Облікова картка
Номер облікової картки: 
3 281
Вид: 
Розпорядження
Форма зберігання документа: 
Паперова

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№164-р від 19.09.2017

Про заходи з підготовки проекту бюджету міста на 2018 рік та прогнозу на 2019 – 2020 роки

Відповідно до Конституції України, керуючись статями 42, 50 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 75 Бюджетного кодексу України, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року №411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018 – 2020 роки»,  розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 року № 142-р «Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 – 2020 роки» та від 14 червня  2017 року № 411-р «Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018 – 2020 роки», враховуючи лист Міністерства фінансів України   від 01 серпня 2017 року № 05110-14-21/20701 про особливості складання проектів місцевих бюджетів та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.09.2017 року №Р-450/0/03-17 «Про заходи щодо забезпечення формування проектів обласного та інших місцевих бюджетів на 2018 рік та їх прогнозів на 2019 – 2020 роки», з метою забезпечення своєчасного складання проекту бюджету міста на 2018 рік та прогнозу на 2019 – 2020 роки, з урахуванням необхідності створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для підвищення податкоспроможності місцевого бюджету у рамках реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні

ВВАЖАЮ ЗА НЕОБХІДНЕ:

1. Затвердити план заходів з підготовки проекту бюджету міста на 2018 рік та прогнозу на 2019 – 2020 роки (далі – План заходів), що додається.

2. Фінансовому управлінню Новомосковської міської ради забезпечити здійснення загальної організації роботи щодо підготовки та затвердження проекту бюджету міста на 2018 рік відповідно до Бюджетного кодексу України та складання його прогнозу на 2019 – 2020 роки.

3. Зобов’язати заступників міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень, керівників структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради – головних розпорядників, розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету забезпечити:

1) виконання затвердженого Плану заходів;

2) розробку та затвердження відповідних заходів щодо своєчасного складання і затвердження бюджету міста на 2018 рік, забезпечуючи збалансованість його показників та дотримання норм Бюджетного кодексу України, і складання його прогнозу на 2019 – 2020 роки;

2) формування дохідної частини бюджету міста на 2018 рік адекватно наявній податковій базі та показникам соціально-економічного розвитку з урахуванням тенденцій надходжень до місцевого бюджету, розширення бази оподаткування, всіх фіскальних можливостей та заходів, що вживатимуться для залучення додаткових надходжень до місцевого бюджету;

3) неухильне дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, що споживаються бюджетними установами;

4) спрямування коштів бюджету міста на вирішення питань енергоефективності та енергозбереження з метою економного та раціонального витрачання енергетичних ресурсів у бюджетній сфері.

4. Координацію роботи по виконанню даного розпорядження покласти на заступника міського голови - начальника фінансового управління Т.Д.Дакову, контроль – залишаю за собою.

 

В.о. міського голови,

секретар міської ради                                                            С.Г. Горошко