
(дата)                                                                                     (підпис)


ЗРАЗОК

БЛАНК ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАПИТУ

 

Новомосковська
міська рада

ПЕТРЕНКО Іван Іванович,
який мешкає за адресою:
вул. Пеліна, 15,
м. Новомосковськ
тел. 33-33-33

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Відповідно до статті 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації” прошу надати мені копію розпорядження голови облдержадміністрації про встановлення граничного розміру плати за проживання в гуртожитках.
Відповідь надати у визначений законом термін поштою на адресу:                 вул. Пеліна, 15, м. Новомосковськ.

 

25.05.2011                                                           __________________(підпис)