Виконавчий комітет міської ради.


Частина 13. Виконавчий комітет міської ради.

Стаття 64. Виконавчий комітет міської ради є виконавчим органом Новомосковської міської ради, який утворюється міською радою на термін її повноважень. Очолює виконавчий комітет міський голова. У разі відсутності міського Голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків організує роботу виконавчого комітету перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Стаття 65. Кількісний та персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського Голови. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря ради. Міська рада з власної ініціативи або з ініціативи членів територіальної громади міста може прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету чи його розпуск. Підстави, з яких приймається рішення про розпуск виконавчого комітету, оприлюднюються в міських засобах масової інформації.

Стаття 66. Виконавчий комітет міської ради розглядає і вирішує питання, віднесені до відання виконавчих органів ради Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами України, цим Статутом. При цьому, згідно з чинним законодавством, виконком здійснює як власні, так і делеговані йому органами виконавчої влади повноваження.

Виконавчий комітет:

- попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що виносяться на розгляд ради;

- координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

- має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, а також їх посадових осіб.

Стаття 67. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним делегованих йому повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Звітує про роботу виконавчого комітету міський Голова.

Стаття 68. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які є правочинними, якщо в них беруть участь більше половини членів виконкому від загального складу виконавчого комітету. Засідання виконавчого комітету скликаються в разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць міським головою (або одним із заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в разі відсутності міського Голови чи неможливості виконання ним своїх обов’язків).

Стаття 69. Правове, інформаційно-аналітичне, методичне, кадрове, матеріально-технічне та інше організаційне забезпечення діяльності міськвиконкому, систематичну перевірку виконання актів законодавства, рішень виконкому та розпоряджень міського Голови здійснює його апарат.

Стаття 70. Виконавчий комітет міської ради приймає рішення у межах своїх повноважень. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються міським Головою.