ЗВІТ ОДПІ

1. Матеріали щодо роз’яснення податкового законодавства.   Додаток 1 АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК: ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ  Продовжуючи тему змін, внесених Законом № 909 до Податкового кодексу, які, зокрема, пов'язані з оподаткуванням акцизним податком, у цій статті розглянемо, як оподатковуються операції з реалізації пального, а також особливості впровадження системи електронного адміністрування реалізації пального та електронної акцизної накладної.  Ці новації стосуються всіх суб'єктів господарювання, що здійснюють реалізацію пального, оскільки система електронного адміністрування охоплює всі стадії обігу пального на митній території України — від їх виробника/імпортера до суб'єктів господарювання, які реалізують пальне кінцевому споживачу. Додаток 1   ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ Вперше Законом № 909 внесено визначення: • «виробництво підакцизних товарів (продукції)» як технологічний процес (пп. 14.1.28ˡ п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу). Оскільки платниками акцизного податку є виробники підакцизних товарів, то ними є ті суб'єкти господарювання, якими в результаті будь-якого технологічного процесу, в тому числі змішування, змінюються форма, властивості або склад сировини, напівфабрикатів або готової продукції, що приводить до отримання підакцизних товарів. Це забезпечує рівність платників та однаковий підхід до них; • «пальне» — нафтопродукти, скраплений газ, паливомоторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, інші товари, зазначені у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу (пп. 14.1.141ˡ п. 14.1 ст. 14цього Кодексу); • «реалізація пального» для цілей оподаткування акцизним податком — це будь-які операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України. Зауважимо, що термін «реалізація суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» доповнено положеннями щодо реалізації пального як фізичного його відпуску (пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14Податкового кодексу). Додаток 2   РЕЄСТРАЦІЯ ПЛАТНИКІВ Відповідно до пп. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Податкового кодексу особи, що провадять реалізацію пального, до початку здійснення такої реалізації підлягають обов'язковій реєстрації як платники акцизного податку у контролюючих органах за місцезнаходженням (юридичні особи) або місцем проживання (фізичні особи). Підставою для реєстрації є подання такою особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального відповідної заяви. Інформація щодо осіб, зареєстрованих платниками акцизного податку з реалізації пального, вноситься до Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального, який ведеться контролюючим органом. Здійснення суб'єктом господарювання операцій з реалізації пального без їх реєстрації платниками акцизного податку тягне накладання штрафу на юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у розмірі 100% від вартості реалізованого пального (п. 117.3 ст. 117 Податкового кодексу). Тобто з 01.03.2016 р. реалізація пального особами, які не зареєстровані платниками акцизного податку з реалізації пального, тягне за собою визначену п. 117.3 ст. 117 цього Кодексу фінансову відповідальність. Відповідно до внесених Законом № 909 змін суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію пального, повинен бути зареєстрованим одночасно: • як суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі — у контролюючих органах за місцезнаходженням кожного пункту продажу пального (як це було передбачено і до внесення зазначеним Законом змін) та сплачувати акцизний податок за ставкою, встановленою для пального пп. 215.3.10 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу з 01.01.2016 р.,% - 0,042 євро за 1 л реалізованого товару (для інших видів підакцизних товарів, а саме пива, алкогольних напоїв, тютюнових, виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, ставка податку залишилась незмінною, — 5,0% від вартості реалізованого товару); • як платник акцизного податку з реалізації пального з 01.03.2016 р. — у контролюючих органах за місцезнаходженням (юридичні особи) або місцем проживання (фізичні особи) та сплачувати акцизний податок з обсягів, які перевищують отримані обсяги цього пального, за ставками, встановленими пп. 215.3.4 п. 215.3ст. 215 Податкового кодексу (зокрема, для бензинів моторних — 171,5 євро за 1000 л, дизельного палива — 95,0 євро за 1000 л або 125,50 євро за 1000 л залежно від коду УКТ ЗЕД). Додаток 3 РОЗШИРЕНО ПЕРЕЛІК ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ Законом № 909 розширено перелік підакцизних товарів. Відповідно до пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу до пального віднесено суміші ароматичних вуглеводнів, толуол, ксилоли, вуглеводні ациклічні, інші ефіри прості, антидетонатори, антиоксиданти, які оподатковуються за ставками, встановленими для бензинів. Додаток 4   ОБ'ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ Відповідно до пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу об'єктом оподаткування акцизним податком є операції з реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги, які: • отримано від інших платників акцизного податку, що підтверджено зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних; • ввезено (імпортовано) на митну територію України, що засвідчено належно оформленою митною декларацією; • вироблено в Україні, реалізація яких є об'єктом оподаткування відповіднодо пп. 213.1.1 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу, що підтверджено зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних. Таким чином, якщо особа реалізує пальне за кодом товарної підкатегорії УКТ ЗЕД в обсягах, які не перевищують обсяги пального за таким кодом, отриманого від інших платників податку або імпортованого, то об'єкт оподаткування акцизним податком не виникає і така особа не сплачує акцизний податок з реалізації цього пального. Якщо обсяг реалізованого пального за кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД перевищує обсяги отриманого пального за цим кодом, то відповідно до пп. 14.1.28ˡ п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу особа є виробником пального, виникає об'єкт оподаткування акцизним податком і податкові зобов'язання необхідно задекларувати та сплатити до бюджету. Додаток 5 Ставки податку   Ставки податку на реалізацію пального, які діють з 01.01.2016 р. до 29.02.2016 р. включно, встановлено п. 14 підрозділу 5 розділу XX Податкового кодексу. Ставки податку на реалізацію пального, які діють з 01.03.2016 р., наведено у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 цього Кодексу. Необхідно звернути увагу, що з 01.03.2016 р. передбачено зміну одиниці виміру пального для обчислення акцизного податку (з 1000 кг на об'єм у літрах, доведених до температури 15°С). Додаток 6 НОВІ СИСТЕМИ І ДОКУМЕНТИ З 01.03.2016 р. запроваджено систему електронного адміністрування реалізації пального та електронної акцизної накладної при реалізації пального (статті 232 та 231 Податкового кодексу). Позитивним є те, що виключення паперових документів (усі документи складаються, подаються до контролюючих органів та реєструються виключно в електронному вигляді) зменшить вплив людського фактора працівників контролюючих органів, а обов'язковість реєстрації реалізаторів пального як платників акцизного податку та публічність Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального (зазначений Реєстр оприлюднюється на веб-сайті ДФС України) забезпечить можливість здійснення контролю суспільства за здійсненням реалізації пального та, відповідно, прозорості такої реалізації. Запровадження нової системи контролю за реалізацією пального сприятиме: • наближенню податкового законодавства України до законодавства ЄС (в країнах ЄС використовується система електронних адміністративних документів — ЕМСЗ); • зменшенню обсягів тіньового обігу пального; • збільшенню надходжень акцизного податку до бюджету. Для нової системи з 01.03.2016 р. діятиме перехідний період, а з 01.04.2016 р. акцизні накладні та електронне адміністрування реалізації пального функціонуватимуть повноцінно. Додаток 7 АКЦИЗНА НАКЛАДНА Статтею 231 Податкового кодексу передбачено: • обов'язкове складання особою, що здійснює реалізацію пального, акцизної накладної. У п. 231.3 ст. 231 цього Кодексу визначено терміни складання акцизної накладної залежно від особливостей здійснення реалізації пального (зокрема, при відпуску пального через паливороздавальні колонки на заправних станціях, при реалізації за готівку кінцевому споживачу, у випадку безперервного постачання пального). Акцизна накладна складається також на обсяги втраченого пального (у межах та понад встановлені норми втрат), зіпсованого, знищеного з причин, пов'язанихз природним результатом, внаслідок випаровування в процесів виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування; • можливість коригування акцизної накладної шляхом складання особою, що здійснює реалізацію пального, розрахунку коригування до акцизної накладної; • обов'язкова реєстрація акцизної накладної/розрахунку коригування акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних не пізніше 15 календарних днів, що настають за датою складання. Акцизна накладна реєструється особою, що здійснює реалізацію пального. Розрахунок коригування реєструється: • особою, що здійснює реалізацію пального (якщо обсяг пального збільшується або не змінюється); • отримувачем пального (якщо обсяг пального зменшується). Платник податку може зареєструвати акцизну накладну/розрахунок коригування на обсяг пального, який не перевищує його обсяг, обчислений відповідно до п. 232.3 ст. 232 Податкового кодексу (з урахуванням обсягів пального, зазначених у акті проведення інвентаризації обсягів залишку пального станом на початок дня 01.03.2016 р., поданого контролюючому органу до 20.03.2016 р. відповідно до п. 9 підрозділу 5 розділу XX цього Кодексу). Пунктом 10 підрозділу 5 розділу XX Податкового кодексу встановлено перехідний період (з 01.03.2016 р. до 01.04.2016 р.), протягом якого реєстрація акцизних накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних здійснюється без обмеження обсягів, обчислених за формулою, визначеною п. 232.3 ст. 232 цього Кодексу. Починаючи з 01.04.2016 р. реєстрація акцизних накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних здійснюється з урахуванням усіх вимог, установлених Податковим кодексом. Акцизні накладні/розрахунки коригування складаються в електронному вигляді. Зареєстрована в Єдиному реєстрі акцизних накладних акцизна накладна/розрахунок коригування вважається отриманого отримувачем пального. У разі здійснення реалізації пального за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником акцизного податку), розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок особи, що реалізує пальне), акцизна накладна складається за щоденними підсумками операцій (якщо акцизні накладні не було складено на ці операції) за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД. При цьому в такій накладній не заповнюються окремі обов'язкові реквізити акцизної накладної, що ідентифікують отримувача пального, а саме: • код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) отримувача пального; • повна або скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податків, — отримувача пального. У разі здійснення операцій з реалізації пального, які передбачають відпуск пального через паливороздавальні колонки на автомобільних заправних станціях (комплексах), автомобільних газових заправних станціях, акцизна накладна складається в день проведення відпуску пального .через паливороздавальні колонки на таких станціях незалежно від того, коли відбувся, перехід права власності на таке пальне. Термін реєстрації акцизних накладних — не пізніше 15 календарних днів, що настають за датою складання. Додаток 8 ШТРАФИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОРУШЕННЯМ ТЕРМІНУ  РЕЄСТРАЦІЇ АКЦИЗНОЇ НАКЛАДНОЇ   У разі порушення терміну реєстрації акцизної накладної ст. 1202 Податкового кодексу передбачено штрафні санкції у таких розмірах: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- за порушення платниками акцизного                                        від 2 до 40% суми акцизного податку граничних термінів реєст-                                            залежно від терміну затримки рації акцизних накладних/розрахунків                                      такої реєстрації коригування до акцизних накладних в  Єдиному реєстрі акцизних накладних --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- за відсутність з вини платника  акцизного податку реєстрації акцизної  накладної в Єдиному реєстрі акцизних  накладних/розрахунку коригування                                           50% суми акцизного податку протягом більш як 120 календарних  днів після дати, на яку платник  податку зобов'язаний скласти акцизну  накладну/розрахунок коригування ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Слід зауважити, що така відповідальність не застосовується при порушенні термінів реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених у перехідний період, — з 01.03.2016 р. до 01.04.2016 р. Додаток 9 СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ  РЕАЛІЗАЦІЇ ПАЛЬНОГО Система електронного адміністрування реалізації пального (ст. 232 Податкового кодексу) забезпечує автоматичний облік в розрізі платників акцизного податку: • обсягів пального, що містяться у виданих та отриманих акцизних накладних та розрахунках коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних; • обсягів пального, виробленого на митній території України або ввезеного на митну територію України, з яких сплачено акцизний податок; • обсягів пального, на які платники податку зареєстрували заявки на поповнення обсягів залишку пального за рахунок сплачених коштів в бюджет в системі електронного адміністрування реалізації пального; • суми сплаченого акцизного податку, за рахунок яких платники податку можуть зареєструвати заявки на поповнення обсягів залишку пального; • обсягу залишку пального, на який платники податку мають право зареєструвати акцизні накладні та розрахунки коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних. Облік пального в системі електронного адміністрування реалізації пального здійснюється за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, одиниця обліку — літри, доведені до температури 15°С. Для контролю за повнотою оподаткування акцизним податком обсягів реалізованого пального, недопущення штучного завищення його густини та, відповідно, заниження обсягу пального в літрах в документах, які складає особа, що реалізує пальне (зокрема, акцизних накладних, розрахунках коригування акцизної накладної, актах інвентаризації тощо), обсяги пального зазначаються в кілограмах та літрах, доведених до температури 15°С. Для здійснення переведення обсягів пального з кілограмів у літри, доведені до температури 15°С, використовуються чинні нормативно-технічні документи, які регламентують такий перерахунок (переведення), тобто ДСТУ, ГОСТи. Додаток 10 ВІДКРИТТЯ ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ У системі електронного адміністрування реалізації пального кожному платнику, внесеному до Реєстру платників акцизного податку, ДФС автоматично відкривається облікова картка, в якій ведеться:  • облік обсягів залишків пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (обчислюється за формулою, визначеною п. 232.3 ст. 232 Кодексу з урахуванням обсягів залишків пального згідно з актом інвентаризації), на який платник має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних; • облік сум залишків коштів, перерахованих платником податку на електронний рахунок з поточного рахунку з урахуванням суми овердрафту, визначеного п. 10 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, що дає право на реєстрацію заявок на поповнення обсягів залишку пального, на який платник має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних. Заявка на поповнення обсягу залишків пального в системі електронного адміністрування реалізації пального може бути зареєстрована платником податку, якщо: • виникає потреба поповнити обсяги залишків пального в системі електронного адміністрування реалізації пального; • є необхідність провести збільшення обсягів пального за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД і при цьому одночасно зменшити обсяги пального за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД. Тоді в заявці зазначаються обсяги пального, що збільшуються та що зменшуються. Умовою для реєстрації в системі електронного адміністрування реалізації пального є наявність на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку у розмірі не менше ніж сума акцизного податку, розрахованого з обсягу пального у цій заявці, з урахуванням овердрафту, визначеного п. 10 підрозділу 5 розділу XX Податкового кодексу. Платнику податку автоматично відкриваються окремі рахунки, на які платник повинен сплатити суми акцизного податку для реєстрації заявки на поповнення обсягу залишків пального, розраховані з обсягу пального, зазначеного у заявці. Ці рахунки використовуються лише для цієї цілі та не використовуються для сплати податкових зобов'язань зі сплати акцизного податку і розраховані в деклараціях акцизного податку.   Додаток 11 ОВЕРДРАФТ Пунктом 10 підрозділу 5 розділу XX Податкового кодексу визначено, що платникам акцизного податку — виробникам пального, якими було задекларовано до сплати до бюджету та погашено зобов'язання з акцизного податку з реалізації пального у 12-місячному періоді починаючи з березня 2015 р., контролюючим органом відкривається овердрафт у сумі, що дорівнює середньомісячному розміру сум податку, які за останні відповідних 12 звітних (податкових) місяців (березень 2015 р. — лютий 2016 р.) було задекларовано платником до сплати до бюджету та погашено. За рахунок сум такого овердрафту платник податку має право зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку обсягів пального в системі електронного адміністрування реалізації пального без наявності на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку. Овердрафт підлягає автоматичному перерахунку щокварталу (протягом першого числа відповідного кварталу) з урахуванням показника середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 звітних (податкових) місяців/4 квартали станом на дату такого перерахунку було задекларовано платником до сплати до бюджету та погашено. Додаток 12 ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗАЛИШКІВ ПАЛЬНОГО Пунктом 9 підрозділу 5 розділу XX Податкового кодексу встановлено, що платниками акцизного податку, заєстрованими в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального, проводиться інвентаризація обсягів залишку пального станом на початок дня 01.03.2016 р. Акт інвентаризації подається до контролюючого органу протягом 20 календарних днів починаючи з 01.03.2016 р. Зазначені у такому акті інвентаризації обсяги залишку пального враховуються як обсяг, на який платник податку має право зареєструвати акцизні накладні, та/або розрахунки коригування в системі електронного адміністрування реалізації пального. Дані акта проведення інвентаризації обсягів залишку пального можуть бути перевірені контролюючим органом протягом шести календарних місяців із дати його надання. При встановленні за результатами перевірки невідповідності обсягів пального, зазначених в акті інвентаризації, фактичним даним та/або даним бухгалтерського обліку підприємства контролюючий орган здійснює відповідні коригування на підставі даних акта перевірки. Додаток 13 ІНШІ НОРМИ Для речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, запроваджуються нульова ставка, квотування та вексельний механізм контролю у разі їх використання в хімічній промисловості (пп. 229.6.1 п. 229.6 та пп. 229.7.1 п. 229.7 ст. 229 Податкового кодексу), а також врахування сплаченої суми податку при їх використанні як сировини при виробництві пального — для виключення подвійного оподаткування підакцизних товарів (як готової продукції та сировини для виготовлення такої продукції) (п. 217.6 ст. 217 цього Кодексу). Слід зазначити, що норми п. 217.6 ст. 217 Податкового кодексу запроваджуються під час функціонування системи електронного адміністрування реалізації пального. Порядок здійснення зменшення суми акцизного податку для пального, у виробництві якого було використано інші оподатковувані підакцизні товари, до початку функціонування системи електронного адміністрування реалізації пального (тобто до 29.02.2016 р.) встановлено у п. 13 підрозділу 5 розділу XX Податкового кодексу. Так, передбачено отримання платником податку від виробника/імпортера підакцизної сировини довідки про обсяг отриманої підакцизної сировини (із зазначенням покупця такої сировини, відомостей про суми сплаченого акцизного податку та переліку податкових накладних з ПДВ, оформлених на її постачання) та підтвердження контролюючого органу про зарахування акцизного податку до бюджету.   Податок на додану вартість Додаток 14 ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ РЕЄСТРІВ ЗАЯВ ПРО ПОВЕРНЕННЯ  СУМИ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 68, якою затверджено Порядок ведення реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість (опубліковано в «Урядовому кур'єрі» № 35 від 23.02.2016 р.). Податковим кодексом запроваджено ведення двох реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, їх формування у хронологічному порядку відповідно до черговості включення таких заяв до реєстрів та щоденну публікацію таких реєстрів. Платник податку самостійно у заяві зазначає про відповідність критеріям, визначеним п. 200.19 ст. 200 Податкового кодексу (Реєстр 1), чи невідповідність критеріям (Реєстр 2) (п. 200.7 цієї статті). Підставою для внесення заяви про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ такого платника до Реєстру 1 (пп. «а» пп. 200.7.1 п. 200.7 зазначеної статті) є одночасна відповідність критеріям, визначеним у п. 200.19 цієї статті. Суми бюджетного відшкодування, не повернуті до набрання чинності змін, відшкодовуються без використання реєстрів заяв у порядку, який діяв до 01.02.2016 р. Затвердженим Порядком визначено автоматичне включення поданих заяв до реєстрів, а також перелік інформації про стан розгляду кожної заяви, що вноситься до зазначених реєстрів. Реєстри заяв складаються з двох частин.  До першої частини вносяться такі дані:  • дата подання заяви на бюджетне відшкодування на рахунок платника у банку, поданої у складі податкової декларації або уточнюючого розрахунку, номер податкової декларації або уточнюючого розрахунку; • найменування або прізвище, ім'я по батькові платника податку та його індивідуальний податковий номер. До другої частини вносяться такі дані: • дата надіслання платнику податку територіальним органом ДФС повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації або уточнюючого розрахунку; • зазначена у заяві сума податку, заявлена до бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку; • дата узгодження територіальним органом ДФС зазначеної у заяві суми податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню; дата висновку територіального органу ДФС, направленого до територіального органу Казначейства, та сума податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню згідно з висновком; дата та номер податкового повідомлення-рішення, в якому наводиться неузгоджена сума податку, заявлена до бюджетного відшкодування, зазначена у заяві; • неузгоджена сума податку, заявлена до бюджетного відшкодування, що зазначена у заяві, відповідно до податкового повідомлення-рішення; • дата початку оскарження податкового повідомлення-рішення та неузгоджена сума податку, заявлена до бюджетного відшкодування, що оскаржується; • дата закінчення оскарження податкового повідомлення-рішення та сума податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню, узгоджена за результатами оскарження; • дата повернення та сума податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню, повернута на рахунок платника у банку.   Єдиний соціальний внесок Додаток 15 ДОБРОВІЛЬНА УЧАСТЬ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У 2016 РОЦІ   ХТО МАЄ ПРАВО НА ДОБРОВІЛЬНУ СПЛАТУ Частиною першою ст. 10 Закону про ЄСВ визначено коло платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, та передбачено одноразову сплату єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. З 01.01.2016 р. платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, є: • члени фермерського господарства, особистого селянського господарства (одночасно на пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності); • особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, визначеними п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ, та не належать до платників єдиного внеску, визначених п. 4 та 5 частини першої цієї статті, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, — на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (п. 1 частина  ст. 10 Закону про ЄСВ).   Додаток 16 КОГО ВИКЛЮЧЕНО ІЗ ПЕРЕЛІКУ З 01.01.2016 р. фізичних осіб — підприємців, в тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, виключено із переліку платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску (абзац другий частини першої ст. 10 Закону про ЄСВ виключено). Враховуючи зазначене, контролюючими органами в односторонньому порядку достроково розриваються договори про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі — Договір), строк дії яких закінчується у 2016 р., укладені з фізичними особами — підприємцями, в тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, та особами, які провадять незалежну професійну діяльність. Дострокове розірвання договору у зазначеному випадку не є підставою вважати договір таким, умови за яким не виконано. Надалі такі особи матимуть право на укладення договору, якщо належатимуть до кола платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску. Водночас останнім звітним періодом (місяцем), за який фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, сплачували єдиний внесок у розмірі та в строки, передбачені договором, був грудень 2015 р. Сплачені суми єдиного внеску у зазначеному випадку поверненню не підлягають. При цьому період, за який сплачено єдиний внесок, враховуватиметься до страхового стажу тільки за умови подання звіту за формою № Д5 (п. 8 розділу V Інструкції № 449). Нагадаємо, що звіт за формою № Д5 фізичними особи — підприємцями, в тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, за себе подається до 10 лютого року, що настає за звітним періодом (у 2016 р. строк подання звіту за 2015 р. минув 09.02.2016 р.); особами, які провадять незалежну професійну діяльність, — до 1 травня року, що настає за звітним періодом, тобто 04.05.2016 р. — останній день подання звіту. Додаток 17 ЯКІ ДОГОВОРИ ДОСТРОКОВО БУДЕ РОЗІРВАНО Члени фермерського господарства, особистого селянського господарства до 01.01.2016 р. мали право на добровільну сплату єдиного внеску за такими видами соціального страхування: • пенсійне страхування — 34,3%; • страхування на випадок безробіття — 0,5%; • страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності — 1,7%; • страхування від нещасного випадку навиробництві та професійного захворювання — 1,61%; • пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття — 34,8%; • пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності — 36,5%; • пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання — 36,41%; • пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, страхування від нещасного випадку на виробництвіта професійного захворювання — 38,11%. Отже, фіскальними органами в односторонньому порядку достроково розриваються договори, строк дії яких закінчується у 2016 р., укладені з членами фермерського господарства, особистого селянського господарства на: • пенсійне страхування — 34,3%; • страхування на випадок безробіття — 0,5%; • страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності — 1,7%;  • страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання - 1,61%; • пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття — 34,8%; • пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності — 36,5%;    МАКСИМАЛЬНА ВЕЛИЧИНА БАЗИ НАРАХУВАННЯ ЄСВ: з 01.01.2016 р. 34 450 грн. з 01.05.2016 р. 36 250 грн. з 01.12.2016 р. 38 750 грн.  МІНІМАЛЬНИЙ СТРАХОВИЙ ВНЕСОК: т з 01.01.2016 р. 303,16 грн. з 01.05.2016 р. 319,00 грн. з 01.12.2016 р. 341,00 грн.   • пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання — 36,41%. Дострокове розірвання договору у зазначеному випадку не є підставою вважати договір таким, умови якого не виконано. Надалі така особа у разі бажання матиме право на укладення договору, якщо належатиме до кола платників, які мають право надобровільну сплату єдиного внеску. Нові умови добровільної сплати.  З 01.01.2016 р. члени фермерського господарства, особистого селянського господарства мають право на добровільну сплату єдиного внеску одночасно на пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Єдиний внесок для зазначених платників з 01.01.2016 р. встановлюється у розмірі 22% суми, що визначається такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою ніж розмір мінімального страхового внеску. Громадяни України, які працюють за межами України, до 01.01.2016 р. мали право на добровільну участь за такими видами соціального страхування: • пенсійне страхування — 34,3%; • страхування на випадок безробіття — 0,5%; • страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності — 1,7%; • пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття — 34,8%; • пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності — 36,5%. Отже, фіскальними органами в односторонньому порядку достроково розриваються договори, строк дії яких закінчується у 2016 р., укладені з громадянами України, які працюють за межами України на: • страхування на випадок безробіття — 0,5%; • на страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності — 1,7%; • пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття — 34,8%; • пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності — 36,5%. Надалі такі особи у разі бажання матимуть право на укладення договору відповідно до чинного законодавства. Нові умови добровільної сплати.  З 01.01.2016 р. зазначені громадяни мають право на добровільну сплату єдиного внеску виключно на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Єдиний внесок для зазначених платників встановлюється з 01.01.2016 р. у розмірі 22% суми, що визначається такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою ніж розмір мінімального страхового внеску. Додаток 18 ПОДАННЯ ЗВІТУ ЗА ФОРМОЮ №Д6 Члени фермерського господарства, особистого селянського господарства та громадяни України, які працюють за межами України, з якими розірвано договори у зв'язку зі зміною видів соціального страхування з 01.01.2016 р., мають подати до фіскальних органів самі за себе протягом 30 календарних днів після розірвання договору таблицю 1 звіту за формою № Д6. Сплачені суми єдиного внеску у разі дострокового розірвання договору поверненню не підлягають, при цьому період, за який сплачено єдиний внесок, враховуватиметься до страхового стажу тільки за умови подання цього звіту (п. 8 розділу V Інструкції № 449). Нагадаємо, що останнім звітним періодом (місяцем), за який члени фермерського господарства, особистого селянського господарства та громадяни України, які працюють за межами України, сплачували єдиний внесок у розмірі та в строки, передбачені договором, був грудень 2015 р. Додаток 19   ДОГОВОРИ, УКЛАДЕНІ У 2015 Р., ЩО ЗАЛИШАЮТЬСЯ ДІЮЧИМИ Договори, укладені у 2015 р. на строк не менше одного року, строк дії яких припадає на 2016 р., з членами фермерського господарства, особистого селянського господарства, одночасно на пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання безробіття, страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності — 38,11% та з особами, які досягли 16-річного віку, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадянами України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України на пенсійне страхування — 34,3%, залишаються діючими. Нові договори у цьому випадку не укладаються. Особа, з якою укладено договір, продовжує сплачувати єдиний внесок відповідно до укладеного договору, але у розмірі 22% суми, що визначається таким платником самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою ніж розмір мінімального страхового внеску. Варто зазначити, що фіскальним органом буде повідомлено платників про зміну розміру єдиного внеску з 01.01.2016 р. Зазначені платники сплачують єдиний внесок щомісяця в розмірі, установленому в договорі про добровільну участь, до 20 числа місяця, що настає за місяцем, за який він сплачується (крім осіб, які здійснюють одноразову сплату). Додаток 20   Платники, які мають право на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування   Нагадуємо, що 01.01.2016 набрав чинності Закон України від 24.12.2015 №909-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», яким внесено зміни до Закону України від 08.07.2010 №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». З 01.01.2016 встановлено єдиний розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) на рівні 22% для усіх платників єдиного внеску, у т.ч. для тих, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску (частина 5 статті 8 Закону №2464). Виняток становлять тільки спеціальні ставки нарахування єдиного внеску для інвалідів (8,41%, 5,3% і 5,5%), які залишилися без змін. Частиною 1 статті 10 Закону №2464 визначено коло платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, та передбачено одноразову сплату єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 10 Закону №2464 з 01.01.2016 платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, є: - члени фермерського господарства, особистого селянського господарства (одночасно на пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності); - особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, визначеними пунктом 1 частини 1 статті 4 Закону №2464, та не належать до платників єдиного внеску, визначених пунктами 4 та 5 частини 1 статті 4 цього Закону №2464, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, – на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Додаток 21 З 1 січня 2016 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів,  отриманих у 2015 році    З початку 2016 року розпочалася кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2015 році.  Задекларувати свої доходи це – громадянський обов’язок кожного громадянина України. Декларування доходів – один з критеріїв партнерських взаємовідносин між платниками податків та державою.  Для створення комфортних умов щодо виконання платниками податків обов’язку з декларування доходів на період приймання податкових декларацій про майновий стан і доходи (далі – декларація) протягом січня – квітня 2016 року центри обслуговування платників (далі – ЦОП) функціонують за подовженим режимом роботи.  Інформація щодо контактних телефонів та адрес ЦОПів, які здійснюють приймання декларацій, у розрізі податкових інспекцій області та їх відділень розміщена на суб-сайті «Територіальні органи ДФС у Дніпропетровській області» (dp.sfs.gov.ua) за посиланнями:  http://dp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-p... http://dp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-p... http://dp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-p... http://dp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-p... http://dp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-p... Кожен громадянин має право отримати у податковому органі за місцем свого проживання безоплатні послуги із роз’яснення щодо порядку заповнення декларацій і допомогу при її заповненні. При цьому податкові органи забезпечують платників податків бланками декларацій безоплатно.  Нагадуємо, що з 1 січня 2016 року запроваджена нова форма декларації, в якій об’єднано звітність по податку на доходи фізичних осіб та військовому збору. тобто за результатами 2015 року податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору визначатимуться платником податків в одній податковій звітності.  Наказ Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №859, яким затверджені нова форма декларації з додатками до неї, а також інструкція щодо її заповнення, розміщено на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України    (далі – ДФС України) за посиланням:  http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2016/normativno-pravov... Декларація подається громадянином за місцем свого проживання, за яким фізична особа береться на облік, як платник податку у контролюючому органі.  За вибором платника податків декларація подається до такого контролюючого органу в один із способів:  1) особисто платником податку або уповноваженою на це особою;  2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;  3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.  Звертаємо увагу, що поштою документи потрібно надсилати не пізніше, ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання. Якщо ж декларація подається в електронній формі, то надсилати її потрібно не пізніше закінчення останньої години граничного строку подання.  Граничний термін надання декларації для громадян – до 1 травня 2016 року.  Детальна інформація про особливості деклараційної кампанії 2016 року, розміщена на спеціальному банері «Декларуємо по-новому», який розміщений на головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС України (sfs.gov.ua) за посиланням:  http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2016/ Додаток 22  Трансфертне ціноутворення: затверджена нова форма звіту про контрольовані операції    Звертає увагу, що наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2016 №8, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.02.2016 за №187/28317 (далі – Наказ №8), затверджена нова форма Звіту про контрольовані операції (далі – Звіт) та Порядок складання Звіту про контрольовані операції (далі – Порядок №8). Наказ №8 набрав чинності з дня його офіційного опублікування, тобто 04.03.2016 (опубліковано в офіційному бюлетені «Офіційний вісник України» від 04.03.2016 №16). Зазначеним Наказом визнано таким, що втратив чинність наказ Міністерства доходів і зборів України від 11.11.2013 №669 «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.12.2013 за №2190/24722.1.  Пунктом 1 розділу І Порядку №8 визначено, що Звіт складається платниками податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним контрагентом перевищує     5 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість). Звіт подається до 1 травня року, що настає за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису (пункт 2 розділу І Порядку №8). Пунктом 4 розділу І Порядку №8 визначено, що Звіт складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації до додатка, які є невід’ємною частиною Звіту. Кількість додатків до Звіту відповідає кількості контрагентів – сторін контрольованих операцій (пункт 5 розділу І Порядку №8). Додаток 23  При реалізації пального з 01.03.2016 обов’язкове складання електронної акцизної накладної та її реєстрація    З 01.03.2016 відповідно до статей 231 та 232 Податкового кодексу України з внесеними змінами та доповненнями (далі – Кодекс) запроваджено систему електронного адміністрування реалізації пального та електронної акцизної накладної при реалізації пального. Статтею 231 Кодексу передбачено: - обов’язкове складання особою, яка здійснює реалізацію пального, акцизної накладної в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.  Терміни складання акцизної накладної визначені підпунктом 231.3 статті 231 Кодексу залежно від особливостей здійснення реалізації пального (зокрема, при відпуску пального через паливороздавальні колонки на автомобільних заправних станціях (комплексах), автомобільних газових заправних станціях); при здійсненні реалізації пального за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником акцизного податку); у разі забезпечення безперервного постачання пального). Акцизна накладна складається також на обсяги втраченого пального (у межах та понад встановлені норми втрат), зіпсованого, знищеного, включаючи випадки внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також внаслідок  випаровування  у  процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого пального (пункт 231.1 статті 231 Кодексу). Право на складання акцизних накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники акцизного податку у порядку, передбаченому статтею 212 цього Кодексу (пункт 231.4 статті 231 Кодексу); - можливість коригування акцизної накладної шляхом складання особою, що здійснює реалізацію пального, розрахунку коригування до акцизної накладної (пункт 231.7 статті 231 Кодексу); - обов’язкову реєстрацію акцизної накладної/розрахунку коригування до акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних    (далі – Реєстр) не пізніше 15 календарних днів, наступних за датою їх складання (пункт 231.6 статті 231 Кодексу). Акцизна накладна реєструється особою, яка реалізує пальне, така реєстрація вважається наданням акцизної накладної отримувачу пального (пункт 231.5 статті 231 Кодексу).  Розрахунок коригування до акцизної накладної реєструється у Реєстрі (пункт 231.5 статті 231 Кодексу): - особою, яка реалізує пальне, якщо передбачається збільшення обсягів реалізованого пального або якщо коригування показників у підсумку не змінює обсяг реалізованого пального; - отримувачем пального, якщо передбачається зменшення обсягів реалізованого пального, для чого особа, яка реалізує пальне, надсилає складений розрахунок коригування отримувачу пального. При цьому особа, що реалізує пальне, має право зменшити обсяг реалізованого пального за таким розрахунком коригування після його реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних отримувачем пального. Додаток 24   Громадяни, своєчасно задекларуйте доходи, отримані у 2015 році від надання в оренду (суборенду) легкового автомобіля або іншого рухомого майна! Нагадуємо, що декларування доходів, отриманих громадянами у 2015 році, триває до 1 травня 2016 року. У разі надання громадянами у 2015 році власного рухомого майна в оренду (суборенду) особі, яка не є податковим агентом, фізичні особи зобов’язані  надати податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – декларація) до податкової інспекції за місцем свого проживання, та задекларувати отримані доходи.  Нагадуємо, що декларація надається громадянином за новою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №859. Форма декларації з додатками до неї розміщена на головній сторінці Державної фіскальної служби України (http://sfs.gov.ua/) у розділі «Декларування громадян» за посиланням:  http://sfs.gov.ua/others/deklaruvannya-gromadyan Отриманий дохід від надання рухомого майна в оренду (суборенду) зазначається фізичною особою – платником податків у рядку 10.3 розділу II декларації та є складовою усіх доходів, отриманих платником у минулому році, загальна сума яких зазначається у рядку 10 розділу II декларації.  У разі надання рухомого майна в оренду (суборенду), заповнюється також графа 5 розділу VIII. «Відомості про власне рухоме майно та/або рухоме майно, яке надається в оренду (суборенду)» декларації. Звертаємо увагу, що у зазначеному розділі декларації громадянином зазначаються відомості про все рухоме майно, що перебуває у його власності станом на кінець звітного 2015 року відповідно до категорії об’єкта рухомого майна. Кожній категорії об’єктів рухомого майна призначається окремий номер:  1 - автомобілі легкові;  2 - автомобілі вантажні (спеціальні);  3 - водні транспортні засоби;  4 - повітряні судна;  5 - мотоцикли (мопеди);  6 - інші транспортні засоби. Кожний об’єкт рухомого майна відображається громадянином у декларації окремо із зазначенням у відповідних графах номера категорії об’єктів; марки, моделі, характеристики рухомого майна; року випуску; відмітки про надання майна в оренду (суборенду). Відмітка про надання майна в оренду (суборенду) здійснюється шляхом зазначення позначки «Х».  Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військовому збору на дохід, отриманий, зокрема, громадянином від надання власної рухомості в оренду (суборенду) здійснюється ним самостійно та зазначається у розділі ІV. «Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору» декларації.  Нагадуємо, що декларацію громадяни повинні надати до 1 травня 2016 року та  до 1 серпня поточного року зобов’язані самостійно сплатити нараховані у декларації суми податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Додаток 25 Електронний сервіс ДФС України надає можливість громадянам  дізнатись про свої доходи у режимі онлайн    Головне управління ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що за допомогою електронного сервісу Державної фіскальної служби України (далі – ДФС України) «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису» (далі – сервіс) фізична особа – платник податків може отримати в електронному вигляді відомості про себе з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО) щодо сум отриманих доходів та утриманих податків. Зазначена електронна послуга функціонує у штатному режимі з 01.09.2015.  Відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються за останні три роки (по кварталам), відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 60 днів після його закінчення. Для отримання цих відомостей про себе з ДРФО фізична особа – платник податків формує запит в електронному вигляді, підписує сформований запит електронним цифровим підписом та відправляє на електронну адресу «Єдиного вікна подання електронної звітності ДФС».  Цей запит формується за допомогою «Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності/запитів до «Єдиного вікна подання електронної звітності ДФС»» (далі – ПЗ), яке розміщене на офіційному веб-порталі ДФС України («Головна сторінка» – «Фізичним особам» – «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді») за посиланням: http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/spetsializovane-klientske-program/. За результатами обробки запиту на електронну адресу платника надходить відповідь, що містить відомості про суми доходів. Звертаємо увагу, що фізична особа – платник податків відповідно до норм Закону України «Про захист персональних даних» може сформувати запит на отримання інформації виключно про себе, інформація щодо третіх осіб у відповідь на такий запит не надається. Детальну інформацію щодо цього електронного сервісу, порядку формування запиту щодо отримання відомостей з ДРФО про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді, інструкцію щодо користування ПЗ, електронні форми запиту та відповіді на запит про доходи розміщено на офіційному порталі ДФС України за посиланням: http://sfs.gov.ua/fizichnim-osobam/vidomosti-doxid/   Додаток 26 Шановні платники, своєчасно звітуйте та сплачуйте податки!    Новомосковська ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області звертає увагу, що  21 березня поточного року останній день  подання: - декларації акцизного податку за лютий 2016 року; - податкової декларації з ПДВ за лютий 2016 року платниками, в яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю; - податкової декларації рентної плати за лютий 2016 року з розрахунком: рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини; рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України; рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами; рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України; - податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за лютий          2016 року платниками, які обрали місячний період для звітування, та за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі у лютому 2016 року; - заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з 2-го кварталу   2016 року; - звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма №Д4 (місячна)) за лютий 2016 року; сплати: - єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за лютий 2016 року (крім гірничих підприємств); - доплати (у разі потреби) податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби, розрахованої з урахуванням авансових платежів, здійснених при придбанні марок акцизного податку, за лютий 2016 року*; ____________ *Увага! Виробники тютюнових виробів здійснюють авансову сплату акцизного податку при придбанні марок акцизного податку у сумі, розрахованій з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих відповідно до норм Податкового кодексу України (п.п.222.1.2 п.222.1 ст.222 Кодексу). 28 березня п.р. останній день сплати - єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за лютий 2016 року 30 березня п.р. останній день сплати: - плати за землю за лютий 2016 року; - акцизного податку за лютий 2016 року; - ПДВ за лютий 2016 року платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю - податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за лютий 2016 року; - військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за лютий 2016 року 31 березня п.р. останній день сплати: - рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за лютий 2016 року; - рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за лютий 2016 року; - рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами за лютий 2016 року; - рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за лютий 2016 року; - податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за лютий 2016 року на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки. Додаток 27  Cтавки, за якими у 2016 році розраховуватиметься для фізичних осіб податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за звітний 2015 рік    Нагадуємо, що Законом України від 24.12.2015 №909-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» внесені зміни, зокрема, до статті 266 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), які набрали чинності з 01.01.2016. Частиною першою статті 58 Конституції України передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії у часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні їй відповідати. Відповідно до статті 266 Кодексу, що діяла з 01.01.2015 по 31.12.2015 включно, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – податок на нерухоме майно) для фізичних осіб у 2016 році за звітний 2015 рік буде нараховуватись контролюючими органами за місцем їх податкової адреси (місцем реєстрації) виходячи із сумарної загальної площі об’єктів житлової нерухомості, у т.ч. їх частки за ставками, встановленими рішенням сільської, селищної або міської ради на 2015 рік. При цьому розмір, встановлених ставок не може перевищувати 2% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01.01.2015 за 1 квадратний метр бази оподаткування. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі його часток (підпункт 266.3.1 пункту 266.3 статті 266 Кодексу). Що стосується об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, обчислення суми податку здійснюватиметься контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного об’єкта нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку. При цьому ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості у 2015 році не можуть перевищувати 1% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 квадратний метр для об’єктів нежитлової нерухомості (пункт 33 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу). Нагадуємо, що розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01.01.2015 складає 1218 гривень. Відповідне питання – відповідь розміщене у підкатегорії 106.03 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ». Звертаємо увагу, що рішення місцевих рад міст та районів Дніпропетровської області, якими були встановлені ставки податку не нерухоме майно, розміщені на суб-сайті «Територіальні органи ДФС у Дніпропетровській області» за посиланням:   http://dp.sfs.gov.ua/rishennya-mistsevih-rad-/podatok-na-mayno/podatok-n...   2. Матеріали, які висвітлюють результати діяльності податкової служби. Додаток 28 За два місяці поточного року майже 5 тисяч громадян Дніпропетровщини надали декларацію про майновий стан і доходи   В рамках деклараційної кампанії, що розпочалася 1 січня та триватиме до 1 травня поточного року, про свої статки, отримані у 2015 році, на Дніпропетровщині прозвітували 4949 громадян. Загальна сума задекларованого ними доходу становить 272,5 млн. грн.  Впродовж січня – лютого поточного року громадяни Дніпропетровського регіону задекларували податкове зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб в сумі 8,7 млн. грн., що на 1,5 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період 2015 року, сума військового збору до сплати складає 2,0 млн. грн. Найбільші доходи у минулому році отримали 1124 мешканців Дніпропетровщини у вигляді спадщини – 133,0 млн. грн. Ще 148 громадян задекларували дохід від продажу (обміну) рухомого або нерухомого майна – 12,9 млн. грн.; 6 громадян задекларували іноземні доходи, загальна сума отриманого ними доходу складає 591,5 тис. грн.Дохід понад 1 млн. грн. задекларували 16 громадян. Загальна сума  отриманого ними доходу – 27,9 млн. грн.Окрім того, 1070 декларантів звернулися до фіскальних органів Дніпропетровської області за податковою знижкою.  Відтак, з казни громадянам області буде повернуто 1,5 млн. грн.«Результати першої половини деклараційної кампанії свідчать про зростання рівня громадянської свідомості до добровільного процесу декларувати доходи. Саме така активність і є показником справжньої економічної зрілості суспільства», – зазначив в.о. начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області Геннадій Ткачук.   Додаток 29 За два місяці контакт-центром ДФС надано 145,2 тис. відповідей на запитання платників податків    Протягом січня-лютого поточного року фахівцями контакт-центру ДФС надано 145,2 тис. відповідей на запитання суб’єктів господарювання та громадян. Більшість відповідей платники отримали по телефону – 140,7 тис., електронною поштою та факсом – 4,5 тис. Найчастіше платники податків зверталися з питань податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування, податку на прибуток підприємств та єдиного податку для фізичних осіб-підприємців. Для уникнення неоднозначного трактування положень законодавства відповіді на звернення надаються з використанням Бази знань – автоматизованої бази уніфікованих відповідей на запитання суб’єктів господарювання та громадян, яка постійно оновлюється і підтримується в актуальному стані.  На 1 березня поточного року у Базі знань налічувалося 14,9 тис. уніфікованих запитань-відповідей. З її використанням протягом зазначеного періоду платникам надано 97 консультацій у письмовій формі. Для зручності Базу знань розміщено на офіційному веб-порталі ДФС у розділі «Запитання-відповіді» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР). Скористатися нею відвідувачі порталу можуть у будь-який зручний час та самостійно знайти відповіді на питання, які їх цікавлять. З початку 2016 року цією послугою вже скористалися 641 тис. користувачів, що на 19,9 відс. більше відповідного періоду минулого року.  Нагадаємо, що за допомогою ЗІР можна оперативно та у зручній формі отримати актуальну інформацію щодо змін у податковому та митному законодавстві, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, термінів подання звітності та сплати податків (зборів), користуватися можливістю покрокового пошуку інформації, розміщеної в інтерактивних мапах за напрямами «Митна справа» та «Єдиний соціальний внесок», здійснювати перегляд 10 найактуальніших запитань, з якими платники найчастіше зверталися до Контакт-центру за попередній день, та відповіді на них. Додаток 30 Роман Насіров взяв участь у засіданні Антикорупційного комітету Верховної Ради України    Питання діяльності органів виконавчої влади щодо виконання Закону України «Про очищення влади» розглядалися під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції 10 березня.  Голова ДФС Роман Насіров поінформував присутніх про заходи ДФС щодо виконання люстраційного законодавства, оновленої кадрової політики та забезпечення прозорості кадрових призначень у відомстві. За його словами, в ДФС було звільнено 345 посадових осіб, які підпадали під дію Закону України «Про очищення влади». Також Роман Насіров повідомив про виконання функцій, покладених на ДФС у рамках люстраційного закону, щодо забезпечення якісної перевірки достовірності відомостей про наявність майна, майнових прав та відповідність їх вартості, вказаній у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру службовців. Учасники засідання обговорили заходи та пропозиції до законодавства щодо удосконалення порядку проведення перевірок даних декларацій для покращення проведення майнової люстрації. Додаток 31 У ДФС озвучили результати роботи, напрями реформи та основні пріоритети діяльності служби    Про підсумки перших двох місяців 2016 року та процеси, які відбуваються сьогодні в рамках реформи фіскальної служби розповів Голова ДФС Роман Насіров під час прес-конференції 11 березня. За його словами, у відомстві визначено 4 основних блоки завдань, за основними функціональними напрямами ДФС. У рамках першого блоку фахівці служби працюватимуть над відповідністю діяльності ДФС нормативним та корпоративним стандартам. Пріоритетом тут визначено адміністрування податків та зборів. Так, за словами Романа Насірова, ДФС стабільно продовжує перевиконувати планові показники з надходжень до бюджету. У лютому досягнуто перевиконання індикативних показників Мінфіну на 12,3%, бюджет отримав додатково 4,1 млрд. грн., з них головними управліннями додатково спрямовано 2,3 млрд. грн., митницями – 1,8 млрд. гривень. Загалом у січні-лютому перевиконання склало 14,5%, додатково до бюджету надійшло 8,2 млрд. грн. Фактичні надходження єдиного внеску у січні-лютому склали 19,8 млрд. грн., додатково надійшло 0,7 млрд. грн. При цьому через зміну бази оподаткування порівняно з відповідним періодом минулого року ЄСВ  сплачено на 6 млрд. грн. менше. «Надходження внеску зменшилися всього на 23%. Тобто ми бачимо частково детінізацію, частково збільшення зарплат і в абсолютних цифрах це – неризикові суми. Адже бюджетом країни було передбачено як перекривати ці недонадходження по ЄСВ і, з огляду на наше перевиконання, можна сказати, що держава комфортно може здійснювати всі соціальні виплати», – зазначив Голова ДФС. Фіксується зростання середньомісячного збору ПДВ з вироблених в Україні товарів. Протягом цього року ця сума склала 11,5 млрд. грн. Водночас скорочується актуальна заборгованість з відшкодування ПДВ. На сьогодні ця сума складає 10,5 млрд. грн., а на кінець 2015 року вона сягала 12,9 млрд. грн.  «Ми вже оприлюднили Реєстри заяв на відшкодування ПДВ. Основна мета – забезпечити прозорість процесу відшкодування.  На сьогодні вже немає проблем з відшкодуванням – кошти повертаються вчасно у встановлені законодавством терміни. Немає протермінованої заборгованості, що було великою проблемою раніше», - підкреслив Роман Насіров. Важливою новацією цього року є запровадження Системи електронного адміністрування реалізації пального (СЕАРП) та Єдиного реєстру акцизних накладних (ЄРАН). Цей сервіс дозволяє уникнути маніпуляцій на ринку пального та забезпечити прозорість адміністрування акцизного податку. Так, станом на 10 березня у СЕАРП зареєстровано близько 2,9 тисяч платників,  якими надано відомості про 10,2 тис. пунктів з реалізації пального. Завдяки комплексу заходів, які здійснюються податковою міліцією, з незаконного обігу вже вилучено підакцизної продукції, зокрема нафтопродуктів на суму більше 50 млн. грн. Загалом у правоохоронному напрямі в ДФС значну вагу приділяють перш за все досягненню економічного ефекту від діяльності слідчо-оперативних підрозділів служби. За словами Першого заступника Голови ДФС Сергія Білана, лише за лютий такий економічний ефект склав 711 млн. грн.. «По закінченим кримінальним провадженням відшкодовано до державного бюджету 35 млн. грн.  За результатами ініційованих перевірок конвертаційних центрів фінансовими порушниками добровільно відшкодовано  35 млн. грн., накладено арешт на майно та кошти на суму 536 млн. грн. – це кошти або майно тих суб’єктів господарської діяльності, які обґрунтовано підозрюються у фінансових порушеннях. І ми сподіваємось, що у разі прийняття відповідних рішень судами, це також буде спрямовано в дохід держави. З незаконного обігу вилучено продукції на суму понад 100 млн. грн.», – зазначив Сергій Білан.  Другий блок завдань, визначених в ДФС, присвячений розбудові сервісів для платників податків. Так, з січня цього року вже функціонує оновлений «Електронний кабінет платника», який дозволяє працювати з органами податкової служби в режимі реального часу дистанційно. Крім того, запускається тендер для обрання розробника Індексу задоволення платників рівнем якості сервісу, який надає фіскальна служба.  «Ми будемо його інтегрувати і в «Електронний кабінет платника», і будемо робити окрему сторінку на веб-сайті, навіть хочемо зробити мобільний додаток. Завдяки сервісу ми зможемо зробити аналітику по всім регіонам, типам індустрій для оперативного покращення ситуації. Тобто буде проста ефективна он-лайн комунікація з платниками податків», – зазначив Роман Насіров.  Третій блок завдань орієнтований на великий бізнес. Вже відкрито 5 оновлених регіональних Офісів великих платників, в яких передбачається спрощення бюрократичних процедур за рахунок запровадження електронних сервісів, впровадження аудиту в режимі реального часу, запровадження оновленої ризико-орієнтованої системи та відмова від перевірок.  У рамках останнього блоку – операційного – розроблятимуться та удосконалюватимуться такі функції як HR-політика, ІТ політика та  Комунікаційна політика.  Крім того, в ДФС особливу увагу приділено виконанню програми реформ на 2016 рік, розробленої з урахуванням основних стратегічних напрямів розвитку служби. Саме для цього створено окреме Управління реформ. Додаток 32 З початку року до зведеного бюджету надійшло 83,4 млрд. гривень    За оперативними даними у січні-лютому 2016 року до зведеного бюджету надійшло (сальдо) 83,4 млрд. грн., що на 21 млрд. грн., або на 33,6 відс., більше січня-лютого 2015 року, у т. ч. до державного бюджету забезпечено 64,4 млрд. грн., до місцевих бюджетів – 19 млрд. гривень. Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету склали 64,4 млрд. грн., індикативні показники Міністерства фінансів України виконано на 114,5 відс., додатково забезпечено 8,2 млрд. гривень.  У повному обсязі виконано завдання Міністерства фінансів України з податку на податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів – 106,1 відс. (+1,4 млрд. грн.), податку та збору на доходи фізичних осіб – 121,3 відс. (+1,4 млрд. грн.), акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 118,9 відс. (+1,2 млрд. грн.), рентної плати за користування надрами – 145,8 відс.(+2,2 млрд. грн.), акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів – 106,1 відс. (+0,2 млрд. грн.), ввізного мита – 108,1 відс. (+0,2 млрд. грн.), частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до держбюджету – 162,2 відс. (+0,3 млрд. грн.), збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 111,2 відс. (+6,7 млн. грн.) тощо. У розрізі основних платежів у січні-лютому 2016 року приріст до відповідного періоду 2015 року забезпечено з податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів – на 33,6 відс. (+5,9 млрд. грн.), податку та збору на доходи фізичних осіб – на 33,9 відс. (+2 млрд. грн.), акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – на 65,7 відс. (+3,1 млрд. грн.), рентної плати за користування надрами – у 3,1 раза (+4,9 млрд. грн.), податку на додану вартість з вироблених на території України товарів (сальдо) – на 21,4 відс. (+1,2 млрд. грн.), акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів – на 128,5 відс. (+0,9 млрд. грн.), ввізного мита – на 21,8 відс. (+0,5 млрд. грн.), частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до держбюджету – на 85,2 відс. (+0,3 млрд. грн.), збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – на 33,8 відс. (+16,7 млн. грн.) тощо. З початку року платникам податків на рахунки відшкодовано 16 млрд. грн. податку на додану вартість. Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування склали 19,8 млрд. гривень. Додаток 33 Новомосковською ОДПІ зібрано єдиного внеску майже на 14 млн. грн. більше ніж планувалося Протягом двох місяців поточного року від новомосковських платників надійшло 82,5 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 20,4% більше ніж було заплановано.«Це досить непоганий старт для перших двох місяців поточного року, які як показує статистика є найважчими.  Сподіваємося, що і протягом усього року ми втримаємо позитивну динаміку щодо надходження в бюджет єдиного соціального внеску, чим досить вагомо підтримаємо бюджети Новомосковського регіону», - наголосив заступник начальника Новомосковської ОДПІ Андрій Сіленко. Додаток 34 Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Аргентиною щодо протидії митним правопорушенням    Сьогодні, 16 березня, депутати Верховної Ради України підтримали законопроект про ратифікацію Угоди між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну адміністративну допомогу з питань запобігання, розслідування та припинення митних правопорушень, зареєстрований за №1-1/102. «Угодою з Аргентиною передбачено, що митні відомства двох держав зобов’язуються надавати взаємну адміністративну допомогу з метою забезпечення справляння митних платежів та дотримання митного законодавства. Ухвалення цього закону створить правові підстави для здійснення сторонами обміну інформацією з митних питань», - зазначив під час доповіді у Парламенті Голова ДФС Роман Насіров.  Проект зазначеної Угоди було розроблено українською стороною. Вона започатковує ефективний договірно-правовий механізм для організації безпосередньої взаємодії між митними органами України та Аргентини. Законопроект щодо ратифікації цієї Угоди був розроблений ДФС з метою виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності відповідною угоди.  За словами Романа Насірова, в Україні вже створені умови для виконання такої угоди. Так, набрали чинності аналогічні двосторонні угоди з державами-сусідами України, з державами – членами ЄвропейськогоСоюзу та іншими державами. На сьогодні підписано більше 45 таких угод про взаємодопомогу в митних справах.   Додаток 35 Понад 1 млн. грн. задекларували 903 громадянина    За оперативними даними ДФС (станом на 11.03.2016) доходи у сумі, що перевищує 1 млн. грн.,  у 2015 році отримали 903 громадянина. Загальна сума задекларованого ними доходу становить 4,6 млрд. грн. Сума податку на доходи фізичних осіб, яку «мільйонери» самостійно визначили до сплати до бюджету – 84,2 млн. грн., військового збору – 9,8 млн. грн. Загалом громадянами подано майже 105 тис. декларацій про майновий стан і доходи. Найактивніше декларували свої статки жителі Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Полтавської областей. Загальна сума задекларованого громадянами доходу становить 8,2 млрд. грн. Це на 1,1 млрд. грн., або на 15%. більше, ніж за аналогічний період минулого року. Сума податку на доходи фізичних осіб, визначених громадянами до сплати самостійно у 2016 році, становить 233,7 млн. грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року вона збільшилась на 81,8 млн. грн., або на 54%. Найбільші суми до сплати задекларовано у м. Києві, Харківській та Дніпропетровській областях.  Також, за даними декларацій, громадянами задекларовано до сплати 43,3 млн. грн. військового збору. З початку деклараційної кампанії майже 26 тис. осіб скористалися правом на отримання податкової знижки. Задекларована сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає поверненню – 38,3 млн. грн., що на 3,1 млн. грн. менше, ніж за аналогічний період минулого року. Додаток 36 У січні – лютому 2016 року на «Пульс» надійшло 1 920 звернень    Протягом січня – лютого поточного року на антикорупційний сервіс «Пульс» Державної фіскальної служби звернулися 1 920 заявників. Більшість звернень стосувалась податкової тематики.  У січні – лютому 2016 року з цього приводу на «Пульс» зателефонував 1 731 заявник, у той час як митної справи стосувалось 189 звернень. Основними темами звернень були проблеми, які виникають при подачі звітності та реєстрації податкових накладних – 943 звернення, або 49,1 відс.  Також заявників цікавила організація роботи ДФС та її територіальних органів – 458 звернень, або 23,9 відс., та система електронного адміністрування ПДВ – 179 звернень, або 9,3 відс. Затримка митного оформлення товарів та черги на митних постах і пунктах не менш актуальні проблеми. Цих питань стосувалось 119 (6,2 відс.) та 18 (0,9 відс.) дзвінків відповідно. Корупційних дій стосувалось 39 звернень, або 2 відс. З приводу перевірок суб`єктів господарювання звернувся 41 платник, або 2,1 відс. Також 43 та 35 звернень стосувались роботи ЦОП та реєстрації платником ПДВ відповідно.  Станом на 1 березня 1 584 звернення були опрацьовані (з них 807 звернень, які надійшли у звітному періоді), а заявники сповіщені про результати розгляду.  Нагадаємо, що інтерактивний сервіс «Пульс» приймає звернення платників податків з податкових та митних питань. Поскаржитися на неправомірні дії або бездіяльність працівників ДФС, оперативно та в повному обсязі вирішити суперечливі питання, які виникають у сфері адміністрування податків та у митній сфері можна за телефоном (044) 284-00-07. Лінія працює цілодобово. Додаток 37 Податкова міліція у Дніпропетровській області викрила черговий факт ухилення від сплати податків  Працівниками податкової міліції Дніпропетровської області в рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України на підставі ухвали суду проведено 2 обшуки в офісному та складському приміщенні, які розташовані в м. Одеса та с. Братське.  комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, 69 пластикових карток на паливо, печатки суб`єкта господарської діяльності, документацію та чорнові записи, які свідчать про незаконну діяльність.  Триває слідство.  Додаток 38 ДФС у Дніпропетровської області викрито факт легалізації 4,2 млн. грн. державних коштів, одержаних злочинним шляхом  Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Дніпропетровській області викрито факт проведення операцій із закупівлі товарів (робіт, послуг) без фактичного постачання зазначених товарів.  Встановлено, що низка суб`єктів господарської діяльності області, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, закуповували товари (роботи, послуги) у однієї з Асоціацій підприємств. Однак фактичного постачання закуплених товарів підтверджено не було. У подальшому, з метою легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом, посадові особи Асоціації перераховували отримані бюджетні кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності. Загальна сума проведених безтоварних операцій складає 4,2 млн. грн. За даними фактами до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.209 ККУ. Здійснюється кримінальне провадження.  Додаток 39   Податкова міліція Дніпропетровської області вилучила з незаконного обігу паливо та обладнання для його реалізації загальною вартістю 318 тис. грн.  Співробітниками податкової міліції Дніпропетровської області в рамках проведення операції «Акциз-2016» виявлено факт реалізації через АЗС пально-мастильних матеріалів без державної реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності та відповідних дозвільних документів. У ході проведених заходів вилучено 4 м3 дизельного пального, 8,8 м3 бензину марок А-95 та А-92, а також обладнання загальною вартістю 318 тис. гривень.  
Відділ з питань внутрішньої політики, інформації та прес-служби